Powered by Smartsupp

Časopis Mzdová účetní 2017 č. 2 (e-verze)

Forma předplatného:
Rok předplatného: Počet:
  • Cena za jedno číslo: 81 Kč
  • Celoroční předplatné: 972 Kč

Začátek předplatného: do konce roku

Archivační desky pro časopisy
Co je to?

Ročník: Počet:  ks 259 Kč
Vážení zákazníci, omlouváme se, ale anotace k této publikaci zde zatím chybí. Děkujeme za pochopení.
Ročník:
Autor:
Kategorie:
Název článku Autor článku Ročník Číslo Strana
Uvolňování zaměstnanců ze zaměstnání v souvislosti a akcemi pro děti a mládež JUDr. Michael Košnar, Mgr. Vít Georgián 2024 7–8 4
Osobní příplatek JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2024 7–8 16
Nesouhlas zaměstnance se zařazením do platové třídy Ing. Šárka Kristiánová 2024 7–8 19
Co vše se počítá do mzdy se zaměřením především na nepeněžní příjmy zaměstnance Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Trojan 2024 7–8 24
Nepeněžní příjmy zaměstnance v exekuci JUDr. Jan Breburda 2024 7–8 29
Stanovení počátku dočasné pracovní neschopnosti u zaměstnanců nejen ve směnném provozu Mgr. Zdeněk Schmied 2024 7–8 33
Práce přesčas Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Trojan 2024 7–8 36
Snížení důchodového věku u zdravotnických záchranářů a podnikových hasičů JUDr. Roman Lang, Ph.D., Ing. Marta Ženíšková 2024 7–8 43
Z aktuální judikatury: Zaměstnanec má právo na dovolenou za dobu trvání sporu o platnost rozvázání pracovního poměru; Podmínky přiměřeného snížení náhrady mzdy či platu při neplatném rozvázání pracovního poměru JUDr. Radim Marada, Mgr. Karolina Kozáková 2024 7–8 50
Změny u dohod o provedení práce od 1. července 2024 Ing. Marta Ženíšková 2024 6 3
Zmírnění dopadů konsolidačního balíčku z pohledu zákona o daních z příjmů Bc. Hana Jedlanová, Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková 2024 6 8
Odvolání zaměstnance z dovolené JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2024 6 16
Konkurenční doložka uzavřená se členem statutárního orgánu z pohledu zákonných odvodů Věra Příhodová, Ing. Kateřina Běhunčíková, Ing. Antonín Daněk 2024 6 21
Příplatek za rozdělenou směnu JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2024 6 27
Z aktuální judikatury: Počátek běhu subjektivní promlčecí lhůty k uplatnění práva zaměstnavatele na náhradu škody spočívající v pokutě uložené orgánem veřejné moci JUDr. Radim Marada, Mgr. Karolina Kozáková 2024 6 29
Stručná informace ke změnám u dohod o provedení práce schváleným Poslaneckou sněmovnou Ing. Marta Ženíšková 2024 5 3
Konkurenční doložka uzavřená se členem statutárního orgánu Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Karolina Kozáková 2024 5 5
Zvláštní příplatek JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2024 5 9
Daňové zvýhodnění u zletilých dětí po sňatku Věra Příhodová 2024 5 12
Nesplňování předpokladů pro výkon jednoho z více druhů práce Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Trojan 2024 5 16
Cestovní náhrady při přijetí do zaměstnání Jaroslava Pfeilerová 2024 5 21
Z aktuální judikatury: K jednorázové náhradě nemajetkové újmy pozůstalých jako plnění nad rámec stanovený právními předpisy JUDr. Radim Marada, Mgr. Karolina Kozáková 2024 5 25
24hodinové super-služby ve zdravotnictví – praktické problémy JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2024 4 2
Daňové řešení stravování zaměstnanců v roce 2024 Jaroslava Pfeilerová 2024 4 10
Náhrady při pracovním úrazu či nemoci z povolání s následkem smrti JUDr. Kateřina Demová, Ph.D. 2024 4 16
Sjednání zkušební doby a související otázky Mgr. Karolina Kozáková 2024 4 21
Příplatek za vedení JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2024 4 26
Exekuce na přeplatek z ročního zúčtování daně JUDr. Jan Breburda 2024 3 3
Přerušení pracovní cesty Jaroslava Pfeilerová 2024 3 8
Postavení zaměstnance při úmrtí zaměstnavatele Mgr. Tomáš Trojan 2024 3 13
Dvousměnné, vícesměnné a nepřetržité pracovní režimy Mgr. Lukáš Gebouský 2024 3 19
Z aktuální judikatury: K otázce povinnosti zaměstnance vrátit rozdíl mezi stálou a dosaženou mzdou při uplatnění konta pracovní doby; Právo na náhradu platu v případě, kdy zaměstnanec v průběhu soudního řízení o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru pozbyl předpoklady pro řádný výkon práce JUDr. Radim Marada, Mgr. Karolina Kozáková 2024 3 24
Povaha a důsledky tzv. nadúvazkových hodin odpracovaných zaměstnanci nad sjednanou kratší pracovní dobu Mgr. Zdeněk Schmied 2024 2 4
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2023 – vzorové příklady Jana Dorčáková 2024 2 8
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2023 v příkladech Věra Příhodová 2024 2 17
Zvláštní ručení za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatele ve stavebnictví Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Adam Hosnedl 2024 2 23
Cestovní náhrady při přeložení a při dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli Jaroslava Pfeilerová 2024 2 27
Z aktuální judikatury: Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody způsobené zaměstnanci v důsledku jednorázově vyplacené dlužné mzdy JUDr. Radim Marada, Mgr. Karolina Kozáková 2024 2 33
Stručné shrnutí změn v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2024 konsolidačním balíčkem Bc. Hana Jedlanová, Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková 2024 1 9
Daňová podpora spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče a změny ve zdanění zaměstnaneckých akcií Bc. Hana Jedlanová, Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková 2024 1 17
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2024 Ing. Antonín Daněk 2024 1 21
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení v roce 2024 Ing. Marta Ženíšková 2024 1 23
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců od 1. ledna 2024 Mgr. Dana Roučková 2024 1 31
Nové nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy v roce 2024 JUDr. Jan Breburda 2024 1 36
Povinný podíl za rok 2023 Mgr. Eva Svěrčinová 2024 1 40
Zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po novele zákoníku práce – III. část Mgr. Lukáš Gebouský 2023 12 4
Příplatky ke mzdě a platu: Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2023 12 10
Informování o obsahu pracovního poměru (po novele zákoníku práce) Mgr. Michal Vrajík 2023 12 15
Digitalizace HR agendy a nová pravidla doručování – dokončení z minulého čísla JUDr. Radim Marada 2023 12 22
Registrované partnerství z pohledu zdravotního pojištění Ing. Antonín Daněk 2023 12 28
Z aktuální judikatury: K povaze nároku na náhradu mzdy za dobu sporu o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru v případě pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance pro pracovní úraz JUDr. Radim Marada, Mgr. Karolina Kozáková 2023 12 30
Digitalizace HR agendy a nová pravidla doručování JUDr. Radim Marada 2023 11 3
Praktické problémy práce na dálku od 1. října 2023 JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2023 11 11
Pracovní podmínky rodičů a pečujících osob po novele zákoníku práce Mgr. Tomáš Liškutín 2023 11 22
Zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po novele zákoníku práce – II. část Mgr. Lukáš Gebouský 2023 11 27
Registrované partnerství z pohledu nemocenského a důchodového pojištění Ing. Marta Ženíšková 2023 11 33
Příplatky ke mzdě a platu: Příplatek za práci v sobotu a v neděli JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2023 11 35
Přehled změn, které přináší novela zákoníku práce Mgr. Michal Vrajík 2023 10 4
Zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po novele zákoníku práce – I. část Mgr. Lukáš Gebouský 2023 10 10
Příplatky ke mzdě a platu: Příplatek za noční práci JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2023 10 16
Registrované partnerství z pohledu FKSP Jindřiška Plesníková 2023 10 21
Prokazování jízdních výdajů při pracovních cestách zaměstnanců Jaroslava Pfeilerová 2023 10 23
Prokazování nároků pro daňové účely ve mzdové účtárně Věra Příhodová 2023 10 27
Z aktuální judikatury: K určení průměrného výdělku pro účely výpočtu odstupného zaměstnance JUDr. Radim Marada, Mgr. Karolina Konečná 2023 10 30
Jiné než časové formy mzdy se zaměřením na podílovou a úkolovou mzdu JUDr. Radim Marada 2023 9 6
Jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou jako soustavná příprava dítěte na budoucí povolání JUDr. Jan Přib 2023 9 13
Součinnost zaměstnavatele při úpadku s Úřadem práce, zaměstnanci a jinými subjekty JUDr. Aneta Dvořáková 2023 9 16
Příplatky ke mzdě a platu: Příplatek za práci ve svátek JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2023 9 21
Registrované partnerství z pohledu daně z příjmů fyzických osob Věra Příhodová 2023 9 24
Z aktuální judikatury: K povinnosti prokázat ne/udělení souhlasu zaměstnanci s užíváním výrobních a pracovních prostředků zaměstnavatele k soukromým účelům v řízení o náhradu škody; K přidělování práce zaměstnanci, jemuž byla dána výpověď pro nadbytečnost, po nabytí účinnosti rozhodnutí o organizační změně JUDr. Radim Marada, Mgr. Karolina Konečná 2023 9 27
Bezprostřední navázání studia Věra Příhodová 2023 7–8 4
Registrované partnerství z pohledu pracovního práva Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Trojan 2023 7–8 8
Registrované partnerství v kontextu pracovních úrazů a nemocí z povolání JUDr. Kateřina Demová, Ph.D. 2023 7–8 17
Příplatky ke mzdě a platu: Příplatek za práci přesčas JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2023 7–8 20
Úpadek zaměstnavatele – díl čtvrtý: Jak dosáhnout kompenzace neuhrazené mzdy Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Lukáš Gebouský 2023 7–8 25
Vybrané dotazy čtenářů k problematice dovolené Mgr. Zdeněk Schmied 2023 7–8 32
Oznamovací povinnost zaměstnavatele a související postupy ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2023 7–8 40
Zaměstnanecké benefity – dokončení z minulého čísla Věra Příhodová 2023 7–8 46
Praktické problémy minimálních nepřetržitých odpočinků JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2023 6 3
Zahraniční pracovní cesty Jaroslava Pfeilerová 2023 6 14
Výdělečná činnost poživatelů předčasného starobního důchodu a povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění JUDr. Jan Přib 2023 6 20
Zaměstnanecké benefity – pokračování z minulého čísla časopisu Věra Příhodová 2023 6 25
Z aktuální judikatury: K posuzování platnosti výpovědi pro nadbytečnost dané v návaznosti na určení neplatnosti předchozího rozvázání pracovního poměru; Určitý stupeň fyzické zdatnosti zaměstnance jako požadavek pro řádný výkon práce JUDr. Radim Marada, Mgr. Karolina Konečná 2023 6 29
Krácení osobního příplatku a osobního ohodnocení za porušení pracovní kázně JUDr. Radim Marada 2023 5 4
Škody vzniklé zaměstnavateli Jaroslava Pfeilerová 2023 5 9
Zaměstnanecké benefity Věra Příhodová 2023 5 12
Úpadek zaměstnavatele – díl třetí: Důvody ukončení pracovního poměru při reorganizaci nebo likvidaci v důsledku konkurzu Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Lukáš Gebouský 2023 5 16
Z aktuální judikatury: Povinnost zaměstnance k náhradě škody způsobené na služebním vozidle chybným zařazením rychlostního stupně; K dohodě o neplaceném volnu z hlediska vyhnutí se povinnosti poskytnout náhradu mzdy za překážky v práci na straně zaměstnavatele JUDr. Radim Marada, Mgr. Karolina Konečná 2023 5 24
Upřesnění dílčích výkladů v souvislosti se slevou na pojistném při zkráceném úvazku Ing. Marta Ženíšková 2023 4 3
Odstupné v souvislostech Věra Příhodová, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2023 4 5
Daňové dopady pracovních úrazů a škod vzniklých zaměstnanci Jaroslava Pfeilerová 2023 4 9
Úpadek zaměstnavatele – díl druhý: Co může úpadek znamenat pro zaměstnance Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Lukáš Gebouský 2023 4 13
Z aktuální judikatury: Rozsah bezdůvodného obohacení při neprávem vyplacené odměně za práci; Odstupné při rozvázání pracovního poměru z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání; K rozdílu mezi odnětím bonusové složky mzdy a jejím nevyhodnocením a nepřiznáním JUDr. Radim Marada, Mgr. Karolina Konečná 2023 4 19
Ještě ke slevě na pojistném při zkráceném úvazku Ing. Marta Ženíšková 2023 3 2
Mezinárodní pronájem pracovní síly a povinnosti českého uživatele z pohledu daně z příjmů Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. 2023 3 7
Úpadek zaměstnavatele – díl první: Co je úpadek a jak se řeší Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Lukáš Gebouský 2023 3 22
Zaručená mzda JUDr. Tereza Erényi, LL.M., JUDr. Jaroslav Škubal 2023 3 28
Roční zúčtování za rok 2022 Věra Příhodová 2023 2 3
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 – vzorové příklady Jana Dorčáková 2023 2 11
Kratší pracovní doba pohledem zákoníku práce Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Karolina Konečná 2023 2 19
Sleva za umístění dítěte – tzv. školkovné Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková 2023 2 28
Přehled zveřejněných témat – ročník 2022 redakce 2023 2 34
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců od 1. ledna 2023 Mgr. Dana Roučková 2023 1 9
Změny v dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2023 Ing. Iva Rindová, Bc. Hana Jedlanová 2023 1 16
Sleva na pojistném z důvodu zkráceného pracovního úvazku Ing. Marta Ženíšková 2023 1 20
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2023 Ing. Antonín Daněk 2023 1 30
Nové nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy v roce 2023 JUDr. Jan Breburda 2023 1 34
Povinný podíl za rok 2022 Mg. Eva Svěrčinová 2023 1 39
Závažná změna vyhlášky o pracovnělékařských službách JUDr. Bořivoj Šubrt 2023 1 49
Základy DPH pro praxi – 8. díl Ing. Jana Ledvinková 2023 1 7
Změny od 1. ledna 2023 v návaznosti na průměrnou mzdu v nemocenském pojištění, pojistném na sociální zabezpečení a ve výši redukčních hranic pro náhradu mzdy Ing. Marta Ženíšková 2022 12 3
Daňové zvýhodnění uplatňované prarodičem na vnuka nebo vnučku Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková 2022 12 6
Průměrný čistý měsíční výdělek u dohod o provedení práce Ing. Olga Krchovová 2022 12 11
Problematika členů statutárních orgánů – nerezidentů v souvislostech zdanění a pojištění Mgr. Magdaléna Vyškovská 2022 12 15
Z aktuální judikatury: Poskytování příplatku za délku odborné praxe z hlediska zásady rovného zacházení v oblasti odměňování; Čerpání dovolené zaměstnanci v nepřetržitém provozu Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2022 12 25
Sleva na manžela Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková 2022 11 3
Rozsah práce konané na základě dohody o pracovní činnosti JUDr. Petr Bukovjan 2022 11 9
Opravy na dani z příjmů ze závislé činnosti a daňových bonusů Věra Příhodová 2022 11 13
Pracovní volno v souvislosti s brannou povinností a vojenskými cvičeními Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Lukáš Gebouský, Věra Příhodová, Ing. Marta Ženíšková, Jana Dorčáková, Ing. Antonín Daněk 2022 11 19
Z aktuální judikatury: K právu družky zaměstnance na odškodnění smrtelného pracovního úrazu Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2022 11 31
Aktualizace nezabavitelných částek pro výpočet srážek ze mzdy k 1. říjnu 2022 JUDr. Jan Breburda 2022 10 4
Zdanění a povinné odvody z odměn členů volebních komisí v roce 2022 Ing. Iva Rindová, Bc. Hana Jedlanová, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2022 10 6
Nová právní úprava potvrzení o výši průměrného výdělku a dalších skutečnostech významných pro účely podpory v nezaměstnanosti JUDr. Tereza Erényi, LL.M., JUDr. Jaroslav Škubal 2022 10 14
Sleva za zastavenou exekuci Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková 2022 10 17
Společně hospodařící domácnost – konzultace Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová 2022 10 19
Plnění pro zaměstnance – daňové nerezidenty spojené s prací v České republice a v zahraničí Mgr. Magdaléna Vyškovská 2022 10 24
Z aktuální judikatury: K okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy; Mzda jako peněžité plnění za práci pro účely výpočtu průměrného výdělku Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2022 10 32
Jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou jako soustavná příprava na budoucí povolání JUDr. Jan Přib 2022 9 3
Průměrný výdělek – mzda či průměr za svátek? JUDr. Tereza Erényi, LL.M., JUDr. Jaroslav Škubal 2022 9 5
Soukromé auto zaměstnance pro služební účely Jaroslava Pfeilerová 2022 9 9
Poskytnutí služebního vozidla pro soukromé účely ve specifických případech RNDr. Petr Beránek 2022 9 15
Problematické aspekty zrušení pracovního poměru ve zkušební době JUDr. Radim Marada 2022 9 20
Z aktuální judikatury: K právu zaměstnance na odstupné ze zdravotních důvodů v případě rozvázání pracovního poměru dohodou/ K povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu způsobenou třetí osobě jeho zaměstnancem Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2022 9 32
Aktualizace nezabavitelných částek pro výpočet srážek ze mzdy k 1. červenci 2022 JUDr. Jan Breburda 2022 7-8 6
Teambuilding Jaroslava Pfeilerová 2022 7-8 8
Daňové zvýhodnění a soustavná příprava na budoucí povolání – konzultace Věra Příhodová, Ing. Jana Rohlíková, Ing. Alena Skoumalová 2022 7-8 12
Průměrný výdělek a mimořádné odměny JUDr. Tereza Erényi, LL.M., JUDr. Jaroslav Škubal 2022 7-8 17
Vyúčtování cestovních náhrad Jaroslava Pfeilerová 2022 7-8 21
Odstupné, navýšené odstupné, tzv. odchodné a praktické problémy s nimi spojené JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2022 7-8 29
Souběžné příjmy u více zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2022 7-8 39
Stávka JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2022 7-8 44
Z aktuální judikatury: K moderaci náhrady mzdy či platu při neplatném rozvázání pracovního poměru/ K doručování důležité pracovněprávní písemnosti zaměstnanci poštou/ K náležitostem výpovědi pro soustavné méně závažné porušování pracovních povinností a výkladu takové výpovědi Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2022 7-8 49
Pracovní volno spojené s činností zaměstnance pro děti a mládež JUDr. Petr Bukovjan, Věra Příhodová, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2022 6 4
Sleva na studenta – konzultace Věra Příhodová, Ing. Jana Rohlíková, Ing. Alena Skoumalová 2022 6 4
Poskytování vitaminových prostředků z FKSP a sociálního fondu Jindřiška Plesníková 2022 6 17
Průměrný výdělek pro účely určení výše odstupného JUDr. Jaroslav Škubal, JUDr. Tereza Erényi, LL.M. 2022 6 20
Souběžné příjmy u jednoho zaměstnavatele ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2022 6 23
Z aktuální judikatury: Zrušení ve zkušební době dané v souvislosti se ztrátou zdravotní způsobilosti v důsledku pracovního úrazu/ Vliv změny druhu práce na způsob výpočtu průměrného výdělku Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2022 6 28
Aktualizace nezabavitelných částek pro výpočet srážek ze mzdy k 1. dubnu 2022 JUDr. Jan Breburda 2022 5 3
Pracovnělékařské prohlídky cizinců, včetně Ukrajinců JUDr. Bořivoj Šubrt 2022 5 5
Školení, jiné formy přípravy nebo studia a rekvalifikace JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D., Věra Příhodová 2022 5 6
Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště Jaroslava Pfeilerová 2022 5 16
Mzdové listy – konzultace Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Jana Dorčáková 2022 5 22
Podepsaná, avšak nechtěná pracovní smlouva Mgr. Tomáš Liškutín 2022 5 26
Z aktuální judikatury: Okamžik prodlení s výplatou mzdy či platu a úroky z prodlení Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2022 5 31
Nová pravidla zaměstnávání občanů Ukrajiny v důsledku uprchlické krize Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Antonín Daněk 2022 4 4
Zřejmě letos již naposledy k výši normativních nákladů na bydlení pro srážky ze mzdy JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Jan Breburda 2022 4 14
Upozornění redakce redakce 2022 4 20
Sjednání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu se zákonem JUDr. Petr Bukovjan 2022 4 21
Přestávky v práci ve světle nové evropské judikatury JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2022 4 29
Opět (a zřejmě nikoliv naposledy) ke zvýšení normativních nákladů na bydlení v roce 2022 JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Jan Breburda 2022 3 3
Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené v příkladech JUDr. Michael Košnar 2022 3 5
Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy JUDr. Jan Breburda 2022 3 15
Povinnost zaměstnavatele vyhotovit a předat zaměstnanci jeden stejnopis ELDP k podpisu Jana Dorčáková 2022 3 24
Pracovní pohotovost a kontrola zaměstnanců Mgr. Veronika Odrobinová, Adam Simota 2022 3 27
Home office ze zahraničí JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2022 3 31
Z aktuální judikatury: Podpis okamžitého zrušení pracovního poměru mzdovou účetní bez plné moci Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2022 3 33
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců od 1. ledna 2022 – aktualizace článku Mgr. Dana Roučková 2022 2 3
Některé aktuální informace ke srážkám ze mzdy od ledna 2022 JUDr. Bořivoj Šubrt 2022 2 4
Bezhotovostní výplata mzdy nebo platu do zahraničí JUDr. Radim Marada 2022 2 6
Roční zúčtování daňových nerezidentů Mgr. Magdaléna Vyškovská 2022 2 11
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2021 Věra Příhodová 2022 2 17
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2021 – vzorové příklady Jana Dorčáková 2022 2 21
Z aktuální judikatury: Náhrada mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru při neplatné výpovědi dané ze zdravotních důvodů Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2022 2 33
Změny v dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2022 Ing. Iva Rindová, Bc. Hana Jedlanová 2022 1 8
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců od 1. ledna 2022 Mgr. Dana Roučková 2022 1 11
Nové nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy v roce 2022 JUDr. Jan Breburda 2022 1 17
Povinný podíl za rok 2021 Mgr. Eva Svěrčinová 2022 1 21
Krizové ošetřovné a mimořádný příspěvek Ing. Marta Ženíšková, Mgr. Zdeněk Schmied 2022 1 31
Postup plátce mzdy během milostivého léta JUDr. Jan Breburda 2021 12 3
Změny od 1. ledna 2022 v nemocenském pojištění, pojistném na sociální zabezpečení a ve výši redukčních hranic pro náhradu mzdy v návaznosti na průměrnou mzdu Ing. Marta Ženíšková 2021 12 5
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022 Ing. Antonín Daněk 2021 12 7
Výše penále od 1. ledna 2022 z dluhu na pojistném na sociální zabezpečení Ing. Marta Ženíšková 2021 12 11
Snížení základu daně z příjmů v rámci ročního zúčtování daně z titulu poskytnutých bezúplatných plnění Ing. Zdeněk Fojtík 2021 12 13
Daňové zvýhodnění na vyživované děti v roce 2021 Mgr. Magdaléna Vyškovská 2021 12 17
Z aktuální judikatury: Předpoklady povinnosti zaměstnance vrátit vynaložené náklady při zvýšení nebo prohloubení kvalifikace Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2021 12 31
Snížení základu daně z příjmů o úroky z úvěru použitého na bytové potřeby ve zdaňovacím období roku 2021 Ing. Zdeněk Fojtík 2021 11 5
Promlčení práva zaměstnance na uspokojení nároku na cestovní náhrady Jaroslava Pfeilerová 2021 11 11
Prokazování dob pojištění, které chybí v evidenci ČSSZ Jana Dorčáková 2021 11 15
Nová úprava dovolené v příkladech JUDr. Michael Košnar 2021 11 19
Z aktuální judikatury: Nezařazení zaměstnance odměňovaného platem do správné platové třídy jako nerovné zacházení Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2021 11 30
Změny v ošetřovném a v otcovské od 1. ledna 2022 Ing. Marta Ženíšková 2021 10 4
Výpočet dovolené při změně týdenní pracovní doby JUDr. Michael Košnar 2021 10 10
Pracovnělékařské služby a prohlídky pro agenturní zaměstnance JUDr. Bořivoj Šubrt 2021 10 23
Délka pracovní cesty a nárok zaměstnance na stravné Jaroslava Pfeilerová 2021 10 25
Z aktuální judikatury: Sankce za porušení povinnosti dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce zvlášť hrubým způsobem/ K povaze překážky v práci v případě pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce podle pracovní smlouvy/ Překážka v práci na straně zaměstnavatele po podání návrhu na přezkum lékařského posudku zaměstnancem Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2021 10 30
Jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou pro školní rok 2021/2022 JUDr. Jan Přib 2021 9 5
Mzda a plat s přihlédnutím k případné práci přesčas JUDr. Bořivoj Šubrt 2021 9 6
Bezhotovostní výplata mzdy nebo platu – kterým okamžikem je výplata zaplacena a kdy vzniká prodlení s výplatou? JUDr. Radim Marada 2021 9 9
Pružné rozvržení pracovní doby a dovolená JUDr. Michael Košnar 2021 9 18
Z aktuální judikatury: Dohoda o odměně u dohody o provedení práce/ Náhrada odměny z dohody při překážkách v práci u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2021 9 28
Příspěvek v době částečné práce aneb druhá legislativní úprava tzv. kurzarbeitu Mgr. Petr Schweiner 2021 7-8 4
Některé praktické otázky pracovnělékařských služeb JUDr. Bořivoj Šubrt 2021 7-8 7
Cestovní náhrady v dotazech a odpovědích Jaroslava Pfeilerová 2021 7-8 10
Peněžitá pomoc v mateřství Ing. Kateřina Běhunčíková 2021 7-8 18
Osobní údaje ve mzdové účtárně zaměstnavatele v otázkách a odpovědích Mgr. Tomáš Liškutín, JUDr. Kristýna Opletalová 2021 7-8 27
Vyšetření, ošetření a pracovnělékařské prohlídky JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2021 7-8 32
Zrušení provozovny a návod, jak postupovat při „hromadném propouštění“ JUDr. Radim Marada 2021 7-8 48
Informace k ošetřovnému Ing. Marta Ženíšková 2021 6 6
Srážky ze mzdy v insolvenci JUDr. Jan Breburda 2021 6 9
Zdravotní pojištění – ukončení studia na střední nebo vysoké škole a navazující výkon výdělečné činnosti Ing. Antonín Daněk 2021 6 16
Stravné versus stravenka Jaroslava Pfeilerová 2021 6 22
Home office u daňových nerezidentů z pohledu zdanění a pojištění Mgr. Magdaléna Vyškovská 2021 6 27
Z aktuální judikatury: Rovné odměňování napříč regiony Mgr. Michal Vrajík 2021 6 31
Nová výše ošetřovného a další změny Ing. Marta Ženíšková 2021 5 4
Chráněný účet a nové povinnosti pro zaměstnavatele Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Trojan 2021 5 6
Dovolená po novele zákoníku práce – jak řešit některé problémy JUDr. Bořivoj Šubrt 2021 5 9
Neplatné rozvázání pracovního poměru v souvislostech Ing. Antonín Daněk, Ing. Marta Ženíšková, Věra Příhodová 2021 5 13
Prokazování ve mzdové účtárně především z pohledu zdravotního pojištění Ing. Antonín Daněk, Ing. Alena Skoumalová, Věra Příhodová 2021 5 21
Z aktuální judikatury: Srovnatelné podmínky při agenturním zaměstnávání/ Změna pracovního poměru na dobu neurčitou Mgr. Michal Vrajík 2021 5 28
Informace k Prohlášení poplatníka Věra Příhodová 2021 4 4
Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě Ing. Marta Ženíšková, Mgr. Zdeněk Schmied 2021 4 5
Stravenkový paušál v otázkách a odpovědích Jaroslava Pfeilerová 2021 4 11
Zdravotní pojištění – minimum pro zaměstnance a zaměstnavatele v roce 2021 Ing. Antonín Daněk 2021 4 18
Český zaměstnavatel a jeho povinnosti v České republice, pokud příjem jeho zaměstnanců podléhá zdanění v zahraničí Mgr. Magdaléna Vyškovská 2021 4 21
Problematika pojištění v dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Věra Příhodová 2021 4 29
Mimořádná lékařská prohlídka a další zaměstnávání zaměstnance v případech lékařských posudků o zdravotní způsobilosti zaměstnance k dosavadní práci JUDr. Martin Mikyska 2021 4 36
Z aktuální judikatury: Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností Mgr. Michal Vrajík 2021 4 39
Stručná informace k poskytování daňového bonusu v roce 2021 Věra Příhodová 2021 3 3
Pracovnělékařské prohlídky a nový nouzový stav JUDr. Bořivoj Šubrt 2021 3 4
Peněžitý příspěvek na stravování Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Trojan, Ing. Jana Rohlíková, JUDr. Eva Janková 2021 3 4
Podléhá stravenkový paušál exekuci? JUDr. Jan Breburda 2021 3 16
Náhrada škody způsobené zaměstnancem včetně vymáhání ze strany zaměstnavatele – 2. část JUDr. Radim Marada 2021 3 18
Vybraná ustanovení zákoníku práce – odměna poskytovaná zaměstnancům vyslaným do ČR a ručení za ni a dovolenkové pokladny Mgr. Magdaléna Vyškovská 2021 3 26
Čerpání dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené JUDr. Michael Košnar 2021 3 31
Opětovné krizové opatření vlády k provádění pracovnělékařských prohlídek JUDr. Bořivoj Šubrt 2021 2 3
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020 Věra Příhodová 2021 2 4
Zápočtový list v dotazech a odpovědích JUDr. Tereza Erényi, LL.M. 2021 2 13
Náhrada škody způsobené zaměstnancem včetně vymáhání ze strany zaměstnavatele – 1. část JUDr. Radim Marada 2021 2 18
Překážky v práci spojené s dopravními kolizemi JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2021 2 24
Z aktuální judikatury: Započtení pohledávky na náhradu škody proti pohledávce na odstupné Mgr. Michal Vrajík 2021 2 31
Změny v dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2021 Ing. Marie Hajšmanová 2021 1 8
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců od 1. ledna 2021 Mgr. Dana Roučková 2021 1 11
Nové nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy v roce 2021 JUDr. Jan Breburda 2021 1 14
Povinný podíl za rok 2020 Mgr. Eva Svěrčinová 2021 1 18
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a 2021 – vzorové příklady Jana Dorčáková 2021 1 28
Omezení uplatnění tzv. stop výdělku a tzv. fixní renty jen na dobu registrované nezaměstnanosti poškozeného zaměstnance JUDr. Martin Mikyska 2021 1 36
Změny v nemocenském pojištění, pojistném na sociální zabezpečení a ve výši redukčních hranic pro náhradu mzdy od 1. ledna 2021 Ing. Marta Ženíšková 2020 12 4
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2021 Ing. Antonín Daněk 2020 12 7
Doplnění článku Poskytování ošetřovného od 5. října 2020 a změna v předávání žádostí o dávky nemocenského pojištění Ing. Marta Ženíšková 2020 12 10
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání po novele zákoníku práce JUDr. Martin Mikyska 2020 12 12
Vedení a předkládání stejnopisů ELDP v elektronické podobě Jana Dorčáková 2020 12 16
Rodičovská dovolená – 2. část JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2020 12 18
Zaměstnanecké zlepšovací návrhy a podnikové vynálezy Mgr. Tomáš Liškutín, Mgr. David Šupej, Věra Příhodová, Ing. Antonín Daněk, Ing. Marta Ženíšková 2020 12 28
Nové krizové opatření vlády k provádění pracovnělékařských prohlídek JUDr. Bořivoj Šubrt 2020 11 6
Poskytování ošetřovného od 5. října 2020 a změna v předávání žádostí o dávky nemocenského pojištění Ing. Marta Ženíšková 2020 11 9
Nová koncepce dovolené od 1. ledna 2021 – 2. část JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied, doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 2020 11 16
Vysílání zaměstnanců v rámci EU Jaroslava Pfeilerová 2020 11 25
Sdílené pracovní místo Mgr. Michal Vrajík 2020 11 32
Rodičovská dovolená – 1. část JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2020 11 36
Nová koncepce dovolené od 1. ledna 2021 – 1. část doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied 2020 10 4
Automatický přechod zaměstnanců podle novely zákoníku práce JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Daniel Vejsada 2020 10 11
Zaměstnanecká autorská díla Mgr. Tomáš Liškutín, Mgr. David Šupej, Věra Příhodová, Ing. Antonín Daněk, Ing. Marta Ženíšková 2020 10 15
Nenárokové složky mzdy Mgr. Michal Vrajík 2020 10 19
Manželství a registrované partnerství v dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Věra Příhodová 2020 10 26
Mateřská dovolená JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2020 10 27
Z aktuální judikatury: Uznání jistiny dluhu v pracovněprávních vztazích/ Krytí škod z pracovního úrazu statutárního orgánu zákonným pojištěním Mgr. Michal Vrajík 2020 10 37
Jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou pro školní rok 2020/2021 JUDr. Jan Přib 2020 9 4
Odvolatelnost zaměstnance z vedoucího pracovního místa po novele zákoníku práce JUDr. Radim Marada 2020 9 6
Doručování podle novely zákoníku práce Mgr. Daniel Vejsada, JUDr. Jaroslav Škubal 2020 9 13
Dílčí změny pracovní doby podle novely zákoníku práce Mgr. Tomáš Liškutín, JUDr. Kristýna Opletalová 2020 9 17
Pracovní pohotovost – 2. část Mgr. Jan Vácha 2020 9 19
Doplnění článku Vzorové příklady vyplňování ELDP v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 Jana Dorčáková 2020 9 23
Z aktuální judikatury: Obcházení dočasného přidělení zaměstnanců outsourcingem/ Okamžité zrušení pracovního poměru pro nevyplacení mzdy/ Náhrada mzdy/platu a náhrada škody při neplatném rozvázání pracovního poměru Mgr. Michal Vrajík 2020 9 27
Novela zákoníku práce a souvisejících zákonů – přehled změn JUDr. Bořivoj Šubrt 2020 7-8 5
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení Ing. Marta Ženíšková 2020 7-8 14
Předkládání evidenčních listů důchodového pojištění pouze v elektronické podobě Jana Dorčáková 2020 7-8 16
Vzorové příklady vyplňování ELDP v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 Jana Dorčáková 2020 7-8 17
Úpravy v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii JUDr. Zdeňka Leiblová 2020 7-8 24
Správný postup zaměstnavatele při zaměstnávání mladistvých zaměstnanců Mgr. Tomáš Liškutín, Věra Příhodová, Mgr. Ing. Tereza Kurtišová, Ing. Marta Ženíšková 2020 7-8 25
Pracovní pohotovost – 1. část Mgr. Jan Vácha 2020 7-8 35
Dodatková dovolená Mgr. Zdeněk Schmied 2020 7-8 46
Mzda během pracovní cesty včetně vazby na práci přesčas JUDr. Tereza Erényi, LL.M. 2020 7-8 57
Změny v posuzování zdravotní způsobilosti k práci po ukončení nouzového stavu JUDr. Bořivoj Šubrt 2020 6 5
Další změny v sociálním pojištění v nouzovém stavu v poskytování ošetřovného Ing. Marta Ženíšková 2020 6 10
Změny v sociálním pojištění v pojistném, elektronickém předávání tiskopisů, placení hotovosti a ošetřovném při obavě z nákazy Ing. Marta Ženíšková 2020 6 13
Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o. Ing. Zdeněk Morávek 2020 6 17
Zákon č. 231/2020 Sb. a změny ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2020 6 23
Zaměstnávání cizinců podle mezinárodních smluv nejen v době pandemie COVID-19 Mgr. Magdaléna Vyškovská 2020 6 26
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení Ing. Marta Ženíšková 2020 6 36
COVID-19, zaměstnavatelé a Česká republika Mgr. Michal Vrajík 2020 5 5
Vnitřní předpis podle § 209 odst. 2 zákoníku práce (vzor) JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2020 5 15
Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli Mgr. Michal Vrajík 2020 5 20
Záznam o odmítnutí výkonu práce zaměstnancem při bezprostředním a závažném ohrožení života nebo zdraví (vzor) JUDr. Radim Marada 2020 5 28
Srážky ze mzdy v době pandemie JUDr. Jan Breburda 2020 5 33
Ošetřovné a nemocenské v době karanténních opatření Ing. Marta Ženíšková 2020 5 35
Vykazování čerpání ošetřovného na ELDP… Jana Dorčáková 2020 5 39
Rozhodnutí ministryně financí v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2020 5 40
Renty v době „koronavirové“ JUDr. Martin Mikyska 2020 5 42
Koronavirus a zdravotní pojištění Mgr. Tomáš Červinka, MHA 2020 5 46
Doručování zaměstnancům a karanténa Mgr. Veronika Bočanová 2020 5 49
Bylo by možné uznat onemocnění COVID-19 za nemoc z povolání? JUDr. Martin Mikyska 2020 5 54
Státní svátek 1. května a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2020 5 57
Koronavirus (především) pohledem zaměstnavatele Mgr. Michal Vrajík 2020 4 3
Dohoda o výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele (home office) – vzor JUDr. Lucie Radkovičová 2020 4 16
Karanténa JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2020 4 19
Karanténa a nemocenské pojištění Ing. Marta Ženíšková 2020 4 27
Aktualizace nezabavitelných částek v průběhu roku 2020 JUDr. Jan Breburda 2020 3 3
Změny v oblasti FKSP od 1. ledna 2020 – 2. část Ing. Martin Šabo 2020 3 5
Výkon práce v nepřetržitém provozu Mgr. Michal Vrajík 2020 3 11
Překážky v práci z důvodu obecného zájmu – 2. část JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2020 3 18
Ochranná lhůta v nemocenském pojištění Ing. Kateřina Běhunčíková 2020 3 23
Z aktuální judikatury: Okamžité zrušení pracovního poměru pro nevrácení služebního vozidla/ Neplatnost mzdového výměru Mgr. Michal Vrajík 2020 3 28
Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019 v dotazech a odpovědích Ing. Alena Skoumalová, Věra Příhodová 2020 2 4
Změny v oblasti FKSP od 1. ledna 2020 – 1. část Ing. Martin Šabo 2020 2 11
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2019 – vzorové příklady Jana Dorčáková 2020 2 18
Zařazení prací do platových tříd od 1. ledna 2020 Ing. Ivan Tomší 2020 2 26
Překážky v práci z důvodu obecného zájmu – 1. část JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2020 2 30
Z aktuální judikatury: Vznik nároku na bonus za Vánoce/ Krácení dovolené Mgr. Michal Vrajík 2020 2 37
Sdělení redakce – „Bezprostřední“ opětné zahájení studia na vysoké škole redakce 2020 1 5
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců od 1. ledna 2020 Mgr. Dana Roučková 2020 1 7
Nové nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy v roce 2020 JUDr. Jan Breburda 2020 1 11
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2020 Ing. Antonín Daněk 2020 1 15
Informace pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisům za zdaňovací období 2019/2020 Jana Šmídová 2020 1 18
Změny ve zdanění mezd a platů v roce 2020 Mgr. Petr Pelech 2020 1 23
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 2019 Mgr. Eva Svěrčinová 2020 1 24
Prokazování u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Věra Příhodová 2020 1 34
Změny náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě a její výpočet od 1. ledna 2020 Mgr. Zdeněk Schmied 2019 12 4
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení od 1. ledna 2020 Ing. Marta Ženíšková 2019 12 7
Daňové důsledky ukončení smlouvy o soukromém životním pojištění při následném uzavření smlouvy nové redakce 2019 12 9
Oznamovací povinnost plátce daně podle § 38da zákona o daních z příjmů ve vazbě na příjmy daňových nerezidentů členů orgánů právnických osob Katarína Dobešová, Bc. Hana Jedlanová, Ing. Iva Rindová 2019 12 11
Poskytování dlouhodobé péče – 2. část JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2019 12 18
Praktické problémy přesčasové práce JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2019 12 23
Z aktuální judikatury: Smluvní pokuta při krátkodobém porušení konkurenční doložky Mgr. Michal Vrajík 2019 12 30
Elektronická neschopenka od 1. ledna 2020 Ing. Marta Ženíšková 2019 11 3
Stanovení zakladu daně u zaměstnanců spadajících do systému povinného pojištění v EU, EHP a ve Švýcarsku Katarína Dobešová, Bc. Hana Jedlanová, Ing. Iva Rindová 2019 11 8
Náhrada mzdy nebo platu a úroky z prodlení při neplatném rozvázání pracovního poměru – II. část Věra Příhodová, Ing. Kateřina Běhunčíková, Mgr. Ing. Tereza Kurtišová 2019 11 17
Exekuční srážky z odměny z dohody o provedení práce (konzultace) JUDr. Jan Breburda 2019 11 23
Poskytování dlouhodobé péče – 1. část JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2019 11 29
Z aktuální judikatury: Zjišťování pravděpodobného výdělku/ Započtení pohledávky zaměstnavatele na náhradu škody Mgr. Michal Vrajík 2019 11 35
Daňové zvýhodnění při zahájení studia Věra Příhodová 2019 10 3
Náhrada mzdy nebo platu a úroky z prodlení při neplatném rozvázání pracovního poměru – I. část Mgr. Michal Vrajík 2019 10 7
Svátek a jeho dopady do pracovní doby JUDr. Petr Bukovjan 2019 10 15
Ošetřování dítěte nebo jiného člena domácnosti a péče o dítě JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2019 10 22
Z aktuální judikatury: Podmínky zproštění odpovědnosti za svěřené hodnoty/ Odstupné při odvolání a vzdání se pracovního místa Mgr. Michal Vrajík 2019 10 29
Jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou pro školní rok 2019/2020 JUDr. Jan Přib 2019 9 5
Potvrzení o studiu pro potřeby mzdové účetní JUDr. PhDr. Jiří Valenta 2019 9 7
Doručování písemností zaměstnavatelem Mgr. Michal Vrajík 2019 9 10
Daňové zvýhodnění při ukončení studia Věra Příhodová 2019 9 20
Vyhledání nového zaměstnaní JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2019 9 27
Z aktuální judikatury: Oprávnění jednat za zaměstnavatele Mgr. Michal Vrajík 2019 9 34
Náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu redakce 2019 7-8 4
Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby – rozdíl a jeho důsledky v pracovním právu Mgr. Zdeněk Schmied 2019 7-8 6
Přestěhování zaměstnance JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2019 7-8 10
Dohody o srážkách ze mzdy včetně vzorů JUDr. Jan Breburda 2019 7-8 17
Snižování stravného při pracovních cestách zaměstnanců Jaroslava Pfeilerová 2019 7-8 24
Fond kulturních a sociálních potřeb – oblasti, na které lze poskytovat prostředky z fondu VII. Ing. Martin Šabo 2019 7-8 31
Otcovská v souvislostech JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D., Ing. Marta Ženíšková, Jana Dorčáková, Mgr. Eva Svěrčinová 2019 7-8 39
Z aktuální judikatury: Průměrný výdělek pro účely náhrady mzdy nebo platu při neplatném rozvázání pracovního poměru/ Zákaz výpovědi v ochranné době Mgr. Michal Vrajík 2019 7-8 50
Změny v poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a v oblasti nemocenského pojištění v roce 2019 Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková 2019 6 3
Správný postup zaměstnavatele při najímání mladistvých zaměstnanců Mgr. Tomáš Liškutín 2019 6 6
Doprovod rodinných příslušníků JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2019 6 7
Zaručená mzda (a plat) v roce 2019 – pokračování Mgr. Michal Vrajík 2019 6 18
Fond kulturních a sociálních potřeb – oblasti, na které lze poskytovat prostředky z fondu VI. Ing. Martin Šabo 2019 6 24
Z aktuální judikatury: Vyúčtování cestovních náhrad Mgr. Michal Vrajík 2019 6 29
Průlom ve výši srážek ze mzdy? JUDr. Jan Breburda 2019 5 3
Zaručená mzda (a plat) v roce 2019 Mgr. Michal Vrajík 2019 5 7
Sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmů fyzických osob u zaměstnanců v mezinárodní dopravě v Evropské unii Mgr. Magdaléna Vyškovská 2019 5 13
Fond kulturních a sociálních potřeb – oblasti, na které lze poskytovat prostředky z fondu V. Ing. Martin Šabo 2019 5 21
Zvláštní případy aplikace průměrného výdělku Mgr. Adam Holub, Ing. Libor Santner 2019 5 27
Novinky ve zdaňování mezd v roce 2019 Katarína Dobešová, Bc. Hana Jedlanová, Ing. Iva Rindová 2019 4 3
Rozhodné období a pravděpodobný příjem Ing. Marta Ženíšková 2019 4 10
Povinnost mlčenlivosti zaměstnanců ve mzdových účtárnách Mgr. Tomáš Liškutín 2019 4 15
Pohřeb spoluzaměstnance JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2019 4 23
Konstrukce průměrného výdělku Mgr. Adam Holub, Ing. Libor Santner 2019 4 28
Z aktuální judikatury: Doručování pracovněprávních písemností/ Nerovné zacházení u zaměstnavatelů odměňujících platem Mgr. Michal Vrajík 2019 4 33
Praktické problémy pracovních poměrů na dobu určitou a jejich řetězení JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2019 3 4
Povinnosti při placení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 2019 3 10
Narození dítěte JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2019 3 18
Obecný úvod do problematiky průměrného výdělku Mgr. Adam Holub, Ing. Libor Santner 2019 3 25
Z aktuální judikatury: Odnětí pohyblivé složky mzdy/ Právo zaměstnance odmítnout konání pracovní cesty Mgr. Michal Vrajík 2019 3 28
Vzorové příklady vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za roky 2018 a 2019 Jana Dorčáková 2019 2 3
Vysílání vědeckých pracovníků z České republiky do zahraničí Mgr. Magdaléna Vyškovská 2019 2 15
Úmrtí osob blízkých zaměstnanci JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2019 2 24
Srážky ze mzdy v insolvenci JUDr. Jan Breburda 2019 2 29
Roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018 Katarína Dobešová, Bc. Hana Jedlanová, Ing. Iva Rindová 2019 1 5
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců od 1. 1. 2019 Mgr. Dana Roučková 2019 1 16
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za rok 2018 a pro rok 2019 Jana Šmídová 2019 1 21
Změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti k 1. 1. 2019 v souvislostech Mgr. Petr Pelech 2019 1 28
Nové nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy v roce 2019 JUDr. Jan Breburda 2019 1 31
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 2018 JUDr. Zdeňka Leiblová, Mgr. Eva Svěrčinová 2019 1 36
Přehled zveřejněných témat – ročník 2018 redakce 2019 1 45
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2019 Ing. Antonín Daněk 2018 12 3
Změny náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě a její výpočet od 1. ledna 2019 Mgr. Zdeněk Schmied 2018 12 6
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení od 1. ledna 2019 Ing. Marta Ženíšková 2018 12 9
Fond kulturních a sociálních potřeb – oblasti, na které lze poskytovat prostředky z fondu IV. Ing. Martin Šabo 2018 12 12
Svatba zaměstnance a jeho příbuzných JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2018 12 19
Postavení učňů (žáků SOU) z pohledu jejich odměňování PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2018 12 25
Z aktuální judikatury: Jednostranné snížení zahraničního stravného/ Uvedení hodinové odměny ve smlouvě o dílo/ Vracení odstupného Mgr. Michal Vrajík 2018 12 31
Praktické problémy příplatků ke mzdě a platu JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2018 11 3
Započtení pracovněprávních pohledávek Mgr. Michal Vrajík 2018 11 12
Fond kulturních a sociálních potřeb – oblasti, na které lze poskytovat prostředky z fondu III. Ing. Martin Šabo 2018 11 18
Karanténa JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2018 11 25
Nezaměstnaní poškození po pracovním úrazu (nemoci z povolání) a zápočet minimální mzdy v době registrace u Úřadu práce JUDr. Martin Mikyska 2018 10 3
Dočasná pracovní neschopnost JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2018 10 5
Rozdíl mezi poskytnutím stravenky a stravného Jaroslava Pfeilerová 2018 10 13
Důchodový věk v tabulkách Václav Šantrůček 2018 10 19
Doměření daně z příjmů ze závislé činnosti při kontrole správce daně Ing. Libuše Trchalová, Ing. Milan Lošťák 2018 10 26
Z aktuální judikatury: Zahrnutí odměny při skončení pracovního poměru do průměrného výdělku/ Průměrný výdělek pro účely konkurenční doložky Mgr. Michal Vrajík 2018 10 31
Jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou JUDr. Jan Přib 2018 9 3
Přečerpaná dovolená a důsledky z toho plynoucí – oprava Mgr. Michal Vrajík 2018 9 5
Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR redakce 2018 9 7
Odměna členů volebních komisí a její dobrovolné navýšení Ing. Tereza Köppelová, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2018 9 9
Agenturní zaměstnávání cizinců v České republice – z hlediska daně z příjmů Ing. Lenka Jehličková 2018 9 17
Fond kulturních a sociálních potřeb – oblasti, na které lze poskytovat prostředky z fondu II. Ing. Martin Šabo 2018 9 24
Důchodový věk v tabulkách Václav Šantrůček 2018 9 31
Příspěvky poskytované zaměstnavatelům zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením – II. díl Mgr. Eva Svěrčinová 2018 9 36
Přečerpaná dovolená a důsledky z toho plynoucí Mgr. Michal Vrajík 2018 7-8 4
Příspěvky poskytované zaměstnavatelům zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením – I. díl Mgr. Eva Svěrčinová 2018 7-8 12
Praktické problémy home office JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2018 7-8 16
Nezabavitelné částky na vyživované osoby – konzultace JUDr. Jan Breburda 2018 7-8 24
Překážky v práci na straně zaměstnance JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2018 7-8 29
Fond kulturních a sociálních potřeb – oblasti, na které lze poskytovat prostředky z fondu Ing. Martin Šabo 2018 7-8 39
Důchodový věk v tabulkách Václav Šantrůček 2018 7-8 47
Z aktuální judikatury: Počítání úroků z prodlení od data splatnosti mzdy Mgr. Michal Vrajík 2018 7-8 52
Pracovní smlouva člena statutárního orgánu po přelomovém rozhodnutí Nejvyššího soudu Mgr. Michal Vrajík 2018 6 3
Odchodné u zastupitelů obcí, měst, krajů a hlavního města Prahy od 1. ledna 2018 Ing. Kateřina Běhunčíková / Ing. Antonín Daněk 2018 6 10
Zaměstnávaní zahraničních akademických a výzkumných pracovníků v České republice Mgr. Magdaléna Vyškovská 2018 6 13
Důchodový věk v tabulkách Václav Šantrůček 2018 6 24
Fond kulturních a sociálních potřeb Ing. Martin Šabo 2018 6 29
Z aktuální judikatury: Právo na odstupné při rozvázání pracovního poměru po pracovním úrazu Mgr. Michal Vrajík 2018 6 35
Dlouhodobé ošetřovné Ing. Marta Ženíšková 2018 5 3
Zaměstnání netrvající celý kalendářní měsíc z pohledu zdravotního pojištění Ing. Antonín Daněk 2018 5 18
Důchodový věk v tabulkách Václav Šantrůček 2018 5 22
Pracovnělékařské služby a agenturní zaměstnávání JUDr. Anna Janáková 2018 5 27
Z aktuální judikatury: Náhrada škody způsobené dáním výpovědi Mgr. Michal Vrajík 2018 5 31
Fond kulturních a sociálních potřeb – hospodaření s fondem Ing. Martin Šabo 2018 5 12
Informace k problematice příspěvků zaměstnavatele na tištěné knihy redakce 2018 4 3
Vztah externí mzdové účetní a zaměstnavatele ve světle nařízení GDPR Mgr. Tomáš Liškutín 2018 4 4
Praktické problémy evidence pracovní doby a přestávek v práci JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2018 4 11
Fond kulturních a sociálních potřeb Ing. Martin Šabo 2018 4 17
Mateřská a rodičovská dovolená versus peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2018 4 23
Důchodový věk v tabulkách Václav Šantrůček 2018 4 27
Z aktuální judikatury: Promlčení práva na vrácení odstupného/ Skončení pracovního poměru na dobu určitou v době dočasné pracovní neschopnosti Mgr. Michal Vrajík 2018 4 32
Součinnost zaměstnavatele poskytovaná exekučním orgánům JUDr. Jan Breburda 2018 3 3
Změny v katalogu prací ve veřejných službách a správě Ing. Ivan Tomší 2018 3 9
Neplacení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem Ing. Antonín Daněk 2018 3 16
Zdanění náborových a motivačních příspěvků Ing. Libuše Trchalová 2018 3 20
Zaměstnanec ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, Ing. Antonín Daněk, Ing. Kateřina Běhunčíková, Jana Dorčáková 2018 3 26
Z aktuální judikatury: Je plnění z dohody o narovnání v „hrubém“, nebo „čistém“? Mgr. Michal Vrajík 2018 3 31
Změny, které ovlivňují vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění Jana Dorčáková 2018 2 3
Změna právní úpravy pracovnělékařských prohlídek JUDr. Bořivoj Šubrt 2018 2 8
Bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnancům Ing. Libuše Trchalová 2018 2 13
Zaměstnávání starobních důchodců z pohledu veřejného zdravotního pojištění Mgr., Ing. Tereza Kurtišová 2018 2 18
Z aktuální judikatury: Dohoda o neplaceném volnu a soudní spor o neplatnost rozvázání pracovního poměru/ Škoda spočívající v nákladech na mzdy Mgr. Michal Vrajík 2018 2 24
Zaměstnávání starobních důchodců a daň z příjmů Ing. Tereza Köppelová 2018 2 21
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Zdeňka Leiblová 2018 1 5
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová 2018 1 13
Sleva na manželku (manžela) Ing. Tereza Köppelová 2018 1 17
Změny výpočtu srážek ze mzdy (z platu) v roce 2018 JUDr. Bořivoj Šubrt 2018 1 23
Srážky ze mzdy – postižení daňového bonusu a přeplatku z ročního zúčtování daně JUDr. Jan Breburda 2018 1 25
Tiskopisy pro účely daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro rok 2018 Jana Šmídová 2018 1 32
Uplatnění slev na dani z důvodu nároku na invalidní důchod v roce 2018 Ing. Libuše Trchalová 2018 1 37
Přehled zveřejněných témat – ročník 2017 redakce 2018 1 43
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení od 1. února 2018 Ing. Marta Ženíšková 2017 12 4
Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy Mgr. Dana Roučková, Věra Příhodová, Ing. Antonín Daněk 2017 12 11
Změny v odměňování zaměstnanců 2017 a od 1. ledna 2018 Mgr. Dana Roučková 2017 12 14
Souběh dohod o provedení práce a ostatních příjmů ze závislé činnosti bez učiněného prohlášení poplatníka v příkladech pro rok 2018 Ing. Libuše Trchalová 2017 12 18
Změny ve zdravotním pojištění v roce 2017 a k 1. lednu 2018 Ing. Antonín Daněk 2017 12 27
Částky pro výpočet náhrady mzdy v době prvních 2 týdnů dočasné pracovní neschopnosti v roce 2018 JUDr. Bořivoj Šubrt 2017 12 30
Z aktuální judikatury: Právo na odstupné při odvolání z funkce Mgr. Michal Vrajík 2017 12 33
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2018 Jana Šmídová 2017 11 4
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení od 1. ledna 2018 Ing. Marta Ženíšková 2017 11 15
Změny právní úpravy pracovnělékařských služeb s účinností od 1. listopadu 2017 JUDr. Bořivoj Šubrt 2017 11 17
Srážky ze mzdy – insolvenční řízení JUDr. Jan Breburda 2017 11 21
Zaměstnávání starobních důchodců z pohledu sociálního pojištění JUDr. Jan Přib 2017 11 28
Zdanění příjmů ze závislé činnosti daňových nerezidentů Mgr. Magdaléna Vyškovská 2017 10 3
Zaměstnávání starobních důchodců z pohledu pracovního práva JUDr. Petr Bukovjan 2017 10 10
Srážky ze mzdy – několik plátců mzdy JUDr. Jan Breburda 2017 10 16
Daňové dopady při poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely – odpovědi na dotazy Jaroslava Pfeilerová 2017 10 25
Z aktuální judikatury: Pracovní úraz při lyžování s klienty Mgr. Michal Vrajík 2017 10 29
Jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou jako soustavná příprava dítěte na budoucí povolání JUDr. Jan Přib 2017 9 6
Uvolňování zaměstnanců – členů volebních komisí pro parlamentní volby 2017 Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Antonín Daněk, Ing. Marta Ženíšková, Mgr. Petr Pelech 2017 9 8
Srážky ze mzdy – změna plátce mzdy JUDr. Jan Breburda 2017 9 16
Daňové dopady při poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely Jaroslava Pfeilerová 2017 9 27
Rehabilitace jako „překážka“ v práci na straně zaměstnance JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2017 9 32
Ke změnám ve zdanění mezd na základě daňového balíčku Mgr. Petr Pelech 2017 7-8 4
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. července 2017 Mgr. Dana Roučková 2017 7-8 8
Novela zákona o zaměstnanosti Mgr. Eva Svěrčinová 2017 7-8 10
Chiméry v pracovním právu Mgr. Michal Vrajík 2017 7-8 14
Srážky ze mzdy – pořadí srážek ze mzdy JUDr. Jan Breburda 2017 7-8 20
Otcovská – nová dávka nemocenského pojištění Ing. Marta Ženíšková 2017 7-8 30
Příjmy studentů a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2017 7-8 31
Registr zaměstnavatelů ČSSZ/ Povinnosti zaměstnavatele v oblasti nemocenského pojištění Vlasta Čohanová 2017 7-8 35
Příjmy osvobozené od daně z příjmů ze závislé činnosti Ing. Milena Burešová 2017 7-8 40
Z aktuální judikatury: Sjednání zkušební doby po dohodě o pracovní činnosti Mgr. Michal Vrajík 2017 7-8 53
Odpovědnost za škodu na dopravních prostředcích používaných na cestách do zaměstnání a zpět JUDr. Martin Mikyska 2017 6 3
Minimum a souběžná zaměstnání ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2017 6 7
Srážky ze mzdy – výše srážek ze mzdy JUDr. Jan Breburda 2017 6 9
Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně z příjmů Ing. Milena Burešová 2017 6 19
Z aktuální judikatury: Prokazování schodku na svěřených hodnotách/ Okamžité zrušení pracovního poměru kvůli zneužití kreditní karty Mgr. Michal Vrajík 2017 6 27
Kdo je českým daňovým rezidentem? Mgr. Magdaléna Vyškovská 2017 5 4
Srážky ze mzdy – průběh srážek ze mzdy JUDr. Jan Breburda 2017 5 9
Vliv dočasné pracovní neschopnosti na skončení pracovního poměru Mgr. Zdeněk Schmied 2017 5 17
Cestovní náhrady v dotazech Jaroslava Pfeilerová 2017 5 24
Z aktuální judikatury: Srážky ze mzdy z odstupného/ Zásada rovného odměňování Mgr. Michal Vrajík 2017 5 30
Ještě jednou k minimální (a zaručené) mzdě Mgr. Michal Vrajík 2017 4 3
Srážky ze mzdy – druhy srážek ze mzdy a jiné způsoby postihování příjmů zaměstnance JUDr. Jan Breburda 2017 4 8
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů Mgr. Michal Vrajík, Ing. Libuše Trchalová, Mgr., Ing. Tereza Kurtišová, Vlasta Čohanová, Helena Přikrylová, Jana Dorčáková, JUDr. Martin Mikyska 2017 4 14
Cestovní náhrady – problematika související s jejich poskytováním Jaroslava Pfeilerová 2017 4 31
Z aktuální judikatury: Cestovní náhrady agenturních zaměstnanců Mgr. Michal Vrajík 2017 4 37
Sdělení pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti redakce 2017 3 3
Souběžné příjmy a minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2017 3 4
Nezbytně nutná doba k návštěvě lékaře Mgr. Michal Vrajík 2017 3 9
Cestovní náhrady – poskytování záloh, vyúčtování a kurzy pro přepočet náhrad Jaroslava Pfeilerová 2017 3 16
Prohlubování a zvyšování kvalifikace Mgr. Zdeněk Schmied 2017 3 21
Specifika mladistvých zaměstnanců Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2017 3 25
Z aktuální judikatury: Zúčtování mimořádné odměny do průměrného výdělku Mgr. Michal Vrajík 2017 3 29
Povinná náležitost mzdového listu redakce 2017 2 3
Novela občanského zákoníku a aktuality v oblasti exekuce na mzdu JUDr. Bořivoj Šubrt 2017 2 4
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (vzorové příklady) Jana Dorčáková 2017 2 8
Regresní nárok úrazové pojišťovny vůči zaměstnavateli za způsobení pracovního úrazu zaměstnance JUDr. Martin Mikyska 2017 2 15
Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2017 Mgr. Olga Bičáková 2017 2 18
Praktické problémy dohod o způsobu náhrady škody způsobené zaměstnancem včetně vzoru JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2017 2 21
Vládní návrh novely zákoníku práce Mgr. Zdeněk Schmied 2017 1 5
K dalším změnám ve zdanění mezd v roce 2017 Mgr. Petr Pelech 2017 1 6
Minimální mzda pohledem zákoníku práce a předpisů zdravotního pojištění – doplnění Mgr. Michal Vrajík 2017 1 8
Změny ve zdravotním pojištění v roce 2016 a od 1. ledna 2017 Ing. Antonín Daněk 2017 1 9
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení od 1. ledna 2017 Ing. Marta Ženíšková 2017 1 12
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017 JUDr. Bořivoj Šubrt 2017 1 14
Změny v odměňování zaměstnanců v roce 2016 a od 1. ledna 2017 Mgr. Dana Roučková 2017 1 16
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Zdeňka Leiblová 2017 1 21
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2016 Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová 2017 1 29
Přehled zveřejněných témat – ročník 2016 redakce 2017 1 41
Změny ve zdanění mezd nabývající účinnost počínaje rokem 2017– penzijní spoření a soukromé životní pojištění Mgr. Petr Pelech 2016 12 3
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017 JUDr. Bořivoj Šubrt 2016 12 5
Daň z příjmů ze závislé činnosti 2016 a 2017 – informace, tiskopisy Jana Šmídová 2016 12 8
Zvyšování minimální mzdy a náhrady za ztrátu na výdělku (tzv. úrazové renty) u nezaměstnaných poškozených JUDr. Martin Mikyska 2016 12 24
Minimální mzda pohledem zákoníku práce a předpisů zdravotního pojištění Mgr. Michal Vrajík, Ing. Antonín Daněk 2016 12 26
Z aktuální judikatury: Splatnost a promlčení nároku na odstupné Mgr. Michal Vrajík 2016 12 36
Změny pravidel pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou s pedagogickými pracovníky PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2016 11 3
Nové hodnoty prvků pro výpočet důchodů v roce 2017 JUDr. Vladimír Voříšek 2016 11 8
Chyby zaměstnavatelů v odměňování za práci mzdou JUDr. Bořivoj Šubrt 2016 11 11
Cestovní náhrady – výdaje za ubytování a nutné vedlejší výdaje Jaroslava Pfeilerová 2016 11 13
Odstupné při skončení pracovního poměru Mgr. Zdeněk Schmied 2016 11 17
Neplacené volno a zdravotní pojištění – specifické případy Ing. Antonín Daněk 2016 11 22
Pracovní volno s náhradou mzdy u zaměstnance s pružnou pracovní dobou v příkladu Mgr. Zdeněk Schmied 2016 11 26
Vrchní soud v Olomouci opět (a jinak) rozhodl o daňovém bonusu při oddlužení JUDr. Bořivoj Šubrt 2016 10 3
Zdaňování důchodů v souvislosti s nálezem Ústavního soudu ze dne 28. června 2016, sp. zn. Pl. ÚS 18/15 Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2016 10 4
Nová úprava důchodových nároků některých horníků JUDr. Vladimír Voříšek 2016 10 8
Cestovní náhrady – jízdní výdaje Jaroslava Pfeilerová 2016 10 10
Mýty a pověry o zaměstnávání a propouštění seniorů Mgr. Tomáš Liškutín, Mgr. David Šupej 2016 10 17
Zápočet doby péče o dítě nebo děti pro určení platového tarifu v oblasti veřejných služeb a správy JUDr. Ladislav Trylč 2016 10 23
Opravy záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a měsíčních daňových bonusů v příkladu Věra Příhodová 2016 10 27
Z aktuální judikatury: Rovné odměňování a variabilní složky mzdy Mgr. Michal Vrajík 2016 10 29
Nový přístup soudů k průměrnému výdělku JUDr. Bořivoj Šubrt 2016 9 3
Cestovní náhrady – zahraniční stravné Jaroslava Pfeilerová 2016 9 4
Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání Mgr. Eva Janková 2016 9 13
Stanovení nároku na dovolenou za část roku při změně rozvržení pracovní doby v příkladu Mgr. Zdeněk Schmied 2016 9 22
Když zaměstnanci vznikne škoda… Mgr. Michal Vrajík 2016 9 23
Z aktuální judikatury: Hlediska moderace náhrady mzdy/ Zdravotní důvody a neomluvená absence Mgr. Michal Vrajík 2016 9 29
Postih za porušování léčebného režimu práce neschopného zaměstnance Mgr. Michal Vrajík, Ing. Marta Ženíšková 2016 7-8 3
Oprava daně z příjmů ze závislé činnosti a daňových bonusů v příkladech Věra Příhodová 2016 7-8 10
Dovolená – specifické situace při přechodu práv a povinností z pracovního poměru a při souběžných pracovních poměrech Mgr. Zdeněk Schmied 2016 7-8 19
Cestovní náhrady – základní informace, tuzemské stravné Jaroslava Pfeilerová 2016 7-8 23
Zdanění příjmů ze závislé činnosti Ing. Milena Burešová 2016 7-8 30
Jak správně nastavit obchodní spolupráci s OSVČ Mgr. Tomáš Liškutín, Mgr. David Šupej 2016 7-8 41
Posuzování úrazu zaměstnance zaměstnavatelem Bc. Zdeněk Šenk 2016 7-8 47
Poskytnutí a výplata mzdy v cizí měně a do zahraničí v příkladech JUDr. Bořivoj Šubrt 2016 7-8 56
Z aktuální judikatury: Význam lékařského posudku podle nové úpravy pracovnělékařských služeb/ Odnětí nenárokové složky mzdy Mgr. Michal Vrajík 2016 7-8 58
Z aktuální judikatury: Povinnost vrátit náhradu mzdy po zrušení rozsudku Mgr. Michal Vrajík 2016 6 31
Důchodové spoření – nenahlášená účast Jana Šmídová 2016 6 3
Dávky na mateřské a rodičovské dovolené a možnosti výkonu práce při jejich pobírání Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2016 6 5
Vše kolem zápočtových listů Mgr. Michal Vrajík 2016 6 7
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – hodinový, měsíční hrubý a čistý JUDr. Bořivoj Šubrt 2016 6 12
Dovolená – konzultace Mgr. Zdeněk Schmied 2016 6 18
Doručování zaměstnanci Mgr. Tomáš Liškutín 2016 6 25
K vyššímu daňovému zvýhodnění v roce 2016 Mgr. Petr Pelech 2016 5 3
Skončení pracovního poměru ve zkušební době v praxi aneb šedá je teorie, zelený strom života Mgr. Michal Vrajík 2016 5 4
Výpočet vyměřovacího základu a výše zdravotního pojištění v příkladu Ing. Antonín Daněk 2016 5 8
Plátcova pokladna a její povinnosti Věra Příhodová 2016 5 10
Hromadné propouštění zaměstnanců Mgr. Olga Bičáková 2016 5 13
Vícesměnné pracovní režimy – právní úprava a problémy praxe Ing. Václav Sládek 2016 5 17
Skončení pracovního poměru se zaměstnankyní (zaměstnancem) na mateřské a rodičovské dovolené Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2016 5 20
Z aktuální judikatury: Doručení výpovědi a běh lhůt/ Dohoda o náhradě škody ve vyšším než zákonném rozsahu Mgr. Michal Vrajík 2016 5 24
Elektronické stravenky Jana Šmídová 2016 4 2
Jak se prokazují doby pojištění chybějící v evidenci ČSSZ Jana Dorčáková 2016 4 3
Sdělení Generálního finančního ředitelství k problematice studia za trvání služebního poměru Redakce 2016 4 6
Zápočet odpracované doby při pracovní cestě a stravné v příkladech Jaroslava Pfeilerová 2016 4 7
Dodatková dovolená a její uplatnění na zdravotnické pracovníky JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2016 4 9
Co musí potvrzovat mzdová účetní, pokud zaměstnanec žádá o dávky státní sociální podpory? Mgr. Eva Janková 2016 4 14
Těhotenství v pracovněprávních vztazích Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2016 4 19
Dosažení zletilosti a ukončení nezaopatřenosti v daních a odvodech pojistného PhDr. Dagmar Kučerová 2016 4 24
Ošetřovné – co zaměstnavatele nejčastěji zajímá Ing. Kateřina Běhunčíková 2016 4 26
Soudní dvůr Evropské unie: Cesta k zákazníkovi je součástí pracovní doby Jan Procházka, Veronika Kundeliusová 2016 3 4
Exekuce srážkami ze mzdy v příkladu JUDr. Jan Breburda 2016 3 6
Statutární orgány obchodních společností – konzultace kolektiv autorů 2016 3 9
Souběh více způsobů a důvodů skončení téhož pracovního poměru Mgr. Tomáš Liškutín, Mgr. David Šupej 2016 3 21
Mzdový list – jak důležitý je tento dokument v praxi? Jeho vedení, využití, archivace Vladislava Dvořáková, DiS. 2016 3 28
Slevy na dani Ing. Tereza Köppelová 2016 2 3
Plnění povinného podílu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 2015 v příkladu JUDr. Zdeňka Leiblová 2016 2 8
Vedení evidenčních listů důchodového pojištění (vzorové příklady) Jana Dorčáková 2016 2 10
Evropské formuláře sociálního zabezpečení v praxi mzdové účetní Ing. Lucie Rytířová, Mgr. Jan Grunert 2016 2 13
Nově k odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání (pokračování ze Mzdové účetní č. 12/2015) JUDr. Martin Mikyska, doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA 2016 2 17
Zdravotní pojištění – Jak s počtem zaměstnanců na Přehledu? Ing. Antonín Daněk 2016 2 21
Z aktuální judikatury: Náhrada mzdy za dobu po skončení soudního sporu Mgr. Michal Vrajík 2016 2 30
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016 JUDr. Bořivoj Šubrt 2016 1 5
Plnění povinného podílu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 2015, zaměstnávání v roce 2016 a některé novinky ze zákona o zaměstnanosti JUDr. Zdeňka Leiblová 2016 1 8
Druhý pilíř důchodové reformy končí Jana Šmídová 2016 1 14
Změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti od 1. ledna 2016 Mgr. Petr Pelech 2016 1 25
Daň z příjmů ze závislé činnosti 2015 a 2016 – informace, tiskopisy Jana Šmídová 2016 1 28
Odpočty nezdanitelných částí základů daně Ing. Tereza Köppelová 2016 1 36
Přehled zveřejněných témat – ročník 2015 redakce 2016 1 44
Změny v odměňování zaměstnanců od 1. ledna 2016 JUDr. Ladislav Trylč 2015 12 4
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální pojištění od 1. ledna 2016 Ing. Marta Ženíšková 2015 12 8
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2016 JUDr. Bořivoj Šubrt 2015 12 11
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2015 – konzultace Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová 2015 12 15
Nově k odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání JUDr. Martin Mikyska, doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA 2015 12 23
Zpětné přiznání invalidního důchodu Českou správou sociálního zabezpečení PhDr. Dagmar Kučerová 2015 12 31
Z aktuální judikatury: Zásada „za stejnou práci stejná odměna“/ Pracovní úraz na pracovní cestě Mgr. Michal Vrajík 2015 12 34
Postup zaměstnavatele při změně zdravotní pojišťovny zaměstnance Ing. Antonín Daněk 2015 12 37
Zvýšení minimální a průměrné mzdy a další změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2016 Ing. Antonín Daněk 2015 11 3
Nové hodnoty prvků pro výpočet důchodů v roce 2016 JUDr. Vladimír Voříšek 2015 11 7
Svátek ve vztahu k pracovní době a odměňování Ing. Alena Chládková 2015 11 10
Ještě k tzv. ročnímu průměrnému výdělku pro náhradu za ztrátu na výdělku JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Martin Mikyska 2015 11 17
O překážkách v práci – dokončení z minulého čísla JUDr. Petr Bukovjan 2015 11 18
Opravy při chybném uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě Ing. Tereza Köppelová 2015 11 26
Z aktuální judikatury: Pracovní poměr ředitele školy po uplynutí funkčního období Mgr. Michal Vrajík 2015 11 28
Změna letního času v roce 2015 Ing. Alena Chládková 2015 10 2
Srážky ze mzdy při změně zaměstnavatele Mgr. Michal Vrajík 2015 10 4
Doklady zaměstnavatele pro odvod pojistného na zdravotní pojištění ze skutečné výše příjmu Ing. Antonín Daněk 2015 10 8
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě Ing. Tereza Köppelová 2015 10 11
Pracovní pohotovost a její uplatnění ve zdravotnictví JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2015 10 17
Svátky ve světle pracovního práva Jan Procházka, Tereza Davidová 2015 10 21
O překážkách v práci JUDr. Petr Bukovjan 2015 10 25
Z aktuální judikatury: Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu odmítnutí výkonu práce pro zdravotní nezpůsobilost/ Poslední známá adresa pro účely doručování Mgr. Michal Vrajík 2015 10 29
Změny exekučních srážek ze mzdy od 1. září 2015 JUDr. Bořivoj Šubrt 2015 9 5
Další významná novela zákoníku práce nabyde účinnosti 1. října 2015 (stručná informace) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 9 8
Kurzarbeit – příspěvek v době částečné nezaměstnanosti Mgr. Olga Bičáková 2015 9 10
Statut studentů v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou pro školní rok 2015/2016 JUDr. Jan Přib 2015 9 15
Nová vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích JUDr. Anna Janáková 2015 9 16
K průměrnému výdělku ve státní službě JUDr. Bořivoj Šubrt 2015 9 19
Novela zákonů zdravotního pojištění k 1. září 2015 – nejdůležitější změny Ing. Antonín Daněk 2015 9 20
Kdo a kdy má nárok na cestovní náhrady Jaroslava Pfeilerová 2015 9 22
Z aktuální judikatury: Rozhodný okamžik pro výpočet průměrného výdělku po okamžitém zrušení pracovního poměru/ Lhůta pro dání výpovědi při soustavném méně závažném porušování povinností Mgr. Michal Vrajík 2015 9 28
Nová úprava minimální mzdy v Německu – nové povinnosti i pro české zaměstnavatele Jan Procházka, Veronika Kundeliusová 2015 7-8 5
Odvod pojistného na sociální pojištění z naturální mzdy Ing. Marta Ženíšková 2015 7-8 7
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení týdenní pracovní doby Mgr. Zdeněk Schmied 2015 7-8 9
Zdravotní pojištění po ukončení studia na střední a vysoké škole Ing. Antonín Daněk 2015 7-8 12
Svéprávnost a pracovněprávní vztahy Mgr. Michal Vrajík 2015 7-8 17
Stížnost na postup plátce daně Věra Příhodová 2015 7-8 21
Zaměstnání malého rozsahu Ing. Marta Ženíšková 2015 7-8 23
Několik poznámek ke zjišťování průměrného výdělku JUDr. Eva Dandová 2015 7-8 30
Cestovní náhrady – konzultace JUDr. Helena Úlehlová 2015 7-8 32
Tradiční chyby v rozvrhování pracovní doby ve zdravotnictví JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2015 7-8 36
Rodičovská dovolená v různých souvislostech JUDr. Petr Bukovjan 2015 7-8 44
Z aktuální judikatury: Kdy zaměstnanec poruší prevenční povinnost?/ Odškodnění nemoci z povolání a výpočet průměrného výdělku podnikatele Mgr. Michal Vrajík 2015 7-8 51
Překážky v práci při pružné pracovní době Mgr. Zdeněk Schmied 2015 6 2
Povinnosti úschovy dokumentů při zániku zaměstnavatele JUDr. Vladimír Voříšek 2015 6 6
Obvyklé chyby při „vedení“ evidence pracovní doby JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler 2015 6 8
Mezinárodní vysílání zaměstnanců Jaroslava Pfeilerová 2015 6 12
Příplatky ke mzdě a jejich překrývání JUDr. Eva Janečková 2015 6 17
Zastupování za nepřítomného zaměstnance Ing. Gabriela Rathouzská, Bc. Květa Kupčáková 2015 6 24
Z aktuální judikatury: Nová judikatura k souběhu funkcí/ Snížení přepočteného stavu zaměstnanců Mgr. Michal Vrajík 2015 6 27
Lékařské prohlídky žáků a studentů od května 2015 JUDr. Bořivoj Šubrt 2015 5 4
Postižení daňového bonusu a přeplatku z ročního zúčtování daně v exekuci a v insolvenci JUDr. Jan Breburda 2015 5 6
Odstupné v různých souvislostech JUDr. Petr Bukovjan, Věra Příhodová 2015 5 11
Onemocnění v zahraničí – praktická doporučení Mgr. Jan Grunert, Ing. Lucie Rytířová 2015 5 21
Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2015 5 24
Z aktuální judikatury: Pracovněprávní, nebo občanskoprávní vztah?/ Úraz na cestě ze stravovacího zařízení Mgr. Michal Vrajík 2015 5 27
Valorizace příspěvků versus aktivní politika zaměstnanosti v roce 2015 Mgr. Olga Bičáková 2015 4 3
Mezinárodní nájem pracovní síly Jaroslava Pfeilerová 2015 4 8
Volba práva v pracovněprávních vztazích Mgr. Ing. Jan Procházka, LL. M. eur. 2015 4 13
Skončení pracovního poměru ve specifických situacích Mgr. Zdeněk Schmied 2015 4 15
Použití soukromých silničních motorových vozidel při pracovních cestách zaměstnanců Mgr. Dana Roučková 2015 4 22
Pracovní doba ve zdravotnictví – další dohodnutá práce přesčas a nepřetržité odpočinky v týdnu JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2015 4 25
Z aktuální judikatury: Odškodnění nákladů na péči jiné osoby Mgr. Michal Vrajík 2015 4 29
Z aktuální judikatury: Porušení prevenční povinnosti, nebo obecná odpovědnost?/ Písemný, ústní a konkludentní mzdový výměr Mgr. Michal Vrajík 2015 3 25
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2015 Jana Šmídová 2015 3 4
Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů Mgr. Petr Pelech 2015 3 7
Neplacené pracovní volno Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Antonín Daněk, Jana Dorčáková 2015 3 10
Novely zákonů o životním a existenčním minimu a o pomoci v hmotné nouzi přijaté v roce 2014 Mgr. Tomáš Urban 2015 3 16
Daňové úlevy soukromého životního pojištění po 1. lednu 2015 – dokončení Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2015 3 20
Nový zákon o státní službě – některé pracovní podmínky a nároky státních zaměstnanců JUDr. Bořivoj Šubrt 2015 3 23
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2015 a plnění povinného podílu za rok 2014 a některé změny zákona o zaměstnanosti od roku 2015 JUDr. Zdeňka Leiblová 2015 2 4
Dohody a zdravotní pojištění v souvislosti se změnami k 1. lednu 2015 Ing. Antonín Daněk 2015 2 10
Daňové úlevy soukromého životního pojištění po 1. lednu 2015 – pokračování Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2015 2 14
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění od roku 2014 a 2015 (vzorové příklady) Jana Dorčáková 2015 2 18
Nový zákon o státní službě – služební poměr JUDr. Bořivoj Šubrt 2015 2 28
Důležité hodnoty zdravotního pojištění platné od 1. ledna 2015 – přehledně a ve zkratce Ing. Antonín Daněk 2015 2 30
Zdravotnická povolání a jejich specifika – základy právní úpravy JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2015 2 33
Z aktuální judikatury: Posuzování míry zavinění zaměstnance/ Úraz při přípravě na sportovní hry Mgr. Michal Vrajík 2015 2 40
Přehled zveřejněných témat – ročník 2014 redakce 2015 2 43
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2015 JUDr. Bořivoj Šubrt 2015 1 5
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení od 1. ledna 2015 Ing. Marta Ženíšková 2015 1 7
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2014 Ing. Marie Hajšmanová 2015 1 9
Nový zákon o státní službě – úvodní informace JUDr. Bořivoj Šubrt 2015 1 15
Změny v odměňování zaměstnanců od 1. ledna 2015 JUDr. Ladislav Trylč 2015 1 17
Odměňování zdravotnických pracovníků od 1. ledna 2015 JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2015 1 21
Tiskopisy za zdaňovací období 2014 a pro zdaňovací období 2015 pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a pojistného na důchodové spoření Jana Šmídová 2015 1 29
Daňové úlevy soukromého životního pojištění po 1. lednu 2015 Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2015 1 42
Daňové zvýhodnění v příkladech Věra Příhodová 2015 1 46
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2015 JUDr. Bořivoj Šubrt 2014 12 5
Upozornění na nejdůležitější změny ve zdanění mezd Mgr. Petr Pelech 2014 12 9
K novele zákona o pedagogických pracovnících provedené zákonem č. 197/2014 Sb. PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2014 12 13
Nové hodnoty prvků pro výpočet důchodů v roce 2015 JUDr. Vladimír Voříšek 2014 12 15
Změny v evidenci pracovních úrazů od 1. ledna 2015 JUDr. Anna Janáková 2014 12 18
Důležité změny v zákonech zdravotního pojištění od 1. ledna 2015 Ing. Antonín Daněk 2014 12 19
Postavení zaměstnance při úpadku zaměstnavatele – co lze v takové situaci čekat a jak chránit svá práva? Mgr. Michal Vrajík 2014 12 23
Zahraniční pracovní cesta a její rizika Jaroslava Pfeilerová 2014 12 28
Z aktuální judikatury: Souběh funkce technického manažera a člena představenstva/ Nároková a nenároková složka mzdy Mgr. Michal Vrajík 2014 12 34
Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Mgr. Olga Bičáková 2014 11 3
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. lednu 2015 ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2014 11 5
K uplatňování slevy na dani pro starobní důchodce za rok 2013 Mgr. Petr Pelech 2014 11 7
Zásadní změny zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce v návaznosti na zákon č. 136/2014 Sb. JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler 2014 11 12
Smrt zaměstnavatele z pohledu zaměstnance Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Miroslav Michálek, Mgr., Ing. Tereza Kurtišová, Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Alena Kohoutková, Mgr. Petr Pelech 2014 11 18
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění českých zaměstnanců v zahraničí Mgr. Jan Grunert, Ing. Lucie Rytířová 2014 11 31
Z aktuální judikatury: Právo na vydání bezdůvodného obohacení a dobrá víra Mgr. Michal Vrajík 2014 11 37
Nepřítomnost pohřešovaného zaměstnance v práci Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Antonín Daněk, Jana Dorčáková 2014 10 3
Zákoník práce a plánovací kalendář Ing. Václav Sládek 2014 10 8
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců ze zahraničí Mgr. Jan Grunert, Ing. Lucie Rytířová, Ing. Antonín Daněk 2014 10 11
Zkušenosti s pracovnělékařskými službami JUDr. Eva Dandová 2014 10 20
Výklad k některým ustanovením zákona o nemocenském pojištění o dočasné pracovní neschopnosti a poskytování nemocenského (náhrady mzdy) Ing. Marta Ženíšková 2014 10 22
Z aktuální judikatury: Prokazování schodku u dohody o hmotné odpovědnosti Mgr. Michal Vrajík 2014 10 27
K nálezu Ústavního soudu – zdanění příjmů starobních důchodců Mgr. Petr Pelech 2014 9 4
Statut studentů v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou JUDr. Jan Přib 2014 9 6
Uvolňování zaměstnanců pro výkon funkce člena volební komise Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk, Mgr. Petr Pelech 2014 9 13
Evidence pracovní doby, nebo evidence docházky? JUDr. Eva Janečková 2014 9 21
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce z praktického úhlu pohledu JUDr. Petr Bukovjan 2014 9 24
Zaokrouhlování, nebo pečlivá evidence zlomků pracovní doby? Mgr. Michal Vrajík, Linda Holanová 2014 9 28
Z aktuální judikatury: Náklady dohody o prohloubení kvalifikace/ Možnost zaměstnavatele nevyhovět žádosti o kratší pracovní dobu Mgr. Michal Vrajík 2014 9 31
Novela zákona o pobytu cizinců – nové povinnosti i výhody Ing. Lucie Rytířová, Mgr. Tomáš Petyovský 2014 7-8 4
Novela zákonů zdravotního pojištění k 1. červenci 2014 Ing. Antonín Daněk 2014 7-8 5
Příčiny a důsledky „přečerpání“ dovolené zaměstnancem – 2. část Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr., Ing. Tereza Kurtišová, Věra Příhodová, JUDr. Jan Breburda 2014 7-8 8
Prázdniny pedagogických pracovníků a zdravotní pojištění v roce 2014 Ing. Antonín Daněk 2014 7-8 16
Smrt zaměstnance z pohledu zaměstnavatele Mgr. Michal Vrajík, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk, Mgr. Petr Pelech, Jindřiška Plesníková 2014 7-8 19
Údržba osobních ochranných pracovních prostředků JUDr. Anna Janáková 2014 7-8 32
Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí? Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Petra Sůvová, Mgr., Ing. Tereza Kurtišová, JUDr. Alena Kohoutková 2014 7-8 34
Platba pojistného jiné zdravotní pojišťovně Ing. Antonín Daněk 2014 7-8 46
Z aktuální judikatury: Okamžité zrušení pracovního poměru pro nesplnění pokynu/ Podpis výpovědi jednatelem na základě plné moci/ Exekuce srážkami z cestovních náhrad/ Nárok na náhradu mzdy při překážkách v práci Mgr. Michal Vrajík 2014 7-8 47
Jak s náhradami za bolest a za ztížení společenského uplatnění při pracovních úrazech a nemocech z povolání do budoucna JUDr. Martin Mikyska 2014 6 3
Příčiny a důsledky „přečerpání“ dovolené zaměstnancem – 1. část Mgr. Zdeněk Schmied 2014 6 4
K nejasnostem a omylům kolem dohod o srážkách ze mzdy JUDr. Jan Breburda 2014 6 7
Konzultace – daňové zvýhodnění na zletilé studující dítě Ing. Alena Skoumalová 2014 6 13
Práce přesčas a její vazba na stanovenou týdenní pracovní dobu Ing. Václav Sládek 2014 6 16
Zaměstnavatelé a používání kódů „P“ a „O“ ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2014 6 23
Z aktuální judikatury: Výkon výdělečné činnosti ve výpovědní době Příčinná souvislost u organizačních změn Mgr. Michal Vrajík 2014 6 27
Dohody o srážkách ze mzdy – nejasnosti a omyly JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Alena Chládková 2014 5 3
Agenturní zaměstnávání v roce 2014 a spolupráce agentur práce s Úřadem práce Mgr. Olga Bičáková 2014 5 8
Daň z příjmů ze závislé činnosti u agentur práce Věra Příhodová 2014 5 14
Insolvence zaměstnance a povinnosti s ní spojené Mgr. Michal Vrajík 2014 5 17
Kontrola inspektorátu práce u zaměstnavatele – dokončení z minulého čísla Mgr. Lenka Pavelková 2014 5 21
Z aktuální judikatury: Podpis výpovědi z pracovního poměru/ Zánik pracovního poměru při vzniku funkce statutárního orgánu Mgr. Michal Vrajík 2014 5 26
Příklady nových souběhů srážek ze mzdy JUDr. Jan Breburda 2014 4 3
Fond kulturních a sociálních potřeb po 1. lednu 2014 – dokončení z minulého čísla Jindřiška Plesníková 2014 4 12
Elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami Mgr., Ing. Tereza Kurtišová 2014 4 15
Nevyplacení mzdy zaměstnavatelem JUDr. Eva Janečková 2014 4 18
Kontrola inspektorátu práce u zaměstnavatele Mgr. Lenka Pavelková 2014 4 21
Z aktuální judikatury: Okamžité zrušení pracovního poměru pro pokus krádeže majetku zaměstnavatele/ Přechod práv a povinností při prodeji movitých věcí Mgr. Michal Vrajík 2014 4 25
Nová občanskoprávní dohoda o srážkách ze mzdy JUDr. Jan Breburda 2014 3 3
Kdo se ve zdravotním pojištění v roce 2014 nepovažuje za zaměstnance? Ing. Antonín Daněk 2014 3 8
Fond kulturních a sociálních potřeb po 1. lednu 2014 Jindřiška Plesníková 2014 3 12
Pracovněprávní vztahy s cizím prvkem (vztah k zákonu o mezinárodním právu soukromém) Mgr. Tomáš Procházka, Mgr. Michal Vrajík 2014 3 17
Příspěvky podle zákona o zaměstnanosti v roce 2014 aneb Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2014 Mgr. Olga Bičáková 2014 3 19
Dorovnávací přídavek k českým a slovenským starobním důchodům JUDr. Vladimír Voříšek 2014 3 24
Pracovní pohotovost ve svátek Ing. Václav Sládek 2014 3 26
Z aktuální judikatury: Okamžité zrušení pracovního poměru pro neprovádění srážek ze mzdy/ Může být zdravotní způsobilost rovněž předpokladem pro řádný výkon práce? Mgr. Tomáš Procházka, Mgr. Michal Vrajík 2014 3 27
Náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění při pracovních úrazech a nemocech z povolání od 1. ledna 2014 JUDr. Martin Mikyska 2014 2 3
Dopady změny zdravotní pojišťovny k 1. lednu 2014 Ing. Antonín Daněk 2014 2 5
Zdanění dohod o provedení práce v roce 2014 Věra Příhodová 2014 2 8
Povinnosti zaměstnavatelů a vedení evidenčních listů důchodového pojištění od 1. ledna 2014 Jana Dorčáková 2014 2 13
Jak se od 1. ledna 2014 změnil nájem služebního bytu? Mgr. Tomáš Procházka, Mgr. Tomáš Vrajík 2014 2 20
Pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění na přelomu let 2013 a 2014 Ing. Antonín Daněk 2014 2 21
Nový občanský zákoník – co dal a co vzal v oblasti sdružování a kolektivního vyjednávání Mgr. Pavel Knebl 2014 2 25
Vliv zákona o obchodních korporacích na pracovněprávní vztahy Mgr. Tomáš Procházka, Mgr. Michal Vrajík 2014 2 29
Novinky v zákonech o životním a existenčním minimu a o pomoci v hmotné nouzi Mgr. Tomáš Urban 2014 2 31
Z aktuální judikatury: Oznámení o tom, že zaměstnanec trvá na dalším zaměstnávání Mgr. Tomáš Procházka, Mgr. Tomáš Vrajík 2014 2 33
Změny v odměňování zaměstnanců od 1. ledna 2014 JUDr. Ladislav Trylč 2014 1 5
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2014 JUDr. Bořivoj Šubrt 2014 1 7
Vztah nového občanského zákoníku k zákoníku práce Mgr. Zdeněk Schmied 2014 1 10
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně a další daňové tiskopisy Jana Šmídová 2014 1 17
K některým dalším aktuálním změnám ve zdanění mezd v roce 2014 Mgr. Petr Pelech 2014 1 20
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění povinného podílu za rok 2013 JUDr. Zdeňka Leiblová 2014 1 22
Převod činnosti zaměstnavatele a přechod zaměstnanců podle nového občanského zákoníku Mgr. Tomáš Procházka, Mgr. Michal Vrajík 2014 1 28
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a daňového zvýhodnění za zdaňovací období roku 2013 Ing. Miluše Procházková 2014 1 30
Z aktuální judikatury: Kdy se jedná o nemoc z povolání? Mgr. Tomáš Procházka, Mgr. Tomáš Vrajík 2014 1 38
Přehled zveřejněných témat – ročník 2013 redakce 2014 1 40
Od kdy se řídit novým občanským zákoníkem a novelizovaným zákoníkem práce? Mgr. Tomáš Procházka, Mgr. Michal Vrajík 2013 12 3
Vztah nového občanského zákoníku k zákoníku práce – pokračování z minulého čísla Mgr. Zdeněk Schmied 2013 12 6
Některé další dopady NOZ a novely zákoníku práce na mzdovou a související agendu JUDr. Bořivoj Šubrt 2013 12 11
Zdravotní pojištění – dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance po 1. lednu 2014 Ing. Antonín Daněk 2013 12 14
Změny v dani z příjmů ze závislé činnosti k 1. lednu 2014 Mgr. Petr Pelech 2013 12 18
Změny v sociálním pojištění od roku 2014 v souvislosti s rekodifikací soukromého práva JUDr. Jan Přib 2013 12 21
Změny od 1. ledna 2014 v nemocenském pojištění zaměstnanců Ing. Marta Ženíšková 2013 12 24
Plátci pojistného na důchodové spoření: upozornění na nový tiskopis, jak správně vyplnit vyúčtování pojistného za rok 2013 a změny pro rok 2014 Jana Šmídová 2013 12 30
Nové hodnoty prvků pro výpočet důchodů v roce 2014 JUDr. Vladimír Voříšek 2013 12 42
Z aktuální judikatury: Doručení upozornění na možnost výpovědi zaměstnanci Mgr. Tomáš Procházka, Mgr. Michal Vrajík 2013 12 45
Vztah nového občanského zákoníku k zákoníku práce – úvod do problematiky Mgr. Zdeněk Schmied 2013 11 4
Některé změny v obsluze mzdy a platu v roce 2014 JUDr. Bořivoj Šubrt 2013 11 9
Změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2014 v návaznosti na zvýšení průměrné mzdy Ing. Marta Ženíšková 2013 11 15
Elektronické podání v sociálním pojištění Ing. Marta Ženíšková 2013 11 17
Z aktuální judikatury: Povinnosti zaměstnavatele při vydání pracovního posudku/ Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou Mgr. Tomáš Procházka, Mgr. Michal Vrajík 2013 11 19
Využívání majetku zaměstnavatele, zejména elektronické pošty, k soukromým účelům Mgr. Tomáš Procházka, Mgr. Michal Vrajík 2013 11 22
Ukládání peněžitých postihů zaměstnancům JUDr. Eva Janečková 2013 11 27
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba Ing. Václav Sládek 2013 11 29
Aktuální informace k rekodifikaci soukromého práva JUDr. Jan Přib 2013 10 3
Zánik účasti na důchodovém spoření Ing. Marta Ženíšková 2013 10 4
Konec letního času v roce 2013 Ing. Václav Sládek 2013 10 6
Nová úprava hodnocení dalšího studia v jednoletých kurzech cizích jazyků pro sociální a další účely JUDr. Jan Přib 2013 10 7
Soubor dotazů a odpovědí ke srážkám ze mzdy JUDr. Jan Breburda 2013 10 19
Z aktuální judikatury: Skončení pracovního poměru dohodou do minulosti/ Započtení pracovněprávních závazků Mgr. Tomáš Procházka, Mgr. Michal Vrajík 2013 10 23
Refundace mzdy (náhrada mzdy) podle zákoníku práce Mgr. Zdeněk Schmied 2013 10 26
FKSP, sociální fondy a benefity v otázkách a odpovědích Jindřiška Plesníková 2013 10 29
Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. srpna 2013 JUDr. Ladislav Trylč 2013 9 3
Zvýšení minimální mzdy od 1. srpna 2013 a dopady na zdravotní pojištění v příkladech Ing. Antonín Daněk 2013 9 5
Změna v zákoníku práce po 48 letech Mgr. Pavel Knebl 2013 9 13
Které další studium se považuje za studium na středních školách – upozornění na změny JUDr. Jan Přib 2013 9 15
Důchodové spoření (II. pilíř), vyměřovací základy a odvody pojistného v příkladech Ing. Marta Ženíšková 2013 9 17
Otazníky kolem průměrného výdělku JUDr. Eva Dandová 2013 9 19
Některé netradiční formy zaměstnávání – práce „z domova“ (homeworking) a práce „na dálku“ (teleworking) Mgr. Zdeněk Schmied 2013 9 25
Z aktuální judikatury: Změna požadavků pro řádný výkon práce/ Odmítnutí výkonu práce, k níž zaměstnanec nesplňuje předpoklady Mgr. Tomáš Procházka, Mgr. Tomáš Vrajík 2013 9 29
Mzda, plat a odměna z dohody za zlomky hodin Ing. Ivan Tomší 2013 7-8 42
Hlášení k záloze na důchodové spoření a k placení zálohy na pojistné na důchodové spoření zaměstnavatelem Zdroj: Finanční správa 2013 7-8 44
Kamerové systémy na pracovišti JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková 2013 7-8 48
Osobní spis zaměstnance Mgr. Lenka Pavelková 2013 7-8 52
Mateřská a rodičovská dovolená podle zákoníku práce Mgr. Zdeněk Schmied 2013 7-8 56
Možnost uplatnění výjimky při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou – nově od 1. srpna 2013 Mgr. Zdeněk Schmied 2013 7-8 4
Povodně v České republice a jejich vliv na pracovněprávní vztahy Mgr. Tomáš Procházka, Mgr. Michal Vrajík 2013 7-8 5
Povodně a sociální pojištění Ing. Marta Ženíšková 2013 7-8 8
Zasáhly povodně – možnosti zaměstnavatelů a OSVČ ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2013 7-8 11
Škoda způsobená povodní a záplavou z hlediska daně z příjmů na straně zaměstnanců Ing. Eva Sedláková 2013 7-8 13
Lékařské prohlídky žáků a studentů JUDr. Anna Janáková 2013 7-8 23
Soubor dotazů a odpovědí ke srážkám ze mzdy JUDr. Jan Breburda 2013 7-8 26
Určování čerpání dovolené zaměstnavatelem s přihlédnutím k novele zákoníku práce od 1. ledna 2012 Mgr. Zdeněk Schmied 2013 7-8 35
Z aktuální judikatury: Hodnocení intenzity porušení povinnosti ve vnitřním předpise Mgr. Tomáš Procházka, Mgr. Michal Vrajík 2013 7-8 41
Povinnost mlčenlivosti a porušování soukromí JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková 2013 6 3
Společníci a jednatelé ze zahraničí Ing. Lucie Rytířová 2013 6 8
Odměna pěstouna jako zdanitelný příjem Mgr. Petr Pelech 2013 6 10
FKSP, sociální fondy a vybraná plnění – benefity pro zaměstnance – dokončení z minulého čísla Jindřiška Plesníková 2013 6 12
Podstata pružného rozvržení pracovní doby, jeho zvláštnosti při posuzování překážek v práci Ing. Václav Sládek 2013 6 20
Změny v pracovnělékařských službách od 1. dubna 2013 JUDr. Eva Dandová 2013 5 3
Zveřejňování a zpřístupňování osobních údajů zaměstnanců JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková 2013 5 7
Postavení učňů (žáků středních odborných učilišť) z pohledu jejich odměňování PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2013 5 10
FKSP, sociální fondy a vybraná plnění – benefity pro zaměstnance Jindřiška Plesníková 2013 5 15
Zaměstnání malého rozsahu z pohledu zdravotního pojištění Ing. Antonín Daněk 2013 5 19
Důchodové spoření – konzultace Jana Šmídová 2013 5 24
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění od roku 2012 (vzorové příklady) – opravení a rozšíření příkladu k vyplňování ELDP Jana Dorčáková 2013 4 3
Důchodové spoření – konzultace JUDr. Eva Dandová, Jana Šmídová a Ing. Marta Ženíšková 2013 4 4
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z pohledu nemocenského pojištění Vlasta Čohanová 2013 4 8
Úskalí outsourcingu JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková 2013 4 13
Přechodné ubytování zaměstnanců z hlediska daně z příjmů Ing. Eva Sedláková 2013 4 16
Některé otázky spojené s poskytováním stravného při pracovních cestách JUDr. Helena Úlehlová 2013 4 20
Pojistné na důchodové pojištění u účastníků důchodového spoření Ing. Marta Ženíšková 2013 3 3
Vstupní lékařské prohlídky od 1. dubna 2013 jinak Mgr. Zdeněk Schmied 2013 3 7
Maximum ve zdravotním pojištění po 1. lednu 2013 Ing. Antonín Daněk 2013 3 10
Maximální vyměřovací základ v sociálním pojištění Ing. Marta Ženíšková 2013 3 13
Daňový dopad při zrušení životního pojištění Věra Příhodová 2013 3 16
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění od roku 2012 (vzorové příklady) Jana Dorčáková 2013 3 17
Zdanění dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2013 Věra Příhodová 2013 3 26
Ještě ke srážkám z dávek nemocenského pojištění JUDr. Bořivoj Šubrt 2013 2 3
Změny v zákonech o životním a existenčním minimu a o pomoci v hmotné nouzi od 1. ledna 2013 Mgr. Tomáš Urban 2013 2 5
Pojistné na důchodové spoření – zdroj financování II. pilíře důchodového systému Mgr. Stanislav Kouba 2013 2 8
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a zdravotní pojištění na přelomu let 2012/2013 Ing. Antonín Daněk 2013 2 11
Zpřístupňování osobních údajů zaměstnanců JUDr. Eva Janečková, JUDr. Václav Bartík 2013 2 15
Zaměstnávání cizinců v roce 2013 Ing. Lucie Rytířová 2013 2 21
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2013 JUDr. Bořivoj Šubrt 2013 1 4
Změny v odměňování zaměstnanců od 1. ledna 2013 JUDr. Ladislav Trylč 2013 1 6
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2013 Ing. Antonín Daněk 2013 1 7
Placení daní v roce 2013 Ing. Lenka Rajnošková 2013 1 13
Ke změnám ve zdanění měsíčních mezd počínaje lednem 2013 Mgr. Petr Pelech 2013 1 15
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění za rok 2012 Ing. Alena Skoumalová 2013 1 16
Dodatečný podpis Prohlášení poplatníka Věra Příhodová 2013 1 29
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2013 a plnění povinného podílu za rok 2012 JUDr. Zdeňka Leiblová 2013 1 32
Zaměstnávání absolventů škol a mladistvých Mgr. Olga Bičáková 2013 1 39
Přehled zveřejněných témat – ročník 2012 redakce 2013 1 42
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání Ing. Marta Ženíšková 2012 12 4
K očekávaným změnám ve zdanění měsíčních mezd v praxi mzdové účtárny počínaje lednem 2013 Mgr. Petr Pelech 2012 12 7
Zvláštnosti personalistiky a mzdového účetnictví ve vztahu k pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení – dokončení PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2012 12 9
Nové hodnoty prvků pro výpočet důchodů v roce 2013 JUDr. Vladimír Voříšek 2012 12 15
Volby, volební komise a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2012 12 17
Základní povinnosti zaměstnavatelů jako správců osobních údajů JUDr. Eva Janečková, JUDr. Václav Bartík 2012 12 20
Změny v návaznosti na zvýšení průměrné mzdy od 1. ledna 2013 Ing. Marta Ženíšková 2012 11 3
Změny výpočtů pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě pro rok 2013 JUDr. Bořivoj Šubrt 2012 11 4
Změna exekučních srážek z dávek nemocenského pojištění od 1. ledna 2013 JUDr. Bořivoj Šubrt 2012 11 8
Daňové rezidentství Ing. Lucie Rytířová 2012 11 10
Krácení zahraničního stravného v souvislosti s poskytováním bezplatného jídla JUDr. Helena Úlehlová 2012 11 14
Příklad – oprava mzdy z důvodu vrácení odstupného v běžném zdaňovacím období Věra Příhodová 2012 11 16
Peněžitá pomoc v mateřství (u studentů) Vlasta Čohanová 2012 11 18
Zvláštnosti personalistiky a mzdového účetnictví ve vztahu k pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení – pokračování z minulých čísel PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2012 11 19
Zdravotní pojištění a vystavování potvrzení ze strany zaměstnavatele Ing. Antonín Daněk 2012 11 26
Konec letního času v roce 2012 Ing. Václav Sládek 2012 10 2
Průlomový judikát týkající se čisté mzdy u srážek ze mzdy Ing. Růžena Klímová 2012 10 3
Několik poznámek k ohodnocení práce ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí JUDr. Eva Dandová 2012 10 4
Zvláštnosti personalistiky a mzdového účetnictví ve vztahu k pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení – pokračování z minulých čísel PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2012 10 9
Peněžitá pomoc v mateřství (u zaměstnanců) – Lhůtník pro výplatu peněžité pomoci v mateřství Vlasta Čohanová 2012 10 13
Ještě k pracovní době člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu Ing. Václav Sládek 2012 10 19
Cestovní náhrady – stravné při dvoudenní tuzemské pracovní cestě Ing. Karel Janoušek 2012 10 20
K doplňkovým důchodovým systémům JUDr. Jan Přib 2012 9 4
„Švarcsystém“ versus nelegální práce Mgr. Olga Bičáková 2012 9 11
Uplatňování slev na dani a daňového zvýhodnění potvrzením správce daně Věra Příhodová 2012 9 15
Zvláštnosti personalistiky a mzdového účetnictví ve vztahu k pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení – pokračování z minulého čísla PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2012 9 18
Srážky ze mzdy v otázkách a odpovědích Ing. Růžena Klímová 2012 9 23
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Ing. Marta Ženíšková 2012 7-8 4
Problematika částečné nezaměstnanosti v souběhu s jinými překážkami v práci, dovolenou a svátkem Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Antonín Daněk 2012 7-8 4
Náhrada nákladů v souvislosti se změnou určené doby čerpání dovolené nebo při odvolání z dovolené Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Petr Pelech 2012 7-8 8
Opravy – přeplatky nebo nedoplatky Mgr. Petra Sůvová 2012 7-8 12
Které další studium se považuje za studium na středních školách JUDr. Jan Přib 2012 7-8 13
O exekucích trochu jinak JUDr. Bořivoj Šubrt 2012 7-8 15
Mzda za práci přesčas JUDr. Ladislav Trylč 2012 7-8 17
Pozor na předávání písemností v pracovněprávních vztazích JUDr. František Muška 2012 7-8 22
Výkaz Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti Ing. Alena Skoumalová, Věra Příhodová 2012 7-8 23
Pracovní doba člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě Ing. Václav Sládek 2012 7-8 36
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2012 JUDr. Zdeňka Leiblová 2012 7-8 44
Korekce vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2012 v příkladech Ing. Antonín Daněk 2012 7-8 47
Zvláštnosti personalistiky a mzdového účetnictví ve vztahu k pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2012 7-8 50
Konkurenční doložka podle zákoníku práce Mgr. Zdeněk Schmied 2012 6 2
Daňová hlediska vztahu členů představenstev a jednatelů a jejich společností Ing. Pavel Běhounek 2012 6 6
Opravy – přeplatky nebo nedoplatky Ing. Antonín Daněk, Věra Příhodová 2012 6 13
Agentury práce a zaměstnávání JUDr. Zdeňka Leiblová 2012 6 20
Nový důvod výpovědi z pracovního poměru pro porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce Mgr. Zdeněk Schmied 2012 5 3
Odlišnosti zdravotního a sociálního pojištění v roce 2012 Ing. Antonín Daněk 2012 5 7
Ještě několik poznámek k pracovnělékařským službám JUDr. Eva Dandová 2012 5 11
Problémy při posuzování pracovních úrazů JUDr. Anna Janáková 2012 5 18
Nová právní úprava pracovnělékařské péče od 1. dubna 2012 JUDr. Eva Dandová 2012 4 3
Zahraniční pracovní cesta JUDr. Helena Úlehlová 2012 4 12
Dovolená po novele zákoníku práce od 1. ledna 2012 Mgr. Zdeněk Schmied 2012 4 17
Nelegální zaměstnávání, jeho důsledky a prevence JUDr. Radek Kapoun 2012 4 22
Změny v působnosti a pravomocech inspekce práce od ledna 2012 JUDr. Bořivoj Šubrt 2012 4 25
Nejnižší úroveň zaručené mzdy JUDr. Ladislav Trylč 2012 4 29
Dávky státní sociální podpory od 1. ledna 2012 Mgr. Renáta Volková 2012 3 3
Změny v zákonech o životním a existenčním minimu a o pomoci v hmotné nouzi od 1. ledna 2012 Mgr. Tomáš Urban 2012 3 8
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po 1. lednu 2012 – pokračování z minulého čísla Ing. Antonín Daněk, Věra Příhodová, Mgr. Zdeněk Schmied 2012 3 12
Pracovní doba a novela zákoníku práce – dokončení z minulého čísla Ing. Václav Sládek 2012 3 23
ELDP po změnách od roku 2012 – vzorové příklady Jana Dorčáková 2012 3 24
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po 1. lednu 2012 Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2012 2 4
Pracovní poměr na dobu určitou od 1. ledna 2012 s příklady Mgr. Zdeněk Schmied 2012 2 16
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění za zdaňovací období roku 2011 Ing. Martin Durec, Mgr. Petr Pelech 2012 2 20
Důchodový věk v tabulkách – dokončení z čísla 12/2011 Václav Šantrůček 2012 2 25
Věcné změny v zákoníku práce od 1. ledna 2012 – dokončení z minulých čísel Mgr. Zdeněk Schmied 2012 2 36
Nejen pro začínající mzdové účetní – Vedení evidenčních listů důchodového pojištění včetně změn od 1. ledna 2012 Jana Dorčáková 2012 2 40
Pracovní doba a novela zákoníku práce Ing. Václav Sládek 2012 2 43
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2012 JUDr. Bořivoj Šubrt 2012 1 7
Stručná informace o změně obchodního zákoníku v souvislosti s řešením možnosti souběhu výkonu statutární činnosti při obchodním vedení společnosti v pracovněprávním vztahu Mgr. Zdeněk Schmied 2012 1 9
Změny v odměňování zaměstnanců od 1. ledna 2012 JUDr. Ladislav Trylč 2012 1 10
Změny ve zdanění mezd a platů k 1. lednu 2012 Mgr. Petr Pelech 2012 1 17
Zdravotní pojištění – důležité změny při placení pojistného a plnění zákonných povinností Ing. Antonín Daněk 2012 1 19
Zákon o zaměstnanosti a jeho změny od roku 2012 JUDr. Zdeňka Leiblová 2012 1 25
Věcné změny v zákoníku práce od 1. ledna 2012 – pokračování Mgr. Zdeněk Schmied 2012 1 26
Změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 – pokračování Ing. Marta Ženíšková 2012 1 34
Změny pro poskytování cestovních náhrad na základě novely zákoníku práce platné od 1. ledna 2012 JUDr. Eva Hofmannová 2012 1 36
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2012 a plnění povinného podílu za rok 2011 JUDr. Zdeňka Leiblová 2012 1 42
Přehled zveřejněných témat – ročník 2011 redakce 2012 1 49
Věcné změny v zákoníku práce od 1. ledna 2012 Mgr. Zdeněk Schmied 2011 12 3
Stručný přehled změn od 1. ledna 2012 v sociálním pojištění zaměstnanců Ing. Marta Ženíšková 2011 12 8
Změny v zákoníku práce se zaměřením na oblast poskytování cestovních náhrad účinné od 1. ledna 2012 JUDr. Eva Hofmannová 2011 12 11
Nové hodnoty prvků pro výpočet důchodů v roce 2012 JUDr. Vladimír Voříšek 2011 12 15
Okamžik překročení státní hranice při zahraniční pracovní cestě Ing. Karel Janoušek 2011 12 18
Pro začínající mzdové účetní – důchodové pojištění – dokončení z minulého čísla JUDr. Jan Přib 2011 12 21
Důchodový věk v tabulkách – pokračování z minulého čísla Václav Šantrůček 2011 12 29
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti od 1. ledna 2012 JUDr. Bořivoj Šubrt 2011 11 3
Povinnosti při ukončení činnosti zaměstnavatele – dokončení z minulého čísla Mgr. Olga Bičáková, Ing. Pavel Běhounek 2011 11 10
Pro začínající mzdové účetní – důchodové pojištění JUDr. Jan Přib 2011 11 14
Důchodový věk v tabulkách – pokračování z minulého čísla Václav Šantrůček 2011 11 29
Cena obvyklá pro účely zdanění Věra Příhodová 2011 10 16
Nepřetržitý provoz, svátek a mzdové zvýhodnění JUDr. Ladislav Trylč 2011 10 20
Pro začínající mzdové účetní – daň z příjmů – dokončení z minulého čísla Mgr. Petr Pelech 2011 10 22
Konzultace – daň z příjmů ze závislé činnosti Ing. Milada Rárová, Mgr. Petr Pelech 2011 10 24
Důchodový věk v tabulkách – pokračování z minulého čísla Václav Šantrůček 2011 10 29
Konec letního času v roce 2011 Ing. Václav Sládek 2011 10 3
Tzv. zákon o třetím odboji a důchody JUDr. Vladimír Voříšek 2011 10 4
Doba strávená na pracovní cestě jízdou v dopravním prostředku Ing. Karel Janoušek 2011 10 5
Povinnosti při ukončení činnosti zaměstnavatele – 1. část Ing. Antonín Daněk, Ing. Marta Ženíšková, Jana Dorčáková 2011 10 10
Které další studium se považuje za studium na středních nebo vysokých školách JUDr. Jan Přib 2011 9 3
Změny ve výpočtu důchodů a další změny v důchodovém pojištění JUDr. Jan Přib 2011 9 4
Zpětné přiznání invalidního důchodu a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2011 9 9
Invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně – daňové zvýhodnění u zletilého studujícího dítěte zaměstnance Mgr. Petr Pelech 2011 9 12
Paušalizace cestovních náhrad Ing. Karel Janoušek 2011 9 14
Důchodový věk v tabulkách Václav Šantrůček 2011 9 21
Pro začínající mzdové účetní – daň z příjmů – pokračování Mgr. Petr Pelech 2011 9 27
Registrované partnerství v pracovněprávních vztazích JUDr. Jaroslav Jakubka, Mgr. Petr Pelech, Jindřiška Plesníková, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk, Ing. Růžena Klímová, Mgr. Renáta Volková 2011 7-8 3
Zaměstnání v průběhu studia a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2011 7-8 12
Pracovní režim zaměstnance a práce ve svátek Ing. Václav Sládek 2011 7-8 14
Doručování písemností – stále aktuální a ne zcela dořešený problém JUDr. Jaroslav Jakubka 2011 7-8 18
Pro začínající mzdové účetní – daň z příjmů Mgr. Petr Pelech 2011 7-8 22
Konzultace – daňové zvýhodnění Mgr. Petr Pelech 2011 7-8 38
Cestovní náhrady u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Ing. Karel Janoušek 2011 7-8 48
Neplacené volno, neomluvená absence a zdravotní pojištění v roce 2011 Ing. Antonín Daněk 2011 7-8 50
Cestovní náhrady jiných osob než zaměstnanců Ing. Karel Janoušek 2011 7-8 55
Konzultace – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr JUDr. Jaroslav Jakubka, Ing. Lenka Dufková 2011 7-8 60
Ještě jednou ke srážkám ze mzdy v případě vyplacení odstupného Ing. Růžena Klímová 2011 6 3
Zaměstnavatel dlužníkem v sociálním pojištění Mgr. Petra Sůvová 2011 6 4
Zdanění dohodových smluvních vztahů Věra Příhodová 2011 6 7
Úpadek, oddlužení a plátce mzdy nebo jiného příjmu dlužníka Mgr. Jiří Rod 2011 6 12
Náhrada za ztrátu na výdělku (renta) v době pracovní neschopnosti JUDr. Martin Mikyska 2011 6 18
Konzultace – čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou Mgr. Zdeněk Schmied, JUDr. Jaroslav Jakubka 2011 6 22
Příklad – srážky ze mzdy na základě usnesení o schválení oddlužení Ing. Růžena Klímová 2011 6 28
Pro začínající mzdové účetní – k dalším povinnostem v odvodu pojistného na sociální zabezpečení – dokončení Ing. Marta Ženíšková 2011 6 29
Zaměstnavatel dlužníkem ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2011 5 3
Agenturní zaměstnávání v roce 2011 Mgr. Olga Bičáková 2011 5 7
Novela zákoníku práce – účinná již v červnu 2011 Mgr. Pavel Knebl 2011 5 12
Pro začínající mzdové účetní – nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení – pokračování Ing. Marta Ženíšková 2011 5 14
Konzultace – nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Ing. Marta Ženíšková, Iva Žilinská 2011 5 20
K souběhu činnosti jednatele s.r.o. nebo člena statutárního orgánu akciové společnosti se zaměstnáním v pracovním poměru z pohledu sociálního pojištění Ing. Marta Ženíšková 2011 4 4
K souběhu činnosti jednatele s.r.o. nebo člena statutárního orgánu akciové společnosti se zaměstnáním v pracovním poměru z pohledu daní z příjmů Mgr. Petr Pelech 2011 4 5
Srážky ze mzdy z jiných příjmů a podpora v nezaměstnanosti Ing. Růžena Klímová 2011 4 6
Zaměstnavatel dlužníkem daně z příjmů ze závislé činnosti Ing. Milan Lošťák 2011 4 8
Příklad – zdravotní pojištění: přiznání invalidního důchodu a odpočet Ing. Antonín Daněk 2011 4 14
Konzultace – zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2011 4 15
Konzultace – roční zúčtování Mgr. Petr Pelech 2011 4 18
Pro začínající mzdové účetní – nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Ing. Marta Ženíšková 2011 4 23
Nepřípustnost výkonu činnosti statutárního orgánu obchodní společnosti formou pracovněprávního vztahu Mgr. Zdeněk Schmied 2011 3 3
Odchylky pro zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí JUDr. Jaroslav Jakubka 2011 3 4
Prohlášení poplatníka Věra Příhodová 2011 3 6
Posouzení odpracovaných a neodpracovaných hodin pro účely slevy na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů Mgr. Petr Pelech 2011 3 9
Rozvržení pracovní doby Ing. Václav Sládek 2011 3 12
Pro začínající mzdové účetní – zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2011 3 14
FKSP po změnách k 1. lednu 2011 Jindřiška Plesníková 2011 2 3
Evidenční listy důchodového pojištění Jana Dorčáková 2011 2 5
Dávky státní sociální podpory od 1. ledna 2011 Mgr. Renáta Volková 2011 2 14
Změny nové právní úpravy pobytu cizinců na území České republiky Mgr. Iva Hřebíková 2011 2 19
Změny v zákonech o životním a existenčním minimu a o pomoci v hmotné nouzi v roce 2010 Mgr. Tomáš Urban 2011 2 23
Pro začínající mzdové účetní – základní principy pro poskytování cestovních náhrad podle zákoníku práce – dokončení JUDr. Eva Hofmannová 2011 2 25
Konzultace – cestovní náhrady JUDr. Eva Hofmannová 2011 2 32
Příklad – stanovení zdanitelného příjmu v případě nevyplacení celé mzdy Věra Příhodová 2011 2 35
Uplatnění darů při povodních redakce 2011 1 5
Zaokrouhlování srážkové daně redakce 2011 1 6
Od 1. ledna 2011 nově v náhradě mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě Mgr. Zdeněk Schmied 2011 1 8
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2011 JUDr. Bořivoj Šubrt 2011 1 9
Zákoník práce v roce 2011 JUDr. Jaroslav Jakubka 2011 1 11
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2011 Ing. Antonín Daněk 2011 1 12
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. ledna 2011 JUDr. Ladislav Trylč, JUDr. Eva Rothová 2011 1 16
Podpora v nezaměstnanosti v roce 2011 JUDr. Zdeňka Leiblová 2011 1 25
Změny pro agenturní zaměstnávání od roku 2011 JUDr. Zdeňka Leiblová 2011 1 26
Záznam o úrazu v elektronické podobě JUDr. Anna Janáková 2011 1 26
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, plnění povinného podílu a odvod do státního rozpočtu za rok 2010 JUDr. Zdeňka Leiblová 2011 1 28
Vyúčtování zálohové a vyúčtování srážkové daně za období roku 2010 a další novinky v oblasti správy daně ze závislé činnosti Ing. Pavel Běhounek 2011 1 36
Přehled zveřejněných témat – ročník 2010 redakce 2011 1 42
Změny v sociálním pojištění od 1. ledna 2011 Ing. Marta Ženíšková 2010 12 3
Zvýšení důchodů v roce 2011 JUDr. Jan Přib 2010 12 8
Nové hodnoty prvků pro výpočet důchodů v roce 2011 JUDr. Vladimír Voříšek 2010 12 9
Vedení evidenčních listů důchodového pojištění – poživatelé starobního důchodu Jana Dorčáková 2010 12 12
Změny ve zdanění mezd a platů k 1. lednu 2011 Mgr. Petr Pelech 2010 12 14
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2010 Věra Příhodová 2010 12 18
Pro začínající mzdové účetní – základní principy pro poskytování cestovních náhrad podle zákoníku práce JUDr. Eva Hofmannová 2010 12 27
Náhrada mzdy v prvním období nemoci nebo karantény v roce 2011 – změny právní úpravy, redukovaný průměrný výdělek a výpočet JUDr. Bořivoj Šubrt 2010 11 2
Pro začínající mzdové účetní – určování a používání průměrného výdělku JUDr. Jaroslav Jakubka 2010 11 7
Konzultace – průměrný výdělek Kolektiv autorů 2010 11 14
Zvolení zastupitelé a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2010 11 20
Mzdové nároky zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele Mgr. Olga Bičáková 2010 11 22
Pro začínající mzdové účetní – odměňování zaměstnanců za práci v pracovněprávních vztazích JUDr. Ladislav Trylč 2010 10 3
Nastává nám „zimní čas“ JUDr. Jaroslav Jakubka 2010 10 14
Osobní spis v každodenní praxi JUDr. Hana d´Ambrosová 2010 10 15
Příklad – provádění srážek na základě exekučních příkazů Ing. Růžena Klímová 2010 10 20
Souběh příjmů a placení pojistného na zdravotní pojištění v roce 2010 v příkladech Ing. Antonín Daněk 2010 10 23
Uvolňování zaměstnanců pro výkon veřejné funkce z hlediska pracovněprávní úpravy v zákoníku práce Mgr. Zdeněk Schmied 2010 9 4
Co souvisí s příjmy členů okrskových volebních komisí Ing. Marta Ženíšková/ Ing. Antonín Daněk/ Mgr. Petr Pelech 2010 9 9
Pro začínající mzdové účetní – odměňování zaměstnanců za práci v pracovněprávních vztazích JUDr. Ladislav Trylč 2010 9 13
Konzultace – minimální mzda a příplatky JUDr. Ladislav Trylč 2010 9 22
Pojišťovna tzv. škodu na dani ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů nehradí JUDr. Martin Mikyska 2010 9 26
Nová úprava způsobu evidence úrazu, hlášení a zasílání záznamu o úrazu od 1. ledna 2011 JUDr. Anna Janáková 2010 9 28
Které další studium se považuje za studium na středních nebo vysokých školách redakce 2010 9 36
Nové nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě Ing. Ivan Tomší 2010 7-8 4
Konzultace – nerovnoměrně rozvržená pracovní doba JUDr. Ladislav Trylč/ JUDr. Jan Přib/ Mgr. Zdeněk Schmied 2010 7-8 6
Pro začínající mzdové účetní – překážky v práci Mgr. Zdeněk Schmied 2010 7-8 11
Konzultace – překážky v práci JUDr. Jaroslav Jakubka/ Mgr. Zdeněk Schmied/ JUDr. Ladislav Trylč 2010 7-8 16
Některé problémy kolem pracovních cest JUDr. Jaroslav Jakubka 2010 7-8 19
Mateřská a rodičovská dovolená mužů v souvislosti s péčí o dítě Mgr. Zdeněk Schmied/ Helena Přikrylová/ JUDr. Eva Burdová/ Ing. Antonín Daněk/ JUDr. Jan Přib/ Mgr. Petr Pelech 2010 7-8 28
Nezaměstnanost Mgr. Olga Bičáková 2010 7-8 42
Zase ty povodně... JUDr. Jaroslav Jakubka 2010 6 4
Povodně a neplacené volno z pohledu zdravotního pojištění Ing. Antonín Daněk 2010 6 8
Nová výše peněžité pomoci v mateřství Ing. Marta Ženíšková 2010 6 9
Zaměstnanecké benefity v roce 2010 a daň z přidané hodnoty Jindřiška Plesníková 2010 6 10
Pro začínající mzdové účetní – pracovní doba, doba odpočinku a dovolená podle zákoníku práce Ing. Václav Sládek/ Mgr. Zdeněk Schmied 2010 6 13
Změny v koordinaci sociálního zabezpečení k 1. květnu 2010 v rámci Evropské unie Ing. Antonín Daněk/ Ing. Marta Ženíšková 2010 6 22
Úmrtí zaměstnance a související plnění z pohledu zdanění Jindřiška Plesníková/ Mgr. Petr Pelech 2010 6 27
Úmrtí a sociální zabezpečení Ing. Marta Ženíšková 2010 5 3
Legislativní novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci JUDr. Anna Janáková 2010 5 4
Pro začínající mzdové účetní – pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce – pokračování z minulého čísla Mgr. Zdeněk Schmied 2010 5 6
Konzultace – skončení pracovního poměru JUDr. Jaroslav Jakubka 2010 5 14
Pracovní doba v nepřetržitém provozu Ing. Václav Sládek 2010 5 17
Místo výkonu práce zaměstnance a přemístění zaměstnavatele Richard W. Fetter 2010 5 23
Příklad – Jak vypočítat srážku ze mzdy (oprava zveřejněna v č. 6, str. 30) Ing. Růžena Klímová 2010 5 28
Zálohové poskytování náhrady za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti na následky pracovního úrazu (nemoci z povolání) JUDr. Martin Mikyska 2010 4 2
Pro začínající mzdové účetní – pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce – stručná charakteristika, vznik, změna a zánik, odlišné znaky dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Mgr. Zdeněk Schmied 2010 4 5
Úmrtí pojištěnce a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2010 4 11
Změna výpočtu úroků z prodlení JUDr. Bořivoj Šubrt 2010 4 14
Konzultace k ročnímu zúčtování Mgr. Petr Pelech 2010 4 16
Evidenční stav zaměstnanců a další statistické ukazatele Ing. Růžena Klímová 2010 4 21
Změna koncepce invalidity a invalidních důchodů od 1. ledna 2010 a příčinná souvislost mezi pracovním úrazem (nemocí z povolání) a ztrátou na výdělku – dokončení z minulého čísla JUDr. Martin Mikyska 2010 3 2
Evidenční listy důchodového pojištění Jana Dorčáková 2010 3 7
Pracovní poměr se zkušební dobou a jeho problémy JUDr. Jaroslav Jakubka 2010 3 14
Pro začínající mzdové účetní – úvod Mgr. Milan Jelínek 2010 3 20
Náhrada škody při úmrtí zaměstnance z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání JUDr. Pavla Hloušková 2010 3 23
Ještě jednou – a snad naposledy – k pracujícím důchodcům JUDr. Jaroslav Jakubka 2010 2 2
Nezbytná spolupráce OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno a zaměstnavatelů v rámci řízení o důchod Jana Dorčáková 2010 2 6
Změna koncepce invalidity a invalidních důchodů od 1. ledna 2010 a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání JUDr. Martin Mikyska 2010 2 10
Trest domácího vězení umožňuje zachovat zaměstnání odsouzeného Richard W. Fetter 2010 2 16
Rozhodné období Helena Přikrylová 2010 2 18
Evidence o zaměstnanci vedená v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci JUDr. Anna Janáková/ Mgr. Klára Valentová 2010 2 24
Změny výpočtu srážek ze mzdy (z platu) v roce 2010 JUDr. Bořivoj Šubrt 2010 1 11
Právní úprava v zákonech o životním a existenčním minimu a o pomoci v hmotné nouzi k 1. lednu 2010 Mgr. Tomáš Urban 2010 1 13
Roční zúčtování za rok 2009 Věra Příhodová 2010 1 16
Změny v odměňování zaměstnanců v roce 2010 JUDr. Ladislav Trylč 2010 1 21
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, náhradní plnění a odvod do státního rozpočtu JUDr. Zdeňka Leiblová 2010 1 24
Přehled zveřejněných témat – ročník 2009 redakce 2010 1 34
Změny od 1. ledna 2010 v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení Ing. Marta Ženíšková 2010 1 4
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2010 Ing. Antonín Daněk 2010 1 7
Změny používaných tiskopisů k uplatnění nároku na nemocenské a ošetřovné Helena Přikrylová 2009 12 3
Ke změnám v důchodovém pojištění od roku 2010 JUDr. Jan Přib 2009 12 5
Nové hodnoty prvků pro výpočet důchodů v roce 2010 JUDr. Vladimír Voříšek 2009 12 10
Změny ve zdanění mezd a platů k 1. lednu 2010 Mgr. Petr Pelech 2009 12 12
Ještě k pracujícím důchodcům v roce 2010 JUDr. Jaroslav Jakubka 2009 12 14
Nárok na rodičovský příspěvek po 1. lednu 2010 JUDr. Eva Burdová 2009 12 16
Nové podmínky při zaměstnávání osob se zdravotním postižením od roku 2009 JUDr. Zdeňka Leiblová 2009 12 18
Náhrady při zahraničních pracovních cestách – dokončení z minulého čísla Ing. Karel Janoušek 2009 12 21
Změna dne platby od 1. listopadu 2009 a od 1. ledna 2010 Mgr. Petr Pelech/ Ing. Marta Ženíšková/ Mgr. Tomáš Červinka 2009 11 3
Dávky státní sociální podpory – aktuálně Renáta Volková 2009 11 7
Jak dál u pracovních poměrů na dobu určitou se starobními důchodci JUDr. Jaroslav Jakubka 2009 11 9
Redukovaný průměrný výdělek a výpočet náhrady mzdy v prvních dvou týdnech nemoci nebo karantény v roce 2010 JUDr. Bořivoj Šubrt 2009 11 10
Zdravotní pojištění a pracovníci z Evropské unie Ing. Antonín Daněk 2009 11 14
Náhrady při zahraničních pracovních cestách – pokračování z minulého čísla Ing. Karel Janoušek 2009 11 18
Příklad – pravděpodobný výdělek JUDr. Ladislav Trylč 2009 11 22
Důchodový věk v tabulkách – dokončení z minulého čísla Václav Šantrůček 2009 11 25
Přehled změn v nemocenském pojištění a pojistném od 1. ledna 2010 Ing. Marta Ženíšková 2009 10 4
Změny v poskytování náhrady mzdy nebo platu provedené zákonem č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, a jejich účinnost Mgr. Zdeněk Schmied 2009 10 5
Dvě významné novinky v poskytování náhrady mzdy v době prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti a karantény JUDr. Bořivoj Šubrt 2009 10 6
Je zde opět „zimní čas“ JUDr. Jaroslav Jakubka 2009 10 9
Daňový bonus, průměrný měsíční výdělek a čistá mzda pro srážky ze mzdy JUDr. Bořivoj Šubrt 2009 10 10
Náhrady při zahraničních pracovních cestách – pokračování z minulého čísla Ing. Karel Janoušek 2009 10 13
Důchodový věk v tabulkách – pokračování z minulého čísla Václav Šantrůček 2009 10 18
Slevy na pojistném na sociální zabezpečení – pokračování Ing. Marta Ženíšková 2009 9 4
Antidiskriminační zákon a co dál… JUDr. Jaroslav Jakubka 2009 9 5
Dílčí úpravy přijaté ve zdanění zaměstnanců již pro rok 2009 Mgr. Petr Pelech 2009 9 13
Ekonomická krize a pracovní doba Ing. Václav Sládek 2009 9 14
Které další studium se považuje za studium na středních nebo vysokých školách redakce 2009 9 17
Náhrady při zahraničních pracovních cestách Ing. Karel Janoušek 2009 9 28
Důchodový věk v tabulkách – pokračování Václav Šantrůček 2009 9 37
Slevy na pojistném na sociální zabezpečení Ing. Marta Ženíšková 2009 7-8 4
Poskytování náhrady mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) – Informace o postupu legislativního procesu schvalování návrhu změn Mgr. Zdeněk Schmied 2009 7-8 6
K dalším změnám v důchodovém pojištění JUDr. Jan Přib 2009 7-8 7
Pracovněprávní důsledky povodní JUDr. Jaroslav Jakubka 2009 7-8 9
Daň z příjmů fyzických osob a živelní pohromy Mgr. Petr Pelech, Ing. Pavel Prudký 2009 7-8 13
Datové schránky – pokračování Mgr. Iva Hřebíková 2009 7-8 15
Změny platových poměrů zdravotnických pracovníků od 1. čevence 2009 JUDr. Eva Rothová, PhDr. Miloslava Štilcová, JUDr. Ladislav Trylč 2009 7-8 21
Odměňování dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr JUDr. Ladislav Trylč, JUDr. Eva Rothová 2009 7-8 25
Dovolená – dokončení z minulého čísla Mgr. Zdeněk Schmied 2009 7-8 28
Náhrada za ztrátu na výdělku JUDr. František Muška 2009 7-8 36
Povinnost používání tiskopisu Cestovní příkaz Ing. Karel Janoušek 2009 7-8 40
Co přinesla novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele Mgr. Olga Bičáková 2009 7-8 44
Důchodový věk v tabulkách Václav Šantrůček 2009 7-8 48
Slevy na pojistném na sociální zabezpečení Ing. Marta Ženíšková 2009 6 3
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě provedené v 1. pololetí roku 2009 JUDr. Eva Rothová/ JUDr. Ladislav Trylč 2009 6 11
Omezení provozu činnosti zaměstnavatele a propouštění z pohledu pracovního práva JUDr. Jaroslav Jakubka 2009 6 15
Nemocenské pojištění a odvod pojistného v příkladech Ing. Marta Ženíšková 2009 6 24
Dovolená Mgr. Zdeněk Schmied 2009 6 28
Jak pracovat s pracovní dobou – dokončení z minulého čísla Ing. Václav Sládek 2009 6 34
Příklad – dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby Mgr. Milan Jelínek 2009 6 37
Datové schránky – základní informace Mgr. Iva Hřebíková 2009 5 3
Důležité osobní překážky v práci – dočasná pracovní neschopnost Ing. Růžena Klímová 2009 5 10
Vyplňování předepsaných tiskopisů při uplatňování nároku na dávky nemocenského pojištění – dokončení z minulého čísla Helena Přikrylová 2009 5 12
Jak pracovat s pracovní dobou Ing. Václav Sládek 2009 5 21
Příklad – srážky ze mzdy Ing. Růžena Klímová 2009 5 28
Vláda omezila agenturní práci cizinců JUDr. Bořivoj Šubrt 2009 4 2
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. dubna 2009 JUDr. Ladislav Trylč 2009 4 4
Nezaopatřenost dítěte - dokončení z minulého čísla JUDr. Eva Dandová 2009 4 6
Krátkodobé zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu Iva Žilinská, Ing. Antonín Daněk 2009 4 10
Úlevy pro plátce pojistného na sociální zabezpečení ke zmírnění dopadů hospodářské krize redakce 2009 4 17
Příklad – Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2009 Věra Příhodová 2009 4 18
Svátky států sousedících s ČR redakce 2009 4 21
Vyplňování předepsaných tiskopisů při uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění Helena Přikrylová 2009 4 21
Pracovněprávní vztahy a placení pojistného na zdravotní pojištění po 1. lednu 2009 v příkladech Ing. Antonín Daněk 2009 3 2
Sleva na vyživovanou manželku (manžela) v ročním zúčtování za rok 2008 Věra Příhodová 2009 3 6
Elektronická komunikace se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou Mgr. Tomáš Červinka 2009 3 7
Nezaopatřenost dítěte JUDr. Eva Dandová 2009 3 13
Podklady pro výpočet dávek nemocenského pojištění – pokračování Ing. Marta Ženíšková 2009 2 4
Stanovisko k aplikaci některých ustanovení zákoníku práce o náhradě mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) redakce 2009 2 9
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2009 – pokračování Mgr. Tomáš Červinka 2009 2 10
Ke zdaňování mezd v roce 2009 Mgr. Petr Pelech 2009 2 12
Sdělení k praktické aplikaci ustanovení § 6 odst. 13 a 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném od 1. ledna 2009 redakce 2009 2 16
Nový tiskopis evidenčního listu důchodového pojištění od 1. ledna 2009 Jana Dorčáková 2009 2 18
Příklad – stanovení rozhodného období a výše peněžité pomoci v mateřství při nástupu na další PPM do čtyř let věku předchozího dítěte Iva Žilinská 2009 2 24
Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých od 1. ledna 2009 JUDr. Pavla Hloušková 2009 2 25
Aktualizace k vydaným publikacím redakce 2009 2 26
Mzdová účetní ročník 2008 – přehled zveřejněných témat redakce 2009 2 27
Změny v pojistném na sociální zabezpečení od 1. ledna 2009 Ing. Marta Ženíšková 2009 1 6
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2009 Mgr. Tomáš Červinka 2009 1 9
Kontroly dodržování režimu práce neschopných zaměstnanců od 1. ledna 2009 JUDr. Bořivoj Šubrt 2009 1 12
Odměňování zaměstnanců v roce 2009 JUDr. Ladislav Trylč 2009 1 19
Změny v zákonech o životním a existenčním minimu a o pomoci v hmotné nouzi v roce 2008 Mgr. Tomáš Urban 2009 1 20
Změna výpočtu srážek ze mzdy v roce 2009 JUDr. Bořivoj Šubrt 2009 1 24
Zákon o zaměstnanosti v roce 2009 - dokončení z čísla 12/2008 JUDr. Zdeňka Leiblová 2009 1 26
Roční zúčtování záloh na daň a daňových bonusů za rok 2008 Ing. Milada Rárová 2009 1 29
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2009 JUDr. Zdeňka Leiblová 2009 1 36
Podklady pro výpočet dávek nemocenského pojištění Ing. Marta Ženíšková 2008 12 2
Náhrady mzdy při pracovní neschopnosti od 1. ledna 2009 (pokračování) JUDr. Bořivoj Šubrt 2008 12 6
Překážky v práci podle zákoníku práce (4. část - dokončení) Mgr. Zdeněk Schmied 2008 12 12
Změny v důchodovém pojištění od roku 2009 JUDr. Jan Přib 2008 12 17
Nové hodnoty prvků pro výpočet důchodů v roce 2009 JUDr. Vladimír Voříšek 2008 12 22
Sjednocující stanovisko k rehabilitaci JUDr. Jaroslav Jakubka, Mgr. Zdeněk Schmied 2008 12 25
K některým otázkám srážek ze mzdy a dávek nemocenského pojištění od 1. ledna 2009 JUDr. Bořivoj Šubrt 2008 12 26
Zákon o zaměstnanosti v roce 2009 JUDr. Zdeňka Leiblová 2008 12 29
Příklad – pracovní právo – výpočet mzdy Mgr. Milan Jelínek 2008 12 37
Nový zákon o nemocenském pojištění a navazující předpisy (pokračování) Ing. Marta Ženíšková 2008 11 3
Překážky v práci podle zákoníku práce (3. část) Mgr. Zdeněk Schmied 2008 11 9
Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti od 1. ledna 2009 JUDr. Bořivoj Šubrt 2008 11 13
Osobní daňová příslušnost aneb daňový domicil Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2008 11 23
Příklad – výpočet daňové povinnosti z fakturace u mezinárodního pronájmu pracovní síly Věra Příhodová 2008 11 27
Nový zákon o nemocenském pojištění a navazující předpisy Ing. Marta Ženíšková 2008 10 3
Překážky v práci podle zákoníku práce (2. část) Mgr. Zdeněk Schmied 2008 10 7
Zimní a letní čas JUDr. Jaroslav Jakubka 2008 10 13
Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků z pohledu daňového Ing. Milada Rárová 2008 10 14
Inventura "drobných změn" v zákoníku práce JUDr. Jaroslav Jakubka 2008 10 18
Příklad - srážka ze mzdy formou exekuce Ing. Růžena Klímová 2008 10 21
Upřesnění k článku zveřejněnému v č. 4/2008 Ing. Milada Rárová 2008 10 24
Změny v nemocenském pojištění od 1. září 2008 Ing. Marta Ženíšková 2008 9 4
Překážky v práci podle zákoníku práce (1. část) Mgr. Zdeněk Schmied 2008 9 5
Prostředky individualní ochrany zaměstnanců JUDr. Anna Janáková 2008 9 10
Zahraniční pracovní cesty – příklad Ing. Karel Janoušek 2008 9 21
Které další studium se považuje za studium na středních nebo vysokých školách redakce 2008 9 26
Neposkytování nemocenského v prvním dni pracovní neschopnosti Ing. Marta Ženíšková 2008 7–8 4
Konto pracovní doby po novele zákoníku práce Ing. Václav Sládek 2008 7–8 5
Brigádnická činnost studentů (i v zahraničí) a zdravotní pojištění v roce 2008 Ing. Antonín Daněk 2008 7–8 10
Elektronická komunikace se správci daně Ing. Milan Lošťák 2008 7–8 15
Náhrada za dovolenou v příkladech Mgr. Zdeněk Schmied 2008 7–8 19
Předčasný starobní důchod JUDr. Jan Přib 2008 7–8 27
Specifikum dohod o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění v roce 2008 Ing. Antonín Daněk 2008 7–8 32
Příklad – cestovní náhrady – dvě zahraniční cesty v jednom dni Ing. Karel Janoušek 2008 7–8 38
Postup při nároku a výpočtu podpory při ošetřování člena rodiny v roce 2008 Helena Přikrylová 2008 7–8 39
Změny v nemocenském pojištění od 30. června 2008 Ing. Marta Ženíšková 2008 6 2
Členové statutárních orgánů a zdravotní pojištění po 1. lednu 2008 Ing. Antonín Daněk 2008 6 4
K poskytování měsíčních slev a měsíčního daňového zvýhodnění při zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Mgr. Petr Pelech 2008 6 7
Vnitřní mzdový předpis Ing. Ivan Tomší 2008 6 13
Odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Mgr. Olga Bičáková 2008 6 18
Příklad – dávky nemocenského pojištění – výše peněžité pomoci v mateřství a způsob jejího stanovení Helena Přikrylová 2008 6 24
Příklad – dvě zahraniční cesty v jednom dni Ing. Karel Janoušek 2008 6 27
Změny v zákoníku práce po nálezu Ústavního soudu JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 2008 5 4
K ročnímu zúčtování – ohlédnutí z pohledu teorie a praxe – konzultace Ing. Milada Rárová 2008 5 6
Zaměstnanecké benefity a jejich daňové důsledky v roce 2008 Hana Hanke 2008 5 14
Příklad – dávky nemocenského pojištění – ochranná lhůta Helena Přikrylová 2008 5 24
Legislativní novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci JUDr. Anna Janáková 2008 4 3
Výpočet základu daně u příjmů ze závislé činnosti v roce 2008 Ing. Milada Rárová 2008 4 9
Podmínky uplatnění odpočtu od dosaženého příjmu Ing. Antonín Daněk 2008 4 19
Dohoda o provedení práce jako flexibilní forma zaměstnávání Mgr. Olga Bičáková 2008 4 20
Příklad – zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2008 4 25
Příklad – cestovní náhrady – tři zahraniční pracovní cesty v jednom dni Ing. Karel Janoušek 2008 4 26
Změny v závodním stravování pro zaměstnance veřejných služeb a správy Ing. Helena Čornejová 2008 3 3
Regulační poplatky a preventivní prohlídky prováděné v rámci závodní preventivní péče JUDr. Anna Janáková 2008 3 12
Upozornění pro plátce daně ze závislé činnosti a z funkčních požitků Ing. Milada Rárová 2008 3 13
Příplatky za soboty a neděle JUDr. Ladislav Trylč 2008 3 14
Příklad – daň z příjmu – výpočet pojistného pro stanovení základu daně, daně a čisté mzdy Věra Příhodová 2008 3 22
Příklad – cestovní náhrady Ing. Karel Janoušek 2008 3 24
Mzdové důsledky zavedení letního času JUDr. Ladislav Trylč 2008 3 24
Změny v pojistném na sociální zabezpečení od 1. ledna 2008 Ing. Marta Ženíšková 2008 2 3
Funkcionáři ve zdravotním pojištění po 1. lednu 2008 Ing. Antonín Daněk 2008 2 6
Agenturní zaměstnávání a opatření k vyšší ochraně uživatele JUDr. Michal Vostrý 2008 2 8
Dovolená JUDr. Jaroslav Jakubka, Ing. Růžena Klímová 2008 2 12
Vedení ELDP – změny od 1. ledna 2008 Jana Dorčáková 2008 2 18
Příklad – dávky nemocenského pojištění – postup při výpočtu dočasné pracovní neschopnosti v roce 2008 Helena Přikrylová 2008 2 25
Změny v zákoně o životním a existenčním minimu Mgr. Tomáš Urban 2008 1 5
Změny v právní úpravě odměňování zaměstnanců v roce 2008 JUDr. Ladislav Trylč 2008 1 8
Změna výpočtu srážek ze mzdy v roce 2008 JUDr. Bořivoj Šubrt 2008 1 17
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, náhradní plnění a odvod do státního rozpočtu JUDr. Zdeňka Leiblová 2008 1 19
Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých od 1. ledna 2008 JUDr. Pavla Hloušková 2008 1 31
Přehled zveřejněných témat – ročník 2007 redakce 2008 1 35
Změny v důchodovém pojištění na základě zákona č. 261/2007 Sb. JUDr. Jan Přib 2007 12 3
Změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2008 Ing. Marta Ženíšková 2007 12 5
Změny zákona o zaměstnanosti od 1. ledna 2008 po přijetí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů JUDr. Zdeňka Leiblová 2007 12 8
Roční zúčtování záloh na daň a daňových bonusů z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za rok 2007 Ing. Milada Rárová 2007 12 11
Nové hodnoty prvků pro výpočet důchodů v roce 2008 JUDr. Vladimír Voříšek 2007 12 21
Daňový pohled na příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku Ing. Milada Rárová 2007 12 23
Příklad – pracovní právo – dovolená při nerovnoměrně rozvržené pracovní době redakce 2007 12 28
Odpovědnost zaměstnance za škodu – odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů JUDr. Pavla Hloušková 2007 11 31
Přechod nároků na dávky nemocenského pojištění z roku 2007 do roku 2008 a ochranná lhůta Ing. Marta Ženíšková 2007 11 3
Dopady reformního zákona ve zdravotním pojištění – zaměstnanci Mgr. Tomáš Červinka 2007 11 6
Reforma veřejných financí v oblasti státní sociální podpory Renáta Volková 2007 11 11
Stabilizace veřejných rozpočtů a zákoník práce JUDr. Jaroslav Jakubka 2007 11 17
Porušování povinností zaměstnance a rozvázání pracovního poměru JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 2007 11 20
Odpovědnost zaměstnance za škodu – odpovědnost zaměstnance za schodek na hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat JUDr. Pavla Hloušková 2007 11 25
Příklad – zdravotní pojištění – výpočet přeplatku při přiznání důchodu zpětně Ing. Antonín Daněk 2007 11 38
Změny v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení od 1. ledna 2008 Ing. Marta Ženíšková 2007 10 3
K některým změnám ve zdanění mezd a platů k 1. lednu 2008 Mgr. Petr Pelech 2007 10 6
Zimní a letní čas JUDr. Jaroslav Jakubka 2007 10 9
Pití a nápoje na pracovišti JUDr. Anna Janáková 2007 10 10
Mzda, plat a „pracovní kázeň“ JUDr. Ladislav Trylč 2007 10 16
Odměny za zlepšovací návrhy a odvod pojistného Ing. Marta Ženíšková 2007 9 3
Prokazování doby péče o dítě pro důchodové účely a některé další informace JUDr. Vladimír Voříšek 2007 9 5
Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům agentur práce JUDr. Eva Hofmannová 2007 9 10
Stanovení délky podpůrčí doby v souvislosti s přestupným rokem 2008 Helena Přikrylová 2007 9 12
Azylanti a jejich integrace Mgr. Petra Boušková 2007 9 14
Které další studium se považuje za studium na středních nebo vysokých školách redakce 2007 9 21
Deset praktických rad pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2007 7–8 3
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele Mgr. Olga Bičáková 2007 7–8 6
Konto pracovní doby v dotazech a odpovědích Ing. Václav Sládek 2007 7–8 23
Vysílání cizinců zahraničním zaměstnavatelem do ČR z hlediska sociálního pojištění Ing. Marta Ženíšková 2007 7–8 30
Vysílání cizinců zahraničním zaměstnavatelem do ČR z hlediska daňové problematiky Mgr. Petr Pelech 2007 7–8 33
Školní úrazy studentů a učňů v průběhu praxe u zaměstnavatele JUDr. Eva Dandová 2007 7–8 35
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci od 1. ledna 2007 – otázky související JUDr. Anna Janáková 2007 6 2
Zaměstnávání žáků a studentů – tzv. brigády Ing. Růžena Klímová 2007 6 9
Zaměstnávání žáků a studentů – tzv. brigády Ing. Marta Ženíšková 2007 6 9
Zaměstnávání žáků a studentů – tzv. brigády Ing. Antonín Daněk 2007 6 9
Zaměstnávání žáků a studentů – tzv. brigády Mgr. Petr Pelech 2007 6 9
Jak postupovat v roce 2007 v případě osamělých žen na mateřské dovolené Helena Přikrylová 2007 6 19
Konto pracovní doby – nový institut nového zákoníku práce Ing. Václav Sládek 2007 6 21
Liberalizace pracovněprávních vztahů § 2 a § 4 zákoníku práce JUDr. Jaroslav Jakubka 2007 5 3
Cestovní náhrady v novém zákoníku práce JUDr. Eva Hofmannová 2007 5 12
Vysílání cizinců zahraničním zaměstnavatelem do ČR z hlediska zdravotního pojištění Mgr. Tomáš Červinka 2007 5 19
K daňovému posuzování úhrad za péči z prostředků získaných podle zákona o sociálních službách Mgr. Petr Pelech 2007 5 23
Plnění poskytovaná z důvodu skončení zaměstnání a odvod pojistného Ing. Marta Ženíšková 2007 4 3
Přetrvávající rozdíly mezi sociálním a zdravotním pojištěním Ing. Antonín Daněk 2007 4 6
Vysílání cizinců zahraničním zaměstnavatelem do ČR Mgr. Petra Boušková 2007 4 6
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci od 1. ledna 2007 JUDr. Anna Janáková 2007 4 16
Zdravotní pojištění a zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2007 v příkladech Ing. Antonín Daněk 2007 4 24
První poznatky z aplikace nového zákoníku práce JUDr. Jaroslav Jakubka 2007 3 2
Potvrzování příjmů pro nárok na dávky státní sociální podpory Renáta Volková 2007 3 10
Vliv nového zákoníku práce na daň a pojistné z příjmů zaměstnanců Ing. Milada Rárová, Věra Příhodová 2007 3 11
Změna data přiznání důchodu a jeho výplaty Václav Šantrůček 2007 3 21
Rodná čísla v pracovních smlouvách JUDr. Alena Kučerová 2007 3 23
Vyměřovací základ pro odvod sociálního a zdravotního pojistného od 1. ledna 2007 Ing. Marta Ženíšková 2007 2 2
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2006 a 2007 a plnění povinného podílu zaměstnávání těchto osob za rok 2006 JUDr. Zdeňka Leiblová 2007 2 8
Nový zákon o životním a existenčním minimu Mgr. Tomáš Urban 2007 2 21
Dávky státní sociální podpory od 1. ledna 2007 Renáta Volková 2007 2 23
Změny v obsluze mzdy (platu) od ledna 2007 JUDr. Bořivoj Šubrt 2007 2 30
Sociální pojištění v roce 2007 JUDr. Jan Přib 2007 1 5
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2007 Ing. Lenka Dufková 2007 1 8
Změny ve zdanění mezd a platů v roce 2007 Mgr. Petr Pelech 2007 1 11
Změny výpočtu srážek ze mzdy v roce 2007 JUDr. Bořivoj Šubrt 2007 1 13
Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých od 1. ledna 2007 JUDr. Pavla Hloušková 2007 1 16
Odložení účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění Ing. Marta Ženíšková 2007 1 18
Změny v pojistném na zdravotní pojištění od 1. ledna 2007 Mgr. Tomáš Červinka 2007 1 30
Výplata náhrady mzdy nebo platu za pracovní volno související s brannou povinností zaměstnance od 1. ledna 2007 Ing. Ivan Bajko 2007 1 36
Nejvýznamnější změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. ledna 2007 JUDr. Ladislav Trylč 2007 1 19
Nové hodnoty prvků pro výpočet důchodů v roce 2007 JUDr. Vladimír Voříšek 2006 12 3
Nový zákon o nemocenském pojištění (4.) Ing. Marta Ženíšková 2006 12 5
Evropská unie – zaměstnanci v České republice a zdravotní pojištění po 1. lednu 2007 Ing. Antonín Daněk 2006 12 9
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění za rok 2006 Ing. Milada Rárová 2006 12 12
Osoby celodenně osobně a řádně pečující o děti a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2006 11 2
Ochrana lidské důstojnosti a soukromí zaměstnanců JUDr. Jaroslav Jakubka 2006 11 5
Zproštění zaměstnavatele odpovědnosti za škodu JUDr. Pavla Hloušková 2006 11 5
Nový zákon o nemocenském pojištění (3.) Ing. Marta Ženíšková 2006 10 2
Odměňování zaměstnanců za práci přesčas (2.) JUDr. Ladislav Trylč 2006 10 7
Které další studium se považuje za studium na středních nebo vysokých školách redakce 2006 10 16
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti při agenturním zaměstnávání a pronájmu zahraniční pracovní síly v ČR Katarína Dobešová 2006 10 27
Nový zákon o nemocenském pojištění – 2. část Ing. Marta Ženíšková, Mgr. Zdeněk Schmied 2006 9 3
Uznávání osob zdravotně znevýhodněných od 1. července 2006 - dříve osob se ZPS JUDr. Zdeňka Leiblová 2006 9 13
Činnost institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států EU na území ČR JUDr. Jan Přib 2006 9 17
Odměňování zaměstnanců za práci přesčas - 1. část JUDr. Ladislav Trylč 2006 9 20
Cestovní náhrady společníků veřejných obchodních společností JUDr. Marie Salačová 2006 9 24
Nový zákon o nemocenském pojištění – 1. část Ing. Marta Ženíšková 2006 7–8 5
Dvě důchodové novely od července 2006 JUDr. Vladimír Voříšek 2006 7–8 12
Brigádnická činnost studentů a zdravotní pojištění po červenci 2006 Ing. Antonín Daněk 2006 7–8 17
Nahlašování volných pracovních míst a jejich obsazování zaměstnavateli Mgr. Olga Bičáková 2006 7–8 22
Odměňování zaměstnanců za práci ve svátek JUDr. Ladislav Trylč 2006 7–8 26
Další změny zákona o státní sociální podpoře JUDr. Eva Burdová 2006 6 5
Zaměstnavatelé a placení pojistného na zdravotní pojištění v příkladech po 1. červenci 2006 Ing. Antonín Daněk 2006 6 9
Dovolená na zotavenou JUDr. Eva Špundová, JUDr. Jaroslav Jakubka 2006 6 13
Jednorázová výplata odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolní a škoda na dani JUDr. Martin Mikyska 2006 6 21
Daňový režim příjmů plynoucích zaměstnaným advokátům po novele zákona o advokacii Katarína Dobešová 2006 6 23
Nové úpravy ve státní sociální podpoře JUDr. Eva Burdová 2006 5 5
Vyplňování ELDP při neplatném skončení pracovněprávního vztahu Jana Dorčáková 2006 5 9
Náhrady mzdy ve zdravotním pojištění v roce 2006 Ing. Antonín Daněk 2006 5 14
Změny v platbě pojistného na zdravotní pojištění od 1. dubna 2006 Mgr. Tomáš Červinka 2006 5 17
Konzultace k zákonu o zaměstnanosti Mgr. Olga Bičáková 2006 5 18
Novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele Mgr. Olga Bičáková 2006 4 8
V případě úmrtí zaměstnance nebo zaměstnavatele … JUDr. Jaroslav Jakubka 2006 4 13
Dovolená na zotavenou JUDr. Eva Špundová 2006 4 20
Postup zaměstnavatele při změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem Ing. Antonín Daněk 2006 4 27
Základní principy nového zákona o nemocenském pojištění Ing. Marta Ženíšková 2006 4 4
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2006 4 7
Základní informace o překážkách v práci na straně zaměstnance a jejich odměňování JUDr. Eva Špundová 2006 3 3
Změna ve zdravotním pojištění – zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát, k 1. únoru 2006 Ing. Antonín Daněk 2006 3 10
Podpora mobility pracovních sil Katarína Dobešová 2006 3 13
Evidenční listy důchodového pojištění v otázkách a odpovědích Jana Dorčáková 2006 3 14
Roční zúčtování za rok 2005 v otázkách a odpovědích Ing. Milada Rárová 2006 3 19
Neplacené volno a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2006 2 4
Zvýšení částek životního minima od 1. ledna 2006 Mgr. Tomáš Urban, JUDr. Vladimír Voříšek 2006 2 6
Poskytování částečného invalidního důchodu při výdělečné činnosti JUDr. Jan Přib 2006 2 9
Vypořádání daňové povinnosti u zaměstnance, kterému zaměstnavatel zúčtoval a nevyplatil v roce 2005 mzdu - k ustanovení § 5 odst.4 zákona o daních z příjmů Katarína Dobešová 2006 2 11
Jak správně přiznat stravné a kapesné při zahraniční pracovní cestě JUDr. Marie Salačová 2006 2 14
K ročnímu zúčtování za rok 2005 Mgr. Petr Pelech 2006 2 22
Mzdová účetní – ročník 2005 – přehled zveřejněných témat redakce 2006 2 31
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. ledna 2006 JUDr. Ladislav Trylč 2006 1 5
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů na výživu pozůstalých JUDr. Pavla Hloušková 2006 1 13
Zvýšení minimální mzdy a minimálních mzdových tarifů v roce 2006 Ing. Lenka Dufková 2006 1 14
Změny výpočtu srážek ze mzdy od ledna 2006 JUDr. Bořivoj Šubrt 2006 1 18
Změny ve zdanění mezd a platů od 1. ledna 2006 Mgr. Petr Pelech 2006 1 19
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2005 a 2006 a plnění povinného podílu zaměstnávání těchto osob za rok 2005 JUDr. Zdeňka Leiblová 2006 1 23
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2006 Mgr. Tomáš Červinka 2006 1 34
K ročnímu zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění za rok 2005 Mgr. Petr Pelech 2006 1 37
Změny v pojištění OSVČ od 1. ledna 2006 Ing. Marta Ženíšková 2005 12 3
Nemocenské dávky od 1. ledna 2006 Ing. Marta Ženíšková 2005 12 4
Nové hodnoty prvků pro výpočet důchodů v roce 2006 JUDr. Vladimír Voříšek 2005 12 8
Vybrané změny v zákoně o zaměstnanosti od 1. ledna 2006 v otázkách a odpovědích Mgr. Olga Bičáková 2005 12 11
Odpočet nezdanitelné části ze základu daně na manželku (manžela), kteří ve zdaňovacím období 2005 vykonávali vojenskou činnou službu v AČR Ing. Ivan Bajko 2005 12 16
Odstupné z pohledu daňového Ing. Milada Rárová 2005 12 22
Jak je to s čerpáním alespoň 4 týdnů dovolené JUDr. Eva Špundová 2005 11 4
Nárok na odstupné při skončení zaměstnání JUDr. Jaroslav Jakubka 2005 11 8
Kdy jde a kdy nejde o tzv. Švarcsystém - některé další konkrétní případy z judikatury soudů JUDr. Martin Mikyska 2005 11 17
Zákon o zaměstnanosti prochází novelizacemi Mgr. Olga Bičáková 2005 11 21
Osoby, za které platí pojistné na zdravotní pojištění stát – změna od 1. září 2005 Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2005 10 4
Uzavírání kolektivních smluv a jejich využívání (2.) JUDr. Pavel Michal 2005 10 5
Změny v odměnování zaměstnanců ve veřejných službách a správě - provedené nařízením vlády č. 307/2005 Sb. JUDr. Ladislav Trylč 2005 10 15
Konec letního času v roce 2005 a začátek letního času v roce 2006 JUDr. Eva Špundová 2005 10 17
Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání (2.) JUDr. Pavla Hloušková 2005 10 18
Nový proces rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně na další zaměstnavatele JUDr. Pavel Michal 2005 10 25
Uzavírání kolektivních smluv a jejich využívání (1.) JUDr. Pavel Michal 2005 9 3
Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce a rozvázání pracovního poměru JUDr. Martin Mikyska 2005 9 12
Pracovní poměry na dobu určitou a problémy kolem nich JUDr. Jaroslav Jakubka 2005 9 14
Které další studium se považuje za studium na středních nebo vysokých školách pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění redakce 2005 9 21
Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání (1.) JUDr. Pavla Hloušková 2005 9 33
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě provedené nařízením vlády č. 213/2005 Sb. JUDr. Ladislav Trylč 2005 7–8 6
Příslušnost k právním předpisům podle pravidel EU při skončení zaměstnání Ing. Marta Ženíšková 2005 7–8 15
Aplikace právní úpravy čerpání dovolené v praxi JUDr. Eva Špundová 2005 7–8 18
Závodní stravování u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek Ing. Anna Libnarová 2005 7–8 25
Nový zákon o inspekci práce JUDr. Zdeňka Leiblová 2005 7–8 29
Brigádnická činnost studentů a zdravotní pojištění v roce 2005 Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2005 7–8 42
Kvalifikační předpoklady a požadavky v platových předpisech pro zaměstnance ve veřejných službách a správě JUDr. Ladislav Trylč 2005 7–8 45
Uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti v příkladech Ing. Milada Rárová 2005 6 3
Přivýdělek uchazeče o zaměstnání Mgr. Olga Bičáková 2005 6 7
Registr pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění Jana Dorčáková 2005 6 10
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v příkladech Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2005 6 26
Změna výpočtu úroků z prodlení a jejich výrazné zvýšení JUDr. Bořivoj Šubrt 2005 6 31
Rodičovská dovolená a peněžitá pomoc Ing. Marta Ženíšková 2005 6 32
Výdělečná činnost poživatelů plného invalidního důchodu JUDr. Jan Přib 2005 5 3
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí JUDr. Anna Janáková 2005 5 8
Vhodné zaměstnání Mgr. Olga Bičáková 2005 5 11
Oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění v roce 2005 Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2005 5 12
Odpovědnost zaměstnance za škodu JUDr. Pavla Hloušková 2005 5 15
Náhrada za ztrátu na výdělku – vyplňování ELDP Jana Dorčáková 2005 4 3
Vliv nového školského zákona na definici vyživovaného dítěte JUDr. Eva Burdová 2005 4 8
Příležitostné zaměstnání Ing. Marta Ženíšková 2005 4 9
Pětkrát o zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2005 4 14
Nárok na poměrnou část dovolené za kalendářní rok JUDr. Eva Špundová 2005 4 21
Odpočet nezdanitelné částky pojistného na životní pojištění při ročním zúčtování za rok 2004 Mgr. Petr Pelech 2005 3 3
Výdělečná činnost osob, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát v příkladech na rok 2005 Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2005 3 4
Srážky ze mzdy a průměrný výdělek JUDr. Bořivoj Šubrt 2005 3 8
Ke zpětnému přiznávání důchodů JUDr. Jan Přib 2005 3 13
Vliv výplaty daňového bonusu pro potvrzení příjmu pro účely státní sociální podpory JUDr. Eva Burdová 2005 3 19
Švarcsystém – konzultace k § 13 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Mgr. Olga Bičáková 2005 3 20
Práva a povinnosti plátce daně a poplatníka při uplatňování daňového zvýhodnění Katarína Dobešová 2005 2 3
Zvýšení částek životního minima od 1. ledna 2005 JUDr. Vladimír Voříšek, Mgr. Lucie Vránová 2005 2 10
Posuzování výše příjmů dosažených v roce 2005 poživateli částečného invalidního důchodu Václav Šantrůček 2005 2 13
Trvalý a přechodný pobyt účastníků právních vztahů upravených zákonem o zaměstnanosti Mgr. Olga Bičáková 2005 2 17
Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku JUDr. Pavla Hloušková 2005 2 20
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. ledna 2005 (2.) JUDr. Ladislav Trylč 2005 2 21
Dopad změn záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti do výpočtu průměrného výdělku a srážek ze mzdy JUDr. Bořivoj Šubrt 2005 2 27
Změny k výpočtu daňových záloh z mezd k 1.lednu 2005 Mgr. Petr Pelech 2005 1 6
Zvýšení minimální mzdy a minimálních mzdových tarifů od 1. ledna 2005 Ing. Lenka Dufková 2005 1 11
Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2005 Ing. Jiří Šmíd 2005 1 13
Odpočet nezdanitelné části ze základu daně na manžela, který ve zdaňovacím období 2004 vykonával vojenskou činnou službu v AČR Ing. Ivan Bajko 2005 1 15
Životní minimum je od 1. ledna 2005 vyšší – polepší si i někteří uchazeči o zaměstnání Mgr. Olga Bičáková 2005 1 20
Změna výpočtu srážek ze mzdy od ledna 2005 JUDr. Bořivoj Šubrt 2005 1 22
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. ledna 2005 (1.) JUDr. Ladislav Trylč 2005 1 23
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2005 - odvod za neplnění povinného podílu za rok 2004 JUDr. Zdeňka Leiblová 2005 1 26
Mzdová účetní – ročník 2004 – přehled zveřejněných témat redakce 2005 1 35
Nové hodnoty prvků pro výpočet důchodů v roce 2005 JUDr. Vladimír Voříšek 2004 12 4
Výdělkové možnosti částečných invalidů v roce 2005 JUDr. Vladimír Voříšek 2004 12 6
Dovolená na zotavenou JUDr. Eva Špundová 2004 12 8
Nelegální práce a její kontrola Mgr. Olga Bičáková 2004 12 14
Změny v pojištění OSVČ od 1. ledna 2005 Ing. Marta Ženíšková 2004 12 15
Pracovní kázeň JUDr. Jaroslav Jakubka 2004 12 18
Zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2004 12 24
Čerpání dovolené na zotavenou v souvislosti s některými překážkami v práci JUDr. Eva Špundová 2004 11 4
Konec letního času v roce 2004 JUDr. Eva Špundová 2004 11 7
Plnění věrnostní nebo stabilizační povahy ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2004 11 8
Zaměstnávávání studentů Mgr. Olga Bičáková 2004 11 10
Důchodový věk v tabulkách (4.) Václav Šantrůček 2004 11 14
Aktuální novinky ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2004 11 18
Dovolená na zotavenou JUDr. Eva Špundová 2004 11 20
Odpovědnost zaměstnance za škodu JUDr. Pavla Hloušková 2004 10 3
Důchodový věk v tabulkách (3.) Václav Šantrůček 2004 10 13
Závodní stravování Ing. Anna Libnarová 2004 10 21
Zdravotní pojištění a odpočet u osob, za které platí pojistné stát Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2004 10 27
Změna ve stanovení vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění u zaměstnanců a OSVČ, za které je plátcem pojistného také stát Ing. Jiří Šmíd 2004 9 4
Dovolená na zotavenou po novele zákoníku práce JUDr. Eva Špundová 2004 9 6
Změny v ochraně zdraví při práci JUDr. Anna Janáková 2004 9 10
Co nás čeká v souvislosti s nově přijatým zákonem o zaměstnanosti JUDr. Zdeňka Leiblová 2004 9 12
Které další studium se považuje za studium na středních nebo vysokých školách pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění redakce 2004 9 18
Studentky a uchazečky o zaměstnání – vyšší peněžitá pomoc v mateřství od 1. května 2004 Ing. Marta Ženíšková 2004 7–8 4
Náhrady mzdy ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2004 7–8 7
Důchodový věk v tabulkách (2.) Václav Šantrůček 2004 7–8 9
Předčasný odchod do starobního důchodu JUDr. Jan Přib 2004 7–8 24
Brigádnická činnost studentů a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2004 7–8 31
Zdaňování příjmů studentů-brigádníků Katarína Dobešová 2004 7–8 35
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v příkladech na rok 2004 Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2004 6 3
Důchodový věk v tabulkách Václav Šantrůček 2004 6 8
Podnikání a pobírání částečného invalidního důchodu nebo rodičovského příspěvku Ing. Marta Ženíšková 2004 6 14
Platnost, účinnost a vyhlašování právních předpisů JUDr. Jan Přib 2004 6 16
Srážky ze mzdy JUDr. Bořivoj Šubrt 2004 6 22
Mateřská dovolená a péče o dítě ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2004 5 3
Výdělečná činnost poživatelů starobního důchodu JUDr. Jan Přib 2004 5 5
Vyplňování ELDP JUDr. Zuzana Špačková 2004 5 13
Povinnosti plátce daně při vybírání zálohy na daň Katarína Dobešová 2004 5 17
Vybírání daňové částky z odměn členů statutárních orgánů Katarína Dobešová 2004 4 2
Daňoví nerezidenti jako členové statutárních orgánů u českých firem Katarína Dobešová 2004 4 6
Vojáci a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2004 4 7
Sedm "nejasností" v novele zákoníku práce JUDr. Jaroslav Jakubka 2004 4 8
Zákon o uznávání odborné kvalifikace Mgr. Lenka Pavelková 2004 4 17
Hlavní změny zákoníku práce JUDr. Eva Špundová 2004 3 3
Pracovní vztahy uzavřené podle cizích předpisů a nemocenské pojištění Ing. Marta Ženíšková 2004 3 9
Změna při stanovení 1 % vstupní ceny vozidla používaného pro soukromé i služební účely Katarína Dobešová 2004 3 11
Poslední novela zákoníku práce – nejasnosti u pracovních poměrů na dobu určitou JUDr. Bořivoj Šubrt 2004 3 12
Časté chyby zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích - z pohledu kontrolního orgánu úřadu práce a ze soudní praxe JUDr. Zdeňka Leiblová 2004 3 15
Plnění poskytovaná Armádou ČR vojákům v činné službě - v souvislosti s uplatněním nezdanitelné části ze základu daně na manžela Ing. Ivan Bajko 2004 2 3
Změny ve státní sociální podpoře JUDr. Eva Burdová 2004 2 8
Závodní stravování v rámci pracovního procesu obecně JUDr. Marie Salačová 2004 2 13
Mzda vyplacená najednou za více kalendářních měsíců v běžném zdaňovacím období Katarína Dobešová 2004 2 15
Výpočet daňové zálohy z jednorázových mezd a doplatků mezd za minulá léta Katarína Dobešová 2004 2 16
Změny ve zdanění mezd a platů Mgr. Petr Pelech 2004 1 6
Zvýšení minimální mzdy a minimálních mzdových tarifů od 1. ledna 2004 Ing. Lenka Procházková 2004 1 8
Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2004 Ing. Jiří Šmíd 2004 1 11
Zaměstnávání osob se ZPS, náhradní plnění a odvod do státního rozpočtu za rok 2003 JUDr. Zdeňka Leiblová 2004 1 13
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti JUDr. Pavla Hloušková 2004 1 21
Vyplňování nových evidenčních listů důchodového pojištění JUDr. Zuzana Špačková 2004 1 22
Posuzování výše příjmů dosažených v roce 2004 poživateli částečného invalidního důchodu Václav Šantrůček 2004 1 28
Změny v důchodovém pojištění JUDr. Jan Přib 2004 1 31
Nové hodnoty prvků pro výpočet důchodů v roce 2004 JUDr. Vladimír Voříšek 2003 12 6
Výdělkové možnosti částečných invalidů v roce 2004 JUDr. Vladimír Voříšek 2003 12 8
Změny ve vedení Evidenčních listů důchodového pojištění od 1. ledna 2004 JUDr. Zuzana Špačková 2003 12 10
Kolektivní smlouvy vyššího stupně – problematika rozšiřování závaznosti na další zaměstnavatele JUDr. Pavel Michal 2003 12 12
Změny od 1. 1. 2004 v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení Ing. Marta Ženíšková 2003 12 24
Změny v nemocenském pojištění vyžadující změnu programu pro výpočet dávek od 1. 1.2004 Ing. Marta Ženíšková 2003 11 4
Zaokrouhlování v souvislosti s ukončením platnosti některých kovových mincí JUDr. Marie Salačová 2003 11 6
Výpočet zálohy na daň u zaměstnance s Prohlášením k dani Katarína Dobešová 2003 11 7
Obsah kolektivních smluv a vnitřních předpisů (2. část) JUDr. Pavel Michal 2003 11 13
Vložená příloha: Změny v odměnování zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. ledna 2004 – Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s komentářem (1.) redakce 2003 11 0
Kategorizace prací ve světle zákona č. 274/2003 JUDr. Anna Janáková 2003 10 3
Srážka měsíční zálohy na daň Katarína Dobešová 2003 10 5
Obsah kolektivních smluv a vnitřních předpisů (1. část) JUDr. Pavel Michal 2003 10 7
Stávka a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2003 10 17
Problém zvaný řetězení pracovních poměrů JUDr. Jaroslav Jakubka 2003 10 19
Zápočet praxe a zařazování do platových stupňů zaměstnanců ve veřejných službách a správě JUDr. Ladislav Trylč 2003 10 24
Výpočet starobního důchodu JUDr. Vladimír Voříšek 2003 9 3
Neplatné skončení pracovního poměru (2. část) – Důchodové pojištění Václav Šantrůček 2003 9 12
Neplatné skončení pracovního poměru (2. část) – Daňové souvislosti Marta Rychlá 2003 9 13
Neplatné skončení pracovního poměru (2. část) – Z pohledu úřadu práce JUDr. Zdeňka Leiblová 2003 9 15
Které další studium se považuje za studium na středních nebo vysokých školách – pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění redakce 2003 9 16
Potvrzení o zaměstnání a potvrzování skutečností pro účely nemocenského pojištění Ing. Marta Ženíšková 2003 9 22
Potvrzení o zaměstnání ze všech hledisek – dodatek k článku z č. 7–8/2003 Ing. Bořivoj Šubrt 2003 9 29
Novelizace zákona o státní sociální podpoře JUDr. Eva Burdová 2003 7–8 3
Dobrovolné důchodové pojištění JUDr. Jan Přib 2003 7–8 5
Valorizace rent vdov JUDr. Martin Mikyska 2003 7–8 10
Veřejně prospěšné práce, obecně prospěšné práce JUDr. Zdeňka Leiblová 2003 7–8 15
Potvrzení o zaměstnání ze všech hledisek JUDr. Bořivoj Šubrt 2003 7–8 17
Neplatné skončení pracovního poměru (1. část) – Pracovněprávní důsledky JUDr. Eva Špundová 2003 7–8 27
Neplatné skončení pracovního poměru (1. část) – Sociální pojištění Ing. Marta Ženíšková 2003 7–8 28
Neplatné skončení pracovního poměru (1. část) – Zdravotní pojištění Ing. Jiří Šmíd 2003 7–8 30
Desatero pro zaměstnance při účasti na referendu JUDr. Eva Špundová 2003 6 3
Nevyplacení mzdy jako důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru JUDr. Ladislav Trylč 2003 6 4
Způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků Katarína Dobešová 2003 6 7
Daň vybíraná srážkou zvláštní sazbou Katarína Dobešová 2003 6 8
Zajištění práv a nároků z pracovněprávních vztahů JUDr. Jaroslav Jakubka 2003 6 13
Skončení více pracovněprávních vztahů v jeden den JUDr. Jana Židoňová 2003 5 3
Vliv čerpání mateřské dovolené a rodičovské dovolené na dovolenou na zotavenou JUDr. Eva Špundová 2003 5 4
Důchodové pojištění ve vztahu k cizině JUDr. Jan Přib 2003 5 9
Opakované poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání JUDr. Jana Židoňová 2003 5 15
Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu JUDr. Naděžda Břeská 2003 5 15
Soukromé životní pojištění Katarína Dobešová 2003 5 19
Zaměstnavatelé a zaměstnanci – vystupování (zastupování) v pracovněprávních vztazích JUDr. Jaroslav Jakubka 2003 4 2
Úroky ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru (2. část) – v otázkách a odpovědích Katarína Dobešová 2003 4 12
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti JUDr. Pavla Hloušková 2003 4 23
Přechod povinnosti k poskytování renty v privatizaci JUDr. Martin Mikyska 2003 4 24
Seznam veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi redakce 2003 4 26
Zaměstnávání cizinců a sociální pojištění Ing. Marta Ženíšková 2003 3 2
Úroky ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru (1. část) – jako nezdanitelná částka ze základu daně Katarína Dobešová 2003 3 7
Pojistné zaplacené poplatníkem na soukromé životní pojištění – § 15 odst. 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Katarína Dobešová 2003 3 10
Přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky JUDr. Anna Janáková 2003 3 21
Náhrada za ztrátu na výdělku při změně plné invalidity na částečnou a při nezaměstnanosti JUDr. Martin Mikyska 2003 2 3
Cestovní náhrady členů zastupitelstev obcí a krajů JUDr. Marie Salačová 2003 2 5
Souběh částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti Václav Šantrůček 2003 2 7
Ochrana zdraví zaměstnanců při práci JUDr. Anna Janáková 2003 2 11
Hodnota přechodného ubytování – § 6 odst. 9 písm. l) ZDP Katarína Dobešová 2003 2 13
Změny v pojištění OSVČ Ing. Marta Ženíšková 2003 2 16
Plnění poskytovaná Armádou ČR vojákům v činné službě (2. část) Ing. Ivan Bajko 2003 2 18
Vložená příloha: Seznam veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi redakce 2003 2 0
Zvýšení minimální mzdy a minimálních mzdových tarifů od 1. ledna 2003 JUDr. Ladislav Trylč 2003 1 5
Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna roku 2003 Ing. Jiří Šmíd 2003 1 7
Plnění poskytovaná Armádou ČR vojákům v činné službě v souvislosti s uplatněním nezdanitelné části ze základu daně na manžela Ing. Ivan Bajko 2003 1 9
Zaměstnávání osob se ZPS, náhradní plnění a odvod do státního rozpočtu za rok 2002 JUDr. Zdeňka Leiblová 2003 1 12
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob Věra Příhodová 2003 1 20
Nárokové příspěvky zaměstnavatelům při zaměstnávání osob se ZPS - § 24a zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 242/2002 Sb. JUDr. Zdeňka Leiblová 2003 1 25
Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. ledna 2003 JUDr. Ladislav Trylč 2003 1 27
Náhrada za ztrátu na výdělku (renta) v případě dlouhodobého neposkytování náhrady a změna poměrů JUDr. Martin Mikyska 2002 12 4
Nové prvky pro výpočet důchodů v roce 2003 JUDr. Vladimír Voříšek 2002 12 7
Výdělkové možnosti částečných invalidů v roce 2003 JUDr. Vladimír Voříšek 2002 12 9
Vybraná stanoviska v oblasti poskytování náhrad cestovních výdajů JUDr. Marie Salačová 2002 12 11
Odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání poškozenému zaměstnanci JUDr. Martin Mikyska 2002 12 13
Příjmy zaměstnance, které nejsou předmětem daně Katarína Dobešová 2002 12 17
Mimořádné opatření v nemocenském pojištění pro rok 2003 JUDr. Jan Přib 2002 11 4
Vymezení předmětu daně v § 6 zákona o daních z příjmů (2. část) Katarína Dobešová 2002 11 5
Zvýšení důchodů v lednu 2003 JUDr. Jan Přib 2002 11 7
Povodně a sociální pojištění Ing. Marta Ženíšková 2002 11 8
Oceňování nepeněžního příjmu u zaměstnance - k § 3 odst. 3 k § 6 odst. 3 zákona o daních z příjmů Katarína Dobešová 2002 11 12
Přechod z pracovní neschopnosti do invalidity Ing. Marta Ženíšková 2002 11 16
K některým problémům v aplikaci právní úpravy pracovní doby JUDr. Jaroslav Jakubka 2002 11 22
Nároky zaměstnanců v souvislosti s volbami do zastupitelstva obce JUDr. Eva Špundová 2002 10 2
Úprava fondu kulturních a sociálních potřeb Ing. Anna Libnarová 2002 10 5
Nová pravidla pro zvyšování důchodů JUDr. Jan Přib 2002 10 6
Vymezení předmětu daně v § 6 zákona o daních z příjmů Katarína Dobešová 2002 10 9
Daňová pomoc poplatníkům postiženým povodněmi JUDr. Marie Salačová, Ing. Eva Sedláková 2002 10 17
Péče o dítě a možnost výpovědi z pracovního poměru JUDr. Eva Špundová 2002 10 25
Povodně – pracovněprávní nároky zaměstnanců JUDr. Bořivoj Šubrt 2002 9 4
Příspěvek související s restrukturalizací ocelářského průmyslu JUDr. Jan Přib 2002 9 7
Základní nezdanitelná částka Katarína Dobešová 2002 9 9
Zápočet náhrady mzdy pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku JUDr. Martin Mikyska 2002 9 13
Postihy za porušování pracovní kázně JUDr. Ladislav Jouza 2002 9 15
Které další studium se považuje za studium na středních nebo vysokých školách – pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění redakce 2002 9 17
Doba důchodového pojištění společníků a členů orgánů obchodních společností JUDr. Jan Přib 2002 7–8 5
Nová právní úprava příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu JUDr. Naděžda Břeská 2002 7–8 7
Výklad k vyhlášce o fondu kulturních a sociálních potřeb (3. část) Ing. Anna Libnarová 2002 7–8 10
Sociální a zdravotní pojištění (8. část) Ing. Marta Ženíšková, Ing. Jiří Šmíd 2002 7–8 14
Pracovní doba v dopravě JUDr. Josef Kropáček 2002 7–8 19
Nezdanitelné částky na invaliditu a pro držitele průkazu ZTP/P Katarína Dobešová 2002 7–8 25
Náhrady za cesty za rodinou při zahraniční služební cestě JUDr. Eva Hofmannová 2002 7–8 28
Definice příjmů Katarína Dobešová 2002 7–8 31
Rozšířené pravomoci úřadů práce při kontrolní činnosti u zaměstnavatelů JUDr. Zdeňka Leiblová 2002 7–8 35
Výklad k vyhlášce o fondu kulturních a sociálních potřeb (2. část) Ing. Anna Libnarová 2002 6 3
Příjmy zaměstnance osvobozené od daně z příjmů v roce 2002 (3. část) Katarína Dobešová 2002 6 6
Změny ve zdravotním pojištění Ing. Jiří Šmíd 2002 6 14
Čerpání dovolené na zotavenou v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou JUDr. Eva Špundová 2002 6 19
Sociální a zdravotní pojištění (7. část) Ing. Marta Ženíšková, Ing. Jiří Šmíd 2002 6 25
Zaměstnávání azylantů JUDr. Zdeňka Leiblová 2002 5 3
Nároky členů volebních komisí a kandidátů JUDr. Eva Špundová 2002 5 4
K nové právní úpravě odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění JUDr. Martin Mikyska 2002 5 6
Ochranné nápoje JUDr. Anna Janáková 2002 5 11
Příjmy zaměstnance osvobozené od daně z příjmů v roce 2002 (2. část) Katarína Dobešová 2002 5 13
Výklad k vyhlášce o fondu kulturních a sociálních potřeb (1. část) Ing. Anna Libnarová 2002 5 17
Nové předpisy pro poskytování hmotných podpor – výhody pro zaměstnavatele JUDr. Ladislav Jouza 2002 5 23
Ochrana osobních údajů v souvislosti s odváděním členských příspěvků členů odborových organizací JUDr. Alena Kučerová 2002 4 2
Poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách JUDr. Eva Hofmannová 2002 4 5
Změny v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2002 JUDr. Martin Mikyska 2002 4 7
Zaměstnávání občanů se ZPS JUDr. Ladislav Jouza 2002 4 13
Příjmy zaměstnance osvobozené od daně z příjmů v roce 2002 (1. část) Katarína Dobešová 2002 4 17
Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. března 2002 JUDr. Ladislav Trylč 2002 3 4
Nezdanitelná částka na manželku – manžela Katarína Dobešová 2002 3 8
Evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu JUDr. Stanislav Kočař 2002 3 11
Sociální a zdravotní pojištění (6. část) Ing. Marta Ženíšková, Ing. Jiří Šmíd 2002 3 19
Ochranné pracovní prostředky JUDr. Anna Janáková 2002 3 24
Započítávání – nezapočítávání náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou do dosaženého výdělku v případě poskytování náhrady za ztrátu na výdělku podle § 195 zákoníku práce Mgr. František Muška 2002 3 27
Změna zákona o zaměstnanosti od 1. ledna 2002 JUDr. Zdeňka Leiblová 2002 2 6
Příspěvek související s restrukturalizací a odvod pojistného Ing. Marta Ženíšková 2002 2 7
Prevence rizik JUDr. Anna Janáková 2002 2 8
Návrh na zařazení prací do kategorií JUDr. Anna Janáková 2002 2 10
Uchovávání dokladů pro účely sociálního pojištění Ing. Marta Ženíšková 2002 2 12
Úroky z úvěrů na financování bytových potřeb (2. část) Katarína Dobešová 2002 2 13
Nové sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání JUDr. Stanislav Kočař 2002 2 22
Srážky ze mzdy JUDr. Bořivoj Šubrt 2002 2 25
Zvýšení minimální mzdy a minimálních mzdových tarifů od 1. ledna 2002 JUDr. Ladislav Trylč 2002 1 5
Zdravotní pojištění po zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2002 Ing. Jiří Šmíd 2002 1 7
Náhrada za ztrátu na výdělku a její valorizace v roce 2001 JUDr. Pavla Hloušková 2002 1 9
Plnění poskytovaná Armádou ČR vojákům v základní (náhradní) službě Ing. Ivan Bajko 2002 1 10
Změny minimálních hranic v pojištění OSVČ od 1. 1. 2002 Ing. Marta Ženíšková 2002 1 13
Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností (2. část) JUDr. Zdeňka Leiblová 2002 1 14
Hlavní zásady dovolené na zotavenou JUDr. Eva Špundová 2002 1 21
Úroky z úvěrů na financování bytových potřeb (1. část) Katarína Dobešová 2002 1 24
Zvýšení redukčních hranic v nemocenském pojištění od 1. 1. 2002 Ing. Marta Ženíšková 2001 12 3
Soustavná příprava na budoucí povolání a nezdanitelné částky (2. část) Katarína Dobešová 2001 12 5
Posuzování výše příjmu dosažených v roce 2002 poživateli častečného invalidního důchodu Václav Šantrůček 2001 12 15
Všeobecné preventivní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci JUDr. Anna Janáková 2001 12 19
Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností (1. část) JUDr. Zdeňka Leiblová 2001 12 21
Lhůty pro zaměstnavatele po novele zákoníku práce JUDr. Ladislav Jouza 2001 12 24
Srážky ze mzdy JUDr. Bořivoj Šubrt 2001 12 27
Podpora v nezaměstnanosti – hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání JUDr. Zdeňka Leiblová 2001 11 3
Nové prvky pro výpočet důchodů v roce 2002 JUDr. Vladimír Voříšek 2001 11 3
Výdělkové možnosti částečných invalidů v roce 2002 JUDr. Vladimír Voříšek 2001 11 6
Soustavná příprava na budoucí povolání a nezdanitelné částky (1. část) Katarína Dobešová 2001 11 7
Sociální a zdravotní pojištění (5. část) Ing. Marta Ženíšková, Ing. Jiří Šmíd 2001 11 19
Ohrožení nemocí z povolání JUDr. Martin Mikyska 2001 11 26
Zvýšení částek životního minima JUDr. Naděžda Břeská, JUDr. Vladimír Voříšek 2001 10 3
Změny výpočtu srážek ze mzdy od 1. října 2001 JUDr. Bořivoj Šubrt 2001 10 6
Nezdanitelná částka na dítě v domácnosti Katarína Dobešová 2001 10 7
Nezdanitelná částka pro studenta Katarína Dobešová 2001 10 16
Pracovní úraz a nemocenské Ing. Marta Ženíšková 2001 10 19
Výpočet dávek nemocenského pojištění ve zvláštních případech Ing. Marta Ženíšková 2001 10 22
Které další studium se považuje za studium na středních nebo vysokých školách redakce 2001 10 24
Novela zákona o státní sociální podpoře JUDr. Eva Burdová 2001 9 3
Příspěvek poplatníka na penzijní připojištění se státním příspěvkem Katarína Dobešová 2001 9 8
Pojistné zaplacené poplatníkem na soukromé životní pojištění Katarína Dobešová 2001 9 11
Potvrzení o zaměstnání a pracovní posudky při skončení zaměstnání JUDr. Jaroslav Jakubka 2001 9 13
Poplatky za vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců Katarína Dobešová 2001 9 19
Letní čas v letech 2002 až 2006 JUDr. Eva Špundová 2001 9 20
Příležitostné práce aneb tzv. brigády – Příležitostné práce a atypické pracovní vztahy JUDr. Jaroslav Jakubka 2001 7–8 4
Příležitostné práce aneb tzv. brigády – Jak posuzovat brigádníky v sociálním pojištění JUDr. Tomáš Hejkal 2001 7–8 15
Příležitostné práce aneb tzv. brigády – Zaměstnávání brigádníků z pohledu předpisů o zdravotním pojištění platných ve druhé polovině roku 2001 Ing. Jiří Šmíd 2001 7–8 22
Příležitostné práce aneb tzv. brigády – Zdaňování příjmů brigádníků v roce 2001 Katarína Dobešová 2001 7–8 25
Příležitostné práce aneb tzv. brigády – Vedení ELDP brigádníků Václav Šantrůček 2001 7–8 36
Novela zákona o důchodovém pojištění JUDr. Jan Přib 2001 7–8 42
Zaměstnávání občanů slovenské státní příslušnosti JUDr. Zdeňka Leiblová 2001 7–8 44
Sociální a zdravotní pojištění (4. část) Ing. Marta Ženíšková, Ing. Jiří Šmíd 2001 7–8 48
Zaměstnávání občanů Ukrajiny JUDr. Zdeňka Leiblová 2001 7–8 52
Daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem Katarína Dobešová 2001 6 3
Novela zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ing. Jiří Šmíd 2001 6 6
Náhrada za ztrátu na výdělku (renta) u nezaměstnaných JUDr. Martin Mikyska 2001 6 8
Sociální a zdravotní pojištění (3. část) Ing. Marta Ženíšková, Ing. Jiří Šmíd 2001 6 11
Dary věnované na společensky preferované účely Katarína Dobešová 2001 6 18
Jmenování vedoucích zaměstnanců a problémy spojené s jejich odvoláním JUDr. Jaroslav Jakubka 2001 5 3
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v novele zákoníku práce (4. část) JUDr. Stanislav Kočař 2001 5 7
Refundace náhrady mzdy po novele zákoníku práce JUDr. Ladislav Jouza 2001 5 12
Sociální a zdravotní pojištění (2. část) Ing. Marta Ženíšková, Ing. Jiří Šmíd 2001 5 16
Další příjmy ze závislé činnosti Katarína Dobešová 2001 5 20
Ještě k novele zákona o daních z příjmů Mgr. Petr Pelech 2001 4 3
Změny v důchodovém pojištění od 1. července 2001 JUDr. Jan Přib 2001 4 5
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v novele zákoníku práce (3. část) JUDr. Stanislav Kočař 2001 4 14
Některé otázky zjišťování rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory – s ohledem na novelu zákona o daních z příjmů JUDr. Eva Burdová 2001 4 18
Sociální a zdravotní pojištění (1. část) Ing. Marta Ženíšková, Ing. Jiří Šmíd 2001 4 23
Změny právní úpravy srážek ze mzdy JUDr. Bořivoj Šubrt 2001 3 3
Změny v zákoně o životním minimu a důsledky v sociální péči JUDr. Naděžda Břeská 2001 3 5
K nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce JUDr. Eva Špundová 2001 3 6
Čas strávený na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů z hlediska nároku na cestovní náhrady JUDr. Marie Salačová 2001 3 10
Mateřská a rodičovská dovolená od 1. ledna 2001 JUDr. Eva Špundová 2001 3 12
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v novele zákoníku práce (2. část) JUDr. Stanislav Kočař 2001 3 14
Změny v daňových tiskopisech pro poplatníky a plátce – Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Ing. Petr Vrána 2001 2 3
Opatření Ministerstva obrany k zamezení daňovým únikům Ing. Ivan Bajko 2001 2 6
Jak vypočítat povinný podíl zaměstnávání osob se ZPS pro odvod do státního rozpočtu JUDr. Zdeňka Leiblová 2001 2 8
Důchodové pojištění (7. část) Václav Šantrůček 2001 2 9
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v novele zákoníku práce JUDr. Stanislav Kočař 2001 2 25
Studium na vojenských středních školách Ing. Ivan Bajko 2001 2 28
Změny ve zdanění mezd a platů Mgr. Petr Pelech 2001 1 6
Zvýšení minimální mzdy a minimálních mzdových tarifů od 1. ledna 2001 JUDr. Ladislav Trylč 2001 1 13
Zdravotní pojištění po zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2001 Ing. Jiří Šmíd 2001 1 17
Další změny v nemocenském pojištění JUDr. Jan Přib 2001 1 18
Plnění poskytované Armádou ČR vojákům v základní (náhradní) službě Ing. Ivan Bajko 2001 1 19
Změny v předpisech upravujících platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. ledna 2001 JUDr. Ladislav Trylč 2001 1 21
Příspěvek z důvodu restrukturalizace a odvod pojistného – sociální zabezpečení Ing. Marta Ženíšková 2001 1 26
Příspěvek z důvodu restrukturalizace a odvod pojistného – zdravotní pojištění Ing. Jiří Šmíd 2001 1 26
Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku v roce 2000 JUDr. Pavla Hloušková 2001 1 27
Plat zaměstnanců s kratší pracovní dobou ve veřejných službách a správě JUDr. Ladislav Trylč 2000 12 3
Nové redukční hranice v nemocenském pojištění Ing. Marta Ženíšková 2000 12 5
Pracovněprávní důsledky překážek v práci na straně zaměstnavatele po 1. 1. 2001 JUDr. Eva Špundová 2000 12 7
Posuzování výše příjmů dosažených v roce 2001 poživateli částečného invalidního důchodu Václav Šantrůček 2000 12 8
Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích JUDr. Jaroslav Jakubka 2000 12 12
Sociální a zdravotní pojištění po novele zákoníku práce – sociální zabezpečení Ing. Marta Ženíšková 2000 12 18
Sociální a zdravotní pojištění po novele zákoníku práce – zdravotní pojištění Ing. Jiří Šmíd 2000 12 21
Výpočet starobního důchodu JUDr. Vladimír Voříšek 2000 11 3
Cestovní náhrady u statutárních orgánů a členů statutárních orgánů JUDr. Marie Salačová 2000 11 10
Náhrada za ztrátu na výdělku – Stručný výtah z judikátu Rc 132/99 21 Cdo 350/98 Nejvyššího soudu ČR Mgr. František Muška 2000 11 12
Výplata dlužné mzdy bývalým zaměstnancům z hlediska sociálního pojištění Ing. Marta Ženíšková 2000 11 14
Výplata dlužné mzdy bývalým zaměstnancům z hlediska zdravotního pojištění Ing. Jiří Šmíd 2000 11 15
Výplata dlužné mzdy bývalým zaměstnancům z hlediska daně z příjmů Katarína Dobešová 2000 11 16
Zdaňování příjmů plynoucích zaměstnancům z bezúplatného nabytí práva opce- formou příslibu podle zahraničního práva Katarína Dobešová 2000 11 18
Změny v zákonné úpravě odměňování zaměstnanců (2. část) JUDr. Ladislav Trylč 2000 10 3
Mezinárodní pronájem pracovní síly v roce 2000 (2. část) Katarína Dobešová 2000 10 12
Svátky v České republice JUDr. Eva Špundová 2000 10 21
Povinný podíl občanů se změněnou pracovní schopností a jeho plnění JUDr. Ladislava Steinichová 2000 10 22
Náhrada za ztrátu na výdělku z pohledu důchodového pojištění Václav Šantrůček 2000 10 28
Změny v zákonné úpravě odměňování zaměstnanců (1. část) JUDr. Ladislav Trylč 2000 9 6
Mezinárodní pronájem pracovní síly v roce 2000 (1. část) Katarína Dobešová 2000 9 18
Délka dovolené po 1. lednu 2001 JUDr. Eva Špundová 2000 9 26
Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností JUDr. Ladislava Steinichová 2000 9 28
Nároky členů volených zastupitelstev a při volbách do zastupitelstev krajů JUDr. Jan Přib 2000 9 36
Prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou JUDr. Eva Špundová 2000 7–8 4
Zvýšení minimální mzdy a minimálních mzdových tarifů od 1. července 2000 JUDr. Ladislav Trylč 2000 7–8 5
Vliv zvýšení minimální mzdy na placení zdravotního pojištění Ing. Jiří Šmíd 2000 7–8 8
Nové předpisy pro poskytování hmotných podpor JUDr. Ladislav Jouza 2000 7–8 9
Silniční motorová vozidla a pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Jakubka 2000 7–8 11
Používání služebních silničních motorových vozidel JUDr. Marie Salačová 2000 7–8 17
Důchodové pojištění (6. část) Václav Šantrůček 2000 7–8 25
Doručování písemností v pracovněprávních vztazích JUDr. Jaroslav Jakubka 2000 7–8 36
Změny v předpisech upravujících platové poměry zaměstnanců veřejných služeb a správy JUDr. Ladislav Trylč 2000 6 5
Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele JUDr. Ladislav Jouza 2000 6 10
Změny v zákoně o konkursu a vyrovnání JUDr. Ladislav Jouza 2000 6 18
Důchodové pojištění (5. část) JUDr. Helena Pelikánová, Václav Šantrůček 2000 6 20
Směnný provoz a dávky nemocenského pojištění Ing. Marta Ženíšková 2000 6 29
Odměny zúčtované po skončení zaměstnání a při odchodu do důchodu Ing. Marta Ženíšková, Ing. Jiří Šmíd 2000 5 3
Důchodové pojištění (4. část) JUDr. Helena Pelikánová, Václav Šantrůček 2000 5 8
Cestovní náhrady poskytované slovenským občanům JUDr. Eva Hofmannová 2000 5 12
Zprostředkování zaměstnání JUDr. Zdeňka Leiblová 2000 5 13
29. únor a sociální pojištění Ing. Marta Ženíšková 2000 5 15
Letní čas v roce 2000 JUDr. Eva Špundová 2000 4 3
Zahraniční pracovní cesty po nové zákonné úpravě JUDr. Eva Hofmannová 2000 4 4
Zvýšení částek životního minima JUDr. Naděžda Břeská, JUDr. Vladimír Voříšek 2000 4 6
Změna výpočtu srážek ze mzdy od 1. dubna 2000 JUDr. Bořivoj Šubrt 2000 4 9
Potvrzení o zaměstnání pro účely nemocenského pojištění Ing. Marta Ženíšková 2000 4 11
Novela živnostenského zákona JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. 2000 4 15
Zdravotní pojištění a 29. únor 2000 Ing. Jiří Šmíd 2000 4 22
Výpočet mzdy zaměstnance za kalendářní měsíc, na který připadne svátek (2. část) JUDr. Ladislav Trylč 2000 4 23
Návrat do práce po skončení stanovených překážek v práci JUDr. Eva Špundová 2000 3 3
Společník společnosti s ručením omezeným nemůže působit jako OSVČve stejné činnosti JUDr. Marie Salačová 2000 3 5
Výpočet mzdy zaměstnance za kalendářní měsíc, na který připadne svátek JUDr. Ladislav Trylč 2000 3 6
Podpora v nezaměstnanosti JUDr. Zdeňka Leiblová 2000 3 12
Důchodové pojištění (3. část) JUDr. Zuzana Špačková 2000 3 13
Cestovní příkaz k zahraniční pracovní cestě včetně vyúčtování – tiskopis redakce 2000 3 22
Příspěvky na penzijní připojištění a odvod pojistného na sociální zabezpečení Ing. Marta Ženíšková 2000 2 4
Délka dovolené na zotavenou v připravované novele zákoníku práce JUDr. Eva Špundová 2000 2 5
Pomoc poživatelům částečných invalidních důchodů JUDr. Josef Trnka 2000 2 7
Svátky a pracovní doba JUDr. Jaroslav Jakubka 2000 2 8
Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků JUDr. Anna Janáková 2000 2 13
Důchodové pojištění (2. část) JUDr. Zuzana Špačková 2000 2 18
Paušální náhrady při pracovních cestách JUDr. Eva Hofmannová 2000 2 22
Zvýšení minimální mzdy a změna právní úpravyminimálních mzdových tarifů od 1. ledna 2000 JUDr. Ladislav Trylč 2000 1 5
Vliv zvýšení minimální mzdy na placení zdravotního pojištění Ing. Jiří Šmíd 2000 1 8
Nová úprava vyhlašování právních předpisů a mezinárodních smluv JUDr. Jan Přib 2000 1 9
Poskytování náhrad zaměstnancům přiděleným k výkonu práce v zahraničí JUDr. Eva Hofmannová 2000 1 13
Plnění poskytovaná Armádou ČR vojákům v základní (náhradní) službě ve zdaňovacím období 1999 Ing. Ivan Bajko 2000 1 15
Prováděcí předpisy k zákonu o vojácích z povolání JUDr. Jan Přib 2000 1 18
Důchodové pojištění (1. část) JUDr. Zuzana Špačková 2000 1 20
Odpočet úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů Ing. Petr Vrána 2000 1 28
Vyšší dávky nemocenského pojištění od 1. ledna 2000 Ing. Marta Ženíšková 1999 12 3
Posuzování výše příjmů dosažených v roce 2000 poživateli částečného invalidního důchodu Václav Šantrůček 1999 12 4
Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v roce 1999 JUDr. Pavla Hloušková 1999 12 7
Náhrada mzdy (platu) při překážkách v práci z důvodu obecného zájmu z hlediska obecně závazných předpisů JUDr. Eva Špundová 1999 12 8
Náhrada mzdy (platu) při překážkách v práci z důvodu obecného zájmu – z hlediska sociálního zabezpečení Ing. Marta Ženíšková 1999 12 10
Náhrada mzdy (platu) při překážkách v práci z důvodu obecného zájmu z hlediska zdravotního pojištění Ing. Jiří Šmíd 1999 12 10
Náhrada mzdy (platu) při překážkách v práci z důvodu obecného zájmu z hlediska daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Katarína Dobešová 1999 12 11
Vliv novely branného zákona na odpočet nezdanitelné části základu daně Ing. Ivan Bajko 1999 12 16
Nemocenské pojištění zaměstnanců (10. část) Helena Přikrylová 1999 12 17
Bezplatné používání vozidla i pro soukromé účely Mgr. Petr Pelech 1999 11 4
Nové branné zákony a změny dalších zákonů JUDr. Jan Přib 1999 11 6
Nové prvky pro výpočet důchodů v roce 2000 JUDr. Vladimír Voříšek 1999 11 8
Výdělkové možnosti částečných invalidů v roce 2000 JUDr. Vladimír Voříšek 1999 11 11
Náhrada nákladů na výživu pozůstalých Mgr. František Muška 1999 11 13
Zaměstnání v cizině a lhůta pro zaplacení pojistného JUDr. Vladimír Voříšek 1999 11 15
Nemocenské pojištění zaměstnanců (9. část) Helena Přikrylová 1999 11 17
Odpočet úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů Ing. Petr Vrána 1999 11 23
Nová úprava penzijního připojištění se státním příspěvkem JUDr. Jan Přib, Mgr. Petr Pelech 1999 10 3
Nová úprava penzijního připojištění se státním příspěvkem JUDr. Jan Přib, Mgr. Petr Pelech 1999 10 3
Důchodový věk v tabulkách (3. část) Václav Šantrůček 1999 10 10
Konec letního času v roce 1999 JUDr. Eva Špundová 1999 10 16
Zadáno pro začínající mzdové účetní - III. Nemocenské pojištění zaměstnanců (8.) Helena Přikrylová 1999 10 17
Zápočet pracovního poměru pro účely dovolené JUDr. Eva Špundová 1999 10 22
Co nového v zaměstnanosti? JUDr. Ladislava Steinichová 1999 9 4
Další změny v nemocenském pojištění Ing. Marta Ženíšková 1999 9 6
Zaměstnávání cizinců po novele zákona o zaměstnanosti JUDr. Ladislava Steinichová 1999 9 11
Důchodový věk v tabulkách (2. část) Václav Šantrůček 1999 9 18
Nová vyhláška č. 171/1999 Sb. redakce 1999 9 25
Zaokrouhlování ve mzdové účtárně – Srážky ze mzdy redakce 1999 9 30
Zaokrouhlování ve mzdové účtárně Ing. Marta Ženíšková 1999 9 32
Minimální mzda a minimální mzdové tarify JUDr. Ladislav Trylč 1999 7–8 4
Zvýšení minimální mzdy a jeho vliv na zdravotní pojištění Ing. Jiří Šmíd 1999 7–8 8
ELDP v příkladech Jana Dorčáková 1999 7–8 9
Zaokrouhlování ve mzdové účtárně – Mzda a plat JUDr. Ladislav Trylč 1999 7–8 15
Zdravotní pojištění ovlivňující výši základu daně ve zvláštních případech redakce 1999 7–8 16
Mateřská dovolená a pracovněprávní důsledky jejího čerpání JUDr. Eva Špundová 1999 7–8 17
Důchodový věk v tabulkách (1. část) Václav Šantrůček 1999 7–8 19
Nemocenské pojištění zaměstnanců (7. část) Helena Přikrylová 1999 7–8 47
Odpočet úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů Katarína Dobešová 1999 7–8 56
Kdo je občanem se změněnou pracovní schopností JUDr. Jan Přib 1999 6 2
Vznik překážky v práci na straně zaměstnance v době překážky v práci na straně zaměstnavatele JUDr. Eva Špundová 1999 6 6
Soudní poplatky v pracovněprávních sporech JUDr. Jaroslav Jakubka 1999 6 7
Poplatky za převody Katarína Dobešová 1999 6 10
Dovolená na zotavenou při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby JUDr. Eva Špundová 1999 6 13
Nemocenské pojištění zaměstnanců (6. část) Helena Přikrylová 1999 6 15
Zvýšení důchodů od srpna 1999 JUDr. Vladimír Voříšek 1999 5 3
Změna v požadavcích na poskytované osobní ochranné pracovní prostředky JUDr. Anna Janáková 1999 5 5
K některým otázkám důležitých osobních překážek v práci JUDr. Eva Špundová 1999 5 7
Nemocenské pojištění zaměstnanců (5. část) Helena Přikrylová 1999 5 13
Poskytování cestovních náhrad slovenským státním občanům JUDr. Eva Hofmannová, JUDr. Dušan Krivský 1999 5 18
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání JUDr. Martin Mikyska 1999 5 28
Nová výše nemocenských dávek Ing. Marta Ženíšková 1999 4 2
Péče o dítě pro nárok na dávky státní sociální podpory a jejich výplatu JUDr. Eva Burdová 1999 4 6
Výpověď ze strany zaměstnavatele a starobní důchody (2. část) JUDr. Vladimír Voříšek 1999 4 9
Letní čas v roce 1999 JUDr. Eva Špundová 1999 4 13
Nemocenské pojištění zaměstnanců (4. část) Helena Přikrylová 1999 4 14
Poměrná část dovolené za každý celý kalendářní měsíc JUDr. Eva Špundová 1999 4 19
Náhrada za ztrátu na výdělku – vyplňování ELDP JUDr. Helena Pelikánová, Jana Dorčáková 1999 4 20
Podpora při ošetřování člena rodiny a novela zákona o rodině Ing. Marta Ženíšková 1999 3 2
Prodloužení dovolené v kolektivní smlouvě, jejíž účinnost končí v průběhu kalendářního roku JUDr. Eva Špundová 1999 3 4
Pracovněprávní vztahy – Vzory právních úkonů (3. část) JUDr. Jaroslav Jakubka 1999 3 5
Nemocenské pojištění zaměstnanců (3. část) Helena Přikrylová 1999 3 8
Výpověď ze strany zaměstnavatele a starobní důchody (1. část) JUDr. Vladimír Voříšek 1999 3 15
Platnost průkazů pojištěnce VZP bude opět prodloužena Ing. Jiří Šmíd 1999 3 19
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání JUDr. Martin Mikyska 1999 3 20
Vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení Václav Šantrůček 1999 2 3
Nový Doplněk k Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Ing. Petr Vrána 1999 2 14
Jak se orientovat v právních předpisech z oblasti bezpečnosti a hygieny práce JUDr. Jaroslav Jakubka 1999 2 16
Zdaňování příjmů fyzických osob Ing. Ivan Bajko 1999 2 20
Nemocenské pojištění zaměstnanců (2. část) Helena Přikrylová 1999 2 21
Změny ve zdanění mezd a platů Mgr. Petr Pelech 1999 1 4
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti JUDr. Pavla Hloušková 1999 1 9
Minimální mzda od 1. 1. 1999 Ing. Vladimír Starecký 1999 1 11
Novinky ve zdravotním pojištění od 1. ledna 1999 Ing. Jiří Šmíd 1999 1 14
Dovolená při výkonu veřejné funkce JUDr. Eva Špundová 1999 1 16
Plnění poskytovaná armádou ČR vojákům v základní (náhradní) službě Ing. Ivan Bajko 1999 1 17
Nemocenské pojištění zaměstnanců (1. část) Helena Přikrylová 1999 1 20
Pracovněprávní vztahy – Vzory právních úkonů (2. část) JUDr. Jaroslav Jakubka 1999 1 25
Státní svátky v roce 1999 JUDr. Eva Špundová 1999 1 28
K přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 1998 Ing. Ivan Bajko 1999 1 30
Změna nároku na přídavek na dítě od 1. ledna 1999 JUDr. Eva Burdová 1998 12 3
Hlasový informační systém MPSV JUDr. Naděžda Břeská 1998 12 4
Zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za zdaňovací období 1998 Ing. Petr Vrána 1998 12 5
Posuzování výše příjmů dosažených v roce 1999 poživateli částečného invalidního důchodu Václav Šantrůček 1998 12 10
Pracovněprávní vztahy – Vzory právních úkonů (1. část) JUDr. Jaroslav Jakubka 1998 12 12
Studium na vysoké škole při zaměstnání – Odpočty nezdanitelných částek Katarína Dobešová 1998 12 17
Studium na vysoké škole při zaměstnání – Platba zdravotního pojištění Ing. Jiří Šmíd 1998 12 19
Náhrada za ztrátu na výdělku (renta) v době nezaměstnanosti a při soukromém podnikání JUDr. Martin Mikyska 1998 12 21
Odpočet nezdanitelné částky ze základu daně u studentů vysoké vojenské školy Ing. Ivan Bajko 1998 12 24
Průměrný výdělek (3. část) JUDr. Alena Benešová 1998 12 25
Pokyn č. D - 183 redakce 1998 12 28
Z dopisů našich čtenářů – Odpočet u zdravotního pojištění Ing. Jiří Šmíd 1998 12 29
Odškodňování pracovních úrazů a nemoci z povolání JUDr. Martin Mikyska 1998 12 31
Nové prvky pro výpočet důchodů v roce 1999 JUDr. Vladimír Voříšek 1998 11 3
Výdělkové možnosti částečných invalidů v roce 1999 JUDr. Vladimír Voříšek 1998 11 5
Zdanění příjmů zaměstnance při přeplatku na zdravotním pojištění Katarína Dobešová 1998 11 7
Ukončení letního času v roce 1998 JUDr. Eva Špundová 1998 11 13
Průměrný výdělek (2. část) JUDr. Alena Benešová 1998 11 13
Převedení (převelení) zaměstnance mezi organizačními jednotkami v rámci jednoho zaměstnavatele Ing. Ivan Bajko 1998 11 19
Odpovědnost zaměstnance za škodu – vzory JUDr. Pavla Hloušková 1998 11 22
Zdanění odchodného u příslušníků požární ochrany Ing. Ivan Bajko 1998 10 3
Prekluze a promlčení v pracovněprávních vztazích JUDr. Jaroslav Jakubka 1998 10 5
Průměrný výdělek (1. část) JUDr. Alena Benešová 1998 10 9
Plnění poskytovaná zaměstnavatelem při skončení zaměstnání Ing. Marta Ženíšková, Ing. Jiří Šmíd 1998 10 15
Odpovědnost zaměstnance za škodu JUDr. Pavla Hloušková 1998 10 20
Úroky z úvěrů stavebního spoření a z hypotečních úvěrů Mgr. Petr Pelech 1998 9 4
Informace o změnách ve státní sociální podpoře JUDr. Eva Burdová 1998 9 12
Promíjení penále – sociální zabezpečení Ing. Marta Ženíšková 1998 9 15
Dovolená na zotavenou ve vztahu k pracovní neschopnosti, lékařskému vyšetření a k čerpání mateřské dovolené JUDr. Eva Špundová 1998 9 18
Časté závady zjišťované úřady práce při kontrolní činnosti JUDr. Zdeňka Leiblová 1998 9 21
Vložená příloha: Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění k 1. 7. 1998 redakce 1998 7–8 0
Příležitostné práce, aneb tzv. brigády – Nemocenské a důchodové pojištění JUDr. Tomáš Hejkal 1998 7–8 5
Příležitostné práce, aneb tzv. brigády – Zdravotní pojištění Ing. Jiří Šmíd 1998 7–8 11
Příležitostné práce, aneb tzv. brigády – Zdaňování odměn Katarína Dobešová 1998 7–8 13
Příležitostné práce, aneb tzv. brigády – Vedení Evidenčních listů důchodového pojištění Václav Šantrůček 1998 7–8 20
K novele zákona o daních z příjmů Mgr. Petr Pelech 1998 7–8 27
Komentář k zákonu č. 127/1998 Sb. Ing. Jiří Šmíd 1998 7–8 32
Kdy příkazní smlouvu a kdy pracovněprávní vztah JUDr. Jaroslav Jakubka 1998 7–8 36
Sociální a zdravotní pojištění u příkazní smlouvy Ing. Marta Ženíšková, Ing. Jiří Šmíd 1998 7–8 38
Nová úprava příspěvku na bydlení JUDr. Eva Burdová 1998 7–8 40
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (5. část) JUDr. Martin Mikyska 1998 7–8 42
Nová právní úprava pro poskytování cestovních náhrad platná od 1. července 1998 JUDr. Eva Hofmannová 1998 6 3
Uvolnění zaměstnanců k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež JUDr. Eva Špundová 1998 6 6
Zvýšení důchodů od července 1998 JUDr. Vladimír Voříšek 1998 6 10
Odškodňování pracovníchúrazů a nemocí z povolání (4. část) JUDr. Martin Mikyska 1998 6 12
Příležitostné práce, aneb tzv. brigády – Uzavírání smluv JUDr. Jaroslav Jakubka 1998 6 16
Obecný výklad pojmu domácnost podle občanského zákoníku JUDr. Jan Přib 1998 5 3
Obecný výklad pojmu domácnost JUDr. Naděžda Břeská 1998 5 4
Obecný výklad pojmu domácnost Ing. Marta Ženíšková 1998 5 5
Obecný výklad pojmu domácnost redakce 1998 5 6
Důchodce a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 1998 5 7
Náhradní doby pojištění a jejich krácení JUDr. Vladimír Voříšek 1998 5 9
Zaměstnavatelé a pokuty ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 1998 5 12
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (3. část) JUDr. Martin Mikyska 1998 5 15
Pracovněprávní nároky členů volebních komisí a kandidátů JUDr. Eva Špundová 1998 5 20
Cestovní náhrady JUDr. Eva Hofmannová, JUDr. Marie Salačová 1998 5 21
Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání od 1. 4. 1998 JUDr. Zdeňka Leiblová 1998 4 2
Nárok na výplatu rodičovského příspěvku JUDr. Eva Burdová 1998 4 3
Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. dubna 1998 JUDr. Bořivoj Šubrt 1998 4 7
Právní předpisy, jejich platnost a účinnost JUDr. Jan Přib 1998 4 13
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (2. část) JUDr. Martin Mikyska 1998 4 15
Ochranná lhůta (2. část) Helena Přikrylová 1998 4 19
Postup při potvrzování příjmů zaměstnavatelem pro účely státní sociální podpory JUDr. Eva Burdová 1998 4 23
Dovolená na zotavenou JUDr. Eva Špundová 1998 4 26
Souběh nároků na více důchodů Václav Šantrůček 1998 3 3
Zvýšení částek životního minima JUDr. Naděžda Břeská, JUDr. Vladimír Voříšek 1998 3 11
Letní čas v letech 1998 až 2001 JUDr. Eva Špundová 1998 3 14
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (1. část) JUDr. Martin Mikyska 1998 3 15
Ochranná lhůta (1. část) Helena Přikrylová 1998 3 19
Pracovní poměr vzniklý jmenováním a jeho sjednání na dobu určitou JUDr. Vladimír Voříšek 1998 3 25
Nezdanitelná část základu daně redakce 1998 3 26
K úpravě nemocí z povolání JUDr. Jan Přib 1998 2 4
Kolik si můžete vydělat (2. část) JUDr. Josef Trnka 1998 2 9
Poměrná část dovolené na zotavenou JUDr. Eva Špundová 1998 2 10
Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání od roku 1998 Katarína Dobešová, Ing. Vladimír Burda 1998 2 12
Soustavná příprava na budoucí povolání redakce 1998 2 20
Znovu k problematice tzv. "Švarcsystému" JUDr. Ladislava Steinichová 1998 2 23
Plnění poskytovaná Armádou ČR redakce 1998 2 24
Pokyn Ministerstva financí č. D - 147 redakce 1998 2 25
Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání od 1. 1. 1998 JUDr. Zdeňka Leiblová 1998 1 3
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a její valorizace v roce 1997 JUDr. Pavla Hloušková 1998 1 4
Co znamená u zdravotního pojištění zvýšení minimální mzdy Ing. Jiří Šmíd 1998 1 6
Uplatnění darů v ročním zúčtování daňových záloh u zaměstnanců (2. část) Katarína Dobešová 1998 1 7
Souběh částečného invalidního důchodu s příjmem (2. část) Václav Šantrůček 1998 1 15
Nárok na dovolenou při skončení pracovního poměru před 31. 12. JUDr. Eva Špundová 1998 1 23
Kolik si můžete vydělat (1. část) JUDr. Josef Trnka 1998 1 24
Okruh poplatníků pojistného Václav Šantrůček 1998 1 25
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za zdaňovací období 1997 Ing. Petr Vrána 1998 1 30
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání JUDr. Martin Mikyska 1998 1 36
K novele zákona o důchodovém pojištění, zákona o zaměstnanosti a zákona o životním minimu JUDr. Jan Přib 1997 12 3
Změny předpisů k 1. 1. 1998 za účelem zlepšení výběru pojistného Ing. Marta Ženíšková 1997 12 10
Uplatnění darů v ročním zúčtování daňových záloh u zaměstnanců (1. část) Katarína Dobešová 1997 12 13
Zásady platné právní úpravy pro placení sociálního pojištění Ing. Marta Ženíšková 1997 12 19
Souběh částečného invalidního důchodu s příjmem – 1. část Václav Šantrůček 1997 12 20
Změna zdravotní pojišťovny Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 1997 12 28
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání JUDr. Martin Mikyska 1997 12 30
Informace o novele zákona o státní sociální podpoře JUDr. Eva Burdová 1997 11 4
Srážková daň na přelomu roku 1997–1998 Mgr. Petr Pelech 1997 11 9
Nové prvky pro výpočet důchodů v roce 1998 JUDr. Vladimír Voříšek 1997 11 10
Souběh částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti od roku 1998 JUDr. Jan Přib 1997 11 12
Pracovní doba a další podmínky řidičů silničních motorových vozidel (2. část) František Alinče 1997 11 20
Příprava na budoucí povolání pro uznání dítěte za nezaopatřené JUDr. Eva Burdová 1997 10 3
Změny ve výpočtu daňových záloh a konečné srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti pro rok 1998 Mgr. Petr Pelech 1997 10 8
Vrácení náhrady mzdy za přeplacenou dovolenou JUDr. Eva Špundová 1997 10 10
Vrácení náhrady mzdy za přeplacenou dovolenou - Dopad na sociální pojištění, Dopad na zdravotní pojištění Ing. Marta Ženíšková, Ing. Jiří Šmíd 1997 10 11
Vrácení náhrady mzdy za přeplacenou dovolenou Dopad na Daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Katarína Dobešová, Ing. Vladimír Burda 1997 10 12
Zdravotní pojišťovny a kontrola u zaměstnavatele Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 1997 10 15
Pracovní doba a další podmínky řidičů silničních motorových vozidel (1. část) František Alinče 1997 10 17
Poskytnuté volno v obecném zájmu redakce 1997 10 24
Předčasný starobní důchod od 1. 1. 1998 JUDr. Jan Přib 1997 9 5
Poohlédnutí za povodní – Pracovněprávní a mzdové dopady v souvislosti s povodněmi JUDr. Eva Špundová 1997 9 11
Poohlédnutí za povodní – Opatření ke zmírnění dopadů záplav v penalizaci sociálního pojištění Ing. Marta Ženíšková 1997 9 13
Poohlédnutí za povodní – Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 247/1994 Sb., ve znění vyhlášky č. 180/1997 Sb. redakce 1997 9 18
Neplatné skončení pracovního poměru – Nemocenské pojištění Ing. Marta Ženíšková 1997 9 21
Neplatné skončení pracovního poměru – Pracovní právo JUDr. Eva Špundová 1997 9 21
Neplatné skončení pracovního poměru – Stanovení vyměřovacího základu Ing. Marta Ženíšková, Ing. Jiří Šmíd 1997 9 21
Neplatné skončení pracovního poměru – Zdravotní pojištění Ing. Jiří Šmíd 1997 9 22
Neplatné skončení pracovního poměru – Důchodové pojištění Václav Šantrůček 1997 9 23
Neplatné skončení pracovního poměru – Daně z příjmů Katarína Dobešová 1997 9 24
Neplatné skončení pracovního poměru – Z pohledu úřadu práce JUDr. Zdeňka Leiblová 1997 9 25
Důležité osobní překážky, při nichž se poskytuje pracovní volno redakce 1997 9 26
Sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného JUDr. Jan Přib 1997 7–8 4
Zrušení zúčtování sociálního příplatku a příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory JUDr. Eva Burdová 1997 7–8 7
Daňové vztahy k zahraničí a mezinárodní dvojí zdanění – 6. část JUDr. Jan Tůma 1997 7–8 9
Zdanění mezd při zprostředkování zahraniční pracovní síly Katarína Dobešová 1997 7–8 14
Zaokrouhlování vyměřovacího základu pro odvod pojistného Ing. Marta Ženíšková, Ing. Jiří Šmíd 1997 7–8 28
Přeplatek ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 1997 7–8 29
Změny při přiznání odečtu na zletilé dítě redakce 1997 7–8 31
Mzda při vadné práci Ing. Ivan Tomší 1997 7–8 36
Základní informace při vstupu do pracovního poměru redakce 1997 7–8 38
Seznam předložených dokladů při vstupu do pracovního poměru redakce 1997 7–8 40
Daně a pojistné z dohod konaných mimo pracovní poměr redakce 1997 7–8 41
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání JUDr. Martin Mikyska 1997 7–8 42
Zvýšení částek životního minima Václav Šantrůček 1997 6 3
Postup v povolování splácení dlužného pojistného a penále od 1. 7. 1997 Ing. Marta Ženíšková 1997 6 7
Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností JUDr. Zdeňka Leiblová 1997 6 9
Vzor pracovní smlouvy JUDr. Bořivoj Šubrt 1997 6 14
Studenti a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 1997 6 22
Důchodové nároky zaměstnanců, kterým organizace mzdu zúčtovává, ale nevyplácí Václav Šantrůček 1997 6 26
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání JUDr. Martin Mikyska 1997 6 28
Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie JUDr. Eva Burdová 1997 5 3
Zaměstnávání ukrajinských občanů JUDr. Zdeňka Leiblová 1997 5 6
K souběhu částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti JUDr. Jan Přib 1997 5 8
Příslušnost ke zdravotní pojišťovně Ing. Jiří Šmíd 1997 5 11
Vojenská služba – Vojenská služba a civilní služba jako překážky v práci JUDr. Bořivoj Šubrt 1997 5 12
Vojenská služba – Stanovení nároku na dovolenou u vojáků po návratu ze základní, náhradní a civilní vojenské služby JUDr. Eva Špundová 1997 5 14
Vojenská služba – Vojáci základní vojenské služby a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 1997 5 16
Vojenská služba – Vyplňování ELDP při výkonu vojenské služby, náhradní vojenské služby a civilní služby Václav Šantrůček 1997 5 17
Ženy na mateřské dovolené a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 1997 5 22
Zápočet některých dob do doby trvání pracovního poměru pro účely dovolené JUDr. Eva Špundová 1997 4 2
Zúčtování některých dávek státní sociální podpory JUDr. Eva Burdová 1997 4 4
Zaměstnávání absolventů – Jak zřídit nové pracovní místo a požádat o příspěvek JUDr. Zdeňka Leiblová 1997 4 7
Zaměstnávání absolventů – Uzavření pracovní smlouvy podle zákoníku práce JUDr. Bořivoj Šubrt 1997 4 8
Zaměstnávání absolventů – Zdanění vyplacených mezd Katarína Dobešová 1997 4 15
Daňové vztahy k zahraničí a mezinárodní dvojí zdanění 5. část JUDr. Jan Tůma 1997 4 17
Výše hmotného zabezpečení a její stanovení JUDr. Zdeňka Leiblová 1997 4 21
Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ zaměstnance Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 1997 4 24
Způsob a forma dohody o pravidelném pracovišti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem JUDr. Marie Salačová 1997 4 26
Stávka a její vlivy na nemocenské pojištění Ing. Marta Ženíšková 1997 3 3
Stávka a její vlivy na zdravotní pojištění Ing. Jiří Šmíd 1997 3 5
Stávka a její vlivy na důchodové pojištění Václav Šantrůček 1997 3 6
Prokazování příjmů pro účely státní sociální podpory JUDr. Eva Burdová 1997 3 9
Věk potřebný pro nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku – 2. část Václav Šantrůček 1997 3 12
Daňové vztahy k zahraničí a mezinárodní dvojí zdanění – 4. část JUDr. Jan Tůma 1997 3 22
Stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění Helena Přikrylová 1997 3 26
Daňové vztahy k zahraničí a mezinárodní dvojí zdanění – 3. část JUDr. Jan Tůma 1997 2 3
Zdaňování zaměstnanců pracujících u plátců v ČR s pracovněprávním vztahem k zaměstnavateli v cizině redakce 1997 2 6
Poznatky z kontrolní činnosti důchodového pojištění JUDr. Dana Lukešová, Eva Kratochvílová 1997 2 9
Věk potřebný pro nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku – 1. část Václav Šantrůček 1997 2 15
Zaměstnávání občanů slovenské státní příslušnosti JUDr. Zdeňka Leiblová 1997 2 27
Placení zdravotního pojištění u cizinců Ing. Jiří Šmíd 1997 2 30
Vlastní příjem vyživované osoby redakce 1997 2 31
Další valorizace průměrných výdělků pro účely náhrad za ztrátu na výdělku JUDr. Martin Mikyska 1997 1 3
Co je nového v pojištění OSVČ v roce 1997 Ing. Marta Ženíšková 1997 1 5
Změny ve výpočtu daňových záloh příjmů ze závislé činnosti v roce 1997 Mgr. Petr Pelech 1997 1 7
Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců JUDr. Zdeňka Leiblová 1997 1 9
Zaměstnávání ukrajinských občanů JUDr. Zdeňka Leiblová 1997 1 11
Mzda – plnění za práci VIII. Ing. Ivan Tomší 1997 1 13
Vedení evidenčního listu u poživatelů starobního důchodu Václav Šantrůček 1997 1 16
Daňové vztahy k zahraničí a mezinárodní dvojí zdanění – 2. část JUDr. Jan Tůma 1997 1 17
Můžeme zapůjčovat své zaměstnance? JUDr. Zdeňka Leiblová 1997 1 23
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání JUDr. Martin Mikyska 1997 1 24
Pokuty ukládané úřadem práce JUDr. Zdeňka Leiblová 1996 12 2
Potvrzení o zaměstnání z hlediska kontroly úřadu práce JUDr. Zdeňka Leiblová 1996 12 4
Souběh příjmů a placení pojistného na zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 1996 12 6
Zjišťování průměrného výdělku a tzv. jubilejní odměny JUDr. Bořivoj Šubrt 1996 12 9
Mzda – plnění za práci VII. Ing. Ivan Tomší 1996 12 11
Zaměstnavatelé a plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 1996 12 14
Daňové vztahy k zahraničí a mezinárodní dvojí zdanění - 1. část JUDr. Jan Tůma 1996 12 18
Náhrady cestovních výdajů u podnikatelů JUDr. Marie Salačová 1996 12 22
Odpočitatelná částka ze základu daně na vyživované dítě JUDr. Marie Salačová 1996 11 3
Nové hodnoty výpočtu důchodů JUDr. Vladimír Voříšek 1996 11 7
Částečný invalidní důchod v roce 1997 a příjem dosažený v roce 1996 Václav Šantrůček 1996 11 13
Mzda – plnění za práci VI. Ing. Ivan Tomší 1996 11 15
Potvrzování příjmů pro dávky SSP v případě zániku zaměstnavatele JUDr. Eva Burdová 1996 11 17
Mimořádný důchod a úřad práce JUDr. Zdeňka Leiblová 1996 11 19
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání – konzultace JUDr. Martin Mikyska 1996 11 20
Neplacené volno, neomluvená absence a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 1996 10 2
Neplacené volno, neomluvená absence a zdravotní pojištění - Vliv zdravotního pojištění na Daně z příjmů ze závislé činnosti Věra Příhodová 1996 10 4
Určování termínu výplat mezd a platů Ing. Bedřich Babička 1996 10 5
Mzda – plnění za práci V. Ing. Ivan Tomší 1996 10 6
Termíny pro zahájení předstihového řízení Václav Šantrůček 1996 10 10
Povinnosti k úřadu práce JUDr. Zdeňka Leiblová 1996 10 16
Dobrovolné důchodové pojištění JUDr. Jan Přib 1996 10 20
Poskytování pracovních prostředků a jejich zdanění JUDr. Marie Salačová 1996 10 22
Zvýšení částek životního minima redakce 1996 10 25
Zaměstnavatelé a penále ve zdravotním pojištění Ing. Antonín daněk, Mgr. Jiří Glet 1996 10 26
Potvrzení o zaměstnání JUDr. Eva Špundová 1996 9 3
Používání služebních motorových vozidel JUDr. Marie Salačová 1996 9 5
Mzda – plnění za práci IV. Ing. Ivan Tomší 1996 9 10
Cestovní náhrady a přidělení k výkonu práce do zahraničí JUDr. Marie Salačová 1996 9 13
Stravné a závodní stravování JUDr. Marie Salačová 1996 9 15
Dny pracovního klidu a odměňování JUDr. Bořivoj Šubrt 1996 9 19
Podávání žádosti o dávky státní sociální podpory od 1. 7. 1996 JUDr. Naděžda Břeská 1996 9 23
Zvýšení částek životního minima JUDr. Naděžda Břeská 1996 9 26
Vložená příloha: Lhůtník pro výplatu peněžité pomoci v mateřství JUDr. Květa Karásková 1996 7–8 0
Zdravotní pojištění u brigádníků – důchodci a studenti Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 1996 7–8 3
Mzda – plnění za práci III. Ing. Ivan Tomší 1996 7–8 6
Plat a pracovněprávní otázky JUDr. Helena Úlehlová 1996 7–8 9
Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli JUDr. Pavla Hloušková 1996 7–8 15
Poznatky z kontrolní činnosti – dávky nemocenského pojištění Helena Přikrylová 1996 7–8 18
Doba poskytování peněžité pomoci v mateřství JUDr. Květa Karásková 1996 7–8 23
Názorný přehled o plnění ohlašovací povinnosti při zaměstnávání důchodců Václav Šantrůček 1996 7–8 33
Zdravotní pojištění u osoby, která pobírá dávky nemocenského pojištění Ing. Jiří Šmíd 1996 7–8 36
Platnost průkazů VZP Ing. Jiří Šmíd 1996 7–8 37
Překážky v práci JUDr. Eva Špundová 1996 7–8 38
Poznatky z kontrolní činnosti – zdravotní pojištění Iva Andrýsková 1996 7–8 44
Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům ze Slovenské republiky JUDr. Marie Salačová 1996 6 4
Zahraniční pracovní cesty a nový devizový zákon JUDr. Marie Salačová 1996 6 6
Změny zdravotních pojišťoven, kontrola státu nad jejich hospodařením Ing. Jiří Šmíd 1996 6 9
Novela zákona o sociální potřebnosti JUDr. Naděžda Břeská 1996 6 11
Novela zákona o státní sociální podpoře JUDr. Eva Burdová 1996 6 13
Dovolená na zotavenou JUDr. Eva Špundová 1996 6 17
Mzda – plnění za práci II. Ing. Ivan Tomší 1996 6 19
Pružná pracovní doba JUDr. Eva Špundová 1996 6 22
Vyplňování ELDP – příklady II. Václav Šantrůček 1996 6 24
Studentky a peněžitá pomoc v mateřství Mgr. Magdalena Šváchová 1996 6 28
Co se považuje za nový vstup do zaměstnání pro účely rozhodného období Helena Přikrylová 1996 5 18
Mzda – plnění za práci I. Ing. Ivan Tomší 1996 5 19
Faktický pracovní poměr JUDr. Bořivoj Šubrt 1996 5 22
Příplatky podle zákona o platu JUDr. Ladislav Trylč 1996 5 24
Pracovní cesta a cestovní náhrady přednostů okresních úřadů JUDr. Helena Úlehlová, JUDr. Eva Hofmannová 1996 5 26
Poskytování plnění ze sociálních a obdobných fondů a z prostředků odborových organizací JUDr. Bořivoj Šubrt 1996 5 3
Poskytování plnění ze sociálních a obdobných fondů a z prostředků odborových organizací - Poskytnutá plnění z pohledu daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Mgr. Petr Pelech 1996 5 5
Poskytování plnění ze sociálních a obdobných fondů a z prostředků odborových organizací - Poskytnutá plnění z pohledu sociálního pojištění Ing. Marta Ženíšková 1996 5 8
Poskytování plnění ze sociálních a obdobných fondů a z prostředků odborových organizací - Poskytnutá plnění z pohledu sociálního pojištění Ing. Jiří Šmíd 1996 5 9
Uvolňování kandidátů a členů volebních komisí při volbách JUDr. Eva Špundová 1996 5 11
Přehled osob, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát po novele pro rok 1996 Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 1996 5 12
Starobní důchod a roční nezdanitelná částka JUDr. Marie Salačová 1996 5 16
Upozornění na některé otázky související s prováděním zákona o státní sociální podpoře JUDr. Eva Burdová 1996 4 2
Vliv neplaceného volna na zdravotní a sociální pojištění Ing. Jiří Šmíd, Ing. Marta Ženíšková 1996 4 5
Možnost výdělku při pobírání starobního důchodu JUDr. Tomáš Hejkal 1996 4 9
Vyplňování ELDP – příklady Jana Balejová, JUDr. Josef Trnka 1996 4 13
Souběh částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti Václav Šantrůček 1996 4 17
Nárok na nemocenské dávky u důchodců Ing. Marta Ženíšková 1996 4 29
K výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku JUDr. Martin Mikyska 1996 3 3
Přepočet náhrad za ztrátu na výdělku podle nálezu Ústavního soudu a zákona č. 220/1995 Sb. JUDr. Martin Mikyska 1996 3 6
Co se zahrnuje do hrubé mzdy pro výpočet průměrného výdělku JUDr. Bořivoj Šubrt 1996 3 8
Souběh zaměstnání s podnikáním a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 1996 3 10
Aktuální otázky sociálního zabezpečení Ing. Marta Ženíšková 1996 3 12
Zdaňování hodnoty ochranných pracovních prostředků Ing. Vladimír Burda 1996 3 16
Slevy na dani z příjmů Ing. Josef Pomyje 1996 3 18
Minimální mzdové tarify v praxi a katalog prací Ing. Ivan Tomší, František Alinče 1996 3 22
Výdělečně činní důchodci – ohlašovací povinnost organizací JUDr. Josef Trnka 1996 3 26
Vlastní příjem vyživované osoby Věra Příhodová 1996 3 33
Státní sociální podpora – povinnosti zaměstnavatelů Mgr. Magdalena Šváchová 1996 2 3
Dopad změny minimální mzdy ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 1996 2 5
Statutární orgány a zástupci obchodních společností Doc. JUDr. Rudolf Chalupa, Csc. 1996 2 7
Zdanění odměn členů statutárních orgánů v roce 1996 Věra Příhodová 1996 2 10
Pojistné zdravotního pojištění u důchodců po 1. 1. 1996 Ing. Jiří Šmíd 1996 2 12
Životní minimum k 1. 1. 1996 redakce 1996 2 13
Výplata paušálu za telefonní hovory JUDr. Marie Salačová 1996 2 14
Valorizace průměrných výdělků pro výpočet náhrad za ztrátu na výdělku JUDr. Martin Mikyska 1996 2 17
Poskytování a zdaňování náhrad cestovních výdajů při školení a studiu JUDr. Marie Salačová 1996 2 19
Poskytování hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti JUDr. Ilja Steinich 1996 2 22
Předepsané teploty na pracovištích JUDr. Anna Janáková 1996 1 4
Vyplňování nového tiskopisu ELDP platného od 1. 1. 1996 JUDr. Helena Pelikánová, Jana Balejová 1996 1 5
10× o ročním zúčtování Věra Příhodová 1996 1 17
Náhrada za ztrátu výdělku JUDr. Martin Mikyska 1996 1 20
Důchodový věk (pokračování) Václav Šantrůček 1996 1 24
Pracovní cesta JUDr. Věra Přenosilová 1996 1 28
Peněžitá pomoc v mateřství Mgr. Magdalena Šváchová 1996 1 29
Ohlašovací povinnost organizací v důchodovém pojištění Miroslava Pecková, JUDr. Josef Trnka 1996 1 31
Vyúčtování daně Věra Příhodová 1996 1 35
Vložená příloha: Důchodový věk (tabulky) Václav Šantrůček 1995 6 0
Potvrzování příjmů pro účely státní sociální podpory Ing. Marta Ženíšková 1995 6 4
Zánik dávek nemocenského pojištění JUDr. Tomáš Hejkal 1995 6 8
Zvýšení částek životního minima JUDr. Naděžda Břeská 1995 6 9
Podrobnosti k zákonu o důchodovém pojištění JUDr. Vladimír Voříšek 1995 6 10
Výplata další mzdy Ing. Pavel Prudký 1995 6 16
Výplata další mzdy Věra Příhodová 1995 6 19
Výplata další mzdy Ing. Marta Ženíšková 1995 6 19
Používání služebních motorových vozidel osobami v mimopracovních vztazích JUDr. Marie Salačová 1995 6 21
Zdaňování úroků z půjček Věra Příhodová 1995 6 23
Nové sazby pojistného redakce 1995 6 25
Rodičovský příspěvek JUDr. Tomáš Hejkal 1995 6 26
Změny ve výpočtu daňových záloh z mezd pro rok 1996 Mgr. Petr Pelech 1995 5 3
Mzda za práci přesčas (podnikatelská sféra) Ing. Ivan Tomší 1995 5 6
Vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení JUDr. Věra Přenosilová 1995 5 9
Cestovní náhrady u členů statutárních orgánů JUDr. Marie Salačová 1995 5 10
Realizace sociálních plateb z ČR do SR Ing. Milan Galler 1995 5 13
Daňová prohlášení Věra Příhodová 1995 5 14
Zahraniční cesty podle nového devizového zákona JUDr. Marie Salačová 1995 5 16
Změny v poskytování dalších platů zaměstnanců veřejných služeb a správy JUDr. Ladislav Trylč 1995 5 18
Práce ve svátek JUDr. Helena Úlehlová 1995 5 20
Terminář plateb (odvodů) majících vazbu na mzdy Ing. Bedřich Babička 1995 5 22
Terminář plateb (odvodů) majících vazbu na mzdy Věra Příhodová 1995 5 24
Zákon o důchodovém pojištění (2. část) JUDr. Vladimír Voříšek 1995 4 2
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Věra Příhodová, JUDr. Eva Špundová, Ing. Marta Ženíšková 1995 4 9
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Ing. Marta Ženíšková 1995 4 10
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Věra Příhodová 1995 4 12
Cestovní náhrady JUDr. Eva Hofmannová 1995 4 13
Roční zúčtování daňových záloh za rok 1995 Mgr. Petr Pelech 1995 4 17
Vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení Ing. Marta Ženíšková 1995 4 19
Přehled osob, za které je plátcem zdravotního pojištění stát Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 1995 4 25
Zákon o důchodovém pojištění (1. část) JUDr. Vladimír Voříšek 1995 3 4
Daňové posuzování vstupních prohlídek zaměstnanců Mgr. Petr Pelech 1995 3 11
Podpora při ošetřování člena rodiny Mgr. Magdalena Šváchová 1995 3 12
Státní svátky a dny pracovního klidu JUDr. Eva Špundová 1995 3 14
Poměrná část dovolené JUDr. Eva Špundová 1995 3 15
Sociální a zdravotní pojištění členů statutárních orgánů Ing. Marta Ženíšková 1995 3 17
Změny sazeb stravného redakce 1995 2 4
Státní sociální podpora (1. část) JUDr. Eva Burdová 1995 2 5
Mzda a plat – odměny za práci zaměstnanců v pracovním poměru JUDr. Ladislav Trylč 1995 2 9
Mzda a náhrada mzdy za svátek (podnikatelská sféra) Ing. Ivan Tomší 1995 2 11
Sociální a zdravotní pojištění studentů - brigádníků Ing. Marta Ženíšková 1995 2 14
Pracovní činnost na dětských táborech JUDr. Bořivoj Šubrt 1995 2 17
Vyměřovací základ pro zdravotní pojištění Iva Andrýsková 1995 2 18
Průměrný výdělek a odstupné JUDr. Bořivoj Šubrt 1995 2 22
Srážková daň Věra Příhodová 1995 2 25
Změny ve výši stravného v cizí měně od 1. 6. 1995 redakce 1995 1 4
Zdravotní pojištění -tv- 1995 1 6
Dopad novely předpisů o zdravotním pojištění na zákon o pojistném na sociální zabezpečení JUDr. Tomáš Hejkal 1995 1 8
Zdanění odměn členů statutárních orgánů Mgr. Petr Pelech 1995 1 9
Zdanění příjmů ze závislé činnosti u studentů Věra Příhodová 1995 1 11
Vztah minimální mzdy a minimálních mzdových tarifů František Alinče 1995 1 13
Odměňování zaměstnanců za práci přesčas a ve svátek podle zákona o platu JUDr. Ladislav Trylč 1995 1 15

Ukázkové číslo časopisu ZDARMA

Chcete od nás dostat zdarma
ukázkové číslo časopisu?
Stačí kliknout a my Vám jej
pošleme na Vaši adresu.

Objednat číslo zdarma

Napište nám Váš dotaz k časopisu