Powered by Smartsupp

Časopis Účetní a daně 2017 č. 1 (e-verze)

Forma předplatného:
Rok předplatného: Počet:
  • Cena za jedno číslo: 82 Kč
  • Celoroční předplatné: 984 Kč

Začátek předplatného: do konce roku

Archivační desky pro časopisy
Co je to?

Ročník: Počet:  ks 259 Kč
Vážení zákazníci, omlouváme se, ale anotace k této publikaci zde zatím chybí. Děkujeme za pochopení.
Ročník:
Autor:
Kategorie:
Název článku Autor článku Ročník Číslo Strana
Vliv daňové rezidence na zdanění příjmů sportovců v České republice Mgr. Magdaléna Vyškovská 2024 7–8 4
DPH při prodeji použitého zboží Ing. Václav Benda 2024 7–8 13
Pohledávky a jejich zajištění Mgr. Lukáš Gebouský 2024 7–8 20
Vzdělávání a náklady na straně zaměstnavatele Jaroslava Pfeilerová 2024 7–8 27
Osvobození příjmů z prodeje nemovitosti od daně z příjmů fyzických osob v podmínkách roku 2024 Ing. Zdeněk Fojtík 2024 7–8 33
Fond kulturních a sociálních potřeb od roku 2024 Ing. Zdeněk Morávek 2024 7–8 42
Oprava výše daně u nedobytných pohledávek Ing. Václav Benda 2024 7–8 49
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Zdeněk Kuneš 2024 7–8 54
Náklady a příjmy příštích období Ing. Jiří Kadlec 2024 6 3
Vliv daňové rezidence na zdanění příjmů sportovců v České republice – 1. část Mgr. Magdaléna Vyškovská 2024 6 5
Vztahy mezi mateřskou a dceřinou společností z hlediska daně z příjmů právnických osob Jaroslava Pfeilerová 2024 6 13
Uplatnění daně z přidané hodnoty u společníků společnosti Ing. Zdeněk Kuneš 2024 6 21
Ubytovací služby prostřednictvím internetových platforem a daňové povinnosti pro účely zákona o DPH u poskytovatelů ubytovacích služeb Ing. Jana Ledvinková 2024 6 32
Účtování v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad zaměstnancům Jaroslava Pfeilerová 2024 5 3
Významné chyby minulých let, jejich opravy a dopady do účetnictví u podnikatelů účtujících v podvojném účetnictví Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík 2024 5 11
Uplatnění odpočtu daně při registraci osoby povinné k dani za plátce Ing. Zdeněk Kuneš 2024 5 17
Následky úmrtí podnikatele na dani z příjmů a DPH Ing. Ivana Pilařová 2024 5 26
Skupina pro účely DPH Ing. Václav Benda 2024 5 34
Nepeněžité vklady do obchodních společností – vklady neodpisovatelného majetku Ing. Ivana Pilařová 2024 4 3
Chyby zjištěné správcem daně v rámci kontroly daně z příjmů právnických osob Jaroslava Pfeilerová 2024 4 8
DPH a doplňková činnost uskutečňovaná příležitostně Ing. Václav Benda 2024 4 16
Rizika při předčasném ukončení finančního leasingu Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík 2024 4 20
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Zdeněk Kuneš, PhDr. Vladimír Pelc 2024 4 32
Povinnost podat přiznání k dani z příjmů při souběhu příjmů z České republiky a ze zahraničí za zdaňovací období 2023 Mgr. Magdaléna Vyškovská 2024 3 3
Nepeněžité vklady do obchodních společností – vklady odpisovatelného majetku Ing. Ivana Pilařová 2024 3 14
Stavební a montážní práce na dokončené stavbě pro bydlení a ostatních vybraných stavbách pohledem zákona o DPH od 1. 1. 2024 Ing. Jana Ledvinková 2024 3 22
Způsoby oceňování nakupovaných zásob Ing. Jiří Kadlec 2024 3 33
Změny ve zdaňování právnických osob provedené konsolidačním balíčkem od roku 2024 – 2. část Ing. Drahomíra Martincová 2024 2 4
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2023 Ing. Ivana Köcherová 2024 2 12
Povinnost fyzických osob k podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2023 Ing. Ivana Köcherová 2024 2 34
Odpočet daně při pořízení automobilu a změny od 1. 1. 2024 Ing. Václav Benda 2024 2 42
Změny zákona o DPH od 1. 1. 2024 Ing. Václav Benda 2024 1 7
Změny ve zdaňování právnických osob provedené konsolidačním balíčkem od roku 2024 – 1. část Ing. Drahomíra Martincová 2024 1 21
Daň silniční v roce 2024 Ing. Zdeněk Fojtík 2024 1 38
DPH při dodání knih, novin a časopisů a změny od 1. 1. 2024 Ing. Václav Benda 2023 12 4
Rozbor smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Slovenskou republikou z hlediska daní z příjmů právnických osob – 3. část Ing. Lenka Jehličková 2023 12 10
Změny v sociálním pojištění OSVČ od 1. 1. 2024 Ing. Marta Ženíšková 2023 12 12
Změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob obsažené v konsolidačním balíčku Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2023 12 17
OSVČ a zdravotní pojištění od 1. 1. 2024 Ing. Antonín Daněk 2023 12 34
Rozbor smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Slovenskou republikou z hlediska daní z příjmů právnických osob – 2. část Ing. Lenka Jehličková 2023 11 4
DPH u nájmu nemovitých věcí v podmínkách do konce roku 2023 Ing. Jana Ledvinková 2023 11 10
Účetní závěrka roku 2023 Ing. Ivana Köcherová 2023 11 19
Krácení odpočtu daně Ing. Václav Benda 2023 11 29
Vracení daně plátcům v jiných členských státech Ing. Zdeněk Kuneš 2023 11 35
Nárok na odpočet při dovozu zboží nevlastníkem Marek Reinoha 2023 10 3
Pokuty a penále Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík 2023 10 6
Sporná ustanovení novely zákona o DPH s účinností od 1. 7. 2023 s posunutou účinností od 1. 1. 2024 Ing. Jana Ledvinková 2023 10 12
Elektromobil v podnikání fyzické osoby v roce 2023 Ing. Zdeněk Fojtík 2023 10 19
Přihlášky do insolvenčního řízení Mgr. Lukáš Gebouský 2023 10 26
Rozbor smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Slovenskou republikou z hlediska daní z příjmů právnických osob – 1. část Ing. Lenka Jehličková 2023 10 33
Základy DPH pro praxi – 14. díl Ing. Jana Ledvinková 2023 9 4
Daň z neočekávaných zisků – 3. část Ing. Drahomíra Martincová 2023 9 10
Intrastat v roce 2023 Marek Reinoha, Bc. Anna Zahradníková 2023 9 16
Zajištění stravování zaměstnanců při pracovních cestách Jaroslava Pfeilerová 2023 9 22
Účetní odpisy dlouhodobého majetku Ing. Stanislav Suchan, MBA, CA 2023 9 26
Manka a škody – účetní a daňový pohled Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík 2023 7–8 5
Prodej zboží prostřednictvím e-shopu z pohledu DPH Ing. Zdeněk Morávek 2023 7–8 19
Účtování zvířat v dlouhodobých a krátkodobých aktivech doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. 2023 7–8 29
Stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti Ing. Václav Benda 2023 7–8 41
Daň z neočekávaných zisků – 2. část Ing. Drahomíra Martincová 2023 7–8 47
Základy DPH pro praxi – 13. díl Ing. Jana Ledvinková 2023 6 3
Kulturní a sportovní služby z pohledu DPH Ing. Zdeněk Morávek 2023 6 13
Inventarizace Ing. Stanislav Suchan, MBA, CA 2023 6 19
Uplatnění DPH u dodání vratných obalů Ing. Zdeněk Kuneš 2023 6 27
Daň z neočekávaných zisků – 1. část Ing. Drahomíra Martincová 2023 6 31
Základy DPH pro praxi – 12. díl Ing. Jana Ledvinková 2023 5 3
Účtování transferů u některých vybraných účetních jednotek – 2. díl Ing. Zdeněk Morávek 2023 5 18
Bezúplatné příjmy v roce 2023 z pohledu daně z příjmů fyzických osob Ing. Zdeněk Fojtík 2023 5 24
Opravné přehledy u OSVČ týkající se zdravotního pojištění Ing. Antonín Daněk 2023 5 32
Kdy je nutné se zabývat institutem zajišťování daně při výplatách peněžních prostředků Ing. Pavel Prudký 2023 5 35
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Zdeněk Morávek 2023 5 38
Základy DPH pro praxi – 11. díl Ing. Milan Lošťák 2023 4 4
Účtování transferů u některých vybraných účetních jednotek – 1. díl Ing. Zdeněk Morávek 2023 4 12
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Mária Mikulecká 2023 4 19
Zdanění investičních instrumentů u fyzických osob Ing. Matěj Nešleha 2023 4 21
Daňové aspekty daně z příjmů právnických osob u SVJ Ing. Božena Künzelová 2023 4 26
České účetní standardy pro podnikatele – 17. díl Ing. Jiří Kadlec 2023 4 34
Základy DPH pro praxi – 10. díl Ing. Jana Ledvinková 2023 3 4
Povinnosti podle zákona o účetnictví a sankce za jejich porušení – 2. díl Ing. Ivana Köcherová 2023 3 15
Jak elektronicky komunikovat se státní správou – nejen pro účetní a daňové pracovníky Mgr. Mojmír Hradil 2023 3 25
Účetní a AML Bc. Zdeněk Vondrák 2023 3 33
Základy DPH pro praxi – 9. díl Ing. Jana Ledvinková 2023 2 4
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 Ing. Zdeněk Fojtík 2023 2 12
Povinnosti podle zákona o účetnictví a sankce za jejich porušení – 1. díl Ing. Ivana Köcherová 2023 2 27
České účetní standardy pro podnikatele – 16. díl Ing. Rostislav Chalupa 2023 2 34
Změny zákona o DPH od 1. 1. 2023 Ing. Václav Benda 2023 1 19
Paušální daň – změny od roku 2023 Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2023 1 26
Náklady mateřské společnosti spojené s držbou podílu na dceřiné společnosti Jaroslava Pfeilerová 2023 1 34
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Mária Mikulecká 2023 1 38
Přehled zveřejněných témat – ročník 2022 redakce 2023 1 41
Základy DPH pro praxi – 7. díl Ing. Jana Ledvinková 2022 12 4
Zálohy OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2023 Ing. Antonín Daněk 2022 12 17
Změny v sociálním pojištění OSVČ od 1. 1. 2023 Ing. Marta Ženíšková 2022 12 21
Rozšíření počtu subjektů s datovými schránkami od 1. 1. 2023 Ing. Pavel Prudký 2022 12 24
Vypořádací podíl v s. r. o. Ing. Ivana Pilařová 2022 12 26
České účetní standardy pro podnikatele – 15. díl Ing. Jiří Kadlec 2022 12 35
Základy DPH pro praxi – 6. díl Ing. Jana Ledvinková 2022 11 4
Příjmy a výdaje spolupracujících osob Ing. Zdeněk Fojtík 2022 11 10
Povinnosti spolupracujících osob v sociálním pojištění Ing. Marta Ženíšková 2022 11 16
Spolupracující osoby ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2022 11 20
Daňové dopady výplaty podílu na zisku Jaroslava Pfeilerová 2022 11 23
Zdanění kryptoměn – 2. díl Ing. Stanislav Suchan 2022 11 30
Základy DPH pro praxi – 5. díl Ing. Jana Ledvinková 2022 10 3
Podíly na zisku kapitálových obchodních korporací v podmínkách roku 2022 Ing. Ivana Pilařová 2022 10 12
Zdanění kryptoměn – 1. díl Ing. Stanislav Suchan 2022 10 22
České účetní standardy pro podnikatele – 14. díl Ing. Rostislav Chalupa 2022 10 33
Základy DPH pro praxi – 4. díl Ing. Jana Ledvinková 2022 9 14
Dotace z pohledu DPH Ing. Zdeněk Morávek 2022 9 34
Odložená daň v příkladech Ing. Stanislav Suchan 2022 9 26
Novela zákona o dani silniční 2022 Ing. Zdeněk Fojtík 2022 9 4
Uplatnění daně z přidané hodnoty při použití režimu přenesení daňové povinnosti Ing. Zdeněk Kuneš 2022 7-8 6
České účetní standardy pro podnikatele – 13. díl Ing. Jiří Kadlec 2022 7-8 26
Opravné položky v účetnictví a daních Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík 2022 7-8 29
Samostatný základ daně u fyzických osob Bc. Stanislav Suchan 2022 7-8 43
Paušální výdaj na dopravu Ing. Zdeněk Fojtík 2022 7-8 45
Základy DPH pro praxi – 3. díl Ing. Jana Ledvinková 2022 6 3
Vznik a ukončení společnosti Bc. Stanislav Suchan 2022 6 15
Zvláštnosti účtování ve společenství vlastníků jednotek Ing. Božena Künzelová 2022 6 23
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Mária Mikulecká 2022 6 34
Základy DPH pro praxi – 2. díl Ing. Jana Ledvinková 2022 5 4
Převodní ceny z hlediska daně z příjmů fyzických osob Jaroslava Pfeilerová 2022 5 20
České účetní standardy pro podnikatele – 12. díl Ing. Rostislav Chalupa 2022 5 28
Prodej automobilu fyzickou osobou Ing. Matěj Nešleha 2022 5 31
Zajímavý rozsudek SDEU týkající se DPH Ing. Ladislav Pitner 2022 5 36
Základy DPH pro praxi – 1. díl Ing. Jana Ledvinková 2022 4 4
Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z evidence účetní jednotky – účetní a daňový pohled Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 2022 4 14
Záloha na daňový odpočet Mgr. Mojmír Hradil 2022 4 26
České účetní standardy pro podnikatele – 11. díl Ing. Jiří Kadlec 2022 4 32
Podnikání fyzických osob a mezinárodní problematika – 3. díl Mgr. Magdaléna Vyškovská 2022 3 4
Komentář k § 24 ZDP – 5. díl Ing. Ivana Pilařová 2022 3 13
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Mária Mikulecká 2022 3 19
Nemovitosti určené k bydlení z pohledu daně z příjmů Ing. Ivana Köcherová 2022 3 22
Daňové přiznání veřejně prospěšného poplatníka Ing. Zdeněk Morávek 2022 2 4
Podnikání fyzických osob a mezinárodní problematika – 2. díl Mgr. Magdaléna Vyškovská 2022 2 18
Komentář k § 24 ZDP – 4. díl Ing. Ivana Pilařová 2022 2 24
Lhůty v daňovém řízení Ing. Pavel Prudký 2022 2 34
Uplatnění DPH u zvláštního režimu pro cestovní službu podle zákona o DPH účinného od 1. 1. 2022 Ing. Zdeněk Kuneš 2022 1 7
Podnikání fyzických osob a mezinárodní problematika – 1. díl Mgr. Magdaléna Vyškovská 2022 1 20
České účetní standardy pro podnikatele – 10. díl Ing. Rostislav Chalupa 2022 1 28
Ostatní příjmy – zdaňování vybraných případů Ing. Zdeněk Fojtík 2022 1 33
Změny v sociálním pojištění OSVČ od 1. 1. 2022 Ing. Marta Ženíšková 2021 12 3
Zálohy OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2022 Ing. Antonín Daněk 2021 12 7
Paušální daň – kdy ano a kdy ne Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2021 12 10
Komentář k § 24 ZDP – 3. díl Ing. Ivana Pilařová 2021 12 23
Kontroly v účetnictví Ing. Dagmar Procházková 2021 12 31
Zrušení registrace plátce po novele provedené zákonem č. 355/2021 Sb. Ing. Zdeněk Kuneš 2021 12 36
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Mária Mikulecká 2021 12 38
Změny zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování – 2. díl Ing. Václav Benda 2021 11 4
Nejčastější chyby v účetních závěrkách a daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob roku 2021 Ing. Ivana Pilařová 2021 11 14
Vypořádání DPH na konci roku Ing. Dana Langerová 2021 11 25
České účetní standardy pro podnikatele – 9. díl Ing. Jiří Kadlec 2021 11 35
Změny zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování – 1. díl Ing. Václav Benda 2021 10 4
Komentář k § 24 ZDP – 2. díl Ing. Ivana Pilařová 2021 10 13
Daňové problémy u příspěvkových organizací související s koncem roku Ing. Zdeněk Morávek 2021 10 23
DPH u nedoložených mank a škod – 2. díl Ing. Jana Ledvinková 2021 10 28
Režim paušální daně v souvislostech zdravotního pojištění Ing. Antonín Daněk 2021 10 31
Paušální režim a sociální pojištění Ing. Marta Ženíšková 2021 10 34
Komentář k § 24 ZDP – 1. díl Obecná pravidla daňové účinnosti nákladů, odpisy a zůstatková cena hmotného majetku Ing. Ivana Pilařová 2021 9 5
DPH u nedoložených mank a škod – 1. díl Ing. Jana Ledvinková 2021 9 11
České účetní standardy pro podnikatele – 8. díl Ing. Rostislav Chalupa 2021 9 21
Cestovní výdaje OSVČ Jaroslava Pfeilerová 2021 9 26
Problematika přípustnosti tzv. řetězení daňových ztrát Ing. Zdeněk Morávek 2021 9 32
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Mária Mikulecká 2021 9 35
Časté chyby při stanovení sazby DPH Ing. Václav Benda 2021 7-8 5
Uplatnění plné moci při správě daní Mgr. Mojmír Hradil 2021 7-8 13
Ukončení podnikatelské činnosti OSVČ a daň z příjmů fyzických osob Jaroslava Pfeilerová 2021 7-8 26
Zrušení registrace plátce Ing. Zdeněk Kuneš 2021 7-8 33
DPH při prodeji majetku plátcem Ing. Dana Langerová 2021 7-8 38
Odpočet na výzkum a vývoj a náhrada mzdy na dovolenou Ing. Zdeněk Morávek 2021 7-8 41
Některé nejčastější chyby, nejasnosti a omyly v oblasti daně silniční Ing. Zdeněk Fojtík 2021 7-8 44
Vztahy mateřských a dceřiných společností v daních a účetnictví Ing. Ivana Pilařová 2021 6 4
Nesprávné uvedení daně z přidané hodnoty za jiné zdaňovací období Ing. Dana Langerová 2021 6 14
Bezúplatný příjem v případě současného skončení nájemní a podnájemní smlouvy Ing. Zdeněk Morávek 2021 6 21
Společnost daňově a účetně Ing. Matěj Nešleha 2021 6 23
České účetní standardy pro podnikatele – 7. díl Ing. Rostislav Chalupa 2021 6 29
Výběr z judikatury z oblasti daně z příjmů Ing. Zdeněk Morávek 2021 6 36
Daň z příjmů fyzických osob po novelách přijatých v roce 2020 Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2021 5 4
Daňová ztráta jako odčitatelná položka od základu daně z příjmů fyzických a právnických osob Ing. Ivana Pilařová 2021 5 13
Poskytování služeb obchodním partnerům z Číny, kteří jsou plátci v ČR, pohledem zákona o DPH Ing. Jana Ledvinková 2021 5 23
České účetní standardy pro podnikatele – 6. díl Ing. Rostislav Chalupa 2021 5 30
Dopady pandemie COVID-19 do převodních cen Ing. Lenka Jehličková, Ing. Vítězslav Kapoun 2021 5 36
Změny ve zdaňování právnických osob daní z příjmů v zákonech přijatých v roce 2020 – 2. díl Ing. Drahomíra Martincová 2021 4 4
Změny u hmotného a nehmotného majetku v roce 2021 Ing. Christian Žmolík 2021 4 17
Oznámení o osvobozených příjmech Ing. Zdeněk Fojtík 2021 4 25
Uplatnění daně z přidané hodnoty u ostatních plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, která jsou poskytována ve veřejném zájmu Ing. Zdeněk Kuneš 2021 4 30
Důvody nerozdělení zisku, možnost rozdělení zisku i na základě účetní závěrky starší 6 měsíců Ing. Zdeněk Morávek 2021 4 34
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Mária Mikulecká 2021 4 37
Změny ve zdaňování právnických osob daní z příjmů v zákonech přijatých v roce 2020 – 1. díl Ing. Drahomíra Martincová 2021 3 5
Dodání a nájem nemovitých věcí Ing. Dana Langerová 2021 3 13
Automobil v podnikání právnické osoby – 2. díl Ing. Christian Žmolík, Ing. Dagmar Procházková 2021 3 26
Příklad k dani z příjmů fyzických osob – Daňové přiznání za rok 2020 Ing. Matěj Nešleha 2021 2 6
Novelizace daňového řádu s účinností od 1. 1. 2021 – 2. díl Mgr. Mojmír Hradil 2021 2 19
Automobil v podnikání právnické osoby – 1. díl Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík 2021 2 28
České účetní standardy pro podnikatele – 5. díl Ing. Rostislav Chalupa 2021 2 38
Paušální daň – revoluce, nebo evoluce? Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2021 1 8
Novelizace daňového řádu s účinností od 1. 1. 2021 – 1. díl Mgr. Mojmír Hradil 2021 1 20
Mimořádná opatření v mimořádné době – zimní pokračování Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2021 1 27
Praktický průvodce účetnictvím veřejně prospěšného poplatníka – 4. díl Ing. Ivana Köcherová 2021 1 30
Paušální daň – revoluce, nebo evoluce? Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2021 1 8
Novelizace daňového řádu s účinností od 1. 1. 2021 – 1. díl Mgr. Mojmír Hradil 2021 1 20
Mimořádná opatření v mimořádné době – zimní pokračování Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2021 1 27
Praktický průvodce účetnictvím veřejně prospěšného poplatníka – 4. díl Ing. Ivana Köcherová 2021 1 30
OSVČ a zdravotní pojištění od 1. 1. 2021 Ing. Antonín Daněk 2020 12 5
OSVČ a sociální pojištění od 1. 1. 2021 Ing. Marta Ženíšková 2020 12 9
Příklad k dani z příjmů fyzických osob – Dodatečné daňové přiznání za rok 2019 Ing. Matěj Nešleha 2020 12 12
Doměření daně bez podání dodatečného daňového přiznání Ing. Zdeněk Morávek 2020 12 25
Změny zákona o DPH od 1. 1. 2021 Ing. Zdeněk Kuneš 2020 12 27
České účetní standardy pro podnikatele – 4. díl Ing. Jiří Kadlec 2020 12 34
Mimořádná opatření v mimořádné době – podzimní pokračování Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2020 11 5
Novela zákona o obchodních korporacích a souvisejících zákonů pro potřeby účetních a ekonomů Ing. Ivana Pilařová 2020 11 11
Kurzové rozdíly Jaroslava Pfeilerová 2020 11 21
Technické zhodnocení provedené nájemcem nebo podnájemcem – od A do Z ve světle zákonné úpravy, správní praxe a také judikatury NSS Ing. Vlastimil Bachor 2020 11 30
Automobil v podnikání fyzické osoby – 2. díl Ing. Matěj Nešleha 2020 11 37
Praktický průvodce účetnictvím veřejně prospěšného poplatníka – 3. díl Ing. Ivana Köcherová 2020 10 5
Přemístění zboží v režimu skladu (call-off stock) v rámci novely zákona č. 343/2020 Sb. podle Vysvětlivek Evropské komise Ing. Jana Ledvinková 2020 10 19
Vybrané aspekty a problematika daně silniční v podmínkách roku 2020 Ing. Zdeněk Fojtík 2020 10 28
Zdanění kapitálového majetku u fyzických osob Ing. Matěj Nešleha 2020 10 36
Změny zákona o daních z příjmů v souvislosti s Covid-19 v oblasti zdaňování právnických osob Ing. Drahomíra Martincová 2020 9 5
Místo plnění při zasílání zboží v podmínkách roku 2020 a výhled pro rok 2021 Ing. Jana Ledvinková 2020 9 19
Vracení daně z přidané hodnoty v roce 2020 Ing. Václav Benda 2020 9 24
Automobil v podnikání fyzické osoby – 1. díl Ing. Matěj Nešleha 2020 9 32
Mimořádná opatření v mimořádné době – pokračování Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2020 7-8 5
Škody na zásobách a majetku – účetní a daňové dopady Ing. Ivana Pilařová 2020 7-8 12
Změny DPH při obchodování se zbožím mezi členskými státy EU od 1. 1. 2020 – 4. díl Ing. Jana Ledvinková 2020 7-8 22
České účetní standardy pro podnikatele – 3. díl Ing. Jiří Kadlec 2020 7-8 26
Mezinárodní zdaňování – 7. díl Ing. Lenka Jehličková, Ing. Vítězslav Kapoun 2020 7-8 29
Dvanáctá novela zákona o investičních pobídkách Ing. Drahomíra Martincová 2020 7-8 38
Rozdíly daňového řešení bezúročné zápůjčky poskytnuté podnikateli a zaměstnanci Ing. Ivan Macháček 2020 7-8 46
Přerušení pobytu v cizině a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2020 6 4
Odklad EET do konce roku 2020 Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. 2020 6 7
Změny DPH při obchodování se zbožím mezi členskými státy EU od 1. 1. 2020 – 3. díl Ing. Jana Ledvinková 2020 6 8
Praktický průvodce účetnictvím veřejně prospěšného poplatníka – 2. díl Ing. Ivana Köcherová 2020 6 19
Program Antivirus – daňově a účetně Ing. Zdeněk Morávek 2020 5 4
Splácení úvěrů v souvislosti s pandemií Ing. Ivana Pilařová 2020 5 7
Kompenzační bonus – podpora podnikatelům Ing. Zdeněk Morávek 2020 5 11
Prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události Ing. Zdeněk Kuneš 2020 5 16
Změny DPH při obchodování se zbožím mezi členskými státy EU od 1. 1. 2020 – 2. díl Ing. Jana Ledvinková 2020 5 17
Oprava základu daně a výše daně v příkladech Ing. Václav Benda 2020 5 29
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Mária Mikulecká 2020 5 37
Mimořádná opatření v mimořádné době Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2020 4 6
OSVČ a sociální pojištění Ing. Marta Ženíšková 2020 4 11
OSVČ a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2020 4 15
„Ošetřovné“ pro OSVČ Helena Přikrylová 2020 4 17
Osvobození od DPH a cla u zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof Ing. Zdeněk Kuneš 2020 4 20
Prominutí DPH z důvodu mimořádné události Ing. Zdeněk Kuneš 2020 4 20
Náhrada škody vzniklé v důsledku krizových opatření Mgr. Veronika Odrobinová 2020 4 21
EET a koronavirus Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. 2020 4 26
Změny DPH při obchodování se zbožím mezi členskými státy EU od 1. 1. 2020 – 1. díl Ing. Jana Ledvinková 2020 4 27
České účetní standardy pro podnikatele – 2. díl Ing. Jiří Kadlec 2020 4 35
Zajímavý rozsudek SDEU týkající se DPH Ing. Ladislav Pitner 2020 4 38
Daňový balíček (2020) ve vztahu ke zdaňování příjmů fyzických osob Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2020 3 3
Změny ve zdaňování právnických osob podle zákona o daních z příjmů pro rok 2020 Ing. Drahomíra Martincová 2020 3 6
Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky Ing. Zdeněk Kuneš 2020 3 14
Zdanění církevních restitucí Ing. Zdeněk Morávek 2020 3 30
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Mária Mikulecká 2020 3 32
Změny v „papírové“ evidenci tržeb Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. 2020 3 35
Novinky v oblasti EET Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. 2020 2 5
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 Jaroslava Pfeilerová 2020 2 13
Změny sazeb DPH v roce 2020 Ing. Zdeněk Kuneš 2020 1 6
Praktický průvodce účetnictvím veřejně prospěšného poplatníka – 1. díl Ing. Ivana Köcherová 2020 1 10
České účetní standardy pro podnikatele – 1. díl Ing. Jiří Kadlec 2020 1 27
Zdanění autorských honorářů Ing. Ivan Macháček 2020 1 31
Zajímavý rozsudek SDEU týkající se DPH Ing. Ladislav Pitner 2020 1 38
Základní kapitál kapitálových společností, jeho zvyšování a snižování 2. díl – Snižování základního kapitálu Ing. Ivana Pilařová 2019 12 4
Daňový režim transferů a dotací u veřejně prospěšných poplatníků Ing. Zdeněk Morávek 2019 12 12
OSVČ a zdravotní pojištění od 1. 1. 2020 Ing. Antonín Daněk 2019 12 18
OSVČ a sociální pojištění od 1. 1. 2020 Ing. Marta Ženíšková 2019 12 22
Pořízení ojetých osobních automobilů z hlediska DPH Ing. Jana Ledvinková 2019 12 25
Zajímavý rozsudek SDEU týkající se DPH Ing. Ladislav Pitner 2019 12 32
Základní kapitál kapitálových společností, jeho zvyšování a snižování 1. díl – Zvyšování základního kapitálu Ing. Ivana Pilařová 2019 11 4
Stálé provozovny – odpovědi na dotazy Jaroslava Pfeilerová 2019 11 13
Odpočet daně při nové registraci a zrušení registrace plátce Ing. Václav Benda 2019 11 20
Převodní ceny – novela metodického pokynu Ing. Lenka Jehličková, Ing. Vítězslav Kapoun 2019 11 25
Uplatňování DPH u obcí a jiných neziskových subjektů – 2. díl Ing. Olga Hochmannová 2019 11 28
Aktuální judikatura NSS ČR Ing. Zdeněk Morávek 2019 11 33
Daňová škola fyzických osob – 22. část Ing. Milena Grygarová 2019 10 3
Výpočet a zaokrouhlování DPH Ing. Václav Benda 2019 10 10
Uplatnění DPH při poskytnutí zdravotní služby a dodání zdravotního zboží Ing. Zdeněk Kuneš 2019 10 15
Kryptoměny Hana Trnková Kocourková 2019 10 25
Institut odvolání a průběh odvolacího řízení Mgr. Mojmír Hradil 2019 10 29
Možnosti pořízení vozidla bez dostatečné hotovosti Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík 2019 9 4
Kategorie účetních jednotek a povinnost auditu se zaměřením na podnikatelské subjekty Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová 2019 9 18
Uplatňování DPH u obcí a jiných neziskových subjektu – 1. díl Ing. Olga Hochmannová 2019 9 28
Vinklaření v oblasti daňového poradenství Bc. Zdeněk Vondrák 2019 9 33
Zajímavý rozsudek SDEU týkající se DPH Ing. Ladislav Pitner 2019 9 35
Zdanění stálé provozovny daňového nerezidenta Jaroslava Pfeilerová 2019 7-8 4
Mezinárodní zdaňování – 6. díl: Převodní ceny Ing. Lenka Jehličková, Ing. Vítězslav Kapoun 2019 7-8 11
Nájem hmotného majetku zařazeného a nezařazeného v obchodním majetku Ing. Ivan Macháček 2019 7-8 25
Registrace osoby povinné k dani za identifikovanou osobou Ing. Zdeněk Kuneš 2019 7-8 36
Pár poznámek k odchylkám od obecných procesních pravidel při správě daní JUDr. Alena Kohoutková 2019 7-8 42
Změny ve zdaňování právnických osob podle zákona o daních z příjmů od 1. 4. 2019 – 2. část Ing. Drahomíra Martincová 2019 6 4
Změny v kontrolním hlášení od 1. 4. 2019 Ing. Mária Mikulecká 2019 6 18
Problematika cestovních náhrad u spolků Ing. Zdeněk Morávek 2019 6 20
Pořízení a dodání nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie v podmínkách zákona o DPH Ing. Jana Ledvinková 2019 6 25
Nákup a prodej pozemku (bez a se stavbou) Ing. Ivan Macháček 2019 6 33
Daňový balíček (2019) ve vztahu ke zdaňování příjmů fyzických osob Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2019 5 4
Změny ve zdaňování právnických osob podle zákona o daních z příjmů od 1. 4. 2019 – 1. část Ing. Drahomíra Martincová 2019 5 7
Změny v DPH v roce 2019 Ing. Dana Langerová 2019 5 24
Uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 Ing. Václav Benda 2019 5 33
Úpravy výsledku hospodaření podle § 23 ZDP ve vztahu k veřejně prospěšným poplatníkům v příkladech Ing. Ivana Köcherová 2019 4 3
Inventurní rozdíly z pohledu účetnictví, daně z příjmů a DPH Ing. Ivana Pilařová 2019 4 13
Stálá provozovna tuzemského subjektu v zahraničí Jaroslava Pfeilerová 2019 4 19
Spojené osoby a daň z příjmu Ing. Tereza Lichovníková 2019 4 24
Podnikání s „mezinárodním prvkem“ a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2019 4 31
Daňová škola fyzických osob – 21. část Ing. Milena Grygarová 2019 3 3
Mezinárodní zdaňování – 5. díl: Vyloučení dvojího zdanění Ing. Lenka Jehličková; Ing. Vítězslav Kapoun 2019 3 16
Aktuální judikatura NSS ČR Ing. Zdeněk Morávek 2019 3 25
Specifické případy uplatnění daňových odpisů hmotného majetku Ing. Ivan Macháček 2019 3 27
Změny v DPH od 1. 1. 2019 Ing. Dana Langerová 2019 2 4
Daňové přiznání veřejně prospěšného poplatníka na příkladu nadace Ing. Ivana Köcherová 2019 2 10
Daňové přiznání společenství vlastníků jednotek Ing. Ivan Macháček 2019 2 27
Modelový příklad na daňové přiznání společenství vlastníků jednotek Ing. Zdeněk Morávek 2019 2 30
Aktuální judikatura NSS ČR Ing. Zdeněk Morávek 2019 2 37
Změny v placení pojistného na sociální pojištění u OSVČ od 1. 1. 2019 Ing. Marta Ženíšková 2019 1 6
OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2019 Ing. Antonín Daněk 2019 1 12
Možnost opravy základu daně z přidané hodnoty u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací Ing. Zdeněk Kuneš 2019 1 16
Průběh a závěr daňové kontroly v praxi Mgr. Mojmír Hradil 2019 1 21
Stálá provozovna zahraničního subjektu na území ČR Jaroslava Pfeilerová 2019 1 30
Archivační lhůty pro podnikatele Ing. Jiří Kadlec 2019 1 39
Přehled zveřejněných témat – ročník 2018 redakce 2019 1 42
Daňová evidence v praxi – 3. část Ing. Milena Grygarová 2018 12 4
Uplatnění daně z přidané hodnoty u nové výstavby Ing. Zdeněk Kuneš 2018 12 13
Problematika účetního zaznamenání chovu ryb Ing. Zdeněk Morávek 2018 12 19
Slabikář daňového režimu stravování zaměstnanců u podnikatelů v otázkách a odpovědích Ing. Vlastimil Bachor 2018 12 24
Záruční opravy z pohledu DPH Ing. Václav Benda 2018 12 31
Problémy zpětné registrace k DPH Ing. Olga Hochmannová 2018 12 36
Opravné položky – účetní a daňový pohled Ing. Zdeněk Morávek 2018 11 3
Prodej obchodního závodu Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík 2018 11 9
Místo plnění při poskytování služeb Ing. Dana Langerová 2018 11 16
Zvláštní režim obchodníka s ojetými automobily z hlediska DPH Ing. Tereza Lichovníková 2018 11 34
Užívané, a přece ne zcela jasné pojmy Ing. Ivana Pilařová 2018 11 36
Daňové posouzení úrokových nákladů Jaroslava Pfeilerová 2018 10 3
DPH u přepravních a ubytovacích služeb poskytovaných prostřednictvím internetových platforem Ing. Václav Benda 2018 10 8
Mezinárodní zdaňování – 4. díl: Příjmy daňových rezidentů ze zdrojů v zahraničí Ing. Lenka Jehličková; Ing. Vítězslav Kapoun 2018 10 13
Negativní dopady snížení limitu paušálních výdajů na celkovou výši daně a pojistného Ing. Ivan Macháček 2018 10 20
Aktuální judikatura NSS ČR Ing. Zdeněk Morávek 2018 10 30
Daňová škola fyzických osob – 20. část Ing. Milena Grygarová 2018 9 4
Daňové rezervy u příspěvkových organizací Ing. Zdeněk Morávek 2018 9 16
Sazba daně u oprav a rekonstrukcí staveb v příkladech Ing. Zdeněk Kuneš 2018 9 22
Technické zhodnocení dlouhodobého majetku nájemcem z pohledu vlastníka majetku Ing. Ivana Pilařová 2018 9 31
Daňová škola fyzických osob – 19. část Ing. Milena Burešová 2018 7-8 5
Dluhopisy – Daňová účinnost úrokových nákladů Jaroslava Pfeilerová 2018 7-8 15
Praktický pohled na daňovou kontrolu Mgr. Mojmír Hradil 2018 7-8 23
Interpretace Národní účetní rady Ing. Oldřich Bartušek, Ing. Jiří Kadlec 2018 7-8 31
Aktuální judikatura NSS ČR Ing. Zdeněk Morávek 2018 7-8 35
Zásady daňového tvrzení Ing. Libor Novotný 2018 7-8 37
DPH při dodání nemovitých věcí v roce 2018 ve vazbě na novelu stavebního zákona Ing. Václav Benda 2018 6 3
Dary na pořízení hmotného majetku z pohledu veřejně prospěšného poplatníka Ing. Ivana Köcherová 2018 6 10
Dar na pořízení hmotného majetku – účetní a daňové řešení Ing. Dagmar Procházková; Ing. Christian Žmolík 2018 6 16
Problematika související se zdaňováním dluhopisů Jaroslava Pfeilerová 2018 6 19
Ručení příjemce zdanitelného plnění Ing. Dana Langerová 2018 6 24
Sleva na dani z příjmů v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením Ing. Ivan Macháček 2018 6 31
Technické zhodnocení pronajatého majetku nájemcem či jiným uživatelem – 1. díl Ing. Ivana Pilařová 2018 5 2
Nespolehlivý plátce Ing. Dana Langerová 2018 5 11
Mezinárodní zdaňování – 3. díl Ing. Lenka Jehličková, Ing. Vítězslav Kapoun 2018 5 18
Závodní stravování v příspěvkových organizacích Ing. Zdeněk Morávek 2018 5 28
Předání majetku, dokumentů a účetnictví novému statutárnímu orgánu Ing. Božena Künzelová 2018 5 32
Porušení povinnosti zveřejnit účetní závěrku Ing. Božena Künzelová 2018 5 34
Aktuální judikatura NSS ČR Ing. Zdeněk Morávek 2018 5 37
Závazné posouzení z hlediska zákona o daních z příjmů Ing. Ivana Köcherová 2018 4 3
Cestovní náhrady poskytované společníkům veřejné obchodní společnosti, komplementářům komanditní společnosti, jednatelům společnosti s ručením omezeným a ostatním členům orgánů právnických osob Jaroslava Pfeilerová 2018 4 18
Nespolehlivá osoba Ing. Zdeněk Kuneš 2018 4 23
Vývoz zboží v příkladech z hlediska DPH Ing. Václav Benda 2018 4 27
Aktuální judikatura NSS ČR Ing. Zdeněk Morávek 2018 4 33
Podání daňového přiznání k DPH v případě úmrtí podnikatele Ing. Olga Hochmannová 2018 4 35
Proces transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmů podnikatelských právnických osob – § 23 ZDP (snížení základu daně) Ing. Ivana Pilařová 2018 3 3
Dotazy a odpovědi na téma položky zvyšující účetní výsledek hospodaření za účelem tvorby základu daně Ing. Ivana Pilařová 2018 3 16
Daňová škola fyzických osob – 18. část Ing. Milena Burešová 2018 3 20
Zdanění profesionálních sportovců – „kauza Lafata“ Ing. Zdeněk Morávek 2018 3 31
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Mária Mikulecká 2018 3 34
Proces transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmů podnikatelských právnických osob – § 23 ZDP Ing. Ivana Pilařová 2018 2 4
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2017 Ing. Ivan Macháček 2018 2 15
Mezinárodní zdaňování (2. díl) – Příjmy daňových nerezidentů ze zdrojů na území ČR Ing. Lenka Jehličková, Ing. Vítězslav Kapoun 2018 2 28
Dovoz zboží v příkladech z hlediska DPH Ing. Václav Benda 2018 2 36
EET a Ústavní soud ČR Bc. Zdeněk Vondrák 2018 1 8
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a daňové benefity Ing. Vlastimil Bachor 2018 1 11
OSVČ a zdravotní pojištění od 1. 1. 2018 Ing. Antonín Daněk 2018 1 15
OSVČ a zálohy na pojistné v roce 2018 Ing. Marta Ženíšková 2018 1 20
Internetové obchody – účetní a daňová problematika obchodních transakcí Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec 2018 1 23
Cestovní výdaje OSVČ Jaroslava Pfeilerová 2018 1 27
Aktuální judikatura NSS ČR Ing. Zdeněk Morávek 2018 1 34
DPH a podnikání ve společnosti – 2. díl Ing. Olga Hochmannová 2018 1 38
Přehled zveřejněných témat – ročník 2017 redakce 2018 1 42
OSVČ – penále a odvolací řízení ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2017 12 34
Zaměstnanecké benefity Ing. Christian Žmolík 2017 12 5
Daňová evidence v praxi – 2. část Ing. Milena Burešová 2017 12 15
Uplatnění DPH při dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie Ing. Zdeněk Kuneš 2017 12 27
Změny v EET Bc. Zdeněk Vondrák 2017 12 32
Mezinárodní zdaňování (1. díl) – Daňová rezidence fyzických a právnických osob a vztah tuzemské legislativy a mezinárodních smluv – základní pojmy v otázkách mezinárodního zdaňování Ing. Lenka Jehličková, Ing. Vítězslav Kapoun 2017 11 4
Plátce DPH v insolvenčním řízení po novele zákona o DPH Ing. Václav Benda 2017 11 9
Dědictví a darování pro případ smrti a daň z příjmů Ing. Ivan Macháček 2017 11 14
Úroky z prodlení Mgr. Tomáš Liškutín; JUDr. Kristýna Opletalová 2017 11 24
Některé zajímavé případy KV KDP Ing. Zdeněk Morávek 2017 11 32
Zrušení zvláštních pravidel pro správu DPH ve společnosti Ing. Václav Benda 2017 10 4
Právo stavby z pohledu účetnictví, daně z příjmů a daně z přidané hodnoty v podmínkách roku 2017 Ing. Ivana Pilařová 2017 10 10
Právo stavby podle občanského zákoníku Ing. Libor Novotný 2017 10 16
Okamžik zdanění nájemného z nájmu společných částí domu jednotlivými vlastníky jednotek – fyzickými osobami Ing. Božena Künzelová 2017 10 18
Vedení účetnictví společenství vlastníků jednotek Ing. Božena Künzelová 2017 10 20
Cestovní výdaje OSVČ Jaroslava Pfeilerová 2017 10 23
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Mária Mikulecká 2017 10 31
Příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa − změna právní úpravy Mgr. Olga Bičáková 2017 10 35
Změny ve zdaňování právnických osob provedené zákonem č. 170/2017 Sb. – pokračování Ing. Drahomíra Martincová 2017 9 7
Daňová škola fyzických osob – 17. část Ing. Milena Burešová 2017 9 21
Účetní ztráta podnikatelských subjektů a jiný výsledek hospodaření minulých let v roce 2017 Ing. Ivana Pilařová 2017 9 31
Změny ve zdaňování právnických osob provedené zákonem č. 170/2017 Sb. Ing. Drahomíra Martincová 2017 7-8 7
Daňový balíček ve vztahu ke zdaňování příjmů fyzických osob Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2017 7-8 23
Novela zákona o DPH účinná od 1. 7. 2017 Ing. Zdeněk Kuneš 2017 7-8 32
Novinky v zákoně o dani silniční JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM 2017 7-8 53
Demolice budovy z důvodu výstavby nové budovy – daňové a účetní řešení Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík 2017 6 4
Účetní výsledek hospodaření podnikatelských subjektů v roce 2017 Ing. Ivana Pilařová 2017 6 9
Skupina z pohledu DPH Ing. Václav Benda 2017 6 19
DPH a podnikání ve společnosti (sdružení) Ing. Olga Hochmannová 2017 6 24
Pokuty spojené s kontrolním hlášením Ing. Dagmar Fitříková 2017 6 27
OSVČ a zdravotní pojištění – vybrané aspekty Ing. Antonín Daněk 2017 6 36
Daňová evidence v praxi – 1. část Ing. Milena Burešová 2017 5 4
Sportovní oddíly a tělovýchovné jednoty – další vybrané problémy Ing. Zdeněk Morávek 2017 5 11
Účetní doklady, daňové doklady a náležitosti účtenky podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb Ing. Ivana Pilařová 2017 5 18
Některé praktické aspekty u daně silniční JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM 2017 5 23
Vývoj kontrolního hlášení Bc. Zdeněk Vondrák 2017 5 30
Vybraná problematika vztahující se k místní příslušnosti Ing. Libor Novotný 2017 5 34
Daňová škola fyzických osob – 16. část Ing. Milena Burešová 2017 4 5
Spolupracující osoby z pohledu zdravotního pojištění Ing. Antonín Daněk 2017 4 16
Spolupracující osoby z pohledu sociálního pojištění Ing. Marta Ženíšková 2017 4 19
Tělovýchovné jednoty právně a daňově Ing. Zdeněk Morávek 2017 4 21
Účetní a daňové řešení likvidace nemovitých věcí u podnikatelů, kteří vedou podvojné účetnictví Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík 2017 4 27
Daňové přiznání veřejně prospěšného poplatníka na příkladu právnické osoby založené registrovanou církví Ing. Ivana Köcherová 2017 3 4
Porovnání rozdílů mezi bytovým družstvem a společenstvím vlastníků Ing. Martin Durec 2017 3 14
Změna názvu společenství vlastníků jednotek Ing. Božena Künzelová 2017 3 16
Možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu Ing. Božena Künzelová 2017 3 17
Možnosti příspěvků od úřadu práce pro OSVČ v roce 2017 Mgr. Olga Bičáková 2017 3 18
Pronájem a DPH Ing. Štěpánka Hesová 2017 3 25
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Mária Mikulecká 2017 3 31
Změna sazby DPH u novin a časopisů z 15 % na 10 % Ing. Ladislav Pitner 2017 2 4
Kdy a jakou formou může fyzická osoba podat přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2016? Ing. Milena Burešová 2017 2 5
Modelový příklad na daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016 Ing. Milena Burešová 2017 2 9
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Libor Novotný 2017 2 38
Přehled zveřejněných témat – ročník 2016 redakce 2017 2 43
Změny zákona o DPH od 1. 1. 2017 Ing. Václav Benda 2017 1 6
OSVČ – příklady placení pojistného na zdravotní pojištění za rok 2016 Ing. Antonín Daněk 2017 1 9
Zálohy na pojistné OSVČ v roce 2017 Ing. Marta Ženíšková 2017 1 13
Nezapomeňte na silniční daň JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM 2017 1 16
Zahájení EET a problémy s CZ-NACE 56 Bc. Zdeněk Vondrák 2017 1 22
Neziskové organizace a evidence tržeb Bc. Lucie Vondráková 2017 1 28
Daň z příjmů fyzických osob stanovená paušální částkou ve světle Pokynu č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2017 1 35
Prokazování původu majetku Ing. Zdeněk Morávek 2016 12 3
Daňová škola pro fyzické osoby – 15. část Ing. Milena Burešová 2016 12 8
Hmotný majetek veřejně prospěšného poplatníka – 2. díl Ing. Ivana Köcherová 2016 12 18
Změny v sociálním pojištění OSVČ od 1. 1. 2017 Ing. Marta Ženíšková 2016 12 25
OSVČ a změny ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2016 12 26
Odložená daň Ing. Rostislav Chalupa 2016 12 31
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 Ing. Mgr. Stanislav Kouba 2016 11 3
Změny ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Ing. Ivana Köcherová 2016 11 7
Účetní a daňové řešení nedobytných pohledávek – 2. díl Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík 2016 11 14
Daňové aspekty majetkového vyrovnání s církvemi Ing. Zdeněk Morávek 2016 11 24
Způsoby oceňování skladových zásob Ing. Jiří Kadlec 2016 11 29
Nedoplatek na zdravotním pojištění u OSVČ Ing. Antonín Daněk 2016 11 34
Nařízení vlády č. 296/2016 Sb. Ing. Zdeněk Kuneš 2016 10 5
Daňová škola pro fyzické osoby – 14. část Ing. Milena Burešová 2016 10 6
Pořízení zboží z jiných členských států v příkladech Ing. Dana Langerová 2016 10 17
Svěřenské fondy Ing. Ludmila Dvořáčková 2016 10 25
Ochrana práv daňového subjektu a zásady zákonnosti – 3. část JUDr. Alena Kohoutková 2016 10 32
Vybraná problematika související s vývozem zboží a poskytováním služeb do třetích zemí Ing. Libor Novotný 2016 9 5
Církve a náboženské společnosti z pohledu daně z příjmů Ing. Zdeněk Morávek 2016 9 15
Hmotný majetek veřejně prospěšného poplatníka – I. díl Ing. Ivana Köcherová 2016 9 21
Extempore při soudním prodeji zástavy JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA 2016 9 31
Novela zákona o daních z příjmů č. 125/2016 Sb. Ing. Drahomíra Martincová 2016 7-8 4
Myslivecké spolky a honební společenstva z pohledu daně z příjmů Ing. Zdeněk Morávek 2016 7-8 10
Účetní a daňové řešení nedobytných pohledávek – 1. díl Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík 2016 7-8 16
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Mária Mikulecká 2016 7-8 31
Vybraná problematika daňových trestných činů a některá související ustanovení Ing. Libor Novotný 2016 7-8 35
Bezúročné půjčky nebo vklady – konzultace Ing. Vlastimil Bachor 2016 7-8 46
Úpravy zákona o daních z příjmů v souvislosti se zákonem o evidenci tržeb Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2016 6 4
Opravné a následné kontrolní hlášení DPH Ing. Dagmar Fitříková 2016 6 6
Zákon o evidenci tržeb Ing. Zdeněk Kuneš 2016 6 11
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Mária Mikulecká 2016 6 22
Ochrana práv daňového subjektu a zásady zákonnosti – 2. část JUDr. Alena Kohoutková 2016 6 26
Uplatnění daně z přidané hodnoty u režimu přenesení daňové povinnosti – celkový přehled Ing. Zdeněk Kuneš 2016 5 4
Změny v poskytování investičních pobídek v ČR v souvislosti se zpřísněním pravidel EU Ing. Drahomíra Martincová 2016 5 17
Placení daní Ing. Libor Novotný 2016 5 27
Daňová škola pro fyzické osoby – 13. část Ing. Milena Burešová 2016 4 3
Dodání a nájem nemovité věci od 1. 1. 2016 podle zákona o DPH Ing. Dana Langerová 2016 4 14
Ochrana práv daňového subjektu a zásady zákonnosti – 1. část JUDr. Alena Kohoutková 2016 4 24
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Ing. Monika Vítová 2016 3 4
Tiskopisy pro účely prokazování daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015 Jana Šmídová 2016 3 9
Daňová škola pro fyzické osoby – 12. část Ing. Milena Burešová 2016 3 11
Kontrolní hlášení v daňovém přiznání DPH Ing. Mária Mikulecká 2016 3 20
Na co také nezapomenout při zjištění základu daně nejen právnických osob za zdaňovací období započaté v roce 2015 Ing. Vlastimil Bachor 2016 3 22
Nárok na odpočet DPH při pořízení a provozování osobního automobilu v podnikání Ing. Jana Ledvinková 2016 3 30
Kontrolní hlášení a jeho vazba na daňové přiznání k DPH Ing. Dagmar Fitříková 2016 2 4
Daňová škola pro fyzické osoby – 11. část Ing. Milena Burešová 2016 2 12
Dodání nového dopravního prostředku na území Evropské unie z pohledu zákona o DPH Ing. Jana Ledvinková 2016 2 23
Dokumentace v daňovém řízení a s ní související ustanovení daňového řádu Ing. Libor Novotný 2016 2 30
Rekodifikace soukromého práva a promlčení pohledávek ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2016 2 39
Přehled zveřejněných témat – ročník 2015 redakce 2016 2 44
Příklad přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015 Ing. Rostislav Chalupa 2016 1 8
Elektronická podání k DPH Ing. Dana Langerová 2016 1 23
Aktuální novely zákona o dani z nemovitých věcí – právní stav k 1. 6. 2015 – 2. část Ing. Jana Procházková 2016 1 25
Aktuality k dani z nemovitých věcí – právní stav k 1. 1. 2016 Ing. Jana Procházková 2016 1 34
Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 Ing. Václav Benda 2015 12 3
Novela zákona o účetnictví Ing. Jiří Kadlec 2015 12 10
Daň z příjmů fyzických osob od 1. 1. 2016 Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2015 12 14
Změny ve zdaňování právnických osob daní z příjmů schválené v průběhu roku 2015 Ing. Drahomíra Martincová 2015 12 17
Účetní a daňové povinnosti poplatníka v insolvenčním řízení – 3. díl Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 2015 12 23
Aktuální novely zákona o dani z nemovitých věcí – právní stav k 1. 6. 2015 – 1. část Ing. Jana Procházková 2015 12 30
Změny v sociálním pojištění OSVČ od 1. 1. 2016 Ing. Marta Ženíšková 2015 12 35
Výše zálohy OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2016 Ing. Antonín Daněk 2015 12 37
Majetkové cenné papíry a podíly – zdanění, přeceňování, osvobození Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík 2015 11 3
Účetní a daňové povinnosti poplatníka v insolvenčním řízení – 2. díl Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 2015 11 18
Zvláštní režim pro investiční zlato Ing. Zdeněk Kuneš 2015 11 23
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Mária Mikulecká 2015 11 25
Registrace k dani z přidané hodnoty Bc. Zdeněk Vondrák 2015 11 29
Závazné posouzení sazby DPH Ing. Václav Benda 2015 11 35
Účetní a daňové povinnosti poplatníka v insolvenčním řízení – 1. díl Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 2015 10 3
Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi Ing. Zdeněk Kuneš 2015 10 10
Dohadné položky aktivní a pasivní Ing. Jiří Kadlec 2015 10 19
Nespolehlivý plátce Ing. Dana Langerová 2015 10 22
Cestovní náhrady u příspěvkových organizací Ing. Zdeněk Morávek 2015 10 28
Daňové řešení škody na vozidle Ing. Christian Žmolík 2015 10 32
Daňová škola pro fyzické osoby – 10. část Ing. Milena Burešová 2015 9 3
Uplatnění daně z přidané hodnoty u zvláštních režimů a u režimu přenesení daňové povinnosti Ing. Zdeněk Kuneš 2015 9 12
Finanční leasing Ing. Christian Žmolík 2015 9 23
Nadace a nadační fondy Ing. Zdeněk Morávek 2015 9 34
Daňová škola pro fyzické osoby – 9. část Ing. Milena Burešová 2015 7-8 4
Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí Ing. Věra Engelmannová 2015 7-8 15
Režim jednoho správního místa u elektronicky poskytovaných služeb Ing. Zdeněk Kuneš 2015 7-8 31
Zvláštní způsob zajištění daně Ing. Dana Langerová 2015 7-8 43
Novinky u režimu přenesení daňové povinnosti Ing. Štěpánka Hesová 2015 7-8 46
Snížení základu daně u veřejně prospěšných poplatníků Ing. Ivana Köcherová 2015 7-8 48
Pokyn GFŘ D-22 z pohledu daně z příjmů fyzických osob Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2015 6 3
Nejvýznamnější změny zavedené Pokynem GFŘ D-22 z hlediska právnických osob Ing. Ludmila Dvořáčková 2015 6 12
Dary (bezúplatná plnění) u vybraných účetních jednotek Ing. Zdeněk Morávek 2015 6 29
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Mária Mikulecká 2015 6 34
Časté chyby OSVČ ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2015 6 37
Daňová škola pro fyzické osoby – 8. část Ing. Milena Burešová 2015 5 4
Škola DPH – 10. část Ing. Dana Langerová 2015 5 15
Dary (bezúplatná plnění) u nestátních neziskových organizací Ing. Zdeněk Morávek 2015 5 23
Škoda – daňové a účetní řešení Ing. Christian Žmolík 2015 5 29
OSVČ a zdravotní pojištění – změny od 1. 1. 2015 Ing. Antonín Daněk 2015 5 36
Judikatura, o které je dobré vědět Ing. Mária Mikulecká 2015 4 3
Škola DPH – 9. část Ing. Dana Langerová 2015 4 5
Cestovní náhrady podnikatele Ing. Christian Žmolík 2015 4 14
Podrozvahové účty Ing. Jiří Kadlec 2015 4 23
Lhůty při správě daní JUDr. Hana Imrýšková 2015 4 27
Daňová škola pro fyzické osoby – 7. část Ing. Milena Burešová 2015 3 3
Škola DPH – 8. část Ing. Dana Langerová 2015 3 14
Sociální pojištění OSVČ – Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 Ing. Marta Ženíšková 2015 3 22
Přehled za rok 2014 a zálohy OSVČ na zdravotní pojištění po 1. 1. 2015 Ing. Antonín Daněk 2015 3 27
Vozidlo na alternativní pohon používané v podnikání Ing. Christian Žmolík 2015 3 31
Daňové problémy související s koncem roku u příspěvkových organizací Ing. Zdeněk Morávek 2015 2 4
Stanovení základu daně u spolku – veřejně prospěšného poplatníka s úzkým základem daně Ing. Ivana Köcherová 2015 2 9
Daňové přiznání veřejně prospěšného poplatníka Ing. Ivana Köcherová 2015 2 19
Škola DPH – 7. část Ing. Dana Langerová 2015 2 27
Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Ing. Václav Benda 2015 2 35
OSVČ a opravný přehled ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2015 1 7
Sociální pojištění OSVČ v roce 2015 Ing. Marta Ženíšková 2015 1 9
Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2015 Ing. Zdeněk Kuneš 2015 1 11
Sazby daně po novele zákona o DPH Ing. Bc. Štěpánka Hesová 2015 1 27
Přehled zveřejněných témat – ročník 2014 redakce 2015 1 35
Daň z příjmů fyzických osob od 1. 1. 2015 Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2014 12 5
Změny ve zdaňování příjmů právnických osob schválené zákonem č. 267/2014 Sb. Ing. Vlastimil Bachor 2014 12 12
Implementační novela zákona o DPH Ing. Štěpánka Hesová 2014 12 30
Opravy nesprávností minulých období Ing. Jiří Kadlec 2014 12 33
Správa DPH v tuzemsku v roce 2014 Ing. Václav Benda 2014 12 37
Škola DPH – 6. část Ing. Dana Langerová 2014 11 3
Daňová škola pro fyzické osoby – 6. část Ing. Milena Burešová 2014 11 10
Povinnosti soukromoprávních subjektů ve vztahu k jejich dokumentům PhDr. Simona Binarová 2014 11 19
Daň z příjmů veřejně prospěšných poplatníků se zaměřením na stanovení základu daně spolku Ing. Ivana Köcherová 2014 11 24
Uplatňování daně z přidané hodnoty při dodání elektrozařízení a při likvidaci elektroodpadu Ing. Zdeněk Kuneš 2014 11 33
Škola DPH – 5. část Ing. Dana Langerová 2014 10 4
Problematika mezinárodních daňových vztahů z hlediska zákona o daních z příjmů – pohled nerezidenta – 2. díl Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 2014 10 14
Uplatňování DPH u fotovoltaických elektráren Ing. Václav Benda 2014 10 20
Technické zhodnocení vozidla v majetku Ing. Christian Žmolík 2014 10 25
Judikatura Nejvyššího správního soudu ve vazbě na daň z nemovitých věcí Ing. Jana Procházková 2014 10 32
Autorské honoráře a zdravotní pojištění v roce 2014 Ing. Antonín Daněk 2014 10 36
Škola DPH – 4. část Ing. Dana Langerová 2014 9 4
Vybrané daňové problémy bytových družstev a společenství vlastníků Ing. Martin Durec 2014 9 14
Daňová škola pro fyzické osoby – 5. část Ing. Milena Burešová 2014 9 21
Technické zhodnocení vozidla v nájmu Ing. Christian Žmolík 2014 9 31
Příjmy z nájmu po 1. 1. 2014 a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2014 9 35
Daňová škola pro fyzické osoby – 4. část Ing. Milena Burešová 2014 7-8 4
Škola DPH – 3. část Ing. Dana Langerová 2014 7-8 12
Účetní problematika bytových družstev a společenství vlastníků od 1. 1. 2014 Ing. Marta Neplechová, CSc. 2014 7-8 22
Novelizační vlna ve zdaňování nemovitých věcí vyvolaná rekodifikací soukromého práva Ing. Jana Procházková 2014 7-8 28
Změny občanského zákoníku ve vztahu k neziskovým organizacím s vazbou na změny ve zdanění neziskových organizací po 1. 1. 2014 Ing. Ivana Köcherová 2014 7-8 37
Odčitatelné položky od základu daně u právnických osob v roce 2014 – 3. díl Ing. Christian Žmolík 2014 7-8 47
Elektronická podání v otázkách a příkladech Ing. Štěpánka Hesová 2014 7-8 53
Problematika mezinárodních daňových vztahů z hlediska zákona o daních z příjmů – pohled nerezidenta – 1. díl Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 2014 6 3
Odčitatelné položky od základu daně u právnických osob v roce 2014 – 2. díl Ing. Christian Žmolík 2014 6 9
Uplatnění DPH u ručení příjemce zdanitelného plnění Ing. Zdeněk Kuneš 2014 6 14
Škola DPH – 2. část Ing. Dana Langerová 2014 6 21
Kdy není OSVČ v roce 2014 povinna platit zálohy na pojistné na zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2014 6 28
Společenství vlastníků v novém občanském zákoníku – 2. část JUDr. Bohuslav Švamberk 2014 6 31
Škola DPH – 1. část Ing. Dana Langerová 2014 5 4
Společenství vlastníků v novém občanském zákoníku – 1. část JUDr. Bohuslav Švamberk 2014 5 15
Daňová škola pro fyzické osoby – 3. část Ing. Milena Burešová 2014 5 21
Vedení účetnictví některých vybraných účetních jednotek v účetním období 2014 Jaroslava Svobodová 2014 5 25
Odčitatelné položky od základu daně u právnických osob v roce 2014 – 1. díl Ing. Christian Žmolík 2014 5 34
Daň silniční v roce 2014 Ing. Karel Janoušek 2014 4 3
Daňová škola pro fyzické osoby – 2. část Ing. Milena Burešová 2014 4 9
Identifikované osoby podle zákona o DPH Ing. Štěpánka Hesová 2014 4 18
Přehled o peněžních tocích (cash flow) Ing. Jiří Kadlec 2014 4 22
DPH při úmrtí plátce Ing. Václav Benda 2014 4 27
Daňová škola pro fyzické osoby – 1. část Ing. Milena Burešová 2014 3 4
Dary a jejich vliv na základ daně z příjmů s uvedením změn platných od 1. 1. 2014 Ing. Ivana Köcherová 2014 3 13
Povinná elektronická podání u DPH od 1. 1. 2014 Ing. Ladislav Pitner 2014 3 21
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Ing. Marta Ženíšková 2014 3 25
Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření Ing. Kateřina Illetško 2014 3 33
Některé specifické případy v DPH – pokračování Ing. Štěpánka Hesová 2014 2 3
Přehled OSVČ zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení za rok 2013 – společné znaky a odlišnosti Ing. Antonín Daněk 2014 2 10
Vyplnění daňových přiznání fyzických osob Ing. Milena Burešová 2014 2 14
Jaké změny nám přinesl nový občanský zákoník do zákona o DPH? Ing. Jana Ledvinková 2014 1 8
Daň z příjmů fyzických osob od 1. 1. 2014 nejen ve světle nového občanského zákoníku Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2014 1 19
Některé specifické případy v DPH Ing. Bc. Štěpánka Hesová 2014 1 30
Přehled zveřejněných témat – ročník 2013 redakce 2014 1 35
Nájem nemovitých věcí – IV. část Ing. Zdeněk Kuneš 2013 12 4
Zdanitelná a osvobozená plnění u veřejnoprávních subjektů Ing. Jaroslav Šobáň 2013 12 8
Nejen o změnách ve zdaňování příjmů právnických osob schválených zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. Ing. Vlastimil Bachor 2013 12 16
Emisní ážio Ing. Jiří Kadlec 2013 11 4
Jak na opravné položky k pohledávkám podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 2013 11 6
Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnanců Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2013 11 14
Nová výstavba staveb pro sociální bydlení – 3. část Ing. Zdeněk Kuneš 2013 11 18
Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Ing. Štěpánka Hesová 2013 11 24
Pojišťovací činnosti z pohledu zákona o DPH Ing. Jana Ledvinková 2013 11 30
Daňová kontrola – pokračování Ing. Ivana Köcherová 2013 10 4
Sdružení fyzických osob podle občanského zákoníku – 3. část Ing. Milena Burešová 2013 10 14
Registrace k dani z přidané hodnoty u veřejnoprávních subjektů Ing. Jaroslav Šobáň 2013 10 23
Opravy, rekonstrukce a modernizace rodinných domů, bytových domů a bytů Ing. Zdeněk Kuneš 2013 10 32
Uplatnění DPH u nemovitostí – seriál Ing. Zdeněk Kuneš 2013 9 4
Připravované změny v zákoně o daních z příjmů nejen v důsledku rekodifikace soukromého práva hmotného Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 2013 9 17
Omezení tzv. „paušálních výdajů“ u fyzických osob Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2013 9 29
Zákon o DPH a škody v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 Ing. Jana Ledvinková 2013 9 34
Slevy na dani z příjmů při studiu vysoké školy Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. 2013 9 36
Prominutí daně z příjmů z důvodu škody způsobené povodní a záplavou Ing. Eva Sedláková 2013 7-8 4
Změny v registračních povinnostech po novele zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2013 Ing. Jana Ledvinková 2013 7-8 16
Důchodová reforma v otázkách a odpovědích Ing. Lenka Rajnošková, Ing. Pavel Prudký 2013 7-8 31
Daňová kontrola Ing. Ivana Köcherová 2013 7-8 34
Sdružení fyzických osob podle občanského zákoníku – 2. část Ing. Milena Burešová 2013 7-8 46
Nespolehlivý plátce Ing. Václav Benda 2013 7-8 51
Skupinová registrace v roce 2013 Ing. Jana Holíková, Ing. Pavel Prudký 2013 7-8 56
Vývoz zboží a daň z přidané hodnoty podle zákona o DPH Ing. Zdeněk Kuneš 2013 6 3
Vybrané situace řešené OSVČ ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2013 6 7
Ekonomická a veřejnoprávní činnost Ing. Jaroslav Šobáň 2013 6 11
Zřizovací výdaje Ing. Jiří Kadlec 2013 6 14
DPH a institut ručení za nezaplacenou daň Ing. Ladislav Pitner 2013 6 17
Základní principy solidárního zvýšení daně – pokračování Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 2013 6 23
Sdružení fyzických osob podle občanského zákoníku – 1. část Ing. Milena Burešová 2013 6 29
Motivační příspěvek Věra Příhodová 2013 5 3
Jak uplatnit daňovou ztrátu od základu daně společnosti? Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 2013 5 6
Zdaňování příjmů z tvůrčí činnosti u daňových nerezidentů Ing. Milena Burešová 2013 5 11
Dovoz zboží a DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Ing. Zdeněk Kuneš 2013 5 20
Kdy mění OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2013 výši zálohy? Ing. Antonín Daněk 2013 5 24
Zásoby a jejich průkazná evidence z pohledu vlivu na základ daně z příjmů Ing. Ivana Köcherová 2013 5 28
Diskuze k „fondu oprav“ Ing. Milena Burešová 2013 5 35
Osoba samostatně výdělečně činná – poplatník pojistného na důchodové spoření Ing. Kateřina Illetško 2013 4 5
Příjmy z tvůrčí činnosti z hlediska zdanění a placení pojistného Ing. Milena Burešová 2013 4 13
Vracení DPH po novele 2013 Ing. Bc. Štěpánka Hesová 2013 4 20
OSVČ dlužníkem ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2013 4 27
Základní principy solidárního zvýšení daně – I. část Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. 2013 4 31
Daňové tipy pro stanovení daňové povinnosti zejména u právnických osob nejen za zdaňovací období započaté v roce 2012 Ing. Vlastimil Bachor 2013 3 4
Daňové přiznání neziskových organizací Ing. Ivana Köcherová 2013 3 11
Vedení účetnictví vybranými účetními jednotkami – v účetním období roku 2013 Jaroslava Svobodová 2013 3 20
OSVČ a přeplatek na zdravotním pojištění za rok 2012 Ing. Antonín Daněk 2013 3 28
Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví po novele roku 2013 Ing. Jana Ledvinková 2013 3 30
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012 Ing. Milena Burešová 2013 2 5
Změny v oblasti fakturace po novele zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2013 Ing. Jana Ledvinková 2013 2 24
Zdravotní pojištění a Přehled OSVČ za rok 2012 Ing. Antonín Daněk 2013 2 32
Kdy je fyzická osoba povinna podat přiznání k dani z příjmů? Ing. Ivana Köcherová 2013 2 36
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Ing. Marta Ženíšková 2013 2 42
Schválené novely zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2013 Ing. Jana Ledvinková 2013 1 8
Novela zákona o DPH Ing. Jana Ledvinková 2013 1 15
Osoby samostatně výdělečně činné a zdravotní pojištění po 1. 1. 2013 Ing. Antonín Daněk 2013 1 25
Daňové a účetní změny od 1. 1. 2013 Ing. Pavel Běhounek 2013 1 30
Přehled zveřejněných témat – ročník 2012 redakce 2013 1 38
Novela zákona o DPH připravovaná pro rok 2013 Ing. Jana Ledvinková 2012 12 6
Změny od 1. ledna 2013 v pojištění osob samostatně výdělečně činných Ing. Marta Ženíšková 2012 12 26
Registrace k dani z přidané hodnoty Ing. Jana Holíková 2012 12 29
Důchodová reforma Ing. Kateřina Illetško 2012 12 32
Osvobození a vracení DPH u dopravních prostředků Ing. Štěpánka Hesová 2012 11 4
Příklad Ing. Jiří Kadlec, Ing. Marcel Pitterling 2012 11 14
Zajištění úhrady na dosud nesplatnou nebo nestanovenou daň – důvody, rozhodnutí a lhůty Mgr. Jiří Rod 2012 11 17
Opravy a rekonstrukce majetku bytových družstev – jejich financování a dopady na daň z příjmů Ing. Ivana Köcherová 2012 11 20
Inventarizace majetku a závazků u vybraných účetních jednotek v účetním období 2012 Jaroslava Svobodová 2012 11 27
Novinky v režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví Ing. Štěpánka Hesová 2012 11 34
Rozdělení výsledku hospodaření Ing. Pavel Novotný 2012 10 3
Daň z přidané hodnoty a nemovitost Ing. Václav Benda 2012 10 17
Postup k odstranění pochybností (§ 89 až § 90 daňového řádu) Ing. Lenka Rajnošková, Ing. Pavel Prudký 2012 10 29
Vracení DPH podnikatelům ze třetích zemí Ing. Bc. Štěpánka Hesová 2012 9 3
Podmínky zdaňování důchodů Ing. Milena Burešová 2012 9 5
Zdravotní pojištění – když zaměstnanec začne podnikat Ing. Antonín Daněk 2012 9 12
Manka ve vztahu k DPH Ing. Václav Benda 2012 9 14
Zdanění podniků v Evropské unii Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2012 9 17
Za jakých podmínek může zahraniční fyzická osoba podnikající na našem území vést daňovou evidenci? Ing. Milena Burešová 2012 9 23
Dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný... Jaroslava Svobodová 2012 9 26
Bezúročná půjčka zaměstnanci Ing. Vlastimil Bachor 2012 9 35
Účetní závěrka ve všech souvislostech Ing. Pavel Novotný 2012 7-8 4
Jak se orientovat v daňové problematice při prodeji bytu či rodinného domu Ing. Milena Burešová 2012 7-8 16
Poskytování služeb v rámci Evropské unie a třetích zemí z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty v praktických příkladech Ing. Jana Ledvinková 2012 7-8 23
Daň z příjmů a vybrané rozsudky Nejvyššího správního soudu, zejména ke zneužití práva a zastřenému stavu Ing. Yvona Němcová 2012 7-8 44
Potvrzení o daňovém domicilu, legalizace dokumentů, potvrzení stavu osobního daňového účtu Ing. Lenka Rajnošková, Ing. Pavel Prudký 2012 7-8 51
Potvrzování příjmů daňovým nerezidentům Ing. Lenka Rajnošková, Ing. Pavel Prudký 2012 6 4
Minimální a maximální vyměřovací základ OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2012 Ing. Antonín Daněk 2012 6 16
Skutečné výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem nebo paušální výdaje Ing. Milena Burešová 2012 6 21
Příklad – Rozdělení zisku Ing. Jiří Kadlec 2012 6 25
Daň z příjmů u dalších typů neziskových organizací Ing. Ivana Köcherová 2012 6 26
Charakteristika a funkce účetních interních předpisů Ing. Vladimír Schiffer 2012 6 33
Prominutí daně a možnosti, jak nově řešit nepříznivou sociální nebo ekonomickou situaci v souvislosti s daňovou povinností Mgr. Jiří Rod 2012 6 37
Skutečné nebo paušální výdaje? Ing. Milena Burešová 2012 5 3
Stravování zaměstnanců – daňový pohled Ing. Christian Žmolík 2012 5 9
Zdravotní pojištění – nová výše záloh OSVČ po podání Přehledu v příkladech Ing. Antonín Daněk 2012 5 14
Rezervy na opravy vozidel Ing. Christian Žmolík 2012 5 18
Nadace a nadační fondy z pohledu zákona o daních z příjmů Ing. Ivana Köcherová 2012 5 21
Vnitřní kontrolní systém jako významný nástroj ochrany majetku Ing. Vladimír Schiffer 2012 5 28
Účetní a daně – ročník 2011 – přehled zveřejněných témat redakce 2012 5 33
Změny v DPH u zdravotních služeb od 1. 4. 2012 Ing. Bc. Štěpánka Hesová, Ing. Ladislav Pitner 2012 4 4
Ekologická vozidla a silniční daň JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM 2012 4 14
Daň z příjmů a vybrané rozsudky Nejvyššího správního soudu Ing. Yvona Němcová 2012 4 16
Možnost řešení daňového dokladu vystaveného neplátcem daně z přidané hodnoty Ing. Lenka Rajnošková, Ing. Pavel Prudký 2012 4 19
Finanční leasing vozidel Ing. Christian Žmolík 2012 4 24
Vracení DPH v Evropské unii – Vracení DPH v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě Ing. Bc. Hesová Štěpánka 2012 4 29
Protokol o zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání Ing. Vladimír Schiffer 2012 4 35
Změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, schválené a projednávané v roce 2011, nejen u právnických osob – dokončení Ing. Vlastimil Bachor 2012 3 5
Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí přijaté v průběhu roku 2011 JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM 2012 3 18
Vracení DPH v Evropské unii – Vracení DPH plátcům v jiných členských státech Ing. Bc. Hesová Štěpánka 2012 3 20
Zdaňování úrokových příjmů ze zahraničí (u fyzických osob) Ing. Lenka Rajnošková, Ing. Pavel Prudký 2012 3 16
Nepodceňujme kvalitu účetních dokladů Ing. Vladimír Schiffer 2012 3 34
Novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2012 Ing. Jana Ledvinková 2012 2 4
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011 Ing. Milena Burešová 2012 2 16
Přehled OSVČ za rok 2011 Ing. Marta Ženíšková 2012 2 32
Změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, schválené a projednávané v roce 2011, nejen u právnických osob – pokračování Ing. Vlastimil Bachor 2012 2 40
Změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, schválené a projednávané v roce 2011, nejen u právnických osob Ing. Vlastimil Bachor 2012 1 8
Změny v pojištění OSVČ od 1. ledna 2012 Ing. Marta Ženíšková 2012 1 29
Povinnosti OSVČ ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2012 Ing. Antonín Daněk 2012 1 32
Účetní závěrka podnikatelů 2011 Ing. Pavel Novotný 2012 1 35
Kurz z účetnictví nebo denní kurz ČNB ze dne vyplacení zálohy? RNDr. Petr Beránek 2011 12 6
Zdaňování podílu na společnosti Ing. Christian Žmolík 2011 12 10
DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Ing. Jana Ledvinková 2011 12 18
Změny v cestovních náhradách od roku 2012 Ing. Karel Janoušek 2011 12 26
Proměny § 6 odst. 6 zákona o dani silniční – konzultace JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM 2011 12 28
Zdravotní pojištění OSVČ a placení záloh na pojistné v roce 2012 Ing. Antonín Daněk 2011 12 30
Dokladové inventury a zjišťování skutečného stavu majetku a závazků Ing. Vladimír Schiffer 2011 12 33
Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob – příjmy z prodeje cenných papírů Ing. Yvona Němcová 2011 11 3
Způsoby daňového odpisování vozidel Ing. Christian Žmolík 2011 11 7
Správní poplatky ve vztahu k daňovému řádu Mgr. Jana Lakomá, Ing. Pavel Prudký 2011 11 14
OSVČ a změny ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2011 11 19
Úpravy základu daně z příjmů při ukončení činnosti poplatníka s přihlédnutím k tzv. „polhůtním závazkům“ Ing. Milena Burešová 2011 11 21
Kulturní činnosti včetně činností souvisejících – semináře, vzdělávací akce z pohledu zákona o DPH s účinností od 1. 4. 2011 Ing. Jana Ledvinková 2011 11 28
Přepravní služby a DPH od 1. dubna 2011 Ing. Jana Ledvinková 2011 10 3
Operativní nájem vozidla Ing. Christian Žmolík 2011 10 14
Služební vozidlo k použití i pro soukromé účely zaměstnance Dr. Vladimír Pelc 2011 10 19
Mateřské školy a zákon o daních z příjmů Ing. Vlastimil Bachor 2011 10 21
Vracení daně z přidané hodnoty v Evropské unii – Obecná pravidla Ing. Bc. Štěpánka Hesová 2011 10 25
Účetní archivy a jejich využití při auditu (kontrole) Ing. Vladimír Schiffer 2011 10 29
Zdravotní pojištění – když je OSVČ ve „státní“ kategorii Ing. Antonín Daněk 2011 10 34
Novela DPH od 1. 4. 2011 – Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Ing. Lenka Rajnošková, Ing. Pavel Prudký 2011 9 4
Změny v seznamu služeb podléhajících snížené sazbě daně z přidané hodnoty Ing. Bc. Štěpánka Hesová 2011 9 15
Výdaje na pohonné hmoty a náhrady za používání vozidel Ing. Karel Janoušek 2011 9 24
Daň z příjmů s mezinárodním prvkem v judikátech Nejvyššího správního soudu – stálá provozovna Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2011 9 30
Oceňování cenných papírů a podílů Ing. Antonín Jeřábek 2011 9 36
Účetní souvislosti k novele zákona o DPH… Ing. Pavel Novotný 2011 7-8 4
Ručení za nezaplacenou daň Ing. Václav Benda 2011 7-8 15
Neziskové organizace – jejich typy a specifika ve vztahu k dani z příjmů Ing. Ivana Köcherová 2011 7-8 18
Rozbor jedné zpronevěry pokladní hotovosti… Ing. Vladimír Schiffer 2011 7-8 27
Příklad – Dárkové poukázky Ing. Jiří Kadlec, Ing. Ladislav Pitner 2011 7-8 31
„Evropan“ podnikající v České republice a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2011 7-8 34
Paušální výdaj na dopravu v roce 2011 Ing. Karel Janoušek 2011 7-8 36
Dlouhodobý majetek v účetní praxi… Jaroslava Svobodová 2011 7-8 40
Kdy jsou daně daňově účinným výdajem? Ing. Ivana Köcherová 2011 7-8 57
Poskytování služeb v rámci Evropské unie a třetích zemí od 1. dubna 2011 Ing. Jana Ledvinková 2011 6 4
Varianty oceňování zásob a rozpouštění vedlejších nákladů Ing. Jiří Kadlec 2011 6 15
OSVČ a vozidlo v podnikání částečně užívané pro soukromé účely Ing. Christian Žmolík 2011 6 18
Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob – dokončení Ing. Yvona Němcová 2011 6 24
Automobil v podnikání Ing. Karel Janoušek 2011 6 28
Kdy jsou daně daňově účinným výdajem? Ing. Ivana Köcherová 2011 6 35
Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností a jeho zvláštní režim Ing. Jana Ledvinková 2011 5 4
Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou Ing. Lenka Rajnošková, Ing. Pavel Prudký 2011 5 10
Vozidlo podnikatele nezahrnuté v obchodním majetku použité jeho zaměstnancem na pracovní cestě Ing. Karel Janoušek 2011 5 20
Výdaje zčásti sloužící k dosažení příjmů Ing. Ivana Köcherová 2011 5 22
Úpravy v právních předpisech v oblasti účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky platné pro účetní období 2011 Jaroslava Svobodová 2011 5 29
Uplatňování nároku na odpočet DPH od 1. 4. 2011 Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. 2011 4 4
Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob – pokračování Ing. Yvona Němcová 2011 4 12
Ztráty v rámci norem Ing. Antonín Jeřábek 2011 4 21
Nutné vedlejší výdaje při používání vlastního automobilu Ing. Karel Janoušek 2011 4 23
„Hraniční“ částky plateb OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2011 Ing. Antonín Daněk 2011 4 26
Úpravy v právních předpisech v oblasti účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky platné pro účetní období 2011 Jaroslava Svobodová 2011 4 28
Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. dubna 2011 Ing. Ladislav Pitner 2011 3 4
Přehled OSVČ za rok 2010 – důchodové pojištění Ing. Marta Ženíšková 2011 3 15
Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob – § 4 zákona o daních z příjmů Ing. Yvona Němcová 2011 3 19
Příklad – zvýšení obchodního podílu Ing. Jiří Kadlec 2011 3 27
Daňový řád a registrační povinnost Ing. Pavel Prudký 2011 3 29
Opravy staveb, rekonstrukce a modernizace rodinných domů, bytových domů a bytů, nová výstavba, převod nemovitostí Ing. Zdeněk Kuneš 2011 3 34
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010 Ing. Milena Grygarová 2011 2 4
Zdravotní pojištění a Přehled OSVČ za rok 2010 Ing. Antonín Daněk 2011 2 21
Uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty – opravy a úpravy uplatněného odpočtu daně Ing. Olga Hochmannová 2011 2 23
Daňový řád v platnosti Ing. Pavel Prudký 2011 2 27
Účetní a daně – ročník 2010 – přehled zveřejněných témat redakce 2011 2 37
Odvod z elektřiny ze slunečního záření Ing. Vlastimil Bachor 2011 1 9
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2010 Ing. Jiří Kadlec 2011 1 11
Příjmy daňových nerezidentů z užívání nemovitostí Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2011 1 21
Daň z přidané hodnoty – základ daně podle ustanovení § 36 odst. 6 a § 36a zákona o DPH Ing. Olga Hochmannová 2011 1 26
Zdravotní pojištění a OSVČ v roce 2010 Ing. Antonín Daněk 2011 1 29
Pohledávky v daňové evidenci z hlediska uplatňování výdajů Ing. Milena Grygarová 2011 1 32
Novela zákona o daních z příjmů, zejména pro právnické osoby Ing. Vlastimil Bachor 2010 12 3
Změny v pojištění OSVČ od 1. ledna 2011 Ing. Marta Ženíšková 2010 12 19
Inventarizace majetku a závazků v účetním období 2011 Jaroslava Svobodová 2010 12 24
Jak zjistit výši nedaňových úroků na základě testu nízké kapitalizace za zdaňovací období započaté v roce 2010 Ing. Pavel Dvořák/ Ing. Veronika Sobotková 2010 12 32
Další možnosti ochrany daňových subjektů v daňovém řízení Ing. Pavel Prudký 2010 11 3
Dočasná stavba – příklad k zaúčtování Ing. Jiří Kadlec 2010 11 8
Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob Ing. Yvona Němcová 2010 11 10
Daň z přidané hodnoty uvedená na dokladu neplátcem Ing. Olga Hochmannová 2010 11 20
Daň silniční – snížení roční sazby daně u vozidel nepoužívaných k podnikání Ing. Karel Janoušek 2010 11 22
Zákon o dani z přidané hodnoty – místo plnění při poskytnutí služby Ing. Zdeněk Kuneš 2010 11 26
Další možnosti ochrany daňových subjektů v daňovém řízení Ing. Pavel Prudký 2010 10 3
Judikatura k problematice vzájemné vazby Ing. Milena Grygarová 2010 10 7
„Paušální výdaj na dopravu“ Ing. Milena Grygarová 2010 10 10
Uplatnění nároku na odpočet DPH Ing. Olga Hochmannová 2010 10 12
Vozidlo použité zaměstnancem na pracovní cestě a daň silniční Ing. Karel Janoušek 2010 10 17
Dotace z hlediska nároku na odpočet DPH Ing. Václav Benda 2010 10 23
Přerušení podnikání a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2010 10 27
Základ daně z příjmů fyzických osob Ing. Yvona Němcová 2010 10 30
Novela zákona o DPH 2011 – přehled připravovaných změn zákona o DPH od 1. ledna 2011 Ing. Jana Ledvinková 2010 9 4
Hasičská vozidla a daň silniční Ing. Karel Janoušek 2010 9 12
Zdanění příjmů umělců-nerezidentů z činností osobně vykonávaných na území ČR Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2010 9 13
Uplatnění nároku na odpočet DPH – základní pravidla uplatnění odpočtu Ing. Olga Hochmannová 2010 9 24
Opravné položky a odpisy pohledávek jako daňově účinný náklad Ing. Ivana Köcherová 2010 9 28
Další možnosti ochrany daňových subjektů v daňovém řízení Ing. Pavel Prudký 2010 9 34
Možnosti ochrany daňových subjektů podle daňového řádu Ing. Pavel Prudký 2010 7-8 5
Základ daně ve zvláštních případech Ing. Zdeněk Kuneš 2010 7-8 9
Tvorba rezerv jako daňově účinný náklad Ing. Ivana Köcherová 2010 7-8 11
Cizí měny v účetnictví podnikatelů Ing. Antonín Jeřábek 2010 7-8 17
Přiznání k dani z přidané hodnoty v rámci třístranného obchodu Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. 2010 7-8 21
Stanovení výše daně silniční Ing. Karel Janoušek 2010 7-8 34
Finanční leasing hmotného majetku v daňové evidenci fyzických osob z pohledu zákona o daních z příjmů Ing. Yvona Němcová 2010 7-8 40
Zrušení registrace k DPH Ing. Václav Benda 2010 7-8 48
Insolvenční zákon není „kladivo na čarodějnice“ Mgr. Jiří Rod 2010 7-8 52
Osoba spolupracující s OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2010 s příklady Ing. Antonín Daněk 2010 7-8 59
Některé nové a nově definované pojmy v daňovém řádu Ing. Pavel Prudký 2010 6 3
Prokazování výdajů na odpisování majetku Ing. Milena Grygarová 2010 6 8
Vznik a zánik daňové povinnosti k dani silniční Ing. Karel Janoušek 2010 6 14
Příklady rozdělování zisku a úhrady ztráty Ing. Jiří Kadlec 2010 6 19
Podávání souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty Ing. Pavel Dvořák, Ing. Veronika Sobotková 2010 6 23
Zdanění příjmů z převodu a z pronájmu bytu Ing. Ivana Köcherová 2010 6 33
Výstavba a provozování fotovoltaických elektráren zejména z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty Ing. Jana Ledvinková 2010 5 4
Fotovoltaické elektrárny a zákon o daních z příjmů Ing. Vlastimil Bachor 2010 5 12
Prokázání výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2010 Ing. Milena Grygarová 2010 5 16
Tuzemské a zahraniční stravné fyzických osob – podnikatelů (OSVČ) v roce 2010 Ing. Karel Janoušek 2010 5 20
Nový daňový řád klepe na dveře Ing. Pavel Prudký 2010 5 23
Vytvoření opravné položky – příklad z praxe Ing. Jiří Kadlec 2010 5 27
Novela zákona o DPH č. 362/2009 Sb. – změna sazeb daně z přidané hodnoty Ing. Zdeněk Kuneš 2010 5 30
Snížení zálohy OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2010 Ing. Antonín Daněk 2010 5 35
Částky snížení daně u daně z příjmů fyzických osob v roce 2010 Ing. Yvona Němcová 2010 4 3
Narovnání mezi obchodními společnostmi – příklad Ing. Jiří Kadlec 2010 4 8
Daň z přidané hodnoty – sazby daně, oprava výše daně Ing. Olga Hochmannová 2010 4 9
Doplatek ze zahraniční pracovní cesty Ing. Karel Janoušek 2010 4 23
Konzultace – zahraniční pracovní cesty letadlem Ing. Karel Janoušek 2010 4 28
Sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných Ing. Marta Ženíšková 2010 4 30
Inventarizace Ing. Antonín Jeřábek 2010 4 35
Nedodání Přehledu OSVČ zdravotní pojišťovně Ing. Antonín Daněk 2010 4 21
Nezdanitelné části základu daně Ing. Yvona Němcová 2010 3 3
Daňové přiznání neziskových organizací Ing. Ivana Köcherová 2010 3 15
Dluhopis – příklad Ing. Rostislav Chalupa 2010 3 22
Zásoby vlastní výroby Ing. Antonín Jeřábek 2010 3 24
Daň z přidané hodnoty – přeúčtování zboží a služeb Ing. Olga Hochmannová 2010 3 28
Účetní a daně – ročník 2009 – přehled zveřejněných témat redakce 2010 3 30
Zálohy a DPH v roce 2010 Ing. Václav Benda 2010 2 4
Změny zákona o daních z příjmů… – dokončení Ing. Vlastimil Bachor 2010 2 9
Slevy na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů Mgr. Petr Pelech 2010 2 17
Dodatečné daňové přiznání... Ing. Milena Grygarová 2010 2 20
Jaké zálohy platí OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2010? Ing. Antonín Daněk 2010 2 31
Přehled OSVČ za rok 2009 – sociální pojištění Ing. Marta Ženíšková 2010 2 33
Majetek a závazky v daňové evidenci – dokončení Ing. Jana Pilátová 2010 2 37
Změny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, schválené v průběhu roku 2009 pro správné zjištění zákadu daně zejména u právnických osob Ing. Vlastimil Bachor 2010 1 7
Přiznání k DPH – nový tiskopis – dokončení Ing. Blanka Barošová 2010 1 27
Majetek a závazky v daňové evidenci – pokračování Ing. Jana Pilátová 2010 1 37
Připravovaná novela zákona o DPH pro rok 2010 Ing. Jana Ledvinková 2009 12 4
Pohledávka hrazena směnkou – příklad Ing. Jiří Kadlec 2009 12 11
Finanční pronájem z hlediska DPH v roce 2009 Ing. Václav Benda 2009 12 13
Krácení či nekrácení stravného? Ing. Karel Janoušek 2009 12 17
Základ daně a jeho oprava – vybraná ustanovení zákona o DPH Ing. Olga Hochmannová 2009 12 20
Dary a jejich místo v dani z příjmů fyzických osob Ing. Yvona Němcová 2009 12 26
Majetek a závazky v daňové evidenci – pokračování Ing. Jana Pilátová 2009 12 35
DPH a paušál na dopravu podle zákona o daních z příjmů Ing. Ladislav Pitner 2009 11 5
Nákup pozemku – příklad Ing. Rostislav Chalupa 2009 11 6
Provozovna z hlediska DPH Ing. Václav Benda 2009 11 9
Autorské honoráře a zdravotní pojištění za rok 2009 Ing. Antonín Daněk 2009 11 13
DPH v roce 2009 v oblasti dovozu a vývozu zboží Ing. Jana Ledvinková 2009 11 14
Stravné a menu stravenky v příspěvkové sféře Ing. Karel Janoušek 2009 11 19
Majetek a závazky v daňové evidenci Ing. Jana Pilátová 2009 11 28
Zdanění příjmů z pronájmu nemovitostí daní z příjmů fyzických osob v podmínkách roku 2009 Ing. Yvona Němcová 2009 10 5
Přiznání k DPH – nový tiskopis Ing. Blanka Barošová 2009 10 10
Krize, podnikání … a zaměstnanci Mgr. Jiří Rod 2009 10 16
Další novinky v dani silniční Ing. Karel Janoušek 2009 10 19
Příjmy a výdaje neziskových organizací ve vazbě na stanovení základu daně Ing. Ivana Köcherová 2009 10 22
Zdravotní pojištění – když OSVČ onemocní Ing. Antonín Daněk 2009 10 31
DPH v roce 2009 v oblasti dovozu a vývozu zboží Ing. Jana Ledvinková 2009 10 33
Hmotný majetek v daňové evidenci fyzických osob a vybrané změny v roce 2009 Ing. Yvona Němcová 2009 9 4
Změny ve zdanění příjmů se zahraničním prvkem Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2009 9 12
Knihy jízd a jejich údajné zrušení Ing. Karel Janoušek 2009 9 18
Novela zákona o dani z přidané hodnoty Ing. Ladislav Pitner 2009 9 25
Praktické rady pro OSVČ ve zdravotním pojištění v právních podmínkách roku 2009 Ing. Antonín Daněk 2009 9 30
Změny ve vyhlášce č. 505/2002 Sb. pro rok 2009 Jaroslava Svobodová 2009 9 32
Novela zákona o daních z příjmů Ing. Vlastimil Bachor 2009 7-8 4
Vybrané daňové a účetní souvislosti ničivých povodní a záplav Ing. Petra Homolová 2009 7-8 12
Kam se poděl řádek 510 daňového přiznání k DPH Ing. Blanka Barošová 2009 7-8 14
Platební karty na pracovní cestě Ing. Karel Janoušek 2009 7-8 16
Hmotný majetek v daňové evidenci fyzických osob a vybrané změny v roce 2009 Ing. Yvona Němcová 2009 7-8 29
Dodání zboží do jiného členského státu Evrospké unie Ing. Zdeněk Kuneš 2009 7-8 41
Finanční náklady z úvěrů a půjček – v podmínkách roku 2009 Ing. Pavel Vlach 2009 7-8 48
Pracovní cesta zaměstnance – cizince Ing. Karel Janoušek 2009 6 4
Veřejnoprávní subjekty v roce 2009 Ing. Václav Benda 2009 6 9
Úhrada škody Ing. Jiří Kadlec 2009 6 16
Praktický průvodce hospodařením bytových družstev aneb daníme „fond oprav“? Ing. Ivana Köchnerová 2009 6 18
Přiznání k DPH – nový tiskopis Ing. Blanka Barošová 2009 6 26
Podnikání jako vedlejší zdroj příjmů a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2009 6 37
Upozornění na novelu zákona o daních z příjmů – týkající se finančního pronájmu Ing. Pavel Prudký 2009 5 4
Obchodní majetek fyzické osoby z pohledu daně z příjmů, navazujících předpisů a daňové evidence Ing. Milena Grygarová 2009 5 5
Pořízení zboží z jiného členského státu – po 1. 1. 2009 Ing. Zdeněk Kuneš 2009 5 16
Výdaje paušální částkou z příjmů – výhody a nevýhody, jejich místo v zákoně o daních z příjmů Ing. Yvona Němcová 2009 5 24
Přiznání k DPH – nový tiskopis Ing. Blanka Barošová 2009 5 31
Zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů Ing. Pavel Prudký 2009 4 3
Zkrácení doby odpisování hmotného majetku Ing. Vlastimil Bachor 2009 4 4
Fyzické osoby a tzv. „polhůtní“ závazky v roce 2008 a 2009 – a jejich vliv na základ daně z příjmů v návaznosti na § 23 odst. 3 ZDP a § 7 odst. 11 ZDP Ing. Milena Grygarová 2009 4 6
Daňové doklady po novele zákona o DPH s účinností od 1. ledna 2009 Ing. Jana Ledvinková 2009 4 10
Přiznání k DPH – nový tiskopis Ing. Blanka Barošová 2009 4 17
Kdo je povinen podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Yvona Němcová 2009 4 24
Sdružení bez právní subjektivity Mgr. Marcela Aimová 2009 4 30
Parametry základu daně pro daňové přiznání právnických osob za zdaňovancí období započaté v roce 2008 Ing. Vlastimil Bachor 2009 3 3
Daňové přiznání právnických osob v příkladech Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec 2009 3 27
K některým ustanovením novel zákona o daních z příjmů - zejména pro oblast zdanění fyzických osob Mgr. Marcela Aimová 2009 2 4
Daň stanovená paušální částkou Ing. Yvona Němcová 2009 2 13
Přiznání k DPH – nový tiskopis Ing. Blanka Barošová 2009 2 17
Pořízení automobilu Ing. Ladislav Pitner, Ing. Jiří Kadlec 2009 2 25
Účetní a daně – ročník 2008 – přehled zveřejněných témat redakce 2009 2 31
Daňové doklady po novele zákona o DPH s účinností od 1. ledna 2009 Ing. Jana Ledvinková 2009 2 28
Změny v zákoně o daních z příjmů a zákona o rezervách – schválené zákonem č. 2/2009 Sb., zejména pro oblast zdanění právnických osob Ing. Vlastimil Bachor 2009 1 6
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 Ing. Milena Grygarová 2009 1 16
Specifika zdanění zahraničních umělců v České republice Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2009 1 30
Návěsy a tandemové přívěsy - daň silniční za rok 2008 Ing. Karel Janoušek 2009 1 35
Daňové doklady po novele zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2009 Ing. Jana Ledvinková 2009 1 36
Zákon o DPH a novela od 1. ledna 2009 Ing. Ladislav Pitner 2008 12 4
Obchodní majetek fyzické osoby – z pohledu daně z příjmů, navazujících předpisů a daňové evidence Ing. Milena Grygarová 2008 12 15
Pronájem nebytových prostor – příklad k zaúčtování Ing. Jiří Kadlec 2008 12 27
Pohledávky – základem je prevence Jaroslav Richter 2008 12 29
Stravné a jeho nekrácení při bezplatně poskytnuté stravě na pracovní cestě Ing. Karel Janoušek 2008 12 31
Zařízení závodní preventivní péče Mgr. Marcela Aimová 2008 12 34
Obchodní majetek fyzické osoby – z pohledu daně z příjmů, navazujících předpisů a daňové evidence Ing. Milena Grygarová 2008 11 4
Zdanění příjmů z prodeje nemovitostí Mgr. Marcela Aimová 2008 11 13
Obrat pro DPH od roku 2009 Ing. Blanka Barošová 2008 11 30
Použití automobilu – pro podnikatelské a soukromé účely Mgr. Marcela Aimová, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Ladislav Pitner 2008 11 36
Zvýšení obratu Ing. Milena Grygarová 2008 10 3
DPH a zaokrouhlení daně Ing. Ladislav Pitner 2008 10 6
OSVČ – jak se vyhnout problémům ve zdravotním pojištění? Ing. Antonín Daněk 2008 10 8
Daň z přidané hodnoty – základ daně a výpočet daně Ing. Olga Hochmannová 2008 10 12
Daň silniční Ing. Karel Janoušek 2008 10 17
Komisionářská smlouva a DPH Ing. Václav Benda 2008 10 20
Odvolání v daňovém řízení v otázkách a odpovědích Mgr. Jiří Rod 2008 10 25
Změny vyplývající z novely zákona o daních z příjmů – od roku 2008 u hmotného majetku Ing. Pavel Prudký 2008 9 4
DPH ve stavebnictví v roce 2008 – dokončení Ing. Jana Ledvinková 2008 9 8
Zákon o daních z příjmů a neoprávněné podnikání JUDr. Ing. Petr Ševčík 2008 9 14
Daňový režim zaměstnanců v podnikatelské sféře Mgr. Marcela Aimová 2008 9 17
Naturální záruční paušál – příklad k zaúčtování Ing. Jiří Kadlec, Ing. Ladislav Pitner 2008 9 31
Oddlužení – zejména otázka jeho přípustnosti aneb poznámka k insolvenčímu zákonu Mgr. Jiří Rod 2008 9 35
Daň z přidané hodnoty – základ daně a výpočet daně – pokračování Ing. Olga Hochmannová 2008 9 37
Co přinesla novela zákona o dani silniční Ing. Karel Janoušek 2008 7–8 4
Závazné posouzení – z hlediska zákona o daních z příjmů Mgr. Marcela Aimová 2008 7–8 11
Opravné položky k pohledávkám po novelách zákona o rezervách Ing. Pavel Vlach 2008 7–8 21
DPH ve stavebnictví v roce 2008 Ing. Jana Ledvinková 2008 7–8 41
Daň z přidané hodnoty – základ daně a výpočet daně dovoz zboží Ing. Olga Hochmannová 2008 7–8 56
Daň silniční – zálohy do 15.7. 2008 Ing. Karel Janoušek 2008 6 3
Daň z přidané hodnoty – základ daně a výpočet daně – pokračování Ing. Olga Hochmannová 2008 6 4
Cestovní náklady při delší zahraniční pracovní cestě s průjezdem více státy Ing. Karel Janoušek, Ing. Dagmar Procházková 2008 6 7
OSVČ nepodala ve zdravotním pojištění Přehled z rok 2007 Ing. Antonín Daněk 2008 6 18
Postoupení pohledávek – příklady k zaúčtování Ing. Jiří Kadlec 2008 6 21
OSVČ a sociální zabezpečení Ing. Marta Ženíšková 2008 6 23
Osobní automobil a daň z příjmu fyzických osob v podmínkách roku 2008 Ing. Yvona Němcová 2008 6 26
Časové rozlišení u účetních jednotek, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 505/2002 Sb. Jaroslava Svobodová 2008 6 34
Stanovení zálohového koeficientu – na DPH v průběhu roku Ing. Blanka Barošová 2008 5 4
Prokazatelná likvidace zásob, manka a škody na zásobách a hmotném majetku Ing. Yvona Němcová 2008 5 11
Splátka pohledávky (závazku) realizací zástavy – příklad k zaúčtování – základ daně a výpočet daně Ing. Jiří Kadlec 2008 5 17
Daň z přidané hodnoty Ing. Olga Hochmannová 2008 5 19
Změny zákona o správě daní a poplatků – dokončení Mgr. Karel Šimek 2008 5 24
Aktuálně k odpisování nehmotného majetku Ing. Vlastimil Bachor 2008 5 32
Závazné posouzení sazby daně z přidané hodnoty Ing. Ladislav Pitner 2008 4 3
Daňový portál české daňové správy Bc. Martina Cigánková, Bc. Irena Vlachová 2008 4 5
Oprava účetních nesprávností Ing. Rostislav Chalupa 2008 4 13
Nájem a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Ing. Yvona Němcová 2008 4 16
Moratorium jako jeden ze způsobů, jak se vyhnout úpadku v podnikání Mgr. Jiří Rod 2008 4 22
DPH u dodání vody a tepla k 1. 1. 2008 Ing. Václav Benda 2008 4 29
Snížení záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2008 v příkladech Ing. Antonín Daněk 2008 4 34
Prodloužení možnosti vedení jednoduchého ... Ing. Milena Grygarová 2008 3 35
DPH a regulační poplatky ve zdravotnictví Ing. Pavel Prudký 2008 3 4
Povinnosti v sociálním pojištění OSVČ v roce 2008 Ing. Marta Ženíšková 2008 3 7
Výše obratu a povinnost fyzické osoby vést účetnictví Ing. Milena Grygarová 2008 3 10
Změny zákona o správě daní a poplatků Mgr. Karel Šimek 2008 3 13
Odpisování při výhradě vlastnictví – příklad k zaúčtování – daňové hledisko Ing. Jiří Kadlec 2008 3 18
Náhrada za neuplatnění daně – při nesplnění zákonné registrační povinnosti Ing. Václav Benda 2008 3 21
Odpovědnost úpadce za nepodání insolvenčního návrhu – Kdy vlastně podat insolvenční návrh dlužníka Mgr. Jiří Rod 2008 3 24
Přehled zaměstnaneckých požitků a odvodů z nich Ing. Pavel Prudký 2008 3 28
Evidence provozu vozidel Ing. Karel Janoušek 2008 3 31
Změny ve zdanění fyzických osob ve vztahu k zahraničí Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2008 2 4
Opravy a technické zhodnocení – u nebytových prostor v nájmu Ing. Yvona Němcová 2008 2 7
Odpovědnost úpadce za nepodání insolvenčního návrhu – aneb všechno je jinak Mgr. Jiří Rod 2008 2 17
Daňové náklady právnických osob – související s používáním vozidel Ing. Karel Janoušek 2008 2 20
Vyhláška č. 353/2007 Sb. – a úprava Českých účetních standardů Jaroslava Svobodová 2008 2 24
Odpisování při výhradě vlastnictví – příklad k zaúčtování Ing. Jiří Kadlec 2008 2 28
Uplatňování DPH u dodávek elektřiny Ing. Václav Benda 2008 2 30
Novela zákona o DPH – v rámci zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Ing. Ladislav Pitner 2008 1 7
Daň silniční – za rok 2007 a v roce 2008 Ing. Karel Janoušek 2008 1 18
Daňová reforma – finanční pronájem – s následnou koupí hmotného majetku Ing. Pavel Prudký 2008 1 20
Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob Ing. Yvona Němcová 2008 1 23
Nepeněžní vklad fyzické osoby do společnosti Ing. Jiří Kadlec 2008 1 31
Účetní a daně – ročník 2007 redakce 2008 1 35
Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob Ing. Yvona Němcová 2007 12 3
Povinnosti pronajímatelů nemovitostí _ z pohledu DPH Ing. Jana Ledvinková 2007 12 11
Pohledávka v cizí měně – Příklad k zaúčtování Ing. Rostislav Chalupa 2007 12 28
Posečkání a splátkování daně Ing. Pavel Prudký 2007 12 31
Uplatňování DPH při poskytování sociální pomoci Ing. Ladislav Pitner 2007 12 34
Změny zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách _ dodatek k článku Ing. Vlastimil Bachor 2007 12 37
Hlavní změny zákona o daních z příjmů _ schválené pro fyzické osoby v rámci zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Ing. Josef Hladký 2007 11 3
Základ daně u daně z přidané hodnoty Ing. Ladislav Pitner 2007 11 11
Dopad zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů – na platbu pojistného na zdravotní pojištění u OSVČ Mgr. Tomáš Červinka 2007 11 19
Lhůty pro uchovávání účetních dokladů _ a jiných povinných evidencí u fyzických osob Ing. Milena Grygarová 2007 11 22
Lhůty pro uchovávání účetních dokladů _ a jiných povinných evidencí u fyzických osob Ing. Milena Grygarová 2007 11 22
Zastupování v daňovém řízení – „pohled ze všech stran“ Mgr. Jiří Rod 2007 11 28
Uplatňování DPH u projektů, na které byly poskytnuty příspěvky a dotace z fondů Evropské unie Ing. Václav Benda 2007 11 34
Změny zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách Ing. Vlastimil Bachor 2007 10 3
Příjmy ze zahraničí a daň z příjmů fyzických osob – 2. část Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2007 10 30
Pořízení ojetého automobilu Ing. Rostislav Chalupa 2007 10 37
Příjmy ze zahraničí a daň z příjmů fyzických osob Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2007 9 3
DPH při pořádání výstav a veletrhů Ing. Václav Benda 2007 9 11
Vozidlo přestavěné na alternativní pohon (LPG) Ing. Karel Janoušek 2007 9 17
Účtování směnné smlouvy Ing. Jiří Kadlec 2007 9 20
Organizace, vedení a účtování pokladny v příspěvkové organizaci Ing. Ivana Netoušková 2007 9 23
Zdravotní pojištění a zahraničí v příkladech Ing. Antonín Daněk 2007 9 30
Vyřazení automobilu s daňově limitovanou hodnotou Ing. Pavel Prudký 2007 7–8 4
Zvláštní případy obchodování se zbožím v rámci EU Ing. Jana Ledvinková 2007 7–8 13
Povinnosti dědiců po smrti daňového subjektu JUDr. Jan Breburda 2007 7–8 32
Nepeněžní vklad do společnosti Ing. Jiří Kadlec 2007 7–8 37
Zahraniční sportovci a daň z příjmů fyzických osob Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2007 7–8 41
Cestovní náhrady od 1. ledna 2007 Ing. Karel Janoušek 2007 7–8 45
Zásoby v příspěvkové organizaci Ing. Ivana Netoušková 2007 7–8 50
Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Mgr. Marcela Aimová 2007 7–8 56
Závodní stravování v podnikatelské sféře a jeho daňový režim Ing. Vlastimil Bachor 2007 6 3
DPH při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Ing. Ladislav Pitner 2007 6 8
Cestovní náhrady od 1. ledna 2007 - seriál Ing. Karel Janoušek 2007 6 11
DPH při prodeji osobních automobilů Ing. Václav Benda 2007 6 14
Co je nového ve zveřejňování účetních závěrek? Ing. Rostislav Chalupa 2007 6 29
Účetní odpisy u účetních jednotek, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Jaroslava Svobodová 2007 6 30
Účtování rezervy na opravu budovy – příklad k zaúčtování Ing. Jiří Kadlec 2007 6 36
Směnná smlouva a daň z příjmů Mgr. Marcela Aimová 2007 5 3
Cestovní náhrady od 1. ledna 2007 Ing. Karel Janoušek 2007 5 9
Obchodní reprezentace a daň z příjmů Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2007 5 12
Dlouhodobý majetek v příspěvkových organizacích Ing. Ivana Netoušková 2007 5 17
Daň z přidané hodnoty účet 343 a přepočet cizí měny na měnu českou Ing. Jana Ledvinková 2007 5 23
Dočasná stavba –příklad k zaúčtování Ing. Rostislav Chalupa 2007 5 32
OSVČ ve zdravotním pojištění a Evropská unie po 1. lednu 2007 Ing. Antonín Daněk 2007 5 35
Ostatní příjmy a daň z příjmů fyzických osob Mgr. Marcela Aimová 2007 4 3
Dopad účtování na výši DPH u faktur v cizí měně Ing. Rostislav Chalupa 2007 4 15
Cestovní náhrady od 1. ledna 2007 Ing. Karel Janoušek 2007 4 18
Přeúčtování zboží a služeb – z hlediska zákona o dani z přidané hodnoty Ing. Hana Straková 2007 4 21
Závodní stravování zaměstnanců – příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky Mgr. Helena Peterová 2007 4 28
Zásoby v daňové evidenci Ing. Milena Grygarová 2007 4 34
Ostatní příjmy a daň z příjmů fyzických osob Mgr. Marcela Aimová 2007 3 3
Informace k podávání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2006 Ing. Marta Ženíšková 2007 3 8
Dotace na úhradu úroků z úvěru Ing. Rostislav Chalupa 2007 3 15
DPH a autorské honoráře Ing. Jana Ledvinková 2007 3 17
Cestovní náhrady od 1. ledna 2007 Ing. Karel Janoušek 2007 3 28
Závodní stravování – zaměstnanců obce a stravování uvolněných členů zastupitelstva obce Mgr. Helena Peterová 2007 3 33
Zdravotní pojištění – změny od 1. ledna 2007 Ing. Antonín Daněk 2007 3 35
Změny tiskopisu „Přiznání k dani z příjmů fyzických Ing. Pavel Prudký 2007 2 4
Uplatňování DPH u mýtného Ing. Ladislav Pitner 2007 2 11
Příklad na zaúčtování zásob vlastní výroby Ing. Jiří Kadlec 2007 2 13
Odpočet od základu daně z příjmů Ing. Drahomíra Martincová 2007 2 16
Cestovní náhrady od 1. ledna 2007 Ing. Karel Janoušek 2007 2 21
Regionální rady regionů soudržnosti Jaroslava Svobodová 2007 2 25
Povinnost přiznat DPH u přijatých plateb Ing. Blanka Barošová 2007 2 27
Zamyšlení nad výhodami a nevýhodami paušálních výdajů Ing. Milena Grygarová 2007 1 6
Silniční daň za rok 2006 a 2007 – snížení roční sazby daně Ing. Karel Janoušek 2007 1 13
Daň z nemovitostí v roce 2007 Dr. Jindřich Klestil 2007 1 15
Příklad na zaúčtování zásob vlastní výroby – nedokončená výroba ve stavební činnosti Ing. Jiří Kadlec 2007 1 20
Prodloužení možnosti vedení účetnictví – v soustavě jednoduchého účetnictví Jaroslava Svobodová 2007 1 23
Cestovní náhrady od 1. ledna 2007 – seriál Ing. Karel Janoušek 2007 1 24
Řádná účetní závěrka 2006 územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a organizačních složek státu Jaroslava Svobodová 2007 1 26
Pojmy paušál a paušální – v zákoně o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2007 Ing. Yvona Němcová 2006 12 3
Zrušení registrace plátce DPH Ing. Blanka Barošová 2006 12 11
Neziskové organizace aktuálně Ing. Kateřina Herzogová 2006 12 30
Registrace plátce DPH Ing. Blanka Barošová 2006 11 4
Příklad zaúčtování směnné smlouvy Ing. Jiří Kadlec 2006 11 16
Daň silniční – seriál Ing. Karel Janoušek 2006 11 18
Průvodce novelami zákona o daních z příjmů schválenými v průběhu 1. pololetí roku 2006 Ing. Vlastimil Bachor 2006 11 22
Český zákon o DPH ve světle judikátů Evropského soudního dvora Ing. Mgr. Olga Hochmannová 2006 11 31
Veřejnoprávní subjekty a DPH Ing. Václav Benda 2006 10 3
Změny ve zdravotním pojištění od 1. srpna 2006 Ing. Antonín Daněk 2006 10 16
Daň silniční – seriál Ing. Karel Janoušek 2006 10 18
Vzdělávání zaměstnanců Mgr. Marcela Aimová 2006 10 22
Zákon o správě daní z pohledu poslední novely Mgr. Jiří Rod 2006 10 30
Zvláštní režim DPH pro cestovní službu Ing. Václav Benda 2006 9 3
Společné zdanění a daňoví nerezidenti Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2006 9 9
Daň silniční II. Ing. Karel Janoušek 2006 9 15
Pokuty za chyby při vedení účetnictví aneb mnoho procesních předpisů v Čechách JUDr. Alena Kohoutková 2006 9 20
Třístranný obchod a DPH JUDr. Svatopluk Galočík 2006 9 24
Členské příspěvky Mgr. Marcela Aimová 2006 9 31
Místo plnění u poskytovaných služeb podle § 10 ZDPH JUDr. Svatopluk Galočík 2006 7–8 5
Sleva, bonus a skonto Ing. Rostislav Chalupa 2006 7–8 20
Daň silniční – seriál Ing. Karel Janoušek 2006 7–8 25
Vrácení daně v rámci zahraniční pomoci – § 81 zákona o DPH Ing. Ladislav Pitner 2006 7–8 38
Zrušení společnosti s likvidací z pohledu věřitele Ing. Miroslava Nováková 2006 7–8 42
Opravné položky k méně významným pohledávkám Ing. Pavel Vlach 2006 7–8 49
Uplatňování DPH při poskytnutí pracovní síly Ing. Václav Benda 2006 6 4
Reklama, reprezentace a sponzorování Mgr. Marcela Aimová 2006 6 8
Daň silniční Ing. Karel Janoušek 2006 6 16
Způsoby oceňování skladových zásob Ing. Jiří Kadlec 2006 6 22
DPH a dodání nových dopravních prostředků Ing. Ladislav Pitner 2006 6 26
Osobní ochranné pracovní prostředky Mgr. Marcela Aimová 2006 6 31
Český zákon o DPH ve světle judikátů Evropského soudního dvora Ing. Mgr. Olga Hochmannová 2006 5 4
Zrušení obchodních společností s likvidací z pohledu právního, účetního a daně z příjmů Ing. Miroslava Nováková 2006 5 10
Nařízení Rady (ES) č. 1777/2005 – prováděcí opatření k Šesté směrnici JUDr. Martin Dobčák 2006 5 23
Zaměstnanec a vozidlo bez údaje o spotřebě PHM Ing. Karel Janoušek 2006 5 27
Převod účetní závěrky zahraniční jednotky – aneb Účetní výkazy mateřského podniku s implementací zahraniční jednotky Doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. 2006 5 30
Převod účetní závěrky na jinou měnu aneb Účetní výkazy s převodem na jinou měnu v individuální účetní závěrce Doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. 2006 4 5
Český zákon o DPH ve světle judikátů Evropského soudního dvora Ing. Mgr. Olga Hochmannová 2006 4 10
OSVČ a změna ve zdravotním pojištění k 1. dubnu 2006 Ing. Antonín Daněk 2006 4 13
Věcné břemeno a daň z příjmů Mgr. Marcela Aimová 2006 4 14
DPH u staveních prací prováděných českými plátci daně v jiném členském státě Evropského společenství Ing. Václav Benda 2006 4 20
OSVČ ve zdravotním pojištění a Evropská unie v roce 2006 Ing. Antonín Daněk 2006 4 26
Uplatnění DPH v celních skladech a svobodných skladech a pásmech JUDr. Svatopluk Galočík 2006 3 6
Příklad zaúčtování opravných položek Ing. Jiří Kadlec 2006 3 11
Zdravotní pojištění OSVČ v roce 2006 Ing. Antonín Daněk 2006 3 13
K novelám zákona o rezervách provedeným v roce 2005 Ing. Jan Svoboda 2006 3 20
DPH při prodeji známek a kolků Ing. Václav Benda 2006 3 26
Cestovní náhrady ve veřejné obchodní společnosti Ing. Karel Janoušek 2006 3 29
Komentář k novele zákona o daních z příjmů – provedené zákonem č. 545/2005 Sb. Mgr. Marcela Aimová 2006 2 4
Příklad přechodu z daňové evidence na účetnictví Ing. Jiří Kadlec, Ing. Rostislav Chalupa 2006 2 25
Příklad přechodu z daňové evidence na účetnictví Ing. Jiří Kadlec, Ing. Rostislav Chalupa 2006 2 25
Novela zákona o DPH od 1. 1. 2006 Ing. Ladislav Pitner 2006 2 32
Zvýšení paušálních výdajů již pro období roku 2005 Ing. Pavel Běhounek 2006 1 5
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2005 Mgr. Marcela Aimová 2006 1 10
Společné zdanění manželů Mgr. Marcela Aimová 2006 1 19
OSVČ a placení pojistného na zdravotní pojištění za rok 2005 Ing. Antonín Daněk 2006 1 26
Několik poznámek k výroční zprávě za rok 2005 a k jejímu zveřejnění Ing. Jiří Kadlec 2006 1 30
Odpisování nehmotného majetku v podmínkách roku 2005 Ing. Pavel Vlach 2005 12 4
OSVČ a změny ve zdravotním pojištění v roce 2006 Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2005 12 18
Povinnosti OSVČ v sociálním pojištění Ing. Marta Ženíšková 2005 12 20
Daň z přidané hodnoty za poslední zdaňavací období kalendářního roku – vypořádání, úprava, vyrovnání odpočtu daně Ing. Blanka Barošová 2005 12 26
Změny v účetnictví podnikatelů (2. část) – vyplývající z novely č. 397/2005 Sb. vyhlášky č . 500/2002 Sb. Ing. Jana Svatošová, Ing. Jana Trávníčková 2005 11 4
DPH u oprav a technického zhodnocení nemovitostí (¨2. část) Ing. Václav Benda 2005 11 12
Příklad zaúčtování cenných papírů k obchodování Ing. Rostislav Chalupa 2005 11 16
Změny v účetnictví ÚSC, PO, SF a OSS – vyplývající z novely č. 401/2005 Sb. vyhlášky č. 505/2002 Sb. Jaroslava Svobodová 2005 11 18
Vytýkací řízení – v praxi a v judikatuře JUDr. Jaroslav Kobík 2005 11 21
OSVČ a změna zdravotní poišťovny Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2005 10 4
DPH u oprav a technického zhodnocení nemovitostí (1. část) Ing. Václav Benda 2005 10 6
Změny v účetnictví podnikatelů (1. část) – vyplývající z novely č. 397/2005 Sb. vyhlášky č . 500/2002 Sb. Ing. Jana Svatošová, Ing. Jana Trávníčková 2005 10 12
Novela zákona o DPH s účinnotí od 1. října 2005 Ing. Ladislav Pitner 2005 10 18
Daňový dopad přerušení či ukončení činnosti u podnikatele – fyzické osoby (2.) Ing. Milena Grygarová 2005 9 3
Náhrada za spotřebované pohonné hmoty u vozidel použitých na pracovní cestě Ing. Karel Janoušek 2005 9 9
Společné zdanění manželů v příkladech Mgr. Marcela Aimová 2005 9 12
Změna záloh OSVČ na sociální a zdravotní pojištění v příkladech Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2005 9 18
DPH u nájmu nemovitostí Ing. Václav Benda 2005 9 22
DPH při převodu nemovitostí Ing. Václav Benda 2005 7–8 4
Povinnosti OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2005 Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2005 7–8 10
Daňový dopad přerušení či ukončení činnosti u podnikatele – fyzické osoby (1.) Ing. Milena Grygarová 2005 7–8 14
Zákon o registračních pokladnách a jeho skutečná podoba JUDr. Alena Kohoutková, Ing. Josef Federsel 2005 7–8 20
Význam určení daňové rezidence Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2005 7–8 25
Oprava údajů v Přehledu OSVČ Ing. Marta Ženíšková 2005 7–8 31
Zdanění příjmů fyzických osob z prodeje bytů, malých obytných domů a příjmů přijatých při ukončení nájemní smlouvy k bytu Mgr. Marcela Aimová 2005 7–8 36
DPH u obchodní operace mezi členskými státy – aktivní zušlechťovací styk JUDr. Svatopluk Galočík 2005 7–8 50
Změny ve zdanění fyzických osob – daňových nerezidentů Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2005 7–8 54
Mezitímní účetní závěrka v účetním období 2005 – územních samosprávných celků, svazků obcí, příspěvkových organizací, státních fondů a organizačních složek státu Jaroslava Svobodová 2005 6 3
Souhrnné hlášení a následné souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty Ing. Blanka Barošová 2005 6 19
Smluvní pokuty a úroky z prodlení – účetní a daňové řešení Ing. Jiří Kadlec 2005 6 38
Příklad účtování faktoringu Ing. Rostislav Chalupa 2005 6 35
Smluvní pokuty a úroky z prodlení – účetní a daňové řešení Ing. Jiří Kadlec 2005 6 38
Snížení záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2005 Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2005 5 3
Uplatnění DPH spedičních a logistických firem JUDr. Svatopluk Galočík 2005 5 6
Prominutí daně – důvody a řízení o žádosti Mgr. Jiří Rod 2005 5 12
Uplatňování DPH u prodeje použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností Ing. Václav Benda 2005 5 20
Výpočet daně ze společného základu daně manželů Mgr. Marcela Aimová 2005 5 24
Uplatnění DPH při dovozu zboží JUDr. Svatopluk Galočík 2005 4 3
Chyby OSVČ ve zdravotním pojištění v právních podmínkách roku 2005 Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2005 4 11
Plnění povinností a ochrana práv v daňovém řízení JUDr. Jaroslav Kobík 2005 4 14
Příklad zaúčtování pronájmu automobilu formou operativního leasingu Ing. Jiří Kadlec 2005 4 19
Daňové odpisy hmotného majetku Mgr. Marcela Aimová 2005 4 22
Uplatňujete správně 6. odpisovou skupinu? Ing. Vlastimil Bachor 2005 3 3
Uplatňování DPH při přeúčtování energií a služeb Ing. Václav Benda 2005 3 17
Používání služebního vozidla pro soukromé účely Ing. Vlastimil Bachor 2005 3 20
Placení pojistného na zdravotní pojištění OSVČ za rok 2004 v příkladech Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2005 3 22
Příklad zaúčtování nájmu podniku Ing. Rostislav Chalupa 2005 3 25
OSVČ a daňové zvýhodnění na vyživované dítě Mgr. Marcela Aimová 2005 3 33
Úvěry a půjčky Ing. Martin Gorčík 2005 3 5
Prominutí daně a nový zákon o správních poplatcích Mgr. Jiří Rod 2005 2 4
Osobní automobily po 1. lednu 2005 Ing. Dagmar Procházková, Ing. Karel Janoušek 2005 2 8
Osobní automobily po 1. lednu 2005 Ing. Dagmar Procházková, Ing. Karel Janoušek 2005 2 8
Převodní ceny v podmínkách České republiky Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2005 2 12
Vystavování daňových dokladů v roce 2005 Ing. Václav Benda 2005 2 21
OSVČ podává Přehled ve zdravotním pojištění za rok 2004 Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet 2005 2 30
Daň stanovená paušální částkou, nebo daň stanovená z minimálního základu daně Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2005 1 5
Příklad zaúčtování prodeje podniku Ing. Rostislav Chalupa 2005 1 9
Lhůty pro podání daňového přiznání u daňových subjektů v konkursu a v likvidaci Ing. Christian Žmolík 2005 1 13
Nejdůležitější změny v zákoně o DPH od 1. ledna 2005 Ing. Blanka Barošová 2005 1 16
Účetní a daně – ročník 2004 redakce 2005 1 34
Daňové řešení pohledávek (2.) Ing. Pavel Vlach 2004 12 4
Příklad účtování pohledávek Ing. Jiří Kadlec 2004 12 19
DPH a vznik povinnosti přiznat daň – včetně povinnosti přiznat daň z přijaté platby (zálohy) Ing. Ladislav Pitner 2004 12 20
Poškozený v trestním řízení a jeho možnosti k úhradě škody (3.) Mgr. Jiří Rod 2004 12 24
Zdaňovací období pro daň z příjmů právnických osob Ing. Christian Žmolík 2004 12 28
Minimální základ daně Mgr. Marcela Aimová 2004 11 3
Uplatňování DPH po vstupu České republiky do Evropské unie (5.) – odpočet daně Ing. Blanka Barošová 2004 11 7
Příklad účtování mezd Ing. Jiří Kadlec 2004 11 13
Daňové řešení pohledávek (1.) Ing. Pavel Vlach 2004 11 15
Poškozený v trestním řízení a jeho možnosti k úhradě škody (2.) Mgr. Jiří Rod 2004 11 26
Závazné posouzení správcem daně Mgr. Jiří Rod 2004 10 3
Co nás již nemine a co lze ještě očekávat ve zdanění příjmů – aneb schválené, resp. projednávané novely zákona o daních z příjmů v roce 2004 Ing. Vlastimil Bachor 2004 10 5
Zrušení a přeměny příspěvkových organizací – z pohledu daně z příjmů právnických osob Ing. Kateřina Herzogová 2004 10 16
Příklad účtování leasingu automobilu Ing. Jiří Kadlec 2004 10 20
Uplatňování DPH po vstupu České republiky do Evropské unie (4.) – odpočet daně Ing. Blanka Barošová 2004 10 24
Zrušení a přeměny příspěvkových organizací – z pohledu daně z příjmů právnických osob Ing. Kateřina Herzogová 2004 10 16
Nejdůležitější základní zásady daňového řízení JUDr. Jaroslav Kobík 2004 9 3
Poškozený v trestním řízení a jeho možnosti k úhradě škody (1.) Mgr. Jiří Rod 2004 9 12
Příklad účtování pohledávek Ing. Jiří Kadlec 2004 9 17
Nájem podniku Mgr. Marcela Aimová 2004 9 19
Uplatňování DPH u přepravních služeb Ing. Václav Benda 2004 9 21
Neodvedení daně, zkrácení daně Mgr. Jiří Rod 2004 9 25
Tvorba a čerpání rezerv na opravu majetku u fyzických osob – stručný přehled zásad a jejich změn v období 1993 – 2004 Ing. Milena Grygarová 2004 7–8 3
Tvorba a čerpání rezerv na opravu majetku u fyzických osob – stručný přehled zásad a jejich změn v období 1993 – 2004 Ing. Milena Grygarová 2004 7–8 3
Osobní a nákladní automobil v průběhu leasingu z hlediska daní a účetnictví (2.) Ing. Dagmar Firtříková, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Karel Janoušek 2004 7–8 9
Osobní a nákladní automobil v průběhu leasingu z hlediska daní a účetnictví (2.) Ing. Dagmar Firtříková, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Karel Janoušek 2004 7–8 9
Uplatňování DPH po vstupu České republiky do Evropské unie (3.) – poskytování služeb Ing. Blanka Barošová 2004 7–8 20
Pozor na platby v hotovosti Mgr. Jiří Rod 2004 7–8 36
Právnické osoby (podnikatelé) a změny v právních předpisech upravujíích účetnictví (3.) Ing. Radka Kosinová 2004 7–8 41
Důchodové pojištění cizinců v ČR JUDr. Jan Přib 2004 7–8 46
Tuzemské pracovní cesty – v příkladech Ing. Karel Janoušek 2004 7–8 49
Tuzemské pracovní cesty – v příkladech Ing. Karel Janoušek 2004 7–8 49
Uplatňování DPH po vstupu České republiky do Evropské unie – obchodování se zbožím Ing. Blanka Barošová 2004 6 3
Právnické osoby (podnikatelé) a změny v právních předpisech upravujících účetnictví (2.) Ing. Radka Kosinová 2004 6 20
Příklad účtování stravovacích poukázek Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec 2004 6 24
Uplatňování DPH u dovozu a vývozu po 1. 5. 2004 Ing. Eva Krekulová 2004 6 25
Právnické osoby (podnikatelé) a změny v právních předpisech upravujících účetnictví Ing. Radka Kosinová 2004 5 3
Vnitropodnikové účetní směrnice – u podnikatelských účetních jednotek Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec 2004 5 8
Vnitropodnikové účetní směrnice – u podnikatelských účetních jednotek Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec 2004 5 8
Uplatňování DPH po vstupu České republiky do Evropské unie – přehled právní úpravy, osob a jejich registračních povinností Ing. Blanka Barošová 2004 5 15
Změny zákona o dani silniční Ing. Karel Janoušek 2004 5 25
Fyzické osoby a účetnictví ve zjednodušeném rozsahu – příklad Ing. Radka Kosinová 2004 4 2
Vnitropodnikové účetní směrnice – u podnikatelských účetních jednotek Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec 2004 4 9
Vnitropodnikové účetní směrnice – u podnikatelských účetních jednotek Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec 2004 4 9
Neodvedení daně, zkrácení daně Mgr. Jiří Rod 2004 4 16
Osobní a nákladní automobil v průběhu leasingu z hlediska daní a účetnictví Ing. Dagmar Firtříková, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Karel Janoušek 2004 4 22
Osobní a nákladní automobil v průběhu leasingu z hlediska daní a účetnictví Ing. Dagmar Firtříková, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Karel Janoušek 2004 4 22
Jednoduché účetnictví neziskových subjektů – právnických osob Ing. Kateřina Herzogová 2004 3 18
Účetnictví neziskových subjektů od 1. 1. 2004 Ing. Kateřina Herzogová 2004 3 19
Novela zákona o daních z příjmů – fyzické osoby (2.) Mgr. Marcela Aimová 2004 3 20
Fyzické osoby a změny v právních předpisech upravujících účetnictví (2.) Ing. Radka Kosinová 2004 3 2
Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období – u fyzických osob Mgr. Marcela Aimová 2004 3 6
Fyzické osoby a změny v právních předpisech upravujících účetnictví (1.) Ing. Radka Kosinová 2004 2 5
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2003 Ing. Jiří Hrubý 2004 2 8
Novela zákona o daních z příjmů – fyzické osoby (1.) Mgr. Marcela Aimová 2004 2 12
Novela zákona o daních z příjmů – právnické osoby Ing. Vlastimil Bachor 2004 1 7
Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí – z pohledu roku 2003 a 2004 JUDr. Ludmila Nigutová 2003 12 5
Rezervy a opravné položky v roce 2003 (2.) Ing. Pavel Vlach 2003 12 21
Rezervy a opravné položky v roce 2003 (2.) Ing. Pavel Vlach 2003 12 21
Zrušení slevy na dani při výplatě podílů na zisku – do konce roku 2003 Ing. Pavel Běhounek 2003 12 33
Zrušení slevy na dani při výplatě podílů na zisku – do konce roku 2003 Ing. Pavel Běhounek 2003 12 33
Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví – z účetního a daňového hlediska Ing. Milena Grygarová 2003 12 35
Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví – z účetního a daňového hlediska Ing. Milena Grygarová 2003 12 35
Novela zákona o DPH k 1. lednu 2004 v tuzemsku Ing. Ladislav Pitner 2003 12 4
Novela zákona o DPH k 1. říjnu 2003 v tuzemsku Ing. Ladislav Pitner 2003 11 3
Nájem s následnou koupí najaté věci z hlediska daně z příjmů (6.) Ing. Eva Sedláková 2003 11 13
Rezervy a opravné položky v roce 2003 (1.) Ing. Pavel Vlach 2003 11 18
Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností (3.) – zdanění příjmů a slevy na dani Mgr. Marcela Aimová 2003 11 25
Rezervy a opravné položky v roce 2003 (1.) Ing. Pavel Vlach 2003 11 18
Novela zákona o DPH k 1. říjnu 2003 – při dovozu, vývozu, službách a mezinárodní přepravě JUDr. Svatopluk Galočík 2003 10 2
Společnost s ručením omezeným – vše, co chcete vědět o daňové a účetní problematice Ing. Pavel Běhounek 2003 10 13
Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností (2.) – zdanění příjmů a slevy na dani Ing. Jiří Kadlec, Ing. Rostislav Chalupa 2003 10 17
Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností (2.)- zdanění příjmů a slevy na dani Ing. Jiří Kadlec, Ing. Rostislav Chalupa 2003 10 17
Nájem s následnou koupí najaté věci z hlediska daně z příjmů (5.) Ing. Eva Sedláková 2003 10 19
Dokazování v daňovém a trestním řízení Mgr. Jiří Rod 2003 10 24
Daňové uplatnění spotřeby pohonných hmot podnikatelem Ing. Karel Janoušek 2003 9 3
Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností – zdanění příjmů a slevy na dani JUDr. Jan Přib 2003 9 14
Společnost s ručením omezeným – vše, co chcete vědět o daňové a účetní problematice Ing. Pavel Běhounek 2003 9 11
Daňové dopady v případě zrušení jednoduchého účetnictví Ing. Eva Sedláková 2003 9 21
Odpočet daně z přidané hodnoty u montážních automobilů Ing. Pavel Běhounek 2003 7–8 2
Odložená daň v účetnictví podnikatelů Ing. Otakar Machala 2003 7–8 6
Registrace k DPH při překročení limitu obratu pro povinnou registraci Ing. Václav Benda 2003 7–8 24
Nájem s následnou koupí najaté věci z hlediska daně z příjmů (4.) Ing. Eva Sedláková 2003 7–8 31
Vnitropodnikové účetní směrnice (1.) – u podnikatelských účetních jednotek Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec 2003 7–8 39
Vnitropodnikové účetní směrnice (1.) – u podnikatelských účetních jednotek Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec 2003 7–8 39
Vnitropodnikové účetní směrnice (1.) – u podnikatelských účetních jednotek Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec 2003 7–8 39
Společnost s ručením omezeným – vše, co chcete vědět o daňové a účetní problematice Ing. Pavel Běhounek 2003 7–8 47
Zadáno pro osoby samostatně výdělečně činné Ing. Marta Ženíšková 2003 7–8 51
Zrušení registrace k DPH Ing. Václav Benda 2003 6 2
Společnost s ručením omezeným – vše, co chcete vědět o daňové a účetní problematice Ing. Pavel Běhounek 2003 6 6
Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec 2003 6 11
Změny v účtování cizích měn (3.) RNDr. Petr Beránek 2003 6 15
Nájem s následnou koupí najaté věci z hlediska daně z příjmů (3.) Ing. Eva Sedláková 2003 6 21
Daňový režim cenných papírů Ing. Vlastimil Bachor 2003 5 3
Nájem s následnou koupí najaté věci z hlediska daně z příjmů (2.) Ing. Eva Sedláková 2003 5 6
Uplatňování DPH při přeúčtování služeb Ing. Václav Benda 2003 5 13
Změny v účtování cizích měn (2.) RNDr. Petr Beránek 2003 5 20
Společnost s ručením omezeným – vše, co chcete vědět o daňové a účetní problematice Ing. Pavel Běhounek 2003 4 2
Daň silniční za používání vozidel registrovaných v zahraničí Mgr. Andrej Diky 2003 4 8
Nájem s následnou koupí najaté věci z hlediska daně z příjmů (1.) Ing. Eva Sedláková 2003 4 11
K metodickému pokynu D-234 (2.) – DPH u sdružení podle § 829 občanského zákoníku Ing. Ladislav Pitner 2003 4 15
Jednoduché účetnictví a daně v roce 2003 Ing. Milena Grygarová 2003 4 20
Vložená příloha: Účetnictví příspěvkových organizací v účetním období 2003 Jaroslava Svobodová, Ing. Josef Podhorský 2003 4 0
Změny v účtování cizích měn (1.) RNDr. Petr Beránek 2003 3 2
Zahrnování daně z přidané hodnoty do základu pro stanovení daně z příjmů fyzických osob – u poplatníka účtujícího v jednoduchém účetnictví Ing. Petra Homolová 2003 3 8
Společnost s ručením omezeným – vše, co chcete vědět o daňové a účetní problematice Ing. Pavel Běhounek 2003 3 12
K metodickému pokynu č. D-234 – DPH u sdružení podle § 829 občanského zákoníku Ing. Ladislav Pitner 2003 3 16
Důkazní prostředky obecně JUDr. Jaroslav Kobík 2003 3 20
Snižování základního kapitálu s výplatou Ing. Vlastimil Bachor 2003 3 27
Zahrnování daně z přidané hodnoty do základu pro stanovení daně z příjmů fyzických osob – u poplatníka účtujícího v jednoduchém účetnictví Ing. Petra Homolová 2003 3 8
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdańovací období počínající v roce 2002 Ing. Josef Pomyje 2003 2 4
Změny zákona o dani silniční od 1. ledna 2003 Ing. Karel Janoušek 2003 2 32
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2002 (2.) Ing. Petr Vrána 2003 2 15
Vyřazení vozidla z majetku pro osobní potřebu Ing. Václav Benda 2003 1 5
Daňové přiznání pro fyzické osoby za zdaňovací období 2002 Ing. Petr Vrána 2003 1 8
Společnost s ručením omezeným – vše, co chcete vědět o daňové a účetní problematice Ing. Pavel Běhounek 2003 1 22
Zamezení dvojího zdanění příjmů plynoucích ze zahraničí Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2003 1 24
Společenství vlastníků jednotek Ing. Kateřina Herzogová 2002 12 3
Zdanění obchodních společností v konkursu (2.) Ing. Miroslava Nováková 2002 12 9
Společnost s ručením omezeným – vše, co chcete vědět o daňové a účetní problematice Ing. Pavel Běhounek 2002 12 14
Prodej cenných papírů v roce 2002 z hlediska daně z příjmů Ing. Pavel Vlach 2002 12 19
Prodej cenných papírů v roce 2002 z hlediska daně z příjmů Ing. Pavel Vlach 2002 12 19
Příklad zaúčtování rozdělení výsledku hospodaření včetně vyplacení podílu na zisku Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec 2002 11 2
Zahraniční pracovní cesty a valutová pokladna (4.) Ing. Dagmar Procházková, Ing. Karel Janoušek 2002 11 4
Vliv přepočtu cizoměnných hodnot na základ daně z příjmů – fyzických osob účtujících v jednoduchém účetnictví Ing. Milena Grygarová 2002 11 7
Zdanění obchodních společností v konkursu (1.) Ing. Miroslava Nováková 2002 11 22
K metodickému pokynu č. D-237 – o uplatnění DPH při poskytování bezúplatné humanitární pomoci a řešení důsledků povodní Ing. Ladislav Pitner 2002 11 29
Zdanění fyzických osob při prohlášení nebo zrušení konkursu Ing. Jiří Hrubý 2002 11 12
Daň darovací (4.) JUDr. Ludmila Nigutová, JUDr. Alena Vodolánová 2002 10 2
Příklad zaúčtování nákupu a prodeje osobních automobilů Ing. Jiří Kadlec, Ing. Rostislav Chalupa 2002 10 8
Praktická aplikace pokynu D-232 Ing. Václav Benda 2002 10 10
Zahraniční pracovní cesty a valutová pokladna (3.) Ing. Dagmar Procházková, Ing. Karel Janoušek 2002 10 13
Lhůty v daňovém řízení Ing. Marcela Doležalová 2002 10 23
Pohledávky v jednoduchém účetnictví (2.) – z pohledu zákona o daních z příjmů Ing. Jiří Hanák 2002 9 3
Pohledávky v jednoduchém účetnictví (2.) – z pohledu zákona o daních z příjmů Ing. Jiří Hanák 2002 9 3
Platné účtové osnovy – pro podnikatele, pro nevýdělečné organizace, pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace od 1. 1. 2002 a jejich rozdíly Jaroslava Svobodová, Ing. Josef Podhorský 2002 9 11
Daň darovací (3.) JUDr. Ludmila Nigutová, JUDr. Alena Vodolánová 2002 9 13
Valutová pokladna (2.) Ing. Dagmar Procházková, Ing. Karel Janoušek 2002 9 22
Řešení důsledků letošních povodní v oblasti daní z příjmů Ing. Josef Pomyje 2002 9 28
Zahraniční pracovní cesty a valutová pokladna Ing. Dagmar Procházková, Ing. Karel Janoušek 2002 7–8 4
Výdaje na reklamu a reprezentaci – z pohledu daně z příjmů Mgr. Marcela Aimová 2002 7–8 7
Reklamní a propagační předměty – z pohledu daně z přidané hodnoty Ing. Václav Benda 2002 7–8 10
Sportovci a daň z příjmů fyzických osob Mgr. Marcela Aimová 2002 7–8 12
Postup při přechodu na hospodářský rok Ing. Vlastimil Bachor 2002 7–8 23
Společnost s ručením omezeným (seriál) – vše, co chcete vědět o daňové a účetní problematice Ing. Pavel Běhounek 2002 7–8 27
Pohledávky v jednoduchém účetnictví (1.) – z pohledu zákona o daních z příjmů Ing. Jiří Hanák 2002 7–8 31
Pohledávky v jednoduchém účetnictví (1.) – z pohledu zákona o daních z příjmů Ing. Jiří Hanák 2002 7–8 31
Reinvestiční odpočet Ing. Vlastimil Bachor 2002 7–8 39
Plnění, která nejsou zdanitelná Ing. Václav Benda 2002 7–8 42
Daň darovací (2.) JUDr. Ludmila Nigutová, JUDr. Alena Vodolánová 2002 7–8 50
Posouzení služeb do zahraničí podle § 46 zákona o DPH (2.) – s ohledem na určení místa plnění podle § 2b odst. 3 JUDr. Svatopluk Galočík 2002 6 3
Rozpuštění sdružení osob bez právní subjektivity z pohledu daňových zákonů (2.) Ing. Jiří Hanák 2002 6 6
Rozpuštění sdružení osob bez právní subjektivity z pohledu daňových zákonů (2.) Ing. Jiří Hanák 2002 6 6
Dary a jiná bezúplatná plnění a DPH Ing. Václav Benda 2002 6 18
Dary a jiná bezúplatná plnění a DPH Ing. Václav Benda 2002 6 18
Daň darovací (1.) JUDr. Ludmila Nigutová, JUDr. Alena Vodolánová 2002 6 23
Společnost s ručením omezeným (seriál) – vąe, co chcete vědět o daňové a účetní problematice Ing. Pavel Běhounek 2002 6 25
Rozpuštění sdružení osob bez právní subjektivity z pohledu daňových zákonů (1.) Ing. Jiří Hanák 2002 5 4
Rozpuštění sdružení osob bez právní subjektivity z pohledu daňových zákonů (1.) Ing. Jiří Hanák 2002 5 4
Posouzení služeb do zahraničí podle § 46 zákona o DPH (1.) – s ohledem na určení místa plnění podle § 2b odst. 3 JUDr. Svatopluk Galočík 2002 5 11
Společnost s ručením omezeným (seriál) – vše, co chcete vědět o daňové a účetní problematice Ing. Pavel Běhounek 2002 5 16
Způsoby oceňování platné od 1. 1. 2002 – pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Jaroslava Svobodová, Ing. Josef Podhorský 2002 5 21
Veřejné sbírky Blažena Petrlíková 2002 4 2
Dodatečné daňové přiznání Ing. Marcela Doležalová 2002 4 5
Předváděcí osobní automobily a DPH Ing. Václav Benda 2002 4 14
Praktický příklad zaúčtování pohledávek z obchodního styku Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec 2002 4 16
Závodní stravování v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích Ing. Marie Tláskalová, Ing. Helena Čornejová 2002 4 18
Společnost s ručením omezeným – vše, co chcete vědět o daňové a účetní problematice Ing. Pavel Běhounek 2002 4 23
Zajištění celního dluhu ručitelem kolektiv autorů 2002 3 21
Zajištění celního dluhu ručitelem kolektiv autorů 2002 3 21
DPH u nájmu a půjčování osobních automobilů Ing. Václav Benda 2002 3 24
Opravy a technické zhodnocení movitého hmotného majetku a nehmotného majetku Ing. Zdeněk Kadlec, Csc. 2002 3 3
Náhrady při pracovních cestách poskytované zaměstnancům organizačních složek státu JUDr. Eva Hofmannová 2002 3 11
Veřejné sbírky Blažena Petrlíková 2002 3 15
Zajištění celního dluhu ručitelem kolektiv autorů 2002 3 21
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdańovací období 2001 Ing. Josef Pomyje 2002 2 4
Problematika cash flow Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec 2002 2 12
Podrobněji k novele zákona o dani silniční Mgr. Andrej Diky 2002 2 20
Ocenění koupeného vícesložkového majetku Ing. Milan Blatný 2002 2 23
Ocenění koupeného vícesložkového majetku Ing. Milan Blatný 2002 2 23
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2001 Ing. Jiří Hanák 2002 1 5
DPH při prodeji forem a modelů zahraničním odběratelům Ing. Václav Benda 2002 1 19
Vracení daně z přidané hodnoty u příjemců finanční pomoci z Evropské unie – neplátců daně Blažena Petrlíková 2002 1 22
Daň z nemovitostí v roce 2002 Dr. Jindřich Klestil 2002 1 25
Krátce k novele zákona o dani silniční Jiří Šabata 2002 1 28
Zákon o účetnictví pro rok 2002 Ing. Roman Sedlák 2001 12 4
Zdaňování autorských honorářů u fyzických osob RNDr. Petr Beránek 2001 12 9
Uplatňování DPH v celních režimech (2.) JUDr. Svatopluk Galočík 2001 12 13
Nájem podniku a jeho dopady na daň z příjmu Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2001 12 23
Nájem podniku a jeho dopady na daň z příjmu Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2001 12 23
Prodej podniku v soustavě jednoduchého účetnictví a jeho dopady na daně z příjmů Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2001 11 3
Prodej podniku v soustavě jednoduchého účetnictví a jeho dopady na daně z příjmů Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2001 11 3
Účetnictví jednoduché a daně Ing. Milena Grygarová 2001 11 13
Dlouhodobý majetek Jaroslava Svobodová, Ing. Josef Podhorský 2001 11 19
Uplatňování DPH v celních režimech JUDr. Svatopluk Galočík 2001 11 25
Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou a Slovenskou republikou Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2001 10 3
Vedení záznamů pro daňové účely podle ustanovení § 11 zákona o DPH po 1. 1. 2001 Ing. Ladislav Pitner 2001 10 8
Konkurs obchodní společnosti z pohledu účetního a daňového Ing. Miroslava Nováková 2001 10 10
Konkurs obchodní společnosti z pohledu účetního a daňového Ing. Miroslava Nováková 2001 10 10
Hlavní změny v novele zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Jaroslava Svobodová, Ing. Josef Podhorský 2001 10 20
Delimitace příspěvkových organizací pod krajské uspořádání Ing. Danuše Prokůpková 2001 10 24
Uvedení nového vozidla do užívaní Ing. Karel Janoušek 2001 10 26
Společenství vlastníků jednotek (2.) Ing. Radislav Tkáč, Ing. Jiří Hanák, Bc. Kateřina Herzogová 2001 9 2
Společenství vlastníků jednotek (2.) Ing. Radislav Tkáč, Ing. Jiří Hanák, Bc. Kateřina Herzogová 2001 9 2
Drobný hmotný majetek Ing. Pavel Vlach 2001 9 7
Drobný hmotný majetek Ing. Pavel Vlach 2001 9 7
Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou a Slovenskou republikou Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2001 9 14
Komentář k novele zákona o spotřebních daních Ing. Drahomír Fránek 2001 9 22
Směnná smlouva Ing. Eva Fišerová, Ing. Vladimíra Baťulková, Ing. Ladislav Pitner, JUDr. Alena Vodolánová 2001 9 24
Směnná smlouva Ing. Eva Fišerová, Ing. Vladimíra Baťulková, Ing. Ladislav Pitner, JUDr. Alena Vodolánová 2001 9 24
Směnná smlouva Ing. Eva Fišerová, Ing. Vladimíra Baťulková, Ing. Ladislav Pitner, JUDr. Alena Vodolánová 2001 9 24
Reklamace při pořízení a prodeji zásob (2.) Ing. František Louša 2001 7–8 3
Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ing. Pavel Vlach 2001 7–8 9
Životní pojištění a daně z příjmů Mgr. Marcela Aimová 2001 7–8 22
Uplatňování DPH v mezinárodní přepravě osob, zboží a peněz a u služeb s ní souvisejících po 1. lednu 2001 JUDr. Svatopluk Galočík 2001 7–8 24
Způsoby privatizace bytového fondu Ing. Marta Neplechová, CSc. 2001 7–8 37
Společenství vlastníků jednotek (1.) Ing. Radislav Tkáč, Ing. Jiří Hanák, Bc. Kateřina Herzogová 2001 7–8 40
Společenství vlastníků jednotek (1.) Ing. Radislav Tkáč, Ing. Jiří Hanák, Bc. Kateřina Herzogová 2001 7–8 40
Zkoušky a neupotřebené dodávky na stavbách Ing. Milan Blatný 2001 7–8 47
Zkoušky a neupotřebené dodávky na stavbách Ing. Milan Blatný 2001 7–8 47
Zdanění příjmů správce podstaty Mgr. Marcela Aimová 2001 7–8 51
K problematice účtování zásob vlastní výroby Ing. Jiří Kadlec, Ing. Rostislav Chalupa 2001 7–8 52
DPH při prodeji stavby Ing. Václav Benda 2001 6 2
Komentář k novele zákona o spotřebních daních Ing. Drahomír Fránek 2001 6 10
Reklamace při pořízení a prodeji zásob (1.) Ing. František Louša 2001 6 15
Zákon o daních z příjmů a společné příjmy manželů (2.) Ing. Jiří Hanák 2001 6 20
Zdanění příjmů z kapitálového majetku Mgr. Marcela Aimová 2001 5 4
Cestovní náhrady v příkladech Ing. Karel Janoušek 2001 5 8
Zákon o daních z příjmů a společné příjmy manželů (1.) Ing. Jiří Hanák 2001 5 10
Organizační složky zahraničních osob a uplatňování DPH Ing. Ladislav Pitner 2001 5 16
Co přinesla změna zákona o daních z příjmů v uznatelnosti členských příspěvků Ing. Vladimíra Baťulková 2001 5 19
Přiznání k dani z příjmů právnických osob Ing. Josef Pomyje 2001 5 21
Odpisový a neodpisový nehmotný majetek Ing. Milan Blatný 2001 4 3
DPH u oprav najatého majetku Ing. Václav Benda 2001 4 5
Změny ve zdanění příjmů z prodeje, převodu a vkladu nemovitostí JUDr. Miroslav Koráb 2001 4 11
Pořízení dlouhodobého majetku v příspěvkové organizaci Ing. Danuše Prokůpková 2001 4 15
Zdaňování příjmů společníků společnosti s ručením omezeným Ing. Vladimíra Baťulková 2001 4 17
Účtování zásob nedokončené výroby Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec 2001 3 3
Smluvní sankce v podvojném účetnictví v roce 2001 Ing. Pavel Vlach 2001 3 8
Internet Pavel Sedláček, JUDr. Erik Orlet 2001 3 17
Zdaňování příjmů prokuristů JUDr. Miroslav Koráb 2001 3 19
Vrácení daně zdravotně postiženým osobám v souvislosti s nákupem osobního automobilu JUDr. Jiří Simon 2001 3 20
Novela zákona o daních z příjmů (2.) Ing. Vlastimil Bachor, Ing. Josef Hladký 2001 2 4
Používání dodatku k obchodnímu jménu podnikatelem nezapsaným v obchodním rejstříku Mgr. Marcela Aimová 2001 2 24
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2000 Ing. Josef Pomyje 2001 2 25
Osvobození bytů a samostatných nebytových prostorů od daně za staveb Dr. Jindřich Klestil 2001 2 29
Novela zákona o daních z příjmů Ing. Vlastimil Bachor 2001 1 5
Uplatňování odpočtu DPH v roce 2001 (2.) Ing. Václav Benda 2001 1 16
Změny postupů účtování pro nevýdělečné organizace od 1. 1. 2001 Blažena Petrlíková 2001 1 18
Změny v tiskopisech Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Petr Vrána 2001 1 21
Přiznání k dani z nemovitostí u bytů a samostatných nebytových prostor v r. 2001 Dr. Jindřich Klestil 2001 1 22
Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností a odvody do státního rozpočtu JUDr. Ladislava Steinichová 2001 1 27
Daň vybíraná srážkou ve vazbě na smlouvy o zamezení dvojího zdanění Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2000 12 4
Změny zákona o dani silniční platné již pro rok 2000 Mgr. Andrej Diky 2000 12 10
Uplatňování odpočtu DPH v roce 2001 (1.) Ing. Václav Benda 2000 12 12
Budovy a stavby – technické zhodnocení a opravy Ing. Zdeněk Kadlec, CSc. 2000 12 22
Zákon o daních z příjmů a pohledávky v jednoduchém účetnictví (2.) Ing. Jiří Hanák 2000 11 3
Zákon o daních z příjmů a pohledávky v jednoduchém účetnictví (2.) Ing. Jiří Hanák 2000 11 3
Odložená daň Ing. Eva Fišerová 2000 11 10
Věcné břemeno JUDr. Miroslav Koráb 2000 11 16
Ohlédnutí za daňovým odpisem pohledávek Ing. Vlastimil Bachor 2000 11 21
Vrácení daně zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží podle § 45e zákona o DPH JUDr. Jiří Simon 2000 11 25
Jak správně postupovat při uplatňování investičních pobídek zejména daňové investiční pobídky Ing. Vlastimil Bachor 2000 10 3
Nová úprava lhůt pro vyměření daně Mgr. Milena Hrdinková 2000 10 8
Zákon o daních z příjmů a pohledávky v jednoduchém účetnictví (1.) Ing. Jiří Hanák 2000 10 15
Zákon o daních z příjmů a pohledávky v jednoduchém účetnictví (1.) Ing. Jiří Hanák 2000 10 15
Reklamace při pořízení a prodeji zásob (2.) Ing. František Louša 2000 10 22
Cestovní náhrady v příkladech při použití jiného vozidla než vozidla zaměstnavatele Ing. Karel Janoušek 2000 10 25
Oprava sazby daně a výše daně podle § 15a zákona o DPH Ing. Ladislav Pitner 2000 10 27
Zajištění daně z pohledu plátce daně Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2000 9 4
Reklamace při pořízení a prodeji zásob (1.) Ing. František Louša 2000 9 9
Neziskové organizace z pohledu účetního a daňového (11.) Občanská sdružení Blažena Petrlíková 2000 9 12
Stanovení obratu účastníka sdružení pro účely DPH Ing. Václav Benda 2000 9 15
Účetnictví jednoduché v zemědělské praxi Ing. Marta Neplechová, CSc. 2000 9 20
Finanční leasing v jednoduchém účetnictví Ing. Jiří Hanák 2000 9 23
Finanční leasing v jednoduchém účetnictví Ing. Jiří Hanák 2000 9 23
Zdaňování příjmů z nájmu (pronájmu) JUDr. Marta Sobotová 2000 7–8 3
Daňově uznatelné a daňově neuznatelné náklady (výdaje) osobní ochranné pracovní prostředky Ing. Vladimíra Baťulková 2000 7–8 11
Refundace mzdy a DPH Ing. Václav Benda 2000 7–8 17
Uplatnění DPH v příkladech u slev, množstevních rabatů, skont, bonusů, zaměstnaneckých slev, věcných prémií a spotřebitelských soutěží Ing. Ladislav Pitner, Ing. Eva Fišerová 2000 7–8 20
Uplatnění DPH v příkladech u slev, množstevních rabatů, skont, bonusů, zaměstnaneckých slev, věcných prémií a spotřebitelských soutěží Ing. Ladislav Pitner, Ing. Eva Fišerová 2000 7–8 20
Zastavárny (2.) Ing. František Louša 2000 7–8 27
Zastavárny (2.) Ing. František Louša 2000 7–8 27
Cestovní náhrady v příkladech u zahraničních pracovních cest Ing. Karel Janoušek 2000 7–8 32
Neziskové organizace z pohledu účetního a daňového (10.) občanská sdružení Blažena Petrlíková 2000 7–8 35
Zdanění příjmů fyzických osob z prodeje nemovitostí, z převodu členských práv v družstvech a vyplaceného odstupného za uvolnění bytu Ing. Hana Větrovská 2000 7–8 38
Dotace na investice – příklad účtování Ing. Eva Fišerová 2000 7–8 43
Úprava účtování výnosů podléhajících zdaňování zvláštní sazbou daně od 1. ledna 2000 Ing. Rostislav Chalupa 2000 7–8 44
Vstupní cena hmotného majetku pro jeho vložení do obchodního majetku z hlediska doby jeho nabytí Ing. Josef Hladký 2000 7–8 47
K uplatnění odpočtu úroku u daně z příjmů fyzických osob Ing. Jana Tvareková 2000 7–8 50
Stálá provozovna zahraničních osob Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2000 6 3
Daňově uznatelné náklady (výdaje) související se silničními vozidly (4.) pro účastníky sdružení bez právní subjektivity Ing. Karel Janoušek, Ing. Jiří Hanák 2000 6 9
Jaké změny přináší novela zákona o spotřebních daních Ing. Drahomír Fránek 2000 6 13
Zastavárny (1.) Ing. František Louša 2000 6 19
Zastavárny (1.) Ing. František Louša 2000 6 19
Neziskové organizace z pohledu účetního a daňového (9.) Občanská sdružení Blažena Petrlíková 2000 6 25
Uplatňování daně z přidané hodnoty u stravovacích služeb Ing. Václav Benda 2000 5 22
Cestovní náhrady (2.) Ing. Karel Janoušek 2000 5 3
Cenné papíry a daně z příjmů fyzických osob (2.) Mgr. Marcela Aimová 2000 5 6
Prodej podniku v soustavě jednoduchého účetnictví Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2000 5 12
Jaké změny přináší novela zákona o DPH (2.) Ing. Ladislav Pitner 2000 4 3
Příjmy daňových nerezidentů z užívání nemovitého majetku a movitých věcí Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 2000 4 9
Cenné papíry a daně z příjmů fyzických osob (1.) Mgr. Marcela Aimová 2000 4 15
Neziskové organizace z pohledu účetního a daňového (8.) Blažena Petrlíková 2000 4 22
Cestovní náhrady (1.) Ing. Karel Janoušek 2000 4 24
Jaké změny přináší novela zákona o DPH Ing. Ladislav Pitner 2000 3 3
Živnostenský zákon v roce 2000 JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. 2000 3 10
Daňově uznatelné náklady (výdaje) související se silničními vozidly (3.) při podnikání manželů Ing. Karel Janoušek, Ing. Jiří Hanák 2000 3 18
Daňová kontrola Ing. Marcela Doležalová, JUDr. Stanislav Kalous 2000 3 23
Jak správně uplatnit odpisy hmotného a nehmotného majetku za rok 1999 Ing. Vlastimil Bachor 2000 3 30
Neziskové organizace z pohledu účetního a daňového (7.) Blažena Petrlíková 2000 2 3
Daňově uznatelné náklady (výdaje) související se silničními vozidly (2.) pro fyzické osoby Ing. Karel Janoušek, Ing. Jiří Hanák 2000 2 7
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 1999 Ing. Pavel Vlach 2000 2 11
Slevy na dani z příjmů Ing. Vlastimil Bachor 2000 2 18
Daňově uznatelné náklady (výdaje) u zaměstnavatele zajištujícího závodní stravování Ing. Vladimíra Baťulková 2000 2 24
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1999 Ing. Jiří Hanák 2000 1 4
Daňově uznatelné náklady (výdaje) související se silničními vozidly (1.) Ing. Karel Janoušek 2000 1 11
Neziskové organizace z pohledu účetního a daňového (6.) Blažena Petrlíková 2000 1 16
Uplatňování daně z přidané hodnoty u záručních oprav Ing. Václav Benda 2000 1 19
Zdaňování výher a cen z pohledu daně z příjmů fyzických osob JUDr. Marta Sobotová 2000 1 23
Daňově uznatelné a daňově neuznatelné náklady (výdaje) § 25 odst. 1 písm. zd) zákona č. 586/1992 Sb. Mgr. Marcela Aimová 2000 1 27
Podání přiznání k dani silniční jinou formou Mgr. Andrej Diky 2000 1 29
Neziskové organizace z pohledu účetního a daňového (5.) Blažena Petrlíková 1999 12 4
Příklad účtování v praxi (4.) – Účtování mezd Ing. Eva Fišerová 1999 12 7
Společné podnikání fyzických osob ve sdružení z pohledu daňového (2.) Ing. Jiří Hanák 1999 12 9
Uplatňování DPH u samostatné výdělečné činnosti, která není podnikáním Ing. Václav Benda 1999 12 19
K účtování dotací dnes a v roce 2000 Ing. Marta Neplechová, CSc. 1999 12 26
Účetní a daňové aspekty směnek (2.) Ing. Pavel Vlach 1999 11 2
Účetní a daňové aspekty směnek (2.) Ing. Pavel Vlach 1999 11 2
Zálohy na daň Ing. Marcela Doležalová, JUDr. Stanislav Kalous 1999 11 13
Daňově uznatelné a daňově neuznatelné náklady (výdaje) – § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb. Mgr. Marcela Aimová 1999 11 17
Nárok na odpočet DPH při dovozu zboží Ing. Eva Kostková 1999 11 20
Společné podnikání fyzických osob ve sdružení z pohledu daňového (1.) Ing. Jiří Hanák 1999 11 23
Neziskové organizace z pohledu účetního a daňového (4.) Blažena Petrlíková 1999 11 26
Neziskové organizace z pohledu účetního a daňového (3.) Blažena Petrlíková 1999 10 3
Účetní a daňové aspekty směnek (1.) Ing. Pavel Vlach 1999 10 8
Účetní a daňové aspekty směnek (1.) Ing. Pavel Vlach 1999 10 8
Příklad účtování v praxi (3.) – Slevy z cen při pořizování a prodeji zásob materiálu a zboží Ing. Eva Fišerová 1999 10 13
Cestovní náhrady – Příklady (1.) Ing. Karel Janoušek 1999 10 17
Obrat pro účely daně z přidané hodnoty (2.) Ing. Václav Benda 1999 10 24
Neziskové organizace z pohledu účetního a daňového (2.) Blažena Petrlíková 1999 9 5
Obrat pro účely daně z přidané hodnoty (1.) Ing. Václav Benda 1999 9 9
Zdaňování příjmů z autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému Mgr. Marcela Aimová 1999 9 12
Problematika odpisů v jednoduchém účetnictví Ing. Jiří Kadlec 1999 9 21
Opravy účetních nesprávností (2.) Ing. František Louša 1999 9 24
Finanční leasing a daně z příjmů z pohledu nájemce (3.) Ing. Pavel Vlach 1999 7–8 6
Uplatňování DPH u finančního leasingu (2.) Ing. Václav Benda 1999 7–8 11
Služby do zahraničí – § 46 zákona o DPH JUDr. Svatopluk Galočík 1999 7–8 13
Příklad účtování v praxi (2.) Ing. Eva Fišerová 1999 7–8 16
Opravy účetních nesprávností (1.) Ing. František Louša 1999 7–8 17
Půjčky ve vztahu k ustanovení § 23 odst. 7 ZDP Ing. Stanislav Špringl 1999 7–8 26
Smlouva o sdružení a uplatňování DPH – § 829 občanského zákoníku Ing. Ladislav Pitner 1999 7–8 30
Neziskové organizace z pohledu účetního a daňového (1.) Blažena Petrlíková 1999 7–8 37
Počítání času z hlediska ZDP v návaznosti na smlouvy o zamezení dvojího zdanění Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 1999 7–8 45
Osoby samostatně výdělečně činné a sociální zabezpečení Ing. Marta Ženíšková 1999 7–8 51
Finanční leasing a daně z příjmů z pohledu nájemce (2.) Ing. Pavel Vlach 1999 6 2
Uplatňování DPH u finančního leasingu (1.) Ing. Václav Benda 1999 6 11
Zdaňování úrokových příjmů fyzických osob Ing. Jiří Hanák 1999 6 19
Specifika zdanění úrokových výnosů obcí a nadací Ing. Pavel Vlach 1999 6 23
Uplatňování DPH u závodního stravování Ing. Ota Paikert 1999 6 27
Příklad účtování v praxi (1.) Ing. Eva Fišerová 1999 6 28
Dodatečné přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 1998 Ing. Josef Pomyje 1999 5 3
Finanční leasing a daně z příjmů z pohledu nájemce (1.) Ing. Pavel Vlach 1999 5 5
Fond kulturních a sociálních potřeb v praxi Ing. Anna Libnarová 1999 5 15
Uplatňování DPH v režimu dočasného použití Ing. Eva Kostková 1999 5 21
Zaokrouhlování v daňových zákonech Ing. Aleš Marcol 1999 5 24
Nemovitosti – jejich prodej, převod a nákup z hlediska daně z příjmů JUDr. Miroslav Koráb 1999 4 3
Postup přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví podnikatelů Ing. Rostislav Chalupa 1999 4 10
Uplatňování daně z přidané hodnoty u stavebních prací v zahraničí Ing. Václav Benda 1999 4 17
Povinnost k dani silniční při pozastavení provozování živnosti JUDr. Hana Šlehoferová 1999 4 21
Zdaňování vypořádacího podílu člena transformovaného družstva Ing. Josef Hladký 1999 4 22
Uplatňování daně z přidané hodnoty u realitních kanceláří (2.) Ing. Václav Benda 1999 3 2
Daně z příjmů fyzických osob a osoby spolupracující Mgr. Marcela Aimová 1999 3 5
Řádná účetní závěrka a účetní uzávěrka 1998 v podvojném účetnictví (2.) Ing. František Louša 1999 3 15
Praktické příklady účtování Ing. Stanislava Hofírková, Ludmila Doleželová 1999 3 21
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 1998 Ing. Josef Pomyje 1999 2 5
Přehled inventarizačních mank a přebytků Ing. František Louša 1999 2 14
Řádná účetní závěrka a účetní uzávěrka 1998 v podvojném účetnictví (1.) Ing. František Louša 1999 2 18
Uplatňování daně z přidané hodnoty u realitních kanceláří (1.) Ing. Václav Benda 1999 2 24
K novele zákona o daních z příjmů Ing. Pavel Prudký 1999 1 5
Opravné položky k pohledávkám (2.) Ing. Pavel Vlach 1999 1 11
Opravné položky k pohledávkám (2.) Ing. Pavel Vlach 1999 1 11
Změna hranice pořizovací ceny hmotného investičního majetku v příspěvkových organizacích Ing. Jaroslav Eminger 1999 1 16
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 1998 Ing. Petr Vrána 1999 1 18
Opravné položky k pohledávkám (1.) Ing. Pavel Vlach 1998 12 4
Povinnosti finančních institucí podle zákona o dani z přidané hodnoty Ing. Václav Benda 1998 12 11
Změna hranice pořizovací ceny hmotného investičního majetku v rozpočtové organizaci Ing. Jaroslav Eminger 1998 12 17
Uplatňování DPH ve svobodných celních skladech a pásmech JUDr. Svatopluk Galočík 1998 12 19
Inventarizace majetku a závazků (3.) Ing. František Louša 1998 12 21
Inventarizace majetku a závazků (3.) Ing. František Louša 1998 12 21
Zdaňování úrokových výnosů v roce 1998 Ing. Pavel Vlach 1998 11 3
Osvobození od silniční daně, § 3 odst. 1 písm. j) JUDr. Hana Šlehoferová 1998 11 10
Vedení záznamu o provozu vozidla JUDr. Josef Kropáček 1998 11 12
Vedení záznamu o provozu vozidla JUDr. Josef Kropáček 1998 11 12
Vystavování daňových dokladů Ing. Václav Benda 1998 11 14
Inventarizace majetku a závazků (2.) Ing. František Louša 1998 11 23
Inventarizace majetku a závazků (2.) Ing. František Louša 1998 11 23
Inventarizace majetku a závazků (1.) Ing. František Louša 1998 10 19
K novele zákona o daních z příjmů Mgr. Petr Pelech 1998 10 3
Daňově uznatelné a daňově neuznatelné náklady (výdaje) (2.) § 24 odst. 2 písm. j) bod 3. Ing. Josef Pomyje 1998 10 9
Uplatňování DPH u pronájmu a podnájmu nemovitostí (2.) Ing. Václav Benda 1998 10 12
DPH při dovozu nebo vývozu zboží prostřednictvím nepřímého zastoupení Ing. Eva Kostková 1998 10 16
Inventarizace majetku a závazků (1.) Ing. František Louša 1998 10 19
Účtování zásob zboží v maloobchodě (2.) Ing. František Louša 1998 9 3
Daňově uznatelné a daňově neuznatelné náklady (výdaje) (1.) § 24 odst. 2 písm. j) bod 3. Ing. Josef Pomyje 1998 9 14
Uplatňování DPH u pronájmu a podnájmu nemovitostí (1.) Ing. Václav Benda 1998 9 20
Uplatňování DPH u mezinárodní přepravy a služeb s ní souvisejících JUDr. Svatopluk Galočík 1998 9 26
K novele zákona o daních z příjmů Mgr. Petr Pelech 1998 7–8 3
Změny ve výběru pojistného na všeobecné zdravotní pojištění k 30. 6. 1998 Ing. Jiří Šmíd 1998 7–8 5
Silniční daň a její uplatnění JUDr. Hana Šlehoferová 1998 7–8 6
Daňově uznatelné a daňově neuznatelné náklady (výdaje) § 25 odst. 1 písm. w) Ing. Josef Pomyje 1998 7–8 13
Účtování zásob zboží v maloobchodě (1.) Ing. František Louša 1998 7–8 16
Zdaňování příjmů z pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor JUDr. Miroslav Koráb 1998 7–8 31
Doměrky daně z přidané hodnoty a daně z příjmů Danuše Smetanová 1998 7–8 39
Doměrky daně z přidané hodnoty a daně z příjmů Danuše Smetanová 1998 7–8 39
Některé aspekty zdanění příjmů účastníka sdružení bez právní subjektivity Ing. Hana Větrovská 1998 7–8 50
Uplatňování DPH u operativního leasingu (2.) Ing. Václav Benda 1998 7–8 58
Rezervy na opravy hmotného majetku Ing. Pavel Vlach 1998 6 3
Účtování v deníku při uzavírání účetních knih Ing. Petr Ryneš 1998 6 12
Daň z přidané hodnoty uplatňovaná v rámci nenávratné zahraniční pomoci Ing. Eva Kostková 1998 6 17
Daňově uznatelné a daňově neuznatelné náklady (výdaje) § 25 odst. 1 písm. f) Ing. Pavel Vlach 1998 6 21
Zdaňování příjmů z operativního pronájmu movitých věcí JUDr. Miroslav Koráb 1998 6 26
Uplatňování DPH u operativního leasingu (1.) Ing. Václav Benda 1998 6 27
Silniční daň JUDr. Hana Šlehoferová 1998 5 3
Zahraniční audit Ing. Josef Pomyje 1998 5 7
Manka z hlediska zákona o daních z příjmů Ing. Pavel Vlach 1998 5 8
Zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných v roce 1998 Ing. Jiří Šmíd 1998 5 11
Komentář k metodickému pokynu MFČR D – 160 Ing. Jiří Najman 1998 5 20
Operativní pronájem movitých věcí JUDr. Miroslav Koráb 1998 5 22
Uplatňování výdajů na pracovní cesty u osob s příjmy z podnikání Ing. Pavel Běhounek 1998 4 2
Ověřování účetní závěrky v praxi (3.) Ing. Otmar Urban 1998 4 8
Nehmotný investiční majetek Ing. Petr Ryneš 1998 4 13
Škody z hlediska zákona o daních z příjmů Ing. Pavel Vlach 1998 4 23
Nejdůležitější změny v novele zákona o dani z přidané hodnoty (3.) Ing. Ladislav Pitner 1998 3 3
Daňové povinnosti při ukončení podnikání (2.) Ing. Pavel Prudký 1998 3 15
Ověřování účetní závěrky v praxi (2.) Ing. Otmar Urban 1998 3 17
Účtování účelové dotace na nákup investičního majetku v příspěvkové organizaci Ing. Josef Podhorský 1998 3 20
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 1997 (2.) Ing. Josef Pomyje 1998 3 21
Nejdůležitější změny v novele zákona o dani z přidané hodnoty (2.) Ing. Ladislav Pitner 1998 2 4
Daňové povinnosti při ukončení podnikání (1.) Ing. Pavel Prudký 1998 2 11
Ověřování účetní závěrky v praxi (1.) Ing. Otmar Urban 1998 2 14
Změny v povolení k provozování výherních hracích přístrojů Ing. Josef Podhorský 1998 2 17
Novela zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Ing. Helena Stuchlíková 1998 2 20
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 1997 (1.) Ing. Josef Pomyje 1998 2 22
Nejdůležitější změny v novele zákona o dani z přidané hodnoty (1.) Ing. Ladislav Pitner 1998 1 5
Komentář k novele zákona o spotřebních daních Ing. Drahomír Fránek 1998 1 9
Dopad novely zákona o daních z příjmů do účetnictví roku 1998 Ing. Pavel Prudký 1998 1 12
Daňové ohlédnutí za povodněmi Ing. Josef Pomyje 1998 1 16
Daňové ohlédnutí za povodněmi Ing. Josef Pomyje 1998 1 16
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 1997 Ing. Petr Vrána 1998 1 19
Změny v postupech účtování v soustavě podvojného účetnictví Ing. Petr Ryneš 1998 1 29
Změny u fyzických osob účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví redakce 1998 1 35
Nejdůležitější změny v účtování u rozpočtových a příspěvkových organizací a obcí pro rok 1998 Ing. Josef Podhorský 1998 1 36

Ukázkové číslo časopisu ZDARMA

Chcete od nás dostat zdarma
ukázkové číslo časopisu?
Stačí kliknout a my Vám jej
pošleme na Vaši adresu.

Objednat číslo zdarma

Napište nám Váš dotaz k časopisu