Powered by Smartsupp

Český jazyk v každodenní praxi • bezchybný pravopis • formální úprava písemností a obchodní korespondence • prezenčně i on-line

Určeno pro: ty zaměstnance, kteří často píší úřední dopisy, e-maily, výroční a jiné zprávy, hodnocení, posudky apod. a nechtějí v nich dělat gramatiské a pravopisné chyby, a pro všechny, kteří si chtějí oživit problematické znalosti českého jazyka

Program:

 • zvláštnosti odborného vyjadřování
 • jazyková stránka obchodní korespondence
 • současná pravopisná kodifikace • Pravidla českého pravopisu, „Dodatek“ k nim, změny
 • kde hledat jazykové informace • knižní, elektronické a další zdroje
 • normalizovaná úprava písemností • aktuální ČSN 01 6910 a změny v ní
 • formální stránka obchodní korespondence
 • příklady častých chyb
 • těžiště přednášky: rozbor velkého množství příkladů z praxe - obchodní a úřední korespondence, texty s právní tematikou atd.
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete poslílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).
 • FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře, při prezenční formě je obdržíte v den konání u prezence
 • Pokyny pro semináře

  Přihláška

  Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

  Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


  Pokyny pro videosemináře

  Objednávka

  Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

  Faktura - daňový doklad

  Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

  Informace

  Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

  Dotazy

  S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

  Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 26. června 2024, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 26226
  • Stav: Připravujeme
  Cena: 2 390 Kč Objednat