Česky, prosím I - učebnice, pracovní sešit + CD

Autor: Jitka Cvejnová

  • Kód produktu: 64024
  • Nakladatelství: Karolinum
  • Počet stran: 397
  • Vazba: brož., A4
  • ISBN: 978-80-246-1577-6
  • Datum vydání: březen 2012
  • Vaše cena s DPH: 585 Kč
ks
    V prodeji

První díl nového souboru moderních komunikativních učebnic češtiny pro cizince je určen všem začátečníkům z řad dospívající mládeže a dospělých. Kniha je v českém kontextu vůbec první takto zaměřenou a univerzálně pojatou učebnicí, která má striktně komunikativní formu a neužívá zprostředkujícího jazyka, tudíž ideálně poslouží různým uživatelům nehledě na jejich mateřštinu. Systematicky rozvíjí všechny dovednosti po vzoru moderních učebnic jiných jazyků (Headway, Themen), tedy čtení s porozuměním, mluvení, poslech i psaní. Důraz klade na přirozenou dialogičnost jazykového materiálu, která respektuje nejběžnější praxi každodenního hovoru. Dlouholeté zkušenosti autorky s intenzivní výukou a uváděním cizích mluvčích do českého prostředí obohacují knihu zároveň i o cenný sociokulturní kontext všech zvláštností užívání češtiny. Publikace se skládá z učebnice, pracovního sešitu a dvou CD s kvalitně namluvenými cvičeními. Návaznost dalších dílů podle jednotlivých úrovní slibuje bohaté využití učebnice jak v krátkodobých, tak dlouhodobých kurzech. Kniha Česky, prosím jako jediná u nás vychází ze zásad Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, I. díl obsahově splňuje požadavky na výuku k získání evropského certifi kátu CCE úrovně A1.UČEBNICEPředmluvaČeská abeceda1. lekce A. Kdo je to?

1. lekce B. Pracuješ, nebo studuješ? / Pracujete, nebo studujete?

1. lekce C. Mluvíš česky? / Mluvíte česky?

1. lekce D. A ještě něco navíc

Kontrolní test 1. lekce2. lekce A. Jak se jmenuješ? / Jak se jmenujete?

2. lekce B. Jak se jmenuje...?

2. lekce C. Kolik je hodin?

2. lekce D. A ještě něco navíc

Kontrolní test 2. lekce3. lekce A. Kde bydlíte? / Kde bydlíš? 3. lekce B. Jaký, jaká, jaké?

3. lekce C. Kolik to stojí?

3. lekce D. A ještě něco navíc

Kontrolní test 3. lekce4. lekce A. Denní program

4. lekce B. Který den je dnes?

4. lekce C. Jak často? Jak dlouho?

4. lekce D. A ještě něco navíc

Kontrolní test4. lekce5. lekce A. Kolikátý, kolikátá, kolikáté?

5. lekce B. Kolikátého je dnes?

5. lekce C. Představujeme se

5. lekce D. A ještě něco navíc

Kontrolní test 5. lekce6. lekce A. Co si přejete?

6. lekce B. Co rád/a jíš / jíte?

6. lekce C. Co si dáte?

6. lekce D. A ještě něco navíc

Kontrolní test 6. lekce7. lekce A. Jak vypadá váš přítel / vaše přítelkyně?

7. lekce B. Moje rodina

7. lekce C. Na návštěvě

7. lekce D. A ještě něco navíc

Kontrolní test 7. lekce8. lekce A. Náš dům - náš hrad

8. lekce B. Jdeš pěšky, nebo pojedeš autem?

8. lekce C. Na ulici

8. lekce D. A ještě něco navíc

Kontrolní test 8. lekce9. lekce A. Co dělal Omar? / Co dělala Eva? / Co dělali Královi?

9. lekce B. Počasí

9. lekce C. Výlet

9. lekce D. A ještě něco navíc

Kontrolní test 9. lekce10. lekce A. Co se děje? Hoří! / Co se stalo? Měl/a jsem nehodu.

10. lekce B. Co tě / vás bolí? Bolí mě hlava.

10. lekce C. Nedělejte si starosti

10. lekce D. A ještě něco navíc

Kontrolní test 10. lekceZvukový systém češtiny (fonetika)Přehled gramatiky učebnice Česky, prosím (A1)Tematický přehled lexika ke konverzaciCo už umím říct česky?
PRACOVNÍ SEŠIT1. lekce

A) Fonetická a pravopisná cvičení (vokály a/á; vokály e/é; vokály i/y/í/ý; vokály o/ó; vokály u/ú/ů; vokály e/é/i/y/í/ý; vokály o/ó/u/ú/ů; diftong ou; konsonanty č, š, ž)

B) Lexikální cvičení

C) Gramatická cvičení

D) Poslechová cvičení

E) Čtecícvičení

F) Komunikativnícvíčení2. lekce

A) Fonetická a pravopisná cvičení (konsonanty c, s, z; konsonant ř; slabiky bě, pě, vě, mě)

B) Lexikální cvičení

C) Gramatická cvičení

D) Poslechová cvičení

E) Čtecí cvičení

F) Komunikativní cvičení

G) Psaní3. lekce

A) Fonetická a pravopisná cvičení (konsonanty h, ch; diftong au; slabiky dě, tě, ně)

B) Lexikální cvičení

C) Gramatická cvičení

D) Poslechová cvičení

E) Čtecí cvičení

F) Komunikativní cvičení4. Iekce

A) Fonetická a pravopisná cvičení (slabika di; slabika ti; slabika ni; konsonant I ve slabice; konsonant r ve slabice)

B) Lexikální cvičení

C) Gramatická cvičení

D) Poslechová cvičení

E) Čtecí cvičení

F) Komunikativní cvičení

C) Psaní5. lekce

A) Fonetická a pravopisná cvičení (konsonant ď; konsonant ň; konsonant ť; slabika ia; slabika ie; slabika ii; slabika io; slabika iu; slabika, kde "i/y"je ve druhé pozici*)

B) Lexikální cvičení

C) Gramatická cvičení

D) Poslechová cvičení

E) Čtecí cvičení

F) Komunikativní cvičení

G) Psaní6. lekce

A) Fonetická a pravopisná cvičení (b na konci slova; v na konci slova; d na konci slova; ďna konci slova; z na konci slova; z na konci slova; g na konci slova; h na konci slova)

B) Lexikální cvičení

C) Gramatická cvičení

D) Poslechová cvičení

E) Čtecí cvičení

F) Komunikativní cvičení

C)Psaní7. lekce

A) Fonetická a pravopisná cvičení (písmeno b ve skupině konsonantů; písmeno v ve skupině konsonantů; písmeno d ve skupině konsonantů; písmeno ď ve skupině konsonantů; písmeno z ve skupině konsonantů; písmeno ž ve skupině konsonantů; písmeno h ve skupině konsonantů)

B) Lexikální cvičení

C) Gramatická cvičení

D) Poslechová cvičení

E) Čtecí cvičení

F) Komunikativní cvičení

G) Psaní8. Iekce

A) Fonetická a pravopisná cvičení (skupina kd, kb; skupina tb; skupina sb)

B) Lexikální cvičení

C) Gramatická cvičení

D) Poslechová cvičení

E) Čtecí cvičení

F) Komunikativní cvičení

C) Psaní9. lekce

A) Fonetická a pravopisná cvičení (předložka do; předložka z; předložka ze)

B) Lexikální cvičení

C) Gramatická cvičení

D) Poslechová cvičení

E) Čtecí cvičení

F) Komunikativní cvičení

G) Psaní10. lekce

A) Fonetická a pravopisná cvičení (předložka v; předložka ve)

B) Lexikální cvičení

C) Gramatická cvičení

D) Poslechová cvičení

E) Čtecí cvičení

F) Komunikativní cvičení

C) PsaníKlíč k cvičením v učebnici a řešení autotestů

Klíč ke cvičením v pracovním sešitě

Řešení poslechových cvičenívučebnici

Řešení poslechových cvičení v pracovním sešitě

SlovníčekHvězdička (*) označuje obtížnější cvičení určená pro rychle pracující studenty.

Chcete se na něco zeptat?