Čeština pro středně a více pokročilé

Autor: Jana Bischofová, Jiří Hasil, Milan Hrdličková, Jitka Kramářová

  • Kód produktu: 64022
  • Nakladatelství: Karolinum
  • Počet stran: 324
  • Vazba: brož., A4
  • ISBN: 978-80-246-1793-0
  • Datum vydání: srpen 2011
  • Vaše cena s DPH: 375 Kč
ks
    V prodeji
Učební materiál Čeština pro středně a více pokročilé je určen cizojazyčným mluvčím, jejichž znalost českého jazyka odpovidá podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úrovni B1 a úrovním vyšším. Cílem učebnice je přispívat k rozvíjení a prohlubování široce a komplexně chápané komunikační kompetence v češtině. Autoři proto při procvičování ústní i psané komunikace věnují velkou pozornost aspektům mluvnickým, lexikálním a v neposlední řadě rovněž sociokulturní dimenzi

Chcete se na něco zeptat?