Čeština zajímavě a komunikativně II pro 8. a 9. třídu

Autor: Květoslava Klímová, Ivana Kolářová

 • Kód produktu: 89681
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 336
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-4120-8
 • Datum vydání: listopad 2014
 • Běžná cena s DPH: 459 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -46 Kč
 • Vaše cena s DPH: 413 Kč
ks
  V prodeji

Přínos publikace spočívá zejména v propojení metodické a praktické části a v zařazení námětů pro slohové vyučování. Tento způsob zpracování je zatím na našem knižním trhu ojedinělý.

Důraz je kladen především na rozvíjení a posílení komunikativní kompetence, uplatnění mezipředmětových vztahů, propojení vybraného učiva s průřezovými tématy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Kniha dále nabízí:

• metodický výklad probíraného učiva a metodický komentář k zařazeným cvičením

• všestranné jazykové rozbory

• náměty na diktáty

• souhrnné testy k opakování

• klíč ke všem cvičením, jazykovým rozborům a testůmOBSAH:Úvodní slovo

I. PRAKTICKÁ ČÁST

1. Čeština a slovanské jazyky. Jazyky současné Evropy

1.1 Jazyky v Evropě

1.1.1 Slovanské jazyky

1.1.2 O dalších jazycích v současné Evropě

1.2 Český národní jazyk a jeho útvary

2. Nauka o slovní zásobě

2.1 Opakujeme

2.2 Slova přejatá

2.3 Význam slov

2.4 Slovo a sousloví

2.5 Vztahy významové souřadnosti, podřazenosti a nadřazenosti

3. Tvoření slov

3.1 Tvoření podstatných jmen

3.1.1 Tvoření podstatných jmen odvozováním

3.1.2 Tvoření podstatných jmen skládáním

3.1.3 Opakujeme…

3.2 Tvoření přídavných jmen

3.2.1 Opakujeme….

3.2.2 Tvoření přídavných jmen odvozováním

3.2.3 Tvoření přídavných jmen skládáním

3.3 Tvoření sloves

3.3.1 Odvozování sloves předponami

3.3.2 Odvozování sloves příponami

4. Tvarosloví

4.1 Co už umíme…

4.2 Skloňování obecných jmen přejatých

4.2.1 Rozšiřující učivo

4.3 Skloňování vlastních jmen cizích

4.4 Slovesa

4.4.1 Slovesné tvary

4.4.2 Rozšiřující učivo

4.4.3 Přehled slovesných tvarů

5. Skladba

5.1 Věta jednoduchá

5.1.1 Větné členy základní

5.1.2 Věty jednočlenné. Větné ekvivalenty

5.1.3 Větné členy rozvíjející

5.1.4 Několikanásobné větné členy

5.1.5 Vyjádření záporu ve větě

5.2 Souvětí

5.2.1 Opakujeme….

5.2.2 Souřadné spojení vět v souvětí. Souvětí souřadné

5.2.3 Souvětí složité. Souřadně spojené věty vedlejší

5.3 Zvláštnosti ve stavbě věty

5.3.1 Vsuvka

5.3.2 Elipsa

5.3.3 Samostatný větný člen

6. Komunikační a slohová výchova

6.1 Vypravování

6.2 Popis

6.2.1 Popis prostý

6.2.2 Popis pracovního postupu

6.2.3 Popis děje

6.2.4 Subjektivně zabarvený popis (líčení)

6.2.5 Charakteristika

6.3 Výklad

6.4 Úvaha

6.5 Fejeton

6.6 Práce s informacemi

7. Klíč

1. Čeština a slovanské jazyky. Jazyky současné Evropy

1.1 Jazyky v Evropě

1.2 Český národní jazyk a jeho útvary

2. Nauka o slovní zásobě

2.1 Opakujeme….

2.2 Slova přejatá

2.3 Význam slov

2.4 Slovo a sousloví

2.5 Vztahy významové souřadnosti, podřazenosti a nadřazenosti

3. Tvoření slov

3.1 Tvoření podstatných jmen

3.2 Tvoření přídavných jmen

3.3 Tvoření sloves

4. Tvarosloví

4.1 Co už umíme…

4.2 Skloňování obecných jmen přejatých

4.3 Skloňování vlastních jmen cizích

4.4 Slovesa

5. Skladba

5.1 Věta jednoduchá

5.2 Souvětí

5.3 Zvláštnosti ve stavbě věty

6. Komunikační a slohová výchova

6.1 Vypravování

6.2 Popis

6.3 Výklad

6.4 Úvaha

6.5 Fejeton

6.6 Práce s informacemi

II. METODICKÁ ČÁST

1. Čeština a slovanské jazyky. Jazyky současné Evropy

1.1 Jazyky v Evropě

1.2 Český národní jazyk a jeho útvary

2. Nauka o slovní zásobě

2.1 Opakujeme

2.2 Slova přejatá

2.3 Význam slov

2.4 Slovo a sousloví

2.5 Vztahy významové souřadnosti, podřazenosti a nadřazenosti

3. Tvoření slov

3.1 Tvoření podstatných jmen

3.2 Tvoření přídavných jmen

3.3 Tvoření sloves

4. Tvarosloví

4.1 Co už umíme…

4.2 Skloňování obecných jmen přejatých

4.3 Skloňování vlastních jmen cizích

4.4 Slovesa

5. Skladba

5.1 Věta jednoduchá

5.2 Souvětí

5.3 Zvláštnosti ve stavbě věty

6. Komunikační a slohová výchova

6.1 Vypravování

6.2 Popis

6.3 Výklad

6.4 Úvaha

6.5 Fejeton

6.6 Práce s informacemi

III. PROVĚŘOVACÍ TESTY

1. Čeština a slovanské jazyky. Jazyky současné Evropy

2. Slovní zásoba

3. Tvoření slov

3.1 Tvoření podstatných jmen

3.2 Tvoření přídavných jmen

3.3 Tvoření sloves

4. Tvarosloví

4.1 Co už umíme

4.2 Skloňování obecných jmen přejatých

4.3 Skloňování vlastních jmen cizích

4.4 Slovesa

5. Skladba

5.1 Věta jednoduchá

5.2 Souvětí

6. Slohová a komunikační výchova

IV. PRAVOPIS

LITERATURA

PŘÍLOHY

Příloha 1: Slepá mapa Evropy

Příloha 2: Fotografie staveb

Příloha 3: Nářeční oblasti v České republice

Příloha 4: Skloňování některých podstatných jmen přejatých – text na rozstříhání

Příloha 5: Origami

Příloha 6: Šťastné kočičí návraty

Příloha 7: Náhrdelník

Příloha 8: Fejeton

Chcete se na něco zeptat?