Cestovní náhrady po novele zákoníku práce v příkladech

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, ekonomy, účetní i další zájemce v podnikatelské i ve státní a příspěvkové sféře, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti poskytování cestovních náhrad po novele ZP, a to od nařízení pracovní cesty, až po vypořádání doplatku či přeplatku se zaměstnancem.

Podrobně budou vysvětleny a na konkrétních příkladech uvedeny základní principy a postupy a objasněno kdo, komu, kdy, proč, co, kolik a jak příslušné náhrady poskytuje, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší.

 • co je a co není pracovní cesta • služební cesta
 • kdo • komu • kdy • proč • co • kolik a jak příslušné náhrady poskytuje
 • komu cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší a komu je lze poskytnout
 • financování cestovních náhrad z vnějších zdrojů (ESF, dotace, granty)
 • náhrady při výkonu práce doma vs. práce z domu
 • podstatný vliv některých ustanovení pracovní smlouvy na cestovní náhrady
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
 • podmínky konání pracovní cesty • zkrácení • prodloužení • přerušení pracovní cesty
 • zjištění a prokazování výše jednotlivých druhů náhrad
 • vliv bezplatně poskytnutého jídla • menu stravenek • stravy za sníženou úhradu
 • používání soukromých vozidel na pracovních cestách
 • záloha na cestovní náhrady • termíny a postupy jejího vyúčtování
 • používání firemních a soukromých platebních karet
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách
 • vypořádání cestovních náhrad • doplatek • přeplatek • zaokrouhlování
 • možné způsoby snížení administrativy
 • daňové souvislosti
 • diskuze • odpovědi na dotazy • řešení konkrétních problémů
 • účastníci obdrží písemné materiály k semináři

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. listopadu 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22840
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat