Powered by Smartsupp

Cestovní náhrady pro začátečníky • prezenčně i on-line

Určeno pro: posluchače, kteří s cestovními náhradami teprve začínají. Problematika bude účastníkům semináře popsána zejména na příkladech z praxe.

Účastníci semináře obdrží publikaci Cestovní náhrady podle zákoníku práce 2023 (ANAG 1/2023) včetně aktualizace.

Program semináře:

právní úprava cestovních náhrad

daňové posouzení cestovních náhrad • popis problematiky, příklady, častá pochybení

kdy je zaměstnavatel povinen poskytovat cestovní náhrady • pracovní cesty, cesty mimo pravidelné pracoviště, vysvětlení termínů

vysílání zaměstnanců na pracovní cesty • povinnosti zaměstnavatele, povinnosti zaměstnance, příklady

tuzemské a zahraniční pracovní cesty • popis problematiky, prokazování jednotlivých náhrad, příklady, častá pochybení

  • jízdní výdaje • veřejné dopravní prostředky, jiné než služební vozidlo
  • stravné • sazby, krácení stravného, více pracovních cest v jednom dni, dobrovolné stravné
  • výdaje na ubytování
  • nutné vedlejší výdaje
  • kapesné

paušalizace cestovních náhrad

termíny pro vyúčtování • termíny stanovené pro zaměstnance, pro zaměstnavatele, prodloužení lhůt, nedodržení lhůt, sankce, promlčení

zaokrouhlování

účtování • příklady

kurzy pro přepočet náhrad • vysvětlení problematiky kurzů ve vazbě na cestovní náhrady

cestovní náhrady poskytované členům orgánů právnických osob (jednatelům, členům představenstva)

na závěr – příklady z praxe • např. přerušení pracovní cesty, teambuilding, úrazy a onemocnění na pracovní cestě apod.

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 7. října 2024, 9.00 - 14.00
  • Variabilní symbol: 21181
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat