Cestovní náhrady pro začátečníky • vysvětlení základních principů a postupů

Určeno pro: pracovníky podnikatelské a příspěvkové sféry, kteří jsou v oblasti cestovních náhrad začátečníky nebo jim není tato problematika příliš jasná, a pro ostatní zájemce o uvedenou problematiku.

Cíl semináře: podrobněji a na konkrétních příkladech vysvětlit základní principy a postupy při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské a příspěvkové sféře při pracovních cestách a objasnit možnosti podnikatelů při obdobných cestách.

Program:

 • základní ustanovení zákoníku práce týkající se cestovních náhrad
 • kdy zaměstnanci cestovní náhrady přísluší
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance před a po pracovní cestě
 • používání tiskopisů Cestovní příkaz a jejich vyplňování
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad • zaokrouhlování
 • jízdní výdaje veřejnou dopravou • MHD
 • používání soukromých vozidel na pracovní cestě
 • tuzemské stravné • zahraniční stravné
 • vliv bezplatně poskytnutého jídla na stravné (zahraniční stravné)
 • možnosti poskytování kapesného a jeho výše
 • náhrada dalších výdajů (výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje apod.)
 • poskytování záloh na cestovní náhrady a jejich vyúčtování
 • vypořádání cestovních náhrad • doplatek • přeplatek • vracení zbylých cizích měn
 • používání kurzů pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách
 • diskuze • odpovědi na dotazy • řešení konkrétních problémů
 • účastníci obdrží podrobné, písemné materiály k semináři vypracované lektorem

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Brno - Hotel AVANTI Odkaz na mapu
 • Datum konání: 25. září 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22313
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat