Cestovní náhrady pro začínající i mírně pokročilé pracovníky • vysvětlení základních principů a postupů

Určeno pro: pracovníky, kteří jsou v oblasti cestovních náhrad začátečníky, jsou mírmě pokročilí a nebo jim není tato problematika příliš jasná, a pro ostatní zájemce o uvedenou problematiku.

Cíl: podrobněji a na konkrétních příkladech vysvětlit základní principy a postupy při zjištění výše cestovních náhrad, jejich prokazování a poskytování zaměstnancům v podnikatelské a příspěvkové sféře při pracovních cestách.

Program:

 • základní ustanovení zákoníku práce týkající se cestovních náhrad
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance před a po pracovní cestě
 • používání tiskopisů cestovní příkaz a jejich vyplňování
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad
 • jízdní výdaje veřejnou dopravou • MHD
 • používání soukromých vozidel na pracovní cestě
 • tuzemské stravné • zahraniční stravné
 • vliv bezplatně poskytnutého jídla na stravné (zahraniční stravné)
 • možnosti poskytování kapesného a jeho výše
 • výdaje za ubytování • nutné vedlejší výdaje
 • jiné výdaje na pracovní cestě
 • poskytování záloh na cestovní náhrady a jejich vyúčtování • promlčecí lhůta
 • doplatek • přeplatek • zaokrouhlování
 • vypořádání cestovních náhrad se zaměstnancem • vracení zbylých cizích měn
 • používání kurzů pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách
 • diskuze • odpovědi na dotazy • řešení konkrétních problémů

Účastníci obdrží písemné materiály k semináři a zdarma publikaci "Cestovní náhrady v 315 příkladech" , autor Ing. Karel Janoušek,(ANAG, 1/2020) v hodnote 429,- Kč.

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. května 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22591
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat