Powered by Smartsupp

Cestovní náhrady pro začínající • základní principy a postupy • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: pracovníky, kteří jsou v oblasti cestovních náhrad začátečníky, nebo se k nim po delší době vracejí a nebo jim není tato problematika příliš jasná a chtějí v této oblasti získat přehled.

Cíl: podrobněji a na praktických příkladech vysvětlit základní principy a postupy při zjištění výše cestovních náhrad, jejich prokazování a poskytování zaměstnancům v podnikatelské a příspěvkové sféře.

Program:

 • základní ustanovení zákoníku práce týkající se pracovních cest a cestovních náhrad
 • co jsou cestovní náhrady • komu a kdy přísluší
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance před a po pracovní cestě
 • používání tiskopisů cestovní příkaz a jejich vyplňování
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad
 • jízdní výdaje veřejnou dopravou, MHD
 • používání soukromých vozidel na pracovní cestě
 • stravné • zahraniční stravné
 • vliv bezplatně poskytnutého jídla na stravné (zahraniční stravné)
 • možnosti poskytování kapesného a jeho výše
 • výdaje za ubytování • nutné vedlejší výdaje
 • jiné výdaje na pracovní cestě
 • poskytování záloh na cestovní náhrady a jejich vyúčtování • promlčecí lhůta
 • doplatek, přeplatek, zaokrouhlování
 • vypořádání cestovních náhrad se zaměstnancem • vracení zbylých cizích měn
 • používání kurzů pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách
 • Účastníci obdrží písemné materiály k semináři
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete posílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).
 • FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře, při prezenční formě je obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. března 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26164
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat