Cestovní náhrady pro začínající • základní principy a postupy v praxi

Omlouváme se, tento seminář již není možné objednat

Určeno pro: pracovníky, kteří jsou v oblasti cestovních náhrad začátečníky nebo jim není tato problematika příliš jasná, a pro ostatní zájemce o uvedenou problematiku.

Cíl: podrobněji a na konkrétních příkladech vysvětlit základní principy a postupy při zjištění výše cestovních náhrad, jejich prokazování a poskytování zaměstnancům v podnikatelské a příspěvkové sféře při pracovních cestách.

Program semináře:

 • základní ustanovení zákoníku práce týkající se cestovních náhrad
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance před a po pracovní cestě
 • používání tiskopisů cestovní příkaz a jejich vyplňování
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad
 • jízdní výdaje veřejnou dopravou • MHD
 • používání soukromých vozidel na pracovní cestě
 • tuzemské stravné • zahraniční stravné
 • vliv bezplatně poskytnutého jídla na stravné (zahraniční stravné)
 • možnosti poskytování kapesného a jeho výše
 • výdaje za ubytování • nutné vedlejší výdaje
 • jiné výdaje na pracovní cestě
 • poskytování záloh na cestovní náhrady a jejich vyúčtování • promlčecí lhůta
 • doplatek • přeplatek • zaokrouhlování
 • vypořádání cestovních náhrad se zaměstnancem • vracení zbylých cizích měn
 • používání kurzů pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách
 • diskuze • odpovědi na dotazy • řešení konkrétních problémů
 • Účastníci obdrží písemné materiály k semináři

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 22. října 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22790
 • Stav: Zrušeno
Cena: 2 190 Kč