Cestovní náhrady v praxi příspěvkových organizací • jak je správně spočítat, vyplatit a zaúčtovat

Určeno pro: ředitele, ekonomy, účetní a ostatní vedoucí pracovníky veřejnoprávního sektoru

Cíl: seminář je zaměřen na problematiku vyúčtování pracovních cest zaměstnanců veřejnoprávního sektoru

Program semináře:

 • zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce vymezuje právní rámec vyplácení náhrad v souvislosti s pracovními cestami
 • pojem pracovní cesta, místo výkonu práce, pravidelné pracoviště
 • postup při vysílání zaměstnanců na pracovní cestu
 • cestovní náhrady vyplácené při tuzemských pracovních cestách a jejich vyúčtování • jízdné, náklady na ubytování, stravné, včetně krácení stravného, jiné výdaje v souvislosti s pracovní cestou
 • cestovní náhrady vyplácené při zahraničních pracovních cestách a jejich vyúčtování • jízdné, náklady na ubytování, stravné v cizí měně, včetně krácení stravného, případy zvýšení sazby stravného, kapesné, jiné výdaje v souvislosti s pracovní cestou
 • paušální náhrady
 • lhůty při vyúčtování pracovních cest
 • příklad na vyúčtování tuzemské a zahraniční pracovní cesty
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 24. září 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22268
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat