Powered by Smartsupp

Cestovní náhrady v širších právních souvislostech 2024/2025 • prezenčně i on-line

Určeno pro:personalisty, mzdové účetní, daňové poradce, podnikové právníky v podnikatelské i neziskové sféře a všem kdo vysílá pracovníky na tuzemské i zahraniční pracovní cesty

Obsah semináře: seznámíte se s platnou právní úpravou a praktickým poskytováním cestovních náhrad zaměstnancům a dalším osobám, kterým bývají cestovní náhrady poskytovány, rozebírány budou i další právní souvislosti tuzemských i zahraničních pracovních cest, seznámíte se s judikaturou a výsledky koordinačních výborů v této problematice.

Program semináře:

Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od 1. 1. 2024 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy

 • nárok na úhradu cestovních náhrad jako základní princip vztahu zaměstnavatele a zaměstnance
 • změna vyhlášek pro rok 2024 a v průběhu zdaňovacího období 2024
 • nárok/možnost sjednání cestovních náhrad a za jakých podmínek • zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovní smlouvu či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, členové statutárních orgánů, zaměstnanci pronajatí v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly
 • rozdílné nároky pro zaměstnance státní a zaměstnance v soukromém sektoru • co je minimální povinností pro zaměstnavatele v soukromém sektoru a co všechno může zaměstnancům poskytovat bez negativních daňových dopadů
 • pokuty pro zaměstnavatele za neposkytnutí cestovních náhrad
 • místo výkonu práce a pravidelné pracoviště a jejich význam pro poskytování cestovních náhrad
 • tuzemské cestovní náhrady • pracovní cesta • cesta mimo pravidelné pracoviště • mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn
 • specifické režimy • cestovní náhrady při přeložení • dočasném přidělení a přijetí • home office
 • zahraniční pracovní cesta jako jedna z forem vyslání a cestovní náhrady
 • jak rozlišovat jednotlivé formy vyslání na zahraniční pracovní cesty
 • další povinnosti související se zahraniční pracovní cestou • sociální zabezpečení • formulář A1 • notifikační povinnosti • odměna podle zahraničních předpisů a zaručená mzda atd.
 • pravidla při vysílání do EU a EHP (směrnice 96/71 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb) • informace o vyslání podle českého zákoníku práce a související povinnosti českých zaměstnavatelů • sankce za jejich neposkytnutí podle českých předpisů
 • pravidla pro vysílání řidičů v mezinárodní dopravě • implementace směrnice 2020/1057, která stanovuje zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy
 • místo výkonu práce v zahraničí a související povinnosti zaměstnavatele, zahraniční home office
 • paušalizace cestovních náhrad
 • vyúčtování cestovních náhrad a dohoda se zaměstnancem o odlišných podmínkách
 • příklady daňových a pojistných dopadů na zahraniční pracovní cestu • zdaňování cestovních náhrad v zahraničí v návaznosti na pravidla zdanění podle smluv o zamezení dvojího zdanění a koordinační nařízení pro oblast sociálního zabezpečení a bilaterální smlouvy
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 23. září 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26256
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat