Cestovní náhrady v širších právních souvislostech včetně změn pro rok 2023 • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky v podnikatelské i neziskové sféře.

Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě principů pro poskytování náhrad cestovních výdajů a jejich daňových dopadů včetně změn pro rok 2023.

PROGRAM:

 • zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů – personální rozsah, principy zákoníku práce
 • pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad • poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob • zaměstnanci, kteří uzavřeli dohody mimo pracovněprávní vztah, členové orgánů obchodních společností (jednatelé, členové představenstva), mezinárodní pronájem pracovní síly • změny sazbách základní náhrady ceny pohonných hmot pro rok 2023
 • odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě
 • daňový režim cestovních náhrad pro zaměstnance a zaměstnavatele
 • výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců
 • jednotlivé druhy cestovních náhrad • tuzemské pracovní cesty • zahraniční pracovní cesty
 • problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného • pravidla pro vyúčtování tuzemských i zahraničních pracovních cest
 • paušalizace cestovních náhrad • zahraniční pracovní cesty do EU/EHP/CH a minimální pracovněprávní podmínky podle směrnice o vysílání pracovníků
 • povinná hlášení při vysílání na pracovní cesty do EU/EHP/CH při poskytování služeb
 • daňové dopady vyslání na zahraniční pracovní cestu (zdanění příjmů a cestovních náhrad v zahraničí)
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. dubna 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 24928
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat