Cestovní právo (2. vydání)

Autor: Klára Dvořáková, Renata Králová

 • Kód produktu: 11450
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 636
 • Vazba: brož., 14 x 22 cm
 • ISBN: 978-80-7400-878-8
 • Datum vydání: červenec 2022
 • Běžná cena s DPH: 1 290 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 290 Kč
ks
  V prodeji

Cestovní právo je nejrozsáhlejší publikací věnovanou právu souvisejícímu s cestovním ruchem v České republice. Kniha je určena podnikatelům na trhu cestovního ruchu, jejich právníkům a všem, kteří se nespokojí jen s obecným úvodem do problematiky. Text pracuje se zněním relevantních právních předpisů k dubnu 2022. Zohledňuje důležité novely zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu z roku 2018 a 2021 i novelu zákona o dani z přidané hodnoty účinnou od 1. 1. 2022. Zapracovány jsou také právně problematické situace z doby pandemie covid-19.

Problematika je vysvětlena s přihlédnutím k českým, zahraničním i unijním rozsudkům a praktickým zkušenostem autorek. Čtenář se dozví, jaké právní podmínky je potřeba splnit pro jednotlivé druhy podnikání v cestovním ruchu, jaké smlouvy je potřeba uzavřít se zákazníky a s obchodními partnery, jaká práva a povinnosti z nich vyplývají a jaké jsou následky porušení povinností. Stěžejním tématem je zájezd a jeho regulace. Podrobně je však popsána také problematika ubytování, dopravy, nájmu, jiných služeb cestovního ruchu nebo pojištění.

Chcete se na něco zeptat?