Cestovní ruch - principy, příklady, trendy

Autor: Charles R. Goeldner, J.R. Brent Richie

 • Kód produktu: 68449
 • Nakladatelství: BizBooks
 • Počet stran: 548
 • Vazba: váz., 16,7x22,5 cm
 • ISBN: 978-80-251-2595-3
 • Datum vydání: září 2014
 • Běžná cena s DPH: 1 290 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -129 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 161 Kč
ks
  Na dotaz

Kniha vyčerpávajícím způsobem pojednává o cestovním ruchu ve všech jeho souvislostech, od historických kořenů po současnost s nástinem pohledu do budoucnosti; čtenáři se v ní dozvědí mnohé o tom, co to cestovní ruch vlastně je, z čeho se skládá, jaké jsou jeho dopady, jakými nástroji měříme jeho jednotlivé složky, kdo jsou lidé, kteří se v něm pohybují a kam jej směřují.V originále dvanácté vydání bestselleru Cestovní ruch: principy, příklady, trendy bylo revidováno a aktualizováno tak, aby odráželo nejnovější trendy v cestování a turistice, a pojednává změny, které se v odvětví odehrály. Může se stát vašim pomocníkem při hlubším studiu tohoto největšího fenoménu služeb posledního půlstoletí, který ovlivňuje život doslova každého z nás.

V nejnovějším vydání najdete

•informace o nových technologiích v cestovním ruchu, kongresových centrech, arénách, stadionech a možnostech zaměstnání ve správě veřejných zařízení, včetně stáží

• pojednání o trvale udržitelném rozvoji a klimatických změnách

• jaká je role internetu v cestovním ruchu (sociální média, blogy, podcasting)

• informace o výzkumu, marketingu a propagaci cestovního ruchu

• jak funguje gastroturistika v současném cestovním ruchu

• nový vývoj v oblasti přepravy cestujících, např. přeprava jako forma turistické atrakce, nové informace o leteckém a lodním průmyslu a o letadlech budoucnosti

• vliv digitálních technologií na dnešní i budoucí turisty, nástup robotů jako potenciálního pomoci při nedostatku pracovních sil v odvětví

• prognózování cestovního ruchu, poradenství v cestovním ruchu, rozvíjející se trhy a měnící se preference v cestovním ruchuPublikace je určena všem, kdo se profesionálně zabývají cestovním ruchem. V první řadě je aktuální pomůckou pro studenty vyšších odborných a vysokých škol. Poskytuje také cenné informace pro cestovní kanceláře, informační centra, přepravce a dalším organizacím, které mají vztah k danému oboru (propagace, dopravci, výzkum). Aby cestovní ruch vzkvétal, je třeba, aby odborníci dokázali integrovat základní principy odvětví s novými směry a trendy, které se v těchto oblastech objevují.

Seznamte se s dynamickým světem cestovního ruchu.Charles R. Goeldner, PhD je emeritní profesor oboru Marketing a cestovní ruch na Leeds School of Business, University of Colorado v Boulderu. Je rovněž zakládajícím redaktorem časopisu Journal of Travel Research.J. R. Brent-Richie, PhD. je zakládajícím předsedou Rady pro vzdělávání v cestovním ruchu při Světové turistické organizaci OSN (UNWTO), profesorem managementu cestovního ruchu a předsedou World Tourism Education and Research Centre na University of Calgary v kanadské Albertě.

Chcete se na něco zeptat?