Chaotika - řízení a marketing firmy v éře turbulencí

Autor: Philip Kotler, John A. Caslione

  • Kód produktu: 5082
  • Nakladatelství: CPress
  • Počet stran: 216
  • Vazba: váz. 167x 225 cm
  • ISBN: 978-80-251-2599-1
  • Datum vydání: září 2009
  • Vaše cena s DPH: 399 Kč
ks
    V prodeji
Svět vstoupil do nové ekonomické éry. Provázanost ekonomik globalizací a rychlost toku informací způsobuje, že události ze vzdálených zemí a trhů v zápětí řetězově dopadají i na zdánlivě izolovaná odvětví. Nynější ekonomické zpomalení je ve skutečnosti součástí epochy stále častěji se opakujících, nepředvídatelných turbulencí, v níž se rizika i příležitosti rychle šíří po celém světě. Je vaše firma připravena na příští šok?

I v relativně klidných mezidobích prosperity neúnavně panuje nadměrná konkurence. Vedle každodenních problémů spojených s konkurenčním prostředím a střídáním obvyklých hospodářských cyklů se tak šéfové a manažeři firem musí naučit rozpoznávat zvýšený výskyt větších i menších poruch ohrožujících jejich podnikatelské plány. Potřebují proto nové strategie, jimiž se budou chránit a díky nimž budou moci využít příležitosti, které se nepochybně objeví.

V knize Chaotika představují uznávaní podnikoví stratégové Philip Kotler a John Caslione mnoho detailních poznatků směřujících nejen k pouhému přežití firmy v globální ekonomické krizi, ale zejména k nastartování prosperity pro mnohé další konjunktury a poklesy, které ji čekají. Jádrem je představení systému řízení chaosu, usilujícího o minimalizaci zranitelnosti firmy a maximální využití naskýtajících se příležitostí – a tím i získání náskoku před konkurenty, kteří se uchylují k zastaralé taktice všeobecné paniky a plošných škrtů. Tento systém vám pomůže zcela přehodnotit své manažerské a marketingové přístupy v době recese a turbulencí trhů.

Respektovaní autoři vám zde předkládají příklady a návody, jak:

-zavést systém včasného varování odhalující první náznaky převratných změn, včetně inovací a šoků, na něž musí firma reagovat,
-vytvářet nejpesimisičtější, nejoptimističtější a nejpravděpodobnější scénáře, včetně příslušných strategií pro efektivní zvládnutí každé z možných situací,
-strategicky snižovat náklady a zvyšovat efektivitu v jednotlivých odděleních: finančním, informačních technologií, výrobním, nákupu a lidských zdrojů,
-ochránit svůj tržní podíl v klíčových zákaznických segmentech bez potřeby ohromných rozpočtů na výzkum trhu a marketing,
-zkrátit strategické plánování do kratších, tříměsíčních cyklů umožňujících adekvátně reagovat na aktuální stav firmy a okolního prostředí,
-předcházet potenciálně katastrofálním důsledkům opuštění zásadních principů.
Jako skvěle načasovaná, praktická a přesvědčivá kniha je Chaotika nepostradatelným návodem pro vedoucí představitele firem usilujících o přežití současných ekonomických bouří a toužících po udržení prosperity během všech dalších turbulencí, které jsou před námi.

Chcete se na něco zeptat?