Chování zákazníka - jak odkrýt tajemství "černé skříňky"

Autor: Jitka Vysekalová a kolektiv

  • Kód produktu: 88835
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 360
  • Vazba: váz., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-3528-3
  • Datum vydání: březen 2011
  • Vaše cena s DPH: 425 Kč
ks
    V prodeji

Plnobarevná publikace přináší nejnovější poznatky k ústřednímu tématu marketingu a prodeje - co ovlivňuje chování zákazníků. Dozvíte se, co a jak ovlivňuje rozhodování zákazníka, jaký je vztah zákazníka k produktu, značce, obalu a ceně zboží a co vše dalšího na zákazníka působí. Poznáte typy spotřebitelů a jejich chování a získáte nové informace o neuromarketingu a možnostech jeho využití při analýze nákupního chování. Prakticky zaměřené poznatky se prolínají s příklady z české a zahraniční praxe. Kniha je určena zejména marketingovým manažerům, specialistům a studentům vysokých škol. Autorský kolektiv tvoří renomovaní marketingoví odborníci z teorie i praxe.


Obsah:

O autorech 9

Úvodem 13

1. Osobnost jako spotřebitel nebo zákazník 15

1.1 Co víme o osobnosti člověka 16

Teorie rysů 17

Psychoanalytický přístup 19

Teorie sociálního učení 20

Fenomenologický přístup 21

1.2 Osobnost a spotřební chování 25

Vnímání a pozornost 26

Učení, paměť a zapomínání 27

Potřeby a motivace 30

1.3 Neuromarketing - nové odpovědi na staré otázky? 33

1.4 Role spotřebitele a zákazníka v našem životě 35

Model spotřebního chování 38

1.5 Zdroje informací o spotřebiteli a jeho chování 40

2. Spotřebitel nakupuje 47

2.1 Spotřebitel při nákupu - co a jak nakupujeme, jak se rozhodujeme 48

2.2 Co ovlivňuje nákupní chování - člověk není jen tvor ekonomický 50

Jaké psychologické mechanismy hrají při rozhodování o nákupu roli? 52

2.3 Jak využít nové poznatky z výzkumu mozku - působení emocí na nákupní rozhodování 55

2.4 Nákupní a spotřební zvyklosti - vliv na nákup 58

2.5 Další faktory ovlivňující spotřební a nákupní chování - místo prodeje a nákupní podmínky 59

2.6 Nové technologie a nákupní chování - opravdu se všechno mění? 69

A jaký je český zákazník online? 73

Jaký je tedy zákazník online? 77

3. Spotřebitel a svět - svět spotřebitele 81

3.1 Spotřebitel a společnost - jiný kraj, jiný mrav 82

3.2 Reklama jako obraz kultury jednotlivých zemí 84

3.3 Sociální okolí - vliv sociálních skupin 88

Primární skupina 89

Sekundární skupiny 90

3.4 Vliv globalizace - existuje "univerzální spotřebitel"? 92

3.5 Psychologické problémy globalizace 92

Mění se s pokračující globalizací postoje a hodnoty lidí? Stávají se obyvatelé naší planety navzájem podobnější? 96

3.6 Globalizační jevy ve vztahu k vnímání značky 105

4. Spotřebitel a výrobek/služba 111

4.1 Úloha produktu v životě spotřebitele - psychologické vlastnosti

produktu 112

4.2 Produkt a spotřebitel jako součást marketingu 114

4.3 Emocionální umístění a vazby produktu 116

4.4 Nový produkt a jeho přijetí spotřebiteli 118

Co všechno obsahuje proces vývoje nového výrobku? 120

4.5 Image produktu - představa a skutečnost 124

Co je tedy image, jaká je jeho souvislost s produktem? 124

Image a corporate identity 127

4.6 Jak zjistit přijetí produktu spotřebitelem 128

Přehled základních způsobů testu výrobků 128

Vytvoření námětů - techniky tvorby nových nápadů 129

4.7 Soutěže o nejlepší produkt - na co se zaměřují 131

5. Spotřebitel a značka 135

5.1 Co je značka a jaký má význam 136

Význam značky pro marketing a systém řízení značky 136

Systémový přístup - koncepce totálního produktu 138

5.2 Význam značky pro marketing a systém řízení značky 144

Komplexní přístup ke značce 145

5.3 Význam značky pro spotřebitele - jak nás ovlivňují emoce 147

Image značky 148

5.4 Psychologické přístupy k analýze značky 154

5.5 Role značek na současném trhu - co o nich víme a jak to zjistit 161

5.6 Hodnota značek - nejhodnotnější značky 168

Nejhodnotnější značky světa 169

6. Spotřebitel a obal 173

6.1 Psychologická funkce obalu - jak nás obal produktu ovlivňuje 174

6.2 Zákon o obalech a spotřebitel - co máme vědět 177

Co je v zákoně důležitého pro nás, spotřebitele? 179

6.3 Co musí vyjadřovat "správný" obal - vztah produktu a obalu 180

Informační hodnota obalu 181

6.4 Ideální obal 183

Využívání obalových materiálů, preference a jejich důvody 187

6.5 Obal a životní prostředí - ekologické obaly 190

6.6 Jaké obaly vyhrávají - nejlepší obaly v soutěžích 192

6.7 Testování obalů - jak obaly působí 194

Cíle testování obalů - výzkumu balení 199

7. Spotřebitel a cena 201

7.1 Peníze a bohatství - co to pro nás znamená 202

7.2 Psychologie tvorby cen - taktika cenové diferenciace 205

7.3 Cena a životní cyklus výrobku - kdy zvyšovat a snižovat ceny 209

7.4 Cenová tolerance spotřebitele a "výhodné nákupy" - dojde

i na smlouvání 211

7.5 Závislost nákupního chování na ceně - "bohatý a chudý spotřebitel" 215

7.6 Jak odezvu na ceny zjišťujeme - cenové testy 217

7.7 Psychologická analýza cen - význam pro praxi 220

8. Typy spotřebitelů 227

8.1 Co je typologie - z čeho vychází a k čemu slouží 228

8.2 Psychologické přístupy k typologii - možnosti i meze 234

8.3 Existují typy spotřebitelů - "přihrádky na zákazníky"? 236

8.4 Typologie z hlediska nákupního chování 240

8.5 Typologie životního stylu a z čeho vycházejí 249

Jakým způsobem byly jednotlivé typy stanoveny? 253

Generace X - "Ztracená generace" 260

Generace Y 261

Kdo jsou singles a co o nich víme 262

8.6 Speciální tržní segmenty - děti jako spotřebitelé i zákazníci 267

8.7 Speciální tržní segmenty - "zajímaví padesátníci" nebo "senioři - šetrní patrioti"? 276

Co víme z tohoto pohledu o české populaci? 277

8.8 Speciální tržní segmenty - zacíleno na ženy, ale na které? 290

9. Spotřebitel se brání - sebeobrana spotřebitele 297

9.1 Jak je spotřebitel chráněn - je ponechán na pospas trhu? 298

Jaké jsou hlavní otázky, na které musíme hledat odpověď, a jakým způsobem přistupuje Česká republika k jejich řešení? 299

9.2 Co na to spotřebitel - jak se cítíme jako spotřebitelé? 302

9.3 Jak může spotřebitel chránit sám sebe - malý kurz sebeobrany 309

Jak se asertivitě naučit 313

9.4 Asertivní práva a asertivní povinnosti 314

Asertivní práva 314

Asertivní povinnosti 317

9.5 Závislost na nakupování a jak se jí bránit 318

Příloha

Český spotřebitel 321

První polovina let devadesátých 322

Rekapitulace předrevoluční doby 322

Sametová revoluce a změny pro spotřebitele 324

Nová a stará Evropa 326

Nastupují zahraniční investoři 327

Český spotřebitel hypermarkety miluje 329

Situace v novém tisíciletí 330

Vítězství hypermarketů 330

Nákupy autem 331

Dominance hypermarketů v ČR a CEE na konci prvního desetiletí 332

Leaflety v ČR a CEE 333

Nákupy Private labels 334

Chování spotřebitele v ČR a CEE a jeho preference 335

Češi a luxus 337

Poslední změny v krizi 2009+ 338

Shrnutí 341

Summary 342

Literatura 343

Rejstřík 354

Chcete se na něco zeptat?