Powered by Smartsupp

Chyby a omyly ve mzdové účtárně • od A do Z a jejich řešení v praxi • prezenčně i on-line

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a všechny zájemce, kteří se chtěji vyvarovat nejčastějším chybám a omylům ve své praxi

1. Oblast pracovněprávní

 • Povinné náležitosti pracovní smlouvy a nadbytečné náležitosti s negativními dopady (uveden způsob rozvrhování pracovní doby –např. jednosměnný provoz)
 • Neposkytnutí náhrady mzdy při výpovědi dané zaměstnavatelem dle § 52 a) ZP - judikát NS č.j. 21 Cdo 1645/2020 ze de 17.12.2020
 • Povinné náležitosti dohod o pracích mimo pracovní poměr, judikáty
 • Problémy s novou povinností od 1.4.2022 – část 9 formuláře „Oznámení o nástupu o zaměstnání“
 • Průměrný výdělek u PP
 • Průměrný výdělek u dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • Průměrný výdělek u členů orgánu právnické osoby – nelze vypočítat
 • Zápočtový list a jeho náležitosti
 • Předávání • doručování
 • Ostatní pracovněprávní dokumenty a jejich předávání, doručování
 • Změny v § 334 a násl. ZP od 30.7.2020
 • Úmrtí zaměstnance a výplata mzdy- § 328 ZP

2. Přeplatek mzdy a nedoplatek mzdy

 • Promlčení nároku na vymožení přeplatku
 • Promlčení nároku na vymožení nedoplatku, úrok z prodlení

3. Smluvní mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas

 • Evidence práce přesčas
 • Peněžité plnění za přesčas nad dohodnutý limit nebo náhradní volno
 • Přesčasová práce v rámci smluvní mzdy konaná v sobotu, v noci, ve svátek – na co není nárok

4. Pružná pracovní doba • její výhody a nevýhody

 • Překážky v práci a náhrada mzdy při překážkách v práci
 • Kdy se pružná pracovní doba neuplatní

5. Stravenkový paušál ve všech souvislostech

 • Vnitřní předpis o příspěvku na stravování

6. Vyrovnávací období a harmonogramy směn

 • Formy „seznámit“ zaměstnance s harmonogramem směn
 • Změny harmonogramu směn

7. Neplatné rozvázání pracovního poměru a povinnosti s tím spojené

8. Zákonné pojištění odpovědnosti za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání - které náhrady nekryje zákonné pojištění

9. Chybný odvod zdravotního pojištění – nedoplatek • přeplatek

 • Nedodržení minimálního vyměřovacího základu
 • Příjmy zúčtované po skončení zaměstnání - PP
 • Příjmy zúčtované po skončení DPP a DPČ
 • Opravné přehledy
 • Řešení přeplatku zdravotního pojištění bez opravného přehledu - přímým snížením VZ u pojištěnce

10. Chybný odvod pojistného na sociální zabezpečení

 • Vždy spojeno s opravnými přehledy
 • Úrok z prodlení a právo žádat o odstranění tvrdosti zákona

11. Zdanění příjmů ze závislé činnosti a opravy zálohy daně, daně a srážkové daně

12. Přečerpaná dovolená a její řešení - srážka z hrubé mzdy

13. A mnoho další problémů a jejich řešení v příkladech

diskuze • odpovědi na dotazy

DOTAZY na lektora můžete posílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).

FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře, při prezenční formě je obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 16. října 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26272
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat