CIO a podpora byznysu s případovými studiemi CIO v ČR a SR

Autor: Jan Dohnal, Oldřich Příklenk

  • Kód produktu: 88949
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 176
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-247-4050-8
  • Datum vydání: říjen 2011
  • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
    Na dotaz

Kniha se zabývá spoluprací ředitele informatiky (CIO) a jeho týmu s byznysem. Poskytuje přehled informatikům, byznysu, ale také studentům informatiky o tom, jakým hlavním výzvám čelí informatika, jaké problémy musí v současnosti CIO a jeho manažerský tým zvládat při podpoře konkurenceschopnosti byznysu, jaké nároky jsou na ně kladeny, a nakonec, jak je řešit. K nim patří zejména: 1. dostatečné porozumění strategii a praktikám byznysu vlastního podniku, 2. schopnost dohodnout se s byznysem o principech využívání ICT v byznysu, 3. schopnost CIO propojit strategii byznysu a strategii ICT, 4. IT Governance, 5. dialog s byznysem o řízení výkonu a limitech ICT, 6. průběžná diskuse s vrcholovým managementem o přínosech ICT, 7. péče o správný profil pracovní síly a skladbu týmu ICT,

8. sourcing a 9. řízení nákladů na ICT. Kniha uvádí případové studie, které napsali CIO, s nimiž autoři spolupracují, a ve vybraných kapitolách pak výsledky dotazníkového šetření provedeného mezi vybranými CIO v ČR a na Slovensku.
Z obsahu
O autorech 9

Řekli o knize 11

Úvodní poznámky 13

A. Trendy v řízení informatiky a změny role CIO

1 Byznys a informatika 18

1.1 Vývoj podpory ICT poskytované byznysu 18

1.2 Problémy a výzvy CEO a CIO 20

1.2.1 Restrukturalizace 20

1.2.2 Globalizace 21

1.2.3 Vliv státní správy a samosprávy 22

1.3 Nároky na CIO 24

1.3.1 Řízení ICT a vztah s byznysem 24

1.3.2 Strategie ICT a rozpočet ICT 26

1.4 Spolupráce vrcholového managementu a informatiky 30

1.4.1 Postoje a styl práce CEO a CIO 30

1.4.2 Postoje manažerů byznysu a CIO a zodpovědnosti CIO 34

1.5 Případová studie ČEZ 36

1.5.1 Problém řešený v případové studii 36

1.5.2 Skupina ČEZ prošla ve druhé polovině minulé dekády bouřlivým rozvojem 36

1.5.3 Projekt Transformace ICT 38

1.5.4 Výhled do r. 2015 - NOVÁ VIZE Skupiny ČEZ 42

1.5.5 Závěr 42

B. Úlohy CIO v řízení podniku

2 Porozumění byznysu vlastního podniku 46

2.1 Souvislosti byznysu a ICT 46

2.2 Formální znalost byznysu 48

2.3 Porozumění principům a modelům byznysu 50

2.4 Porozumění subjektivním cílům manažerů byznysu 52

2.5 Případová studie KB 52

2.5.1 Kontext - BI a PM 52

2.5.2 Komerční banka, ICT a BI 53

2.5.3 Problém řešený v případové studii 53

2.5.4 Postup 53

2.5.5 Klíčová poučení 55

2.5.6 Doporučení a závěr 56

3 Propojení strategie byznysu a strategie ICT 58

3.1 Definice 58

3.2 Spolupráce byznysu a ICT 59

3.3 Doporučená struktura strategie ICT 61

3.3.1 Úrovně strategie ICT a jejich určení 61

3.3.2 Základní dokument strategie ICT 61

3.4 Procesy strategie ICT 67

3.5 Případová studie KB 72

3.5.1 Problém řešený v případové studii 73

3.5.2 Řešení 73

3.5.3 Závěr 75

4 Informovanost o výkonu a záměrech ICT 77

4.1 Názory manažerů na komunikaci CIO s vedením podniku a s manažery byznysu 77

4.2 Komunikační plán 78

4.3 Prípadová štúdia SPP, a. s. 82

4.3.1 SPP 82

4.3.2 Informatika v SPP 82

4.3.3 Kľúčový problém - komunikácia medzi ICT a biznisom 83

4.3.4 Odporúčania 84

C. Úlohy CIO v řízení ICT

5 IT Governance 88

5.1 Definice 88

5.2 IT Governance vede ke spolupráci ICT a byznysu 89

5.3 Osvědčené praktiky 91

5.4 Domény IT Governance 92

5.5 Základní procesy IT Governance 94

5.6 Případová studie Erste / Česká spořitelna 96

5.6.1 Erste Group 96

5.6.2 Erste Group a informatika 96

5.6.3 Úlohy a problémy řízení reflektované v případové studii 97

5.7 Doporučení 98

6 Pracovní síla v ICT, řízení týmu 101

6.1 Pracovní pozice a role 104

6.2 Způsobilosti, kompetence - na co máme a v čem budeme úspěšní 106

6.3 Technické kompetence, kompetence pro podporu byznysu a sociální kompetence 107

6.4 Řízení týmu ICT 109

6.4.1 Role, které CIO považují za nezbytné 109

6.4.2 Řízení ICT klade zásadní nároky na řízení vztahů 110

6.5 Manažer a lídr v ICT 112

6.6 Typické situace v řízení týmu CIO 117

6.6.1 Porada 117

6.6.2 Delegování 119

6.6.3 Komplexní hodnocení 120

6.6.4 Budování týmu 121

6.7 Pracovní síla a sociální sítě 123

6.7.1 Konzumerizace, Web 2.0, sociální sítě 123

6.7.2 Sociální sítě a spolupráce v týmu 124

6.7.3 Byznys může využít potenciál spočívající v analýze sociálních sítí 125

6.8 Případová studie 127

6.8.1 Řízení informatiky v PRE, a. s. 127

6.8.2 Tým informatiky 128

6.8.3 Osobnost CIO 130

7 Sourcing 132

7.1 Trendy sourcingu 132

7.2 Strategie sourcingu 135

7.3 Nákladový model outsourcingu 140

8 Řízení nákladů 143

8.1 Význam řízení nákladů ICT 143

8.2 CFO jako možný spojenec CIO 144

8.3 Řízení nákladů ICT u komoditních služeb informatiky 147

8.4 Řízení nákladů ICT u nekomoditních služeb informatiky 153

8.5 Náklady ICT v České republice a na Slovensku 155

8.6 Snižování nákladů ICT 156

8.7 Porovnání nákladů ICT 157

8.8 Případová studie v Pražské energetice, a. s. 159

8.8.1 Východiska 159

8.8.2 Techniky řízení nákladů vyvolaných poptávkou po službách ICT 160

8.8.3 Techniky řízení nákladů vynaložených na zdroje ICT 162

8.8.4 Náklady související s operačním prostředím a kvalitou řízení ICT 163

8.8.5 Techniky, metodiky a modely použité v informatice PRE 165

8.8.6 Klíčová poučení pro byznys a ICT 166

Literatura 168

Souhrn/Summary 171

Rejstřík 172

Chcete se na něco zeptat?