Církevní právo

Autor: jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák

 • Kód produktu: 65830
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 424
 • Vazba: váz., 14,5x20,5 cm
 • ISBN: 978-80-7502-192-2
 • Datum vydání: květen 2017
 • Běžná cena s DPH: 520 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -52 Kč
 • Vaše cena s DPH: 468 Kč
ks
  V prodeji

Předmětem církevního práva je právní řád církví, vytvořený církevním zákonodárcem.


Publikace se ve své úvodní části zabývá základními pojmy církevního práva všech církví, jejich vzájemným srovnáním a vztahem ke světským právním předpisům, zejména k českému právu.


Její druhá část je věnována právnímu řádu katolické církve neboli kanonickému právu. Soustřeďuje se na platné právo latinské (římskokatolické) církve, a to zejména na její ústavní, správní, manželské, majetkové, trestní a procesní právo. Přihlíží k doplňkům a odchylkám v partikulárním právu českých a moravských diecézí a věnuje pozornost i právním zvláštnostem východních katolických církví.


Třetí část knihy podává přehled principů, kterými se řídí další církve, zejména reformační, pravoslavné a staroorientální, a to v českých zemích i v zahraničí.


Kniha nabízí široké veřejnosti komplexní vhled do právního uspořádání církví, jejich správy a soudnictví, jakož i do osobního postavení, povinností a práv jejich členů. Svým přehledným pojetím představuje vyvrcholení české církevněprávní literatury.

Chcete se na něco zeptat?