Civilní právo procesní (2., aktualizované vydání)

Autor: Radka Zahradníková a kolektiv

 • Kód produktu: 60707
 • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • Počet stran: 580
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7380-571-5
 • Datum vydání: listopad 2015
 • Běžná cena s DPH: 620 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -62 Kč
 • Vaše cena s DPH: 558 Kč
ks
  V prodeji
Druhé vydání publikace Civilní právo procesní reaguje na komplexní rekodifikaci soukromého práva, která byla dokončena vyhlášením občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, zákon č. 90/2012 Sb. a zákona o mezinárodním právu soukromém, zákon č. 91/2012 Sb. ve Sbírce zákonů ČR, a zapracovává změny, které s sebou rekodifikace soukromého práva přinesla. Procesně-právní aspekty této nové právní úpravy byly vtěleny především do novely občanského soudního řádu, zákona č. 293/2013 Sb., která nabyla účinnosti shodně jako v případě zmíněných zákonů dne 1. 1. 2014. Tato novela zároveň reagovala i na nový zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 292/2013 Sb. a zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon č. 304/2013 Sb., když zrušila všechna ustanovení, která nově upravuje zákon o zvláštních řízeních soudních a zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Shodně jako v případě prvního vydání je publikace určena nejen pro vysokoškolské studenty, a to konkrétně pro potřeby výuky předmětu Civilního práva procesního na právnických fakultách či jiných vysokých školách se zaměřením na právo a právní vědu, ale i pro absolventy připravující se na profesní zkoušky a praktikující právníky. Má čtenáře uvést do problematiky civilně-procesního práva v České republice, vzbudit v něm zájem.

Chcete se na něco zeptat?