Powered by Smartsupp

Civilní právo procesní - Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční (3. akt. vyd., LEGES)

Autor: Alena Macková, Alena Winterová

 • Kód produktu: 78048
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 400
 • Vazba: váz., 15,5 x 20,5 cm
 • ISBN: 978-80-7502-602-6
 • Datum vydání: květen 2022
 • Běžná cena s DPH: 550 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -83 Kč
 • Vaše cena s DPH: 468 Kč
ks
  V prodeji

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022.

Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve obecně, následně jsou vyloženy soudní výkon rozhodnutí podle občanského soudního řádu včetně řízení s mezinárodním prvkem, exekuční řízení vedené podle exekučního řádu a jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí (a exekuce). Další část, věnovaná insolvenčnímu řízení podle insolvenčního řádu, obsahuje rovněž výklad mezinárodního a evropského insolvenčního práva.

Aktualizované vydání obsahuje výklad nových prvků a institutů směřujících k větší ochraně dlužníků, jako je zastavení marných exekucí, zřízení chráněného účtu dlužníka v rámci přikázání pohledávky, omezení vedení exekuce prodejem movitých věcí (jejich souběhu, nebo jejich provedení u zvlášť zranitelných osob), zpřesnění úpravy oddlužení nebo základní informace o preventivní restrukturalizaci, jejíž zákonná úprava na podkladu směrnice Evropské unie se nachází v legislativním procesu České republiky. Vyložena je i podstata specifické právní úpravy k ochraně dlužníků nazývané laicky „milostivé léto“.

Autoři kladou důraz na výklad teoretických otázek, základních pojmů, institutů a zásad, aby výklad odpovídal potřebám studentů práv. Učebnice však může též dobře posloužit právníkům v praxi, zejména soudcům a exekutorům i dalším zájemcům o tuto oblast práva.

Učebnice navazuje na: Civilní právo procesní, I. díl: řízen nalézací.

Chcete se na něco zeptat?