Civilní proces - Obecná část a sporné řízení

Autor: Svoboda, Šínová, Hamuľáková a kolektiv

 • Kód produktu: 11091
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 464
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7400-279-3
 • Datum vydání: září 2014
 • Běžná cena s DPH: 790 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 20%
 • Ušetříte: -158 Kč
 • Vaše cena s DPH: 632 Kč
ks
  V prodeji
Kniha je komplexním výkladem civilního práva procesního. Její první díl se v úvodu zabývá instituty, které jsou společné jak spornému řízení, tak tzv. nesporným řízením. Poté se podrobně věnuje civilnímu sporu. Výklad procesních norem doprovází praktické ukázky jejich aplikace. Publikace se zaměřuje na změny, k nimž v civilním procesu došlo v posledních pěti letech. Podrobně rozebírá např. současný režim koncentrace řízení, věnuje se přerozdělení důkazních břemen mezi účastníky a problematice rozhodování o náhradě nákladů řízení ve světle nejnovější judikatury Ústavního soudu. Publikace je určena absolventům právnických fakult připravujícím se na profesní zkoušky, dále advokátům, soudcům a samozřejmě i studentům právnických fakult. Jde o dílo, v němž dochází ke konfrontaci akademického přístupu k procesnímu právu s pohledem soudce nebo advokáta, který aplikuje procesní normy v praxi. Střet dvou možných přístupů k procesnímu právu vede k závěrům, které jsou inovativní. Například nutí k zamyšlení nad tím, zda tzv. přípravné jednání podle § 118b OSŘ skutečně slouží k co nejefektivnějšímu a zároveň nejúplnějšímu projednání záležitosti, nebo zda jde jen o další procesní institut, který vede k možná nepatřičnému urychlení řízení na úkor dokazování.

Chcete se na něco zeptat?