Powered by Smartsupp

Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče

Autor: Antonín Valuš

 • Kód produktu: 65429
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 240
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7502-045-1
 • Datum vydání: listopad 2014
 • Běžná cena s DPH: 360 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -36 Kč
 • Vaše cena s DPH: 324 Kč
ks
  V prodeji

Kniha se podrobně zabývá vztahem mezi lékařem a pacientem z hlediska jejich vzájemných práv a povinností při poskytování zdravotní péče a zejména následky, které přináší jejich porušení.


Text vychází z nového občanského zákoníku, a reflektuje tak hodnotový posun občanského práva, který se promítá i ve vztahu lékaře a pacienta.


Autor pojednává o smlouvě jako základním důvodu vzniku vztahu lékaře a pacienta a dále o jiných než smluvních důvodech vzniku tohoto vztahu.


Ústředními tématy první části knihy jsou povinnost lékaře postupovat s náležitou odbornou péči, tedy lege artis, institut informovaného souhlasu a odpovědnostní nároky pacienta v případě porušení povinností ze strany lékaře.


Ve druhé části se autor věnuje právní úpravě uplatňování nároků pacienta na náhradu újmy vůči lékaři v civilním soudním řízení. Soustředí se zejména na specifika dokazování a s ním související problematiku důkazního břemene a jeho dělení mezi strany sporu. Upozorňuje na důkazní nouzi pacienta plynoucí z informačního deficitu a navrhuje možnosti jeho kompenzace.


Kniha je určena jak odborníkům – právníkům i lékařům, tak široké veřejnosti, která se zde může poučit o svých právech.

Chcete se na něco zeptat?