Powered by Smartsupp

Cizinci pracující v ČR a jejich daně a pojištění v případových studiích • prezenčně i on-line

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat praktické znalosti při zaměstnávání cizinců v České republice z pohledu pojištění a daně z příjmů ze závislé činnosti

Cílem tohoto semináře je na krátkých případových studiích vysvětlit různá úskalí zaměstnávání cizinců z pohledu pojištění a zdanění českým zaměstnavatelem (příklady budou zohledňovat evropská koordinační nařízení, dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení, smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. Případové studie budou zahrnovat jednodušší i složitější situace, s kterými se mohou zaměstnavatelé setkat. Při řešení budou zmíněny i ostatní navazující oblasti navázané na zaměstnávání cizinců.

Program semináře:

 • zaměstnání občana EU v České republice (pracovní smlouva)
 • zaměstnání občana EU v České republice (dohoda o provedení práce se studentem či důchodcem z jiného členského státu)
 • zaměstnání občana EU v České republice a jeho zahraniční home office (standardní pravidla, rámcová výjimka)
 • dočasné vyslání zaměstnance z České republiky do jiného členského státu EU
 • vysílání obchodních zástupců na zahraniční pracovní cesty z pohledu evropských koordinačních nařízení
 • vysílání řidičů kamionů na zahraniční pracovní cesty z pohledu evropských koordinačních nařízení
 • práce pro českého zaměstnavatele v České republice a pro zahraničního zaměstnavatele v jiném členském státě EU
 • práce pro českého zaměstnavatele v České republice a pro zahraničního zaměstnavatele v jiném smluvním státě
 • jak určit, zda je zaměstnanec českým daňovým rezidentem nebo ne
 • zaměstnání občana EU, občana třetího státu v České republice a jeho zdanění
 • zahraniční home office daňového nerezidenta a daňového rezidenta (jak správně zdanit, jak se zálohami na daň)
 • vysílání pracovníků na zahraniční pracovní cesty (daňoví rezidenti, daňoví nerezidenti, jak se zálohami na daň)
 • zaměstnanci pronajatí k českému subjektu (povinnosti českého ekonomického zaměstnavatele)
 • opravy záloh na daň, kdy zaměstnanec neoznámí změnu daňové rezidence
 • benefity, osvobození a zdanění, slevy na dani (kdy ano a kdy ne)
 • a další situace, s kterými se mohou zaměstnavatelé setkat ve své praxi
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 17. května 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21105
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat