Controllingový přístup pro řízení lidských zdrojů • ukazatele personálního controllingu • praktická doporučení a vzájemné souvislosti

Určeno pro: majitele firem (zkušené i začínající), personální manažery, HR specialisty a pro všechny, kteří se ve své praxi zabývají řízením a efektivitou liských zdrojů a personálních nákladů

Program semináře:

Naučíme vás orientovat se v controllingovém přístupu v oblasti řízení lidských zdrojů. Dozvíte se, jak personální controlling pracuje s přidanou hodnotou zaměstnanců. Porozumíte výběru a využití ukazatelů HR controllingu a budete je umět interpretovat z pozice manažera či majitele firmy. Na školení si projdeme z praktické stránky rozbor indikátorů efektivity, výkonnosti a jejich ekonomickou interpretaci.

Přínos: Na praktické ukázce rozboru modelové firmy poznáte, co může personální controlling vypovědět o přínosu HR procesů k dosažení cílů firmy, produktivitě zaměstnanců a jejich přínosu do finančních výsledků firmy. Dozvíte se, jaké ukazatele zvolit a jak souvisí ekonomika s chováním lidí. Získáte více jistoty při komunikaci s firemními ekonomy. Všechny nezbytné ekonomické pojmy si vysvětlíme, aby ze školení dokázali těžit i neekonomové. Účastníci získají jako bonus ukázku praktických výpočtů modelové firmy v MS Excel a test angažovanosti zaměstnanců.

Obsah semináře:

  • HR controlling je víc než personální statistiky • v čem jsou ekonomické ukazatele přínosné
  • Klíčové ukazatele personálního controllingu • měřené dopadu řízení lidí do výsledků firmy
  • Produktivita • loajalita • angažovanost pracovníků – jejich vyhodnocení a vzájemné souvislosti
  • Hodnocení personální práce • jak vyhodnotit efektivitu personálních opatření
  • Výběr ukazatelů HR controllingu • podněty
  • diskuze • odpovědi na dotazy

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník e-mailem na adresu uvedenou v objednávce.

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 27. května 2020, 9.00 - 14.00
  • Variabilní symbol: 22622
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat