Daň z nabytí a daň z nemovitých věcí v praxi

Určeno pro: zájemce o problematiku majetkových daní tj. finančním účetním, poradcům, ekonomům atd.

Cíl: seminář bude zaměřen nejen na teorii, ale i na řešení konkrétních příkladů s dopadem na obě daně a vyplněním daňových přiznání.

Program semináře:

daň z nabytí nemovitých věcí

 • předmět daně
 • poplatník daně
 • osvobození od daně
 • základ a sazba daně
 • směrná hodnota
 • místní příslušnost
 • daňové přiznání a placení daně

daň z nemovitých věcí

 • daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek
 • předmět daně
 • poplatník daně
 • osvobození od daně
 • nabývací hodnota
 • základ a sazba daně
 • místní příslušnost
 • daňové přiznání a placení daně

modelové příklady z praxe

 • zdanění daní z nemovitých věcí bytových jednotek, rodinných domů, garáží a pozemků
 • konkrétní příklady osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí
 • možnosti volby při stanovení nabývací hodnoty u daně z nabytí nemovitých věcí
 • směna a vypořádaní spoluvlastnictví u daně z nabytí nemovitých věcí

diskuze a odpovědi na dotazy

!!! SEMINÁŘ UHRAĎTE PROSÍM AŽ PO 1.1.2020 !!!

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 6. ledna 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15771
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat