Daň z přidané hodnoty s komentářem 2020

Autor: Ing. Ladislav Pitner, Ing. Václav Benda

  • Kód produktu: 5789
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: cca 872
  • Vazba: vázáná
  • Datum vydání: vyjde ve 2. pololetí 2020
  • Vaše cena s DPH: cca 700 Kč
ks
    Připravujeme

V tomto 13. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené od 1. ledna 2020 nebo v průběhu roku 2020. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled informací, stanovisek a sdělení GFŘ zveřejněných do data redakční uzávěrky.

Novely zákona o DPH

Všechny tři novely zákona o DPH pro rok 2020 mají zhruba shodný význam. Jedná se o změny sazeb DPH zejména u služeb, přeřazení některých služeb do druhé snížené sazby 10 %, a to v rámci novely zákona o EET. Dále pak o novelu zákona o DPH v souvislosti se změnami některých zákonů v důsledku implementace daňových předpisů – EU, nejdůležitější změny se týkají přemístění zboží, uplatnění DIČ v obchodování uvnitř EU a také řetězových obchodů. Třetí novela zákona o DPH je v rámci zákona, kterým se mění daňový řád, zajímavé jsou změny navazující na daňový řád, jako jsou elektronická podání a záloha na nadměrný odpočet vztahující se na „nezpochybnitelnou“ část nadměrného odpočtu.

Metodické změny

Dále je touto novelou uskutečňována řada metodických změn, které se týkají nejdůležitějších změn v DPH, jak z titulu zejména novely daňového řádu, tak i z hlediska implementace přijatých předpisů EU.

Chcete se na něco zeptat?