Daň z příjmů 2023 - MERITUM

Autor: Jiří Vychopeň

 • Kód produktu: 66528
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 546
 • Vazba: brož,. 16,3 x 23,8 cm
 • ISBN: 978-80-7676-467-5
 • Datum vydání: duben 2023
 • Běžná cena s DPH: 990 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -99 Kč
 • Vaše cena s DPH: 891 Kč
ks
  V prodeji

meritum Daň z příjmů 2023 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2023.

Z hlavních změn pro zdaňovací období roku 2023 vybíráme:

 • dílčí změny ve vymezení příjmů osvobozených od daně,
 • zvýšení limitů příjmů zakládajících fyzickým osobám povinnost podat daňové přiznání,
 • změny týkající se paušálního režimu a paušální daně, zejména v souvislosti se zavedením tří pásem paušálního režimu,
 • změny v návaznosti na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2023,
 • změny v cestovních náhradách od 1. 1. 2023,
 • zrušení slevy na evidenci tržeb,
 • prodloužení možnosti uplatňovat mimořádné odpisy u hmotného majetku v 1. a 2. odpisové skupině,
 • nová ustanovení ZDP upravující pro vybrané poplatníky daně z příjmů právnických osob daň z neočekávaných zisků,
 • nový pokyn GFŘ D-59 nahrazující dosavadní pokyn GFŘ D-22.

Změny s dopadem i pro zdaňovací období roku 2022:

 • daňová opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny,
 • snížení hodnoty nepeněžního příjmu zaměstnance na polovinu v případě poskytnutí nízkoemisního motorového vozidla zaměstnavatele i pro soukromé účely zaměstnance,
 • přeřazení zařízení pro dobíjení elektromobilů nebo plug-in hybridů do odpisové skupiny 2,
 • nová právní úprava nemovité kulturní památky pro účely daní z příjmů.

Chcete se na něco zeptat?