Daň z příjmů právnických a fyzických osob 2019 • co nového v roce 2020

Určeno pro: účetní, daňové poradce, ekonomy, podnikatele a další osoby, které chtějí mít v dané oblasti komplexní přehled a chtějí znát novinky v legislativě i ve výkladech.

 • současná platná legislativa
 • přehled novel zákona o daních z příjmů pro rok 2019
 • osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a obchodních podílů
 • změny v paušálních výdajích
 • hmotný a nehmotný majetek • odpisování pronajatého majetku podnájemcem
 • právo stavby
 • finanční leasing
 • uplatnění daně z nabytí nemovitosti do výdajů
 • zdanění bezúplatných příjmů
 • zaměstnanecké benefity • paušální výdaje na dopravu • motivační příspěvek • výdaje na reprezentaci
 • manka a škody
 • likvidace nepotřebných zásob
 • nárok na odpočet daně u veřejně prospěšných poplatníků
 • omezení daňového bonusu
 • připravované změny na rok 2020 dle legislativního stavu
 • aktuální problémy na dani z příjmů
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 5. prosince 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22474
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat