Daň z příjmů ze závislé činnosti 2020

Určeno pro: vedoucí pracovníky a mzdové účetní

Program semináře:

Aktuální pohled na příjmy ze závislé činnosti

 • rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně
 • přehled slev na dani a jejich prokazování
 • daňové zvýhodnění na dítě a jeho prokazování, soustavná příprava na budoucí povolání • stálé téma k diskusi
 • benefity v podmínkách roku 2019 a 2020, jejich vliv na příjmy zaměstnanců
 • aktuální judikatura k dani z příjmů ze závislé činnosti

Vypořádání roční daňové povinnosti poplatníka za rok 2019

 • oprávnění pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
 • důvody pro podání daňového přiznání u zaměstnanců
 • žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň, písemně či elektronicky • využití nového vzoru Žádosti a problémy s tím spojené
 • skutečnosti, které mají vliv na rozhodování zaměstnance o podání žádosti o roční zúčtování záloh či podání daňového přiznání. Pomoc, kterou může v tomto směru poskytnout zaměstnanci zaměstnavatel

Diskuze • odpovědi na dotazy

 

 

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. prosince 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15755
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat