Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 6-7/2023

Autor:

 • Kód produktu: 44652
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 110
 • Vazba: brož,. 21 x 30 cm
 • ISBN: 9771214322370
 • Datum vydání: květen 2023
 • Běžná cena s DPH: 489 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -49 Kč
 • Vaše cena s DPH: 440 Kč
ks
  V prodeji

Dne 1. ledna 2023 nabyl účinnosti zákon č. 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon o evidenci tržeb. Co je hlavním obsahem zmíněného zákona? Příjmem z příležitostné činnosti je nahodilý příjem, který není dosažen na základě pracovně právního vztahu, ani na základě živnostenského podnikání. O jaké příjmy se jedná? ***** • EET – zrušení od 1. 1. 2023 Dne 1. ledna 2023 nabyl účinnosti zákon č. 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění p.p. a mění a zrušují další související právní předpisy. Co je hlavním obsahem zmíněného zákona? Především se zrušil jak samotný ZoET, tak jeho prováděcí vyhláška. V souladu s legislativními zvyklostmi se také zrušily novely těchto právních předpisů. Dále se zrušil zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který se v důsledku zrušení ZoET a toho, že stanovil pozastavení povinnosti evidovat tržby pouze do 31. prosince 2022, stal neúčinným... ***** • Progresivní daň u FO – jak se jí vyhnout? V rámci zdanění příjmů FO jsou uplatňovány dle § 16 odst. 1 ZDP dvě sazby daně. Sazba daně 15 % se uplatní pro část základu daně do výše 48 násobku průměrné mzdy a sazba daně 23 % se uplatní pro část základu daně přesahující 48 násobek průměrné mzdy. Průměrná mzda pro účely daní z příjmů je definována v § 21g odst. 2 ZDP, a to jako průměrná mzda stanovená podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Pro zdaňovací období 2023 se vychází z nařízení vlády č. 290/2022 Sb., kde je uveden všeobecný vyměřovací základ 38 294 Kč a přepočítací koeficient 1,0530 Kč. Průměrná mzda za rok 2023 tedy činí 40 324 Kč a rozhraní výše základu daně pro uplatnění sazeb daně 15 % a 23 % činí 40 324 Kč x 48 = 1 935 552 Kč... ***** • Dodání knih a časopisů a DPH V současné době mohou být knihy, noviny, časopisy a další publikace poskytnuty zákazníkovi jak ve hmotné, tak i elektronické podobě. Dodání knih, novin, časopisů a dalších publikací v tištěné podobě nebo ve formě zvukového záznamu jejich obsahu na hmotném nosiči je pro účely DPH chápáno jako dodání zboží. Jsou-li však knihy, noviny, časopisy a další publikace poskytovány zákazníkům v elektronické podobě, jedná se pro účely DPH o poskytnutí služby. V článku jsou s využitím příkladů vysvětlena základní pravidla pro uplatňování DPH vyplývající ze zákona o DPH při poskytnutí knih novin, časopisů a dalších publikací jak ve formě zboží, tak i služby, a to jak z hlediska vymezení předmětu daně, vzniku povinnosti přiznat, tak i stanovení základu daně. Vysvětlena jsou také pravidla pro uplatňování sazeb daně v této oblasti v návaznosti na směrnici o DPH... ***** • Zákoník práce – novela Do novely ZP je zařazeno nové ustanovení, které stanoví povinnost zaměstnavatelů informovat zaměstnance, kteří jsou vysílání na území jiného státu. Neobsahuje-li potřebné údaje pracovní smlouva, musí zaměstnavatel písemně informovat zaměstnance např. o státu, v němž má být práce vykonávána, předpokládané době tohoto vyslání, měně, ve které mu bude vyplácena mzda nebo plat, peněžitém nebo věcném plnění poskytovaném zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem práce, o tom, zda a za jakých podmínek je zajištěn návrat zaměstnance.

Chcete se na něco zeptat?