Daně a účetnictví - vzory a případy 5-6/2023

Autor:

 • Kód produktu: 44647
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 192
 • Vazba: brož,. 15,3 x 21,3 cm
 • ISBN: 9771213927293
 • Datum vydání: březen 2023
 • Běžná cena s DPH: 389 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -39 Kč
 • Vaše cena s DPH: 350 Kč
ks
  V prodeji

Technické zhodnocení hmotného majetku definuje zákon o daních z příjmů v § 26. Technické zhodnocení vymezují i účetní předpisy, pro podnikatele jde o vymezení uvedené ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. Více k problematice se dozvíte v příspěvku Technické zhodnocení majetku a ZDP.

Příspěvek Odměňování za práci se zabývá aktuální a komplexní úpravou odměňování, jak je obsažena v zákoníku práce a v dalších pracovněprávních předpisech, zejména v nařízeních vlády. Protože do mzdově právní oblasti patří i úprava průměrného výdělku a srážek ze mzdy, uvádíme výklad i k těmto oblastem. V příspěvku Soukromé právo v podmínkách zdravotního pojištění Vám přinášíme nejdůležitější změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2023, kdy přijaté změny ovlivnily placení pojistného u všech plátců pojistného. Sociální pojištění obsahuje - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Veřejnému zdravotnímu pojištění podle českých předpisů podléhají osoby, které mají trvalý pobyt na území ČR (bez ohledu na jejich státní občanství) a osoby, které na území ČR nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR (je nutné však respektovat skutečnosti související s členstvím ČR v EU).

Chcete se na něco zeptat?