Daně z příjmů s komentářem 2024

Autor: PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc

  • Kód produktu: 5581
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: cca 840
  • Vazba: vázaná
  • Datum vydání: vyjde v IV. čtvrtletí 2023
  • Vaše cena s DPH: cca 1 190 Kč
ks
    Připravujeme

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 19. aktualizovaném a modernizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2024. V čase od 18. vydání v roce 2020 byl zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) vícekrát novelizován, několikrát byl novelizován i zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (č. 593/1992 Sb.); přehled těchto novelizací je v úvodní kapitole.

Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů

Text knihy zahrnuje aktuální znění zákonů o daních z příjmů a o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a nové komentáře k nim.

Zahrnuje rovněž nejnovější judikaturu soudů. Podrobný výklad k jednotlivým ustanovením daňového zákona je doplněn o odkazy na novou judikaturu zejména Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Kniha je rovněž v judikatuře obou soudů často citována.

Heslovitý seznam pojmů zákona o daních

Novinkou je heslovitý seznam pojmů zákona o daních z příjmů včetně souvisejících ustanovení tohoto zákona i jiných souvisejících předpisů.

Komu je publikace určena?

Publikace je určena především pro účetní, daňové specialisty, právníky a podnikatele, kteří se daněmi z příjmů zabývají, ale i pro studenty právnických a ekonomických fakult vysokých škol. Srozumitelnou formou seznamuje s uvedenými zákony, a to prostřednictvím podrobného komentáře k jejich jednotlivým ustanovením, uvádí odkazy na související zákony, vyhlášky, pokyny a stanoviska Ministerstva financí ČR a Generálního finančního ředitelství. Umožňuje plnohodnotnou orientaci v zákonech a je základem pro zvládnutí problematiky daně z příjmů při praktické aplikaci v podnikatelské i legislativní praxi.

Chcete se na něco zeptat?