Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Z důvodu neustálého vydávání nových a důležitých informací, pokynů nebo sdělení a omezeného místa v knize bylo rozhodnuto, že část již déle platných pokynů, informací a sdělení, které v knize již několikrát vyšly a z hlediska běžné praxe jsou méně aktuální, bude přesunuta ke stažení zdarma na naše webové stránky www.anag.cz a na uvolněné místo budou zařazeny zcela aktuální novinky. Tento postup nám umožnil zachovat stávající formát knihy a přitom výrazně obměnit a aktualizovat její obsah. Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz je uveden v knize na str. 14–15.

  1. Související předpisy k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  2. Související předpisy k zákonu č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  3. Související předpisy k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
  4. Související předpisy k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
  5. Související předpisy k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  6. Související předpisy k zákonu č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  7. Související předpisy k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Příloha k vyhlášce č. 298/2014 Sb.

Pro doplnění komplexnosti knihy a i pro lepší orientaci čtenářů zde uvádíme rozsáhlou přílohu, která není v knize vzhledem ke svému rozsahu citována. Jde o přílohu vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. Vyhláška nabyla účinnost dnem 1. ledna 2015 a byla novelizována vyhláškou č. 344/2015 Sb. s účinností od 1. ledna 2016, dále vyhláškou č. 432/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017, vyhláškou č. 403/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018, vyhláškou č. 288/2018 Sb. s účinností od 1. ledna 2019 a vyhláškou č. 318/2019 Sb. s účinností od 1. ledna 2020. Změny provedené poslední novelou jsou zapracovány přímo do textu přílohy.

Vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků