Powered by Smartsupp

Daňová evidence 2023/2024 • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: podnikatele, OSVČ a pro účetní vedoucí daňovou evidenci podnikatelů

účastníci obdrží ZDARMA publikaci "Daňová evidence, komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ" (ANAG, 02/2022 v hodnotě 459, - Kč)

Obsah semináře: Budeme se zabývat problematikou vedení daňové evidence fyzických osob, které mají příjmy z podnikání (ze samostatné činnosti), a to ve vazbě na přílohu č.1 daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

 • Příjmy zdanitelné, tzn. vykazované na ř. 101 versus příjmy, které se v daňovém přiznání nevykazují (příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozené nebo podléhají srážkové dani)
 • Daňově uznatelné výdaje, tzn. vykazované na ř. 102
 • Možnosti převodu příjmů a výdajů na spolupracující osoby, atd.
 • Obsah tabulky D., tzn. vykazování majetku a dluhů fyzických osob pro účely daně z příjmů, a to v členění na povinně a dobrovolně vykazované položky (vazba na povinnost inventarizaci)
 • Hmotný majetek a jeho odpisování včetně mimořádných odpisů na 12 a 24 měsíců u nově pořízeného majetku
 • Evidence a vykazování zásob (materiál, polotovary, nedokončená výroba, výrobky, zboží)
 • Pohledávky a dluhy včetně úvěrů
 • Rezervy, atd.

Pozornost bude věnovaná jak novinkám roku 2023, tak i novinkám, které přinese tzv. „konsolidační balíček veřejných financí“.

Např. nově nastavené limity pro povinnost podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, a to poprvé za rok 2023, atd.

 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 3. listopadu 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 26079
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat