Daňová kontrola aneb jak se účinně bránit před finančním úřadem

Určeno pro: účetní, ekonomické pracovníky a všechny, kdo mají v pracovní náplni jednání se správci daně a potřebují si prověřit základní postupy při daňové kontrole.

Program semináře:

Výklad bude zaměřen zejména na praktické zkušenosti s daňovou kontrolou z pohledu daňového poradce. Z témat semináře vybíráme:

 • základní zásady v daňovém řízení - zejména zásada volného hodnocení důkazů
 • přípravná fáze - jak minimalizovat rizika spojená s daňovou kontrolou
 • místní šetření prováděné jako daňová kontrola - možnosti obrany
 • zahájení a vlastní průběh daňové kontroly
 • práva a povinnosti daňového subjektu, pravomoci správce daně
 • nahlížení do spisu • protokol o ústním jednání • doručován • lhůty - nárok na její prodloužení
 • důkazní břemeno daňového subjektu • důkazy a důkazní prostředky • rozdělení břemene mezi správce daně a daňový subjekt
 • lhůty pro stanovení daně • opakovaná kontrola
 • ukončení daňové kontroly • seznámení se s výsledkem kontrolního zjištění • zpráva o kontrole a její projednání
 • odvolací řízení • stížnost • námitky
 • soudní obrana
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. listopadu 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22422
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat