Daňová přiznání, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021

Autor:

 • Kód produktu: 44539
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 224
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978807654665
 • Datum vydání: leden 2022
 • Běžná cena s DPH: 229 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 5%
 • Ušetříte: -11 Kč
 • Vaše cena s DPH: 218 Kč
ks
  V prodeji

Rozebíráme problematiku podávání daňového přiznání k dani z příjmů PO a FO za zdaňovací období započaté v kalendářním roce 2021. Dozvíte se, kdo podává daňové přiznání, kdy a jak ho podat, kdy a jak zaplatit daň. Dozvíte se také, jaké změny týkající sa daňového přiznání nastaly v průběhu roku. Dále také rozebíráme roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 - výhody ročního zúčtování, daňové přiznání zaměstnance, nezdanitelné části základu daně, žádost o roční zúčtování….

Titul obsahuje:
 
Přiznání k dani z příjmů právnických osob
• Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
• Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

Přiznání k dani z příjmů právnických osob
Přiznání k DPPO za uplynulé zdaňovací období je nutno podat věcně i místně příslušnému správci daně, což je zpravidla finanční úřad, v jehož územní působnosti je sídlo dotyčné právnické osoby.
Zaměřili jsme se na daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započaté v kalendářním roce 2021. A to zejména u poplatníků z řad podnikatelských subjektů, kde zcela převažují právní formy s.r.o. a a.s. Třebaže je u nich zpravidla zdaňovacím obdobím kalendářní rok, nejedná se o jedinou možnost, kromě alternativního hospodářského roku je někdy nutno podat přiznání samostatně i za speciálně vymezenou část zdaňovacího období.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
V této kapitole jsou heslovitě souhrnně uvedeny zásadní změny zákona o daních z příjmů, týkající se zdaňování příjmů fyzických osob platné pro zdaňovací období 2021 a 2022. Daňové přiznání podle § 38g ZDP je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
Možnost vypořádat svoje daňové záležitosti týkající se daně z příjmů fyzických osob prostřednictvím žádosti o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění je určena výlučně jen pro poplatníky, kteří mají příjmy ze závislé činnosti. Předpokladem je splnění určitých podmínek, které najdete v publikaci.

Chcete se na něco zeptat?