Daňová přiznání - RZZ a DZ za rok 2020

Autor:

 • Kód produktu: 44465
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 224
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN:
 • Datum vydání: únor 2021
 • Běžná cena s DPH: 209 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -21 Kč
 • Vaše cena s DPH: 188 Kč
ks
  V prodeji

Podrobně rozebíráme problematiku podávání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období započaté v kalendářním roce 2020. Dozvíte se, kdo podává daňové přiznání, kdy a jak ho podat a taky kdy a jak zaplatit daň. Dále také rozebíráme roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020 - výhody ročního zúčtování, daňové přiznání zaměstnance, nezdanitelné části základu daně, žádost o roční zúčtování….

Titul obsahuje:
 
Přiznání k dani z příjmů právnických osob
• Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
• Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

Dlhá anotácia:
• Přiznání k dani z příjmů právnických osob
Zaměřili jsme se na daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započaté v kalendářním roce 2020. A to zejména u poplatníků z řad podnikatelských subjektů, kde zcela převažují právní formy s.r.o. a a.s. Třebaže je u nich zpravidla zdaňovacím obdobím kalendářní rok, jak uvidíme, nejedná se o jedinou možnost, kromě alternativního hospodářského roku je někdy nutno podat přiznání samostatně i za speciálně vymezenou část zdaňovacího období. Při výpočtu DPPO a sestavování daňového přiznání se neobejdeme bez účetnictví, a naopak se ani účetnictví neobejde bez vypočtené daně, která je obvykle úplně posledním účetním případem uzavíraného účetního a zároveň zdaňovacího období.

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
V této kapitole jsou heslovitě souhrnně uvedeny zásadní změny zákona o daních z příjmů, týkající se zdaňování příjmů fyzických osob platné pro zdaňovací období 2020 a 2021. Nejvýznamnější změny v poslední době přinesl do zákona o daních z příjmů tzv. daňový balíček 2019, tedy zákon č. 80/2019 Sb., který ve většině bodů nabyl účinnosti od 1. 4. 2019. Nicméně v několika případech je účinnost posunuta, a nesmíme ani zapomenout na to, že většina změn se (i přes nabytí účinnosti 1. 4. 2019) aplikuje až od zdaňovacího období započatého za účinnosti novely, tedy u poplatníků se zdaňovacím obdobím rovným kalendářnímu roku až od roku 2020.

 Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti alias daně z mezd a daňového zvýhodnění za uplynulý rok je právem každého zaměstnance, který nepodává daňové přiznání. Může tak jednoduše snížit svou daňovou povinnost, případně zvýšit daňový bonus

Chcete se na něco zeptat?