Daňové a nedaňové náklady 2019

Autor: Hnátek Miloslav

 • Kód produktu: 92386
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 280
 • Vazba: brož., 14,7x21 cm
 • ISBN: 978-80-905899-8-8
 • Datum vydání: leden 2019
 • Běžná cena s DPH: 329 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -39 Kč
 • Vaše cena s DPH: 290 Kč
ks
  V prodeji

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů.

Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována.

Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů zpracovávané problematiky. Obsahuje tak většinu důležitých oblastí, se kterými se mohou poplatníci setkat. Je určena podnikatelům, účetním podnikatelských subjektů a dalším odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů fyzických i právnických osob.

 

OBSAH:

1. Úvod 
2. Náklady v základu daně 
3. Automobil 
4. Cena obvyklá 
5. Cestovní náhrady zaměstnanců 
6. Cestovní náhrady podnikatelů a pronajímatelů 
7. Členské příspěvky 
8. Daně jako náklad 
9. Daňové odpisy hmotného majetku 
10. Daňové odpisy nehmotného majetku 
11. Dary, „sponzorské příspěvky“ 
12. Dlouhodobý hmotný majetek 
13. Dlouhodobý nehmotný majetek 
14. Doprava zaměstnanců do zaměstnání 
15. Hmotný majetek 
16. Jiný majetek 
17. Leasing 
18. Likvidace nepoužitelných zásob
19. Manka 
20. Motivační příspěvek žákům a studentům 
21. Náhrada škody 
22. Nájemné a pachtovné 
23. Nehmotný majetek 
24. Odměny a pojistné orgánů právnických osob 
25. Odpis pohledávky 
26. Odstupné za uvolnění bytu 
27. Opravné položky k pohledávkám 
28. Opravy a udržování 
29. Paušalizace cestovních náhrad 
30. Paušální výdaj na dopravu 
31. Paušální výdaje podnikatelů 
32. Paušální výdaje pronajímatelů 
33. Penzijní pojištění 
34. Pohledávky – postoupení 
35. Pojistné 
36. Pokuty, penále a jiné sankce 
37. Poplatky 
38. Pozemek
39. Pracovní oblečení 
40. Pracovní prostředky
41. Praktický výcvik a odborné vzdělávání žáků a studentů
42. Práva zaměstnanců 
43. Přechodné ubytování 
44. Reklama 
45. Reprezentace a osobní spotřeba 
46. Rezervy na opravu hmotného majetku 
47. Smluvní sankce 
48. Soukromé životní pojištění 
49. Spojené osoby 
50. Škody 
51. Technické zhodnocení hmotného majetku 
52. Úroky 
53. Vstupní cena majetku 
54. Vyřazení majetku (zůstatková cena)
55. Vzdělávání 
56. Zaměstnanecké benefity
57. Zásoby 
58. Závodní stravování 
59. Zmařená investice 

 

Chcete se na něco zeptat?