Daňové a nedaňové výdaje 2020 • jejich problematika • paušální daň od roku 2021 a další novinky pro rok 2021

Určeno pro: právnícké a fyzické osoby - podnikatele, účetní, daňové a ekonomické pracovníky

 • současná platná legislativa
 • změny v zákoně o daních z příjmů v roce 2020
 • hmotný a nehmotný majetek
 • možnosti uplatnění zůstatkové ceny do výdajů při vyřazení hmotného majetku
 • uplatnění daně z nabytí nemovitosti do daňových výdajů a dopady zrušení této daně na daň z příjmů
 • benefity zaměstnanců
 • výdaje sankční povahy • výdaje na reprezentaci • dary • výdaje na reklamu
 • motivační příspěvek
 • možnost odpisu pohledávek do daňových výdajů
 • možnosti uplatňování pohonných hmot u automobilu do daňových výdajů
 • daně v daňových výdajích
 • úroky z úvěrů a půjček
 • paušální výdaje na dopravu
 • likvidace zásob
 • paušální výdaje u fyzických osob
 • stanovení paušální daně od roku 2021
 • zkušenosti z praxe
 • novinky pro rok 2021 • např. stravenkový paušál, ...
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 10. listopadu 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22868
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat