Daňové a nedaňové výdaje • jak správně posoudit ve finanční účtárně co je a není daňovým výdajem

Určeno pro: pracovníky finančních účtáren, účetní, daňové poradce a všechny zájemce o tuto problematiku

Cíl: pracovníkům finančních účtáren usnadnit rozhodování o nákladech z pohledu daňových předpisů, probrat nejčastější problematické situace z praxe ve vazbě na aktuální daňovou problematiku.

 • současná platná legislativa
 • hmotný a nehmotný majetek • jeho pořízení • zařazení • odpisování a vyřazení
 • možnost uplatnění daně z nabytí nemovitosti do daňových výdajů
 • právo stavby jako daňový výdaj • výdaje na pořízení pozemku
 • finanční leasing
 • časové rozlišení nákladů • dohadné položky
 • daňově rizikové oblasti - příklady z praxe
 • problematika členských příspěvků • benefity zaměstnanců • výdaje sankční povahy • výdaje na reprezentaci • motivační příspěvek
 • možnost odpisu pohledávek do daňových výdajů
 • výdaje na provoz předškolních zařízení
 • daně v daňových výdajích • úroky z úvěrů a půjček
 • výdaje na PHM a paušální výdaje na dopravu
 • likvidace zásob
 • novinky a změny
 • shromažďování důkazů pro potřeby kontroly ze strany FÚ
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. února 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22543
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat