Daňové podmínky působení neziskových subjektů

Autor: PhDr. Vladimír Pelc

  • Kód produktu: 10802
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 162
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7400-190-1
  • Datum vydání: březen 2010
  • Vaše cena s DPH: 420 Kč
ks
    V prodeji
Publikace je komplexní daňovou informací především pro soukromoprávní daňové neziskové subjekty, právnické osoby zřízené či založené za jiným účelem, než je podnikání. Těchto ekonomicky aktivních osob je v České republice asi 98 000. Patří mezi ně občanská sdružení založená podle zákona o sdružování občanů, politické strany a hnutí, profesní a zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy.

Kniha je určena pracovníkům neziskových subjektů, právníkům, advokátům, daňovým specialistům, manažerům, ekonomům, studentům právnických a ekonomických fakult vysokých škol i laické veřejnosti. Nepochybně bude značným přínosem též pro účetní, auditorské a poradenské firmy, jejichž zákazníky daňové neziskové subjekty jsou.Obsah:


1. Vymezení neziskových subjektů pro daňové účely - str. 1


1.1 Zákon o daních z příjmů - str. 2


1.2 Zákon o dani z přidané hodnoty - str. 14


1.3 Zákon o dani silniční - str. 14


1.4 Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí - str. 15


1.5 Zákon o dani z nemovitostí - str. 15


1.6 Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích - str. 15


2. Daň z příjmů právnických osob - str. 17


2.1 Předmět daně z příjmů právnických osob - str. 17


2.2 Vyjmutí z předmětu daně z příjmů právnických osob - str. 20


2.3 Osvobození od daně z příjmů právnických osob - str. 25


2.4 Položky snižující základ daně z příjmů právnických osob - str. 32


3. Daň z přidané hodnoty - str. 37


3.1 Předmět daně z přidané hodnoty - str. 37


3.2 Vyjmutí z předmětu daně z přidané hodnoty - str. 38


3.3 Osoby povinné k dani z přidané hodnoty - str. 38


3.4 Osoby vyjmuté z okruhu osob povinných k dani z přidané hodnoty - str. 40


3.5 Osoby osvobozené od uplatňování daně z přidané hodnoty - str. 41


3.6 Plnění osvobozená od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet daně - str. 42


4. Daň silniční - str. 57


4.1 Předmět daně silniční - str. 57


4.2 Vyjmutí z předmětu daně silniční - str. 61


4.3 Poplatníci daně silniční - str. 61


4.4 Osvobození od daně silniční - str. 62


4.5 Snížení sazby daně silniční - str. 63


4.6 Slevy na dani silniční - str. 66


5. Daň dědická - str. 67


5.1 Předmět daně dědické - str. 67


5.2 Poplatníci daně dědické - str. 67


5.3 Osvobození od daně dědické - str. 68


6. Daň darovací - str. 77


6.1 Předmět daně darovací - str. 77


6.2 Vyjmutí z předmětu daně darovací - str. 78


6.3 Poplatníci daně darovací - str. 79


6.4  Osvobození od daně darovací - str. 80


7. Daň z převodu nemovitostí - str. 93


7.1 Předmět daně z převodu nemovitostí - str. 93


7.2 Poplatníci daně z převodu nemovitostí - str. 96


7.3 Osvobození od daně z převodu nemovitostí - str. 99


8. Daň z nemovitostí - str. 105


8.1 Daň z pozemků - str. 105


8.2 Daň ze staveb - str. 115


9. Rozhlasové a televizní poplatky - str. 125


9.1 Předmět rozhlasových a televizních poplatků - str. 125


9.2 Poplatníci rozhlasových a televizních poplatků - str. 126


9.3 Vyjmutí z předmětu rozhlasového nebo televizního poplatku - str. 126


9.4 Osvobození od rozhlasových a televizních poplatků - str. 127


10. Prominutí daní - str. 129


10.1 Prominutí daně podle zákona o správě daní a poplatků - str. 129


10.2 Prominutí daně podle daňového řádu - str. 130Chcete se na něco zeptat?