Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 • správný postup při jeho zpracování

Určeno pro: ekonomy, účetní, daňové poradce a další osoby, které se ve firmách zabývají daňovou a účetní problematikou, sestavují daňové přiznání k dani z příjmů nebo připravují podklady pro jeho sestavení.

 • současná platná legislativa
 • základní principy a možnosti zdanění právnických osob
 • zdaňování bezúplatných příjmů
 • základ daně (zdanitelné příjmy)
 • připočitatelné a odpočitatelné položky
 • hmotný a nehmotný majetek
 • slevy na dani (investiční pobídky, zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností)
 • finanční leasing
 • zdanění u veřejně prospěšných poplatníků
 • motivační příspěvek • paušální výdaje na dopravu • členské příspěvky
 • pokuty a penále • manka a škody • benefity zaměstnanců
 • opravné položky k pohledávkám • dodanění závazků
 • náklady na reprezentac • odpočet ztráty • odpočet na podporu odborného vzdělávání • odpočet darů • slevy na zaměstnance
 • správnost vyplnění daňového přiznání • termíny pro podání
 • sankce za pozdní platby a pozdní podání daňového přiznání
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Brno - Hotel AVANTI Odkaz na mapu
 • Datum konání: 12. února 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22545
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat