Powered by Smartsupp

Daňově uznatelné a neuznatelné náklady • jasně a přehledně • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které řeší otázku, co je nebo není daňovým nákladem a jaké podmínky je potřeba pro daňovou uznatelnost splnit.

Cíl: seznámit posluchače s problematikou daňové uznatelnosti nebo neuznatelnosti jednotlivých nákladů

Program semináře:

 • Současná platná legislativa
 • oblast hmotného a nehmotného majetku
 • mimořádné odpisy
 • výdaje na pohonné hmoty u vozidla na elektronický pohon
 • benefity zaměstnanců
 • uplatňování výdajů procentem u fyzických osob
 • paušální výdaje na dopravu
 • výdaje u příjmů z pronájmu majetku
 • výdaje na likvidaci zásob
 • manka a škody
 • pokuty a penále
 • výdaje na reprezentaci
 • členské příspěvky • motivační příspěvek
 • možnost odpisu pohledávek do daňových výdajů
 • rezerva na opravy hmotného majetku
 • Informace o novele zákona o daních z příjmů 2024
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 30. listopadu 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 26021
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat