Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • z hlediska daně z příjmu podnikajících právnických i fyzických osob

Určeno pro: účetní, podnikatele, ekonomické pracovníky

Program semináře:

  • obecné principy daňové uznatelnosti výdajů a nákladů  • souvislost se zdaňovanými příjmy
  • časové zařazení výdajů a nákladů do správného období • princip časové souvislosti
  • výdaje uznatelné až po zaplacení
  • výjimky z obecných pravidel (§24 a §25) reprezentace, penále, úroky,…
  • sporné oblasti a příčiny nejčastějších pochybení

           • opravy, údržby a rekonstrukce

           • reprezentace, dary a reklama

           • tvorba rezerv a opravných položek

           • nevyplacené úroky a úroky společníků

           • odpisy pohledávek

           • úroky u spřízněných osob

  • zkušenosti z daňových kontrol
  • diskuze a odpovědi na otázky

 

 

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 13. prosince 2019, 9.00 - 14.00
  • Variabilní symbol: 15744
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat