Powered by Smartsupp

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje

Určeno pro: pro právnické osoby, fyzické osoby vedoucí účetnictví i vykazující skutečné výdaje dle daňové evidence

Program semináře:

obecné principy daňové uznatelnosti výdajů a nákladů (souvislost se zdaňovanými příjmy)

časové zařazení výdajů a nákladů do správného období

 • princip časové souvislosti
 • princip zaplacení

výjimky z obecných pravidel (§24 a §25) reprezentace, penále, úroky,…sporné oblasti a příčiny nejčastějších pochybení

 • opravy, údržby a rekonstrukce
 • reprezentace, dary a reklama
 • tvorba rezerv a dohadných položek
 • tvorba a rozpouštění opravných položek
 • nevyplacené úroky a úroky společníků a spojených osob
 • finanční leasing, nákupy na úvěr a nestandardní případy
 • odpisy pohledávek
 • uplatňování dlouhodobého majetku do výdajů
 • paušální výdaje na vozidlo

hlavní změny 2022

 • zajištěná strava na pracovní cestě
 • nákup kryptoměn a dalších virtuálních aktiv

diskuze, odpovědi na otázky

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. prosince 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19903
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 690 Kč Objednat