Daňový řád - komentář (I. + II.díl + přílohy)

Autor: Baxa, Dráb, Kaniová, Lavický,Schillerová,Šimek, Žišková

 • Kód produktu: 52855
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 1880
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7357-564-9
 • Datum vydání: srpen 2011
 • Běžná cena s DPH: 2 635 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -395 Kč
 • Vaše cena s DPH: 2 240 Kč
ks
  V prodeji

• Nejrozsáhlejší komplexní komentář právní úpravy označované za rekodifikaci daňového práva procesního vychází po nabytí účinnosti nového daňového řádu, který nahradil od roku 2011 po 18 letech dosavadní zákon o správě daní a poplatků. Obsahuje i tzv. technickou novelu přijatou k odstranění problematických míst nového zákona.

• Komentář je pohledem unikátně složeného, generačně i profesně vyváženého sedmičlenného týmu autorů pocházejících z rozhodujících skupin odborné veřejnosti - tří soudců Nejvyššího správního soudu, autora nového zákona, akademika, zaměstnance daňové správy i daňového poradce.

• Třísvazkové dílo shrnuje všechny důležité aplikační a interpretační závěry na poli daňového procesu vyjádřené zejména v dosavadní soudní praxi, srovnávací metodou přistupuje ke starým a novým institutům, a tím přenáší uživatele do prostředí nového daňového řádu.

• Předností je zapracování bohaté judikatury Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a evropských soudů, která bude v prostředí nového daňového řádu i nadále použitelná.

• Praktické využití naleznou v samostatném svazku soustředěné přílohy a pomůcky usnadňující přechod mezi předešlou a budoucí právní úpravou. Jde zejména o převodní tabulky pojmů a ustanovení dosavadního a nového zákona, přehledy všech vydaných rozhodnutí, opravných prostředků, lhůt, grafické vyjádření průběhu daňového řízení a jeho dílčích částí v podobě názorných diagramů a schémat.

• Komentář je v neposlední řadě vybaven i souborem vzorů podání daňových subjektů a vzorů procesních úkonů správce daně.Obsah knihy:


http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/danovy_rad_obsah_DR.pdf


Chcete se na něco zeptat?